2Chronicles 8 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Solomon's Activities and Accomplishments

1 It came to pass at the end of twenty years, wherein Solomon had built the house of IAUA, and his own house,   E UIAI MQTs OShRIM ShNA EShR BNA ShLMA ETh-BITh IAUA UETh-BIThU   א ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את-בית יהוה ואת-ביתו
2 that the cities which Huram had given to Solomon, Solomon built them, and caused the children of Israel to dwell there.   B UAORIM EShR NThN ChURM LShLMA BNA ShLMA EThM UIUShB ShM ETh-BNI IShREL   ב והערים אשר נתן חורם לשלמה בנה שלמה אתם ויושב שם את-בני ישראל
3 Solomon went to Hamath-zobah, and prevailed against it.   G UILK ShLMA ChMTh TsUBA UIChZQ OLIA   ג וילך שלמה חמת צובה ויחזק עליה
4 He built Tadmor in the wilderness, and all the store-cities, which he built in Hamath.   D UIBN ETh-ThDMR BMDBR UETh KL-ORI AMSKNUTh EShR BNA BChMTh   ד ויבן את-תדמר במדבר ואת כל-ערי המסכנות אשר בנה בחמת
5 Also he built Beth-horon the upper, and Beth-horon the nether, fortified cities, with walls, gates, and bars;   A UIBN ETh-BITh ChURUN AOLIUN UETh-BITh ChURUN AThChThUN ORI MTsUR ChUMUTh DLThIM UBRICh   ה ויבן את-בית חורון העליון ואת-בית חורון התחתון ערי מצור חומות דלתים ובריח
6 and Baalath, and all the store-cities that Solomon had, and all the cities for his chariots, and the cities for his horsemen, and all that Solomon desired to build for his pleasure in Jerusalem, and in Lebanon, and in all the land of his dominion.   U UETh-BOLTh UETh KL-ORI AMSKNUTh EShR AIU LShLMA UETh KL-ORI ARKB UETh ORI AFRShIM UETh KL-ChShQ ShLMA EShR ChShQ LBNUTh BIRUShLM UBLBNUN UBKL ERTs MMShLThU   ו ואת-בעלת ואת כל-ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת כל-ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת כל-חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו
7 As for all the people that were left of the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, who were not of Israel;   Z KL-AOM ANUThR MN-AChThI UAEMRI UAFRZI UAChUI UAIBUSI EShR LE MIShREL AMA   ז כל-העם הנותר מן-החתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אשר לא מישראל המה
8 of their children that were left after them in the land, whom the children of Israel consumed not, of them did Solomon raise a levy of bondservants, to this day.   Ch MN-BNIAM EShR NUThRU EChRIAM BERTs EShR LE-KLUM BNI IShREL UIOLM ShLMA LMS OD AIUM AZA   ח מן-בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא-כלום בני ישראל ויעלם שלמה למס עד היום הזה
9 But of the children of Israel did Solomon make no servants for his work; but they were men of war, and chief of his captains, and rulers of his chariots and of his horsemen.   T UMN-BNI IShREL EShR LE-NThN ShLMA LOBDIM LMLEKThU KI-AMA ENShI MLChMA UShRI ShLIShIU UShRI RKBU UFRShIU   ט ומן-בני ישראל אשר לא-נתן שלמה לעבדים למלאכתו כי-המה אנשי מלחמה ושרי שלישיו ושרי רכבו ופרשיו
10 These were the chief officers of king Solomon, even two hundred and fifty, that bore rule over the people.   I UELA ShRI ANTsIBIM (ANTsBIM) EShR-LMLK ShLMA ChMShIM UMEThIM ARDIM BOM   י ואלה שרי הנציבים (הנצבים) אשר-למלך שלמה חמשים ומאתים הרדים בעם
11 Solomon brought up the daughter of Pharaoh out of the city of David to the house that he had built for her; for he said: 'No wife of mine shall dwell in the house of David king of Israel, because the places are holy, whereto the ark of IAUA has come.'   IE UETh-BTh-FROA AOLA ShLMA MOIR DUID LBITh EShR BNA-LA KI EMR LE-ThShB EShA LI BBITh DUID MLK-IShREL KI-QDSh AMA EShR-BEA ELIAM ERUN IAUA   יא ואת-בת-פרעה העלה שלמה מעיר דויד לבית אשר בנה-לה כי אמר לא-תשב אשה לי בבית דויד מלך-ישראל כי-קדש המה אשר-באה אליהם ארון יהוה
12 Then Solomon offered burnt-offerings to IAUA on the altar of IAUA, which he had built before the porch,   IB EZ AOLA ShLMA OLUTh LIAUA OL MZBCh IAUA EShR BNA LFNI AEULM   יב אז העלה שלמה עלות ליהוה על מזבח יהוה אשר בנה לפני האולם
13 even as the duty of every day required, offering according to the commandment of Moses, on the sabbaths, and on the new moons, and on the appointed seasons, three times in the year, even in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles.   IG UBDBR-IUM BIUM LAOLUTh KMTsUTh MShA LShBThUTh ULChDShIM ULMUODUTh ShLUSh FOMIM BShNA BChG AMTsUTh UBChG AShBOUTh UBChG ASKUTh   יג ובדבר-יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות
14 He appointed, according to the ordinance of David his father, the courses of the priests to their service, and the Levites to their charges, to praise, and to minister before the priests, as the duty of every day required; the doorkeepers also by their courses at every gate; for so had David the man of God commanded.   ID UIOMD KMShFT DUID-EBIU ETh-MChLQUTh AKANIM OL-OBDThM UALUIM OL-MShMRUThM LALL ULShRTh NGD AKANIM LDBR-IUM BIUMU UAShORIM BMChLQUThM LShOR UShOR KI KN MTsUTh DUID EISh-AELAIM   יד ויעמד כמשפט דויד-אביו את-מחלקות הכהנים על-עבדתם והלוים על-משמרותם להלל ולשרת נגד הכהנים לדבר-יום ביומו והשערים במחלקותם לשער ושער כי כן מצות דויד איש-האלהים
15 They departed not from the commandment of the king to the priests and Levites concerning any matter, or concerning the treasures.   TU ULE SRU MTsUTh AMLK OL-AKANIM UALUIM LKL-DBR ULETsRUTh   טו ולא סרו מצות המלך על-הכהנים והלוים לכל-דבר ולאצרות
16 So all the work of Solomon was set in order from the day of the foundation of the house of IAUA, and until it was finished. So the house of IAUA was perfected.   TZ UThKN KL-MLEKTh ShLMA OD-AIUM MUSD BITh-IAUA UOD-KLThU ShLM BITh IAUA   טז ותכן כל-מלאכת שלמה עד-היום מוסד בית-יהוה ועד-כלתו שלם בית יהוה
17 Then went Solomon to Ezion-geber, and to Eloth, on the sea-shore in the land of Edom.   IZ EZ ALK ShLMA LOTsIUN-GBR UEL-EILUTh OL-ShFTh AIM BERTs EDUM   יז אז הלך שלמה לעציון-גבר ואל-אילות על-שפת הים בארץ אדום
18 Huram sent him by the hands of his servants ships, and servants that had knowledge of the sea; and they came with the servants of Solomon to Ophir, and fetched from there four hundred and fifty talents of gold, and brought them to king Solomon.   ICh UIShLCh-LU ChURM BID-OBDIU EUNIUTh (ENIUTh) UOBDIM IUDOI IM UIBEU OM-OBDI ShLMA EUFIRA UIQChU MShM ERBO-MEUTh UChMShIM KKR ZAB UIBIEU EL-AMLK ShLMA   יח וישלח-לו חורם ביד-עבדיו אוניות (אניות) ועבדים יודעי ים ויבאו עם-עבדי שלמה אופירה ויקחו משם ארבע-מאות וחמשים ככר זהב ויביאו אל-המלך שלמה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18