2Chronicles 10 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Rehoboam's Reign of Folly

1 Rehoboam went to Shechem; for all Israel were come to Shechem to make him king.   E UILK RChBOM ShKMA KI ShKM BEU KL-IShREL LAMLIK EThU   א וילך רחבעם שכמה כי שכם באו כל-ישראל להמליך אתו
2 It came to pass, when Jeroboam the son of Nebat heard of it--for he was in Egypt, whither he had fled from the presence of king Solomon--that Jeroboam returned out of Egypt.   B UIAI KShMO IRBOM BN-NBT UAUE BMTsRIM EShR BRCh MFNI ShLMA AMLK UIShB IRBOM MMTsRIM   ב ויהי כשמע ירבעם בן-נבט והוא במצרים אשר ברח מפני שלמה המלך וישב ירבעם ממצרים
3 They sent and called him; and Jeroboam and all Israel came, and they spoke to Rehoboam, saying:   G UIShLChU UIQREU-LU UIBE IRBOM UKL-IShREL UIDBRU EL-RChBOM LEMR   ג וישלחו ויקראו-לו ויבא ירבעם וכל-ישראל וידברו אל-רחבעם לאמר
4 'Your father made our yoke grievous; now therefore make you the grievous service of your father, and his heavy yoke which he put on us, lighter, and we will serve you.'   D EBIK AQShA ETh-OLNU UOThA AQL MOBUDTh EBIK AQShA UMOLU AKBD EShR-NThN OLINU UNOBDK   ד אביך הקשה את-עלנו ועתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר-נתן עלינו ונעבדך
5 He said to them: 'Come again to me after three days.' The people departed.   A UIEMR ELAM OUD ShLShTh IMIM UShUBU ELI UILK AOM   ה ויאמר אלהם עוד שלשת ימים ושובו אלי וילך העם
6 King Rehoboam took counsel with the old men, that had stood before Solomon his father while he yet lived, saying: 'What counsel give you me to return answer to this people?'   U UIUOTs AMLK RChBOM ETh-AZQNIM EShR-AIU OMDIM LFNI ShLMA EBIU BAIThU ChI LEMR EIK EThM NUOTsIM LAShIB LOM-AZA DBR   ו ויועץ המלך רחבעם את-הזקנים אשר-היו עמדים לפני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב לעם-הזה דבר
7 They spoke to him, saying: 'If you be kind to this people, and please them, and speak good words to them, then they will be your servants for ever.'   Z UIDBRU ELIU LEMR EM-ThAIA LTUB LAOM AZA URTsIThM UDBRTh ELAM DBRIM TUBIM UAIU LK OBDIM KL-AIMIM   ז וידברו אליו לאמר אם-תהיה לטוב להעם הזה ורציתם ודברת אלהם דברים טובים והיו לך עבדים כל-הימים
8 But he forsook the counsel of the old men which they had given him, and took counsel with the young men that were grown up with him, that stood before him.   Ch UIOZB ETh-OTsTh AZQNIM EShR IOTsAU UIUOTs ETh-AILDIM EShR GDLU EThU AOMDIM LFNIU   ח ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את-הילדים אשר גדלו אתו העמדים לפניו
9 He said to them: 'What counsel give you, that we may return answer to this people, who have spoken to me, saying: Make the yoke that your father did put on us lighter?'   T UIEMR ELAM MA EThM NUOTsIM UNShIB DBR ETh-AOM AZA EShR DBRU ELI LEMR AQL MN-AOL EShR-NThN EBIK OLINU   ט ויאמר אלהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את-העם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן-העל אשר-נתן אביך עלינו
10 The young men that were grown up with him spoke to him, saying: 'Thus shall you say to the people that spoke to you, saying: Your father made our yoke heavy, but make you it lighter to us; thus shall you say to them: My little finger is thicker than my father's loins.   I UIDBRU EThU AILDIM EShR GDLU EThU LEMR KA-ThEMR LOM EShR-DBRU ELIK LEMR EBIK AKBID ETh-OLNU UEThA AQL MOLINU KA ThEMR ELAM QTNI OBA MMThNI EBI   י וידברו אתו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה-תאמר לעם אשר-דברו אליך לאמר אביך הכביד את-עלנו ואתה הקל מעלינו כה תאמר אלהם קטני עבה ממתני אבי
11 Now whereas my father did lade you with a heavy yoke, I will add to your yoke; my father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.'   IE UOThA EBI AOMIS OLIKM OL KBD UENI ESIF OL-OLKM EBI ISR EThKM BShUTIM UENI BOQRBIM   יא ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אסיף על-עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים
12 So Jeroboam and all the people came to Rehoboam the third day, as the king bade, saying: 'Come to me again the third day.'   IB UIBE IRBOM UKL-AOM EL-RChBOM BIUM AShLShI KEShR DBR AMLK LEMR ShUBU ELI BIUM AShLShI   יב ויבא ירבעם וכל-העם אל-רחבעם ביום השלשי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום השלשי
13 The king answered them roughly; and king Rehoboam forsook the counsel of the old men,   IG UIONM AMLK QShA UIOZB AMLK RChBOM ETh OTsTh AZQNIM   יג ויענם המלך קשה ויעזב המלך רחבעם את עצת הזקנים
14 and spoke to them after the counsel of the young men, saying: '[My father] made your yoke heavy, but I will add thereto; my father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.'   ID UIDBR ELAM KOTsTh AILDIM LEMR EKBID ETh-OLKM UENI ESIF OLIU EBI ISR EThKM BShUTIM UENI BOQRBIM   יד וידבר אלהם כעצת הילדים לאמר אכביד את-עלכם ואני אסיף עליו אבי יסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים
15 So the king hearkened not to the people; for it was brought about of God, that IAUA might establish His word, which He spoke by the hand of Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat.   TU ULE-ShMO AMLK EL-AOM KI-AIThA NSBA MOM AELAIM LMON AQIM IAUA ETh-DBRU EShR DBR BID EChIAU AShLUNI EL-IRBOM BN-NBT   טו ולא-שמע המלך אל-העם כי-היתה נסבה מעם האלהים למען הקים יהוה את-דברו אשר דבר ביד אחיהו השלוני אל-ירבעם בן-נבט
16 When all Israel [saw] that the king hearkened not to them, the people answered the king, saying: 'What portion have we in David? neither have we inheritance in the son of Jesse; every man to your tents, O Israel; now see to your own house, David.' So all Israel departed to their tents.   TZ UKL-IShREL KI LE-ShMO AMLK LAM UIShIBU AOM ETh-AMLK LEMR MA-LNU ChLQ BDUID ULE-NChLA BBN-IShI EISh LEALIK IShREL OThA REA BIThK DUID UILK KL-IShREL LEALIU   טז וכל-ישראל כי לא-שמע המלך להם וישיבו העם את-המלך לאמר מה-לנו חלק בדויד ולא-נחלה בבן-ישי איש לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דויד וילך כל-ישראל לאהליו
17 But as for the children of Israel that dwelt in the cities of Judah, Rehoboam reigned over them.   IZ UBNI IShREL AIShBIM BORI IAUDA UIMLK OLIAM RChBOM   יז ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם
18 Then king Rehoboam sent Hadoram, who was over the levy; and the children of Israel stoned him with stones, so that he died. King Rehoboam made speed to get him up to his chariot, to flee to Jerusalem.   ICh UIShLCh AMLK RChBOM ETh-ADRM EShR OL-AMS UIRGMU-BU BNI-IShREL EBN UIMTh UAMLK RChBOM AThEMTs LOLUTh BMRKBA LNUS IRUShLM   יח וישלח המלך רחבעם את-הדרם אשר על-המס וירגמו-בו בני-ישראל אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם
19 So Israel rebelled against the house of David to this day.   IT UIFShOU IShREL BBITh DUID OD AIUM AZA   יט ויפשעו ישראל בבית דויד עד היום הזה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18