2Chronicles 2 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Solomon Will Build a Temple and Palace

1 Solomon counted out threescore and ten thousand men to bear burdens, and fourscore thousand men that were hewers in the mountains, and three thousand and six hundred to oversee them.   E UISFR ShLMA ShBOIM ELF EISh SBL UShMUNIM ELF EISh ChTsB BAR UMNTsChIM OLIAM ShLShTh ELFIM UShSh MEUTh   א ויספר שלמה שבעים אלף איש סבל ושמונים אלף איש חצב בהר ומנצחים עליהם שלשת אלפים ושש מאות
2 Solomon sent to Huram the king of Tyre, saying: 'As you didst deal with David my father, and didst send him cedars to build him a house to dwell therein [, even so deal with me].   B UIShLCh ShLMA EL-ChURM MLK-TsR LEMR KEShR OShITh OM-DUID EBI UThShLCh-LU ERZIM LBNUTh-LU BITh LShBTh BU   ב וישלח שלמה אל-חורם מלך-צר לאמר כאשר עשית עם-דויד אבי ותשלח-לו ארזים לבנות-לו בית לשבת בו
3 Behold, I am about to build a house for the name of IAUA my God, to dedicate it to Him, and to burn before Him incense of sweet spices, and for the continual showbread, and for the burnt-offerings morning and evening, on the sabbaths, and on the new moons, and on the appointed seasons of IAUA our God. This is an ordinance for ever to Israel.   G ANA ENI BUNA-BITh LShM IAUA ELAI LAQDISh LU LAQTIR LFNIU QTRTh-SMIM UMORKTh ThMID UOLUTh LBQR ULORB LShBThUTh ULChDShIM ULMUODI IAUA ELAINU LOULM ZETh OL-IShREL   ג הנה אני בונה-בית לשם יהוה אלהי להקדיש לו להקטיר לפניו קטרת-סמים ומערכת תמיד ועלות לבקר ולערב לשבתות ולחדשים ולמועדי יהוה אלהינו לעולם זאת על-ישראל
4 The house which I build is great; for great is our God above all gods.   D UABITh EShR-ENI BUNA GDUL KI-GDUL ELAINU MKL-AELAIM   ד והבית אשר-אני בונה גדול כי-גדול אלהינו מכל-האלהים
5 But who is able to build Him a house, seeing the heaven and the heaven of heavens cannot contain Him? who am I then, that I should build Him a house, save only to offer before Him?   A UMI IOTsR-KCh LBNUTh-LU BITh KI AShMIM UShMI AShMIM LE IKLKLAU UMI ENI EShR EBNA-LU BITh KI EM-LAQTIR LFNIU   ה ומי יעצר-כח לבנות-לו בית כי השמים ושמי השמים לא יכלכלהו ומי אני אשר אבנה-לו בית כי אם-להקטיר לפניו
6 Now therefore send me a man skilful to work in gold, and in silver, and in brass, and in iron, and in purple, and crimson, and blue, and that has skill to grave all manner of gravings, to be with the skilful men that are with me in Judah and in Jerusalem, whom David my father did provide.   U UOThA ShLCh-LI EISh-ChKM LOShUTh BZAB UBKSF UBNChShTh UBBRZL UBERGUN UKRMIL UThKLTh UIDO LFThCh FThUChIM OM-AChKMIM EShR OMI BIAUDA UBIRUShLM EShR AKIN DUID EBI   ו ועתה שלח-לי איש-חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובברזל ובארגון וכרמיל ותכלת וידע לפתח פתוחים עם-החכמים אשר עמי ביהודה ובירושלם אשר הכין דויד אבי
7 Send me also cedar-trees, cypress-trees, and sandal-wood, out of Lebanon; for I know that your servants have skill to cut timber in Lebanon; and, behold, my servants shall be with your servants,   Z UShLCh-LI OTsI ERZIM BRUShIM UELGUMIM MALBNUN KI ENI IDOThI EShR OBDIK IUDOIM LKRUTh OTsI LBNUN UANA OBDI OM-OBDIK   ז ושלח-לי עצי ארזים ברושים ואלגומים מהלבנון כי אני ידעתי אשר עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון והנה עבדי עם-עבדיך
8 even to prepare me timber in abundance; for the house which I am about to build shall be great and wonderful.   Ch ULAKIN LI OTsIM LRB KI ABITh EShR-ENI BUNA GDUL UAFLE   ח ולהכין לי עצים לרב כי הבית אשר-אני בונה גדול והפלא
9 And, behold, I will give to your servants, the hewers that cut timber, twenty thousand measures of beaten wheat, and twenty thousand measures of barley, and twenty thousand baths of wine, and twenty thousand baths of oil.'   T UANA LChTBIM LKRThI AOTsIM NThThI ChTIM MKUTh LOBDIK KRIM OShRIM ELF UShORIM KRIM OShRIM ELF UIIN BThIM OShRIM ELF UShMN BThIM OShRIM ELF   ט והנה לחטבים לכרתי העצים נתתי חטים מכות לעבדיך כרים עשרים אלף ושערים כרים עשרים אלף ויין בתים עשרים אלף ושמן בתים עשרים אלף
10 Then Huram the king of Tyre answered in writing, which he sent to Solomon: 'Because IAUA loves His people, He has made you king over them.'   I UIEMR ChURM MLK-TsR BKThB UIShLCh EL-ShLMA BEABTh IAUA ETh-OMU NThNK OLIAM MLK   י ויאמר חורם מלך-צר בכתב וישלח אל-שלמה באהבת יהוה את-עמו נתנך עליהם מלך
11 Huram said moreover: 'Blessed be IAUA, the God of Israel, that made heaven and earth, who has given to David the king a wise son, endued with discretion and understanding, that should build a house for IAUA, and a house for his kingdom.   IE UIEMR ChURM BRUK IAUA ELAI IShREL EShR OShA ETh-AShMIM UETh-AERTs EShR NThN LDUID AMLK BN ChKM IUDO ShKL UBINA EShR IBNA-BITh LIAUA UBITh LMLKUThU   יא ויאמר חורם ברוך יהוה אלהי ישראל אשר עשה את-השמים ואת-הארץ אשר נתן לדויד המלך בן חכם יודע שכל ובינה אשר יבנה-בית ליהוה ובית למלכותו
12 Now I have sent a skilful man, endued with understanding, even Huram my master craftsman,   IB UOThA ShLChThI EISh-ChKM IUDO BINA LChURM EBI   יב ועתה שלחתי איש-חכם יודע בינה לחורם אבי
13 the son of a woman of the daughters of Dan, and his father was a man of Tyre, skilful to work in gold, and in silver, in brass, in iron, in stone, and in timber, in purple, in blue, and in fine linen, and in crimson; also to grave any manner of graving, and to devise any device; to do whatever may be set before him, with your skilful men, and with the skilful men of my lord David your father.   IG BN-EShA MN-BNUTh DN UEBIU EISh-TsRI IUDO LOShUTh BZAB-UBKSF BNChShTh BBRZL BEBNIM UBOTsIM BERGMN BThKLTh UBBUTs UBKRMIL ULFThCh KL-FThUCh ULChShB KL-MChShBTh EShR INThN-LU OM-ChKMIK UChKMI EDNI DUID EBIK   יג בן-אשה מן-בנות דן ואביו איש-צרי יודע לעשות בזהב-ובכסף בנחשת בברזל באבנים ובעצים בארגמן בתכלת ובבוץ ובכרמיל ולפתח כל-פתוח ולחשב כל-מחשבת אשר ינתן-לו עם-חכמיך וחכמי אדני דויד אביך
14 Now therefore the wheat and the barley, the oil and the wine, which my lord has spoken of, let him send to his servants;   ID UOThA AChTIM UAShORIM AShMN UAIIN EShR EMR EDNI IShLCh LOBDIU   יד ועתה החטים והשערים השמן והיין אשר אמר אדני ישלח לעבדיו
15 and we will cut wood out of Lebanon, as much as you shall need; and we will bring it to you in floats by sea to Joppa; and you shall carry it up to Jerusalem.'   TU UENChNU NKRTh OTsIM MN-ALBNUN KKL-TsRKK UNBIEM LK RFSDUTh OL-IM IFU UEThA ThOLA EThM IRUShLM   טו ואנחנו נכרת עצים מן-הלבנון ככל-צרכך ונביאם לך רפסדות על-ים יפו ואתה תעלה אתם ירושלם
16 Solomon numbered all the strangers that were in the land of Israel, after the numbering wherewith David his father had numbered them; and they were found a hundred and fifty thousand and three thousand and six hundred.   TZ UISFR ShLMA KL-AENShIM AGIRIM EShR BERTs IShREL EChRI ASFR EShR SFRM DUID EBIU UIMTsEU MEA UChMShIM ELF UShLShTh ELFIM UShSh MEUTh   טז ויספר שלמה כל-האנשים הגירים אשר בארץ ישראל אחרי הספר אשר ספרם דויד אביו וימצאו מאה וחמשים אלף ושלשת אלפים ושש מאות
17 He set threescore and ten thousand of them to bear burdens, and fourscore thousand to be hewers in the mountains, and three thousand and six hundred overseers to set the people at work.   IZ UIOSh MAM ShBOIM ELF SBL UShMNIM ELF ChTsB BAR UShLShTh ELFIM UShSh MEUTh MNTsChIM LAOBID ETh-AOM   יז ויעש מהם שבעים אלף סבל ושמנים אלף חצב בהר ושלשת אלפים ושש מאות מנצחים להעביד את-העם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18