2Chronicles 5 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

The Ark Is Brought into the Temple

1 Thus all the work that Solomon wrought for the house of IAUA was finished. Solomon brought in the things that David his father had hallowed; even the silver, and the gold, and all the vessels, and put them in the treasuries of the house of God.   E UThShLM KL-AMLEKA EShR-OShA ShLMA LBITh IAUA UIBE ShLMA ETh-QDShI DUID EBIU UETh-AKSF UETh-AZAB UETh-KL-AKLIM NThN BETsRUTh BITh AELAIM   א ותשלם כל-המלאכה אשר-עשה שלמה לבית יהוה ויבא שלמה את-קדשי דויד אביו ואת-הכסף ואת-הזהב ואת-כל-הכלים נתן באצרות בית האלהים
2 Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the princes of the fathers' houses of the children of Israel, to Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of IAUA out of the city of David, which is Zion.   B EZ IQAIL ShLMA ETh-ZQNI IShREL UETh-KL-REShI AMTUTh NShIEI AEBUTh LBNI IShREL EL-IRUShLM LAOLUTh ETh-ERUN BRITh-IAUA MOIR DUID AIE TsIUN   ב אז יקהיל שלמה את-זקני ישראל ואת-כל-ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל-ירושלם להעלות את-ארון ברית-יהוה מעיר דויד היא ציון
3 All the men of Israel assembled themselves to the king at the feast, which was in the seventh month.   G UIQALU EL-AMLK KL-EISh IShREL BChG AUE AChDSh AShBOI   ג ויקהלו אל-המלך כל-איש ישראל בחג הוא החדש השבעי
4 All the elders of Israel came, and the Levites took up the ark.   D UIBEU KL ZQNI IShREL UIShEU ALUIM ETh-AERUN   ד ויבאו כל זקני ישראל וישאו הלוים את-הארון
5 They brought up the ark, and the tent of Holy Days, and all the holy vessels that were in the Tent; these did the priests and the Levites bring up.   A UIOLU ETh-AERUN UETh-EAL MUOD UETh-KL-KLI AQDSh EShR BEAL AOLU EThM AKANIM ALUIM   ה ויעלו את-הארון ואת-אהל מועד ואת-כל-כלי הקדש אשר באהל העלו אתם הכהנים הלוים
6 King Solomon and all the congregation of Israel, that were assembled to him, were before the ark, sacrificing sheep and oxen, that could not be counted nor numbered for multitude.   U UAMLK ShLMA UKL-ODTh IShREL ANUODIM OLIU LFNI AERUN MZBChIM TsEN UBQR EShR LE-ISFRU ULE IMNU MRB   ו והמלך שלמה וכל-עדת ישראל הנועדים עליו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא-יספרו ולא ימנו מרב
7 The priests brought in the ark of the covenant of IAUA to its place, into the Sanctuary of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubim.   Z UIBIEU AKANIM ETh-ERUN BRITh-IAUA EL-MQUMU EL-DBIR ABITh EL-QDSh AQDShIM EL-ThChTh KNFI AKRUBIM   ז ויביאו הכהנים את-ארון ברית-יהוה אל-מקומו אל-דביר הבית אל-קדש הקדשים אל-תחת כנפי הכרובים
8 For the cherubim spread forth their wings over the place of the ark, and the cherubim covered the ark and the staves thereof above.   Ch UIAIU AKRUBIM FRShIM KNFIM OL-MQUM AERUN UIKSU AKRUBIM OL-AERUN UOL-BDIU MLMOLA   ח ויהיו הכרובים פרשים כנפים על-מקום הארון ויכסו הכרובים על-הארון ועל-בדיו מלמעלה
9 The staves were so long that the ends of the staves were seen from the ark before the Sanctuary; but they could not be seen without; and there they are to this day.   T UIERIKU ABDIM UIREU REShI ABDIM MN-AERUN OL-FNI ADBIR ULE IREU AChUTsA UIAI-ShM OD AIUM AZA   ט ויאריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן-הארון על-פני הדביר ולא יראו החוצה ויהי-שם עד היום הזה
10 There was nothing in the ark save the two tables which Moses put there at Horeb, when IAUA made a covenant with the children of Israel, when they came out of Egypt.   I EIN BERUN RQ ShNI ALChUTh EShR-NThN MShA BChRB EShR KRTh IAUA OM-BNI IShREL BTsEThM MMTsRIM   י אין בארון רק שני הלחות אשר-נתן משה בחרב אשר כרת יהוה עם-בני ישראל בצאתם ממצרים
11 It came to pass, when the priests were come out of the holy place--for all the priests that were present had sanctified themselves, and did not keep their courses;   IE UIAI BTsETh AKANIM MN-AQDSh KI KL-AKANIM ANMTsEIM AThQDShU EIN LShMUR LMChLQUTh   יא ויהי בצאת הכהנים מן-הקדש כי כל-הכהנים הנמצאים התקדשו אין לשמור למחלקות
12 also the Levites who were the singers, all of them, even Asaph, Heman, Jeduthun, and their sons and their brethren, arrayed in fine linen, with cymbals and psalteries and harps, stood at the east end of the altar, and with them a hundred and twenty priests sounding with trumpets--   IB UALUIM AMShRRIM LKLM LESF LAIMN LIDThUN ULBNIAM ULEChIAM MLBShIM BUTs BMTsLThIM UBNBLIM UKNRUTh OMDIM MZRCh LMZBCh UOMAM KANIM LMEA UOShRIM MChTsRRIM (MChTsRIM) BChTsTsRUTh   יב והלוים המשררים לכלם לאסף להימן לידתון ולבניהם ולאחיהם מלבשים בוץ במצלתים ובנבלים וכנרות עמדים מזרח למזבח ועמהם כהנים למאה ועשרים מחצררים (מחצרים) בחצצרות
13 it came even to pass, when the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking IAUA; and when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised IAUA: 'for He is good, for His mercy endures for ever'; that then the house was filled with a cloud, even the house of IAUA,   IG UIAI KEChD LMChTsTsRIM (LMChTsRIM) ULMShRRIM LAShMIO QUL-EChD LALL ULADUTh LIAUA UKARIM QUL BChTsTsRUTh UBMTsLThIM UBKLI AShIR UBALL LIAUA KI TUB KI LOULM ChSDU UABITh MLE ONN BITh IAUA   יג ויהי כאחד למחצצרים (למחצרים) ולמשררים להשמיע קול-אחד להלל ולהדות ליהוה וכהרים קול בחצצרות ובמצלתים ובכלי השיר ובהלל ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו והבית מלא ענן בית יהוה
14 so that the priests could not stand to minister by reason of the cloud; for the glory of IAUA filled the house of God.   ID ULE-IKLU AKANIM LOMUD LShRTh MFNI AONN KI-MLE KBUD-IAUA ETh-BITh AELAIM   יד ולא-יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי-מלא כבוד-יהוה את-בית האלהים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18