2Chronicles 23 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Jehoiada Sets Joash on the Throne of Judah

1 In the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the captains of hundreds, Azariah the son of Jeroham, and Ishmael the son of Jehohanan, and Azariah the son of Obed, and Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri, into covenant with him.   E UBShNA AShBOITh AThChZQ IAUIDO UIQCh ETh-ShRI AMEUTh LOZRIAU BN-IRChM ULIShMOEL BN-IAUChNN ULOZRIAU BN-OUBD UETh-MOShIAU BN-ODIAU UETh-ELIShFT BN-ZKRI OMU BBRITh   א ובשנה השבעית התחזק יהוידע ויקח את-שרי המאות לעזריהו בן-ירחם ולישמעאל בן-יהוחנן ולעזריהו בן-עובד ואת-מעשיהו בן-עדיהו ואת-אלישפט בן-זכרי עמו בברית
2 They went about in Judah, and gathered the Levites out of all the cities of Judah, and the heads of fathers' houses of Israel, and they came to Jerusalem.   B UISBU BIAUDA UIQBTsU ETh-ALUIM MKL-ORI IAUDA UREShI AEBUTh LIShREL UIBEU EL-IRUShLM   ב ויסבו ביהודה ויקבצו את-הלוים מכל-ערי יהודה וראשי האבות לישראל ויבאו אל-ירושלם
3 All the congregation made a covenant with the king in the house of God. He said to them: 'Behold, the king's son shall reign, as IAUA has spoken concerning the sons of David.   G UIKRTh KL-AQAL BRITh BBITh AELAIM OM-AMLK UIEMR LAM ANA BN-AMLK IMLK KEShR DBR IAUA OL-BNI DUID   ג ויכרת כל-הקהל ברית בבית האלהים עם-המלך ויאמר להם הנה בן-המלך ימלך כאשר דבר יהוה על-בני דויד
4 This is the thing that you shall do: a third part of you, that come in on the sabbath, of the priests and of the Levites, shall be porters of the doors;   D ZA ADBR EShR ThOShU AShLShITh MKM BEI AShBTh LKANIM ULLUIM LShORI ASFIM   ד זה הדבר אשר תעשו השלשית מכם באי השבת לכהנים וללוים לשערי הספים
5 and a third part shall be at the king's house; and a third part at the gate of the foundation; and all the people shall be in the courts of the house of IAUA.   A UAShLShITh BBITh AMLK UAShLShITh BShOR AISUD UKL-AOM BChTsRUTh BITh IAUA   ה והשלשית בבית המלך והשלשית בשער היסוד וכל-העם בחצרות בית יהוה
6 But let none come into the house of IAUA, save the priests, and they that minister of the Levites; they shall come in, for they are holy; but all the people shall keep the charge of IAUA.   U UEL-IBUE BITh-IAUA KI EM-AKANIM UAMShRThIM LLUIM AMA IBEU KI-QDSh AMA UKL-AOM IShMRU MShMRTh IAUA   ו ואל-יבוא בית-יהוה כי אם-הכהנים והמשרתים ללוים המה יבאו כי-קדש המה וכל-העם ישמרו משמרת יהוה
7 The Levites shall compass the king round about, every man with his weapons in his hand; and whosoever comes into the house, let him be slain; and be you with the king when he comes in, and when he goes out.'   Z UAQIFU ALUIM ETh-AMLK SBIB EISh UKLIU BIDU UABE EL-ABITh IUMTh UAIU ETh-AMLK BBEU UBTsEThU   ז והקיפו הלוים את-המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל-הבית יומת והיו את-המלך בבאו ובצאתו
8 So the Levites and all Judah did according to all that Jehoiada the priest commanded; and they took every man his men, those that were to come in on the sabbath, with those that were to go out on the sabbath; for Jehoiada the priest dismissed not the courses.   Ch UIOShU ALUIM UKL-IAUDA KKL EShR-TsUA IAUIDO AKAN UIQChU EISh ETh-ENShIU BEI AShBTh OM IUTsEI AShBTh KI LE FTR IAUIDO AKAN ETh-AMChLQUTh   ח ויעשו הלוים וכל-יהודה ככל אשר-צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את-אנשיו באי השבת עם יוצאי השבת כי לא פטר יהוידע הכהן את-המחלקות
9 Jehoiada the priest delivered to the captains of hundreds the spears, and bucklers, and shields, that had been king David's, which were in the house of God.   T UIThN IAUIDO AKAN LShRI AMEUTh ETh-AChNIThIM UETh-AMGNUTh UETh-AShLTIM EShR LMLK DUID EShR BITh AELAIM   ט ויתן יהוידע הכהן לשרי המאות את-החניתים ואת-המגנות ואת-השלטים אשר למלך דויד אשר בית האלהים
10 He set all the people, every man with his weapon in his hand, from the right side of the house to the left side of the house, along by the altar and the house, by the king round about.   I UIOMD ETh-KL-AOM UEISh ShLChU BIDU MKThF ABITh AIMNITh OD-KThF ABITh AShMELITh LMZBCh ULBITh OL-AMLK SBIB   י ויעמד את-כל-העם ואיש שלחו בידו מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על-המלך סביב
11 Then they brought out the king's son, and put on him the crown and the insignia, and made him king; and Jehoiada and his sons anointed him; and they said: 'Long live the king.'   IE UIUTsIEU ETh-BN-AMLK UIThNU OLIU ETh-ANZR UETh-AODUTh UIMLIKU EThU UIMShChAU IAUIDO UBNIU UIEMRU IChI AMLK   יא ויוציאו את-בן-המלך ויתנו עליו את-הנזר ואת-העדות וימליכו אתו וימשחהו יהוידע ובניו ויאמרו יחי המלך
12 When Athaliah heard the noise of the people running and praising the king, she came to the people into the house of IAUA;   IB UThShMO OThLIAU ETh-QUL AOM ARTsIM UAMALLIM ETh-AMLK UThBUE EL-AOM BITh IAUA   יב ותשמע עתליהו את-קול העם הרצים והמהללים את-המלך ותבוא אל-העם בית יהוה
13 and she looked, and, behold, the king stood on his platform at the entrance, and the captains and the trumpets by the king; and all the people of the land rejoiced, and blew with trumpets; the singers also [played] on instruments of music, and led the singing of praise. Then Athaliah rent her clothes, and said: 'Treason, treason.'   IG UThRE UANA AMLK OUMD OL-OMUDU BMBUE UAShRIM UAChTsTsRUTh OL-AMLK UKL-OM AERTs ShMCh UThUQO BChTsTsRUTh UAMShURRIM BKLI AShIR UMUDIOIM LALL UThQRO OThLIAU ETh-BGDIA UThEMR QShR QShR   יג ותרא והנה המלך עומד על-עמודו במבוא והשרים והחצצרות על-המלך וכל-עם הארץ שמח ותוקע בחצצרות והמשוררים בכלי השיר ומודיעים להלל ותקרע עתליהו את-בגדיה ותאמר קשר קשר
14 Jehoiada the priest brought out the captains of hundreds that were set over the host, and said to them: 'Have her forth between the ranks; and whoso follows her, let him be slain with the sword'; for the priest said: 'Slay her not in the house of IAUA.'   ID UIUTsE IAUIDO AKAN ETh-ShRI AMEUTh FQUDI AChIL UIEMR ELAM AUTsIEUA EL-MBITh AShDRUTh UABE EChRIA IUMTh BChRB KI EMR AKAN LE ThMIThUA BITh IAUA   יד ויוצא יהוידע הכהן את-שרי המאות פקודי החיל ויאמר אלהם הוציאוה אל-מבית השדרות והבא אחריה יומת בחרב כי אמר הכהן לא תמיתוה בית יהוה
15 So they made way for her; and she went to the entry of the horse gate to the king's house; and they slew her there.   TU UIShIMU LA IDIM UThBUE EL-MBUE ShOR-ASUSIM BITh AMLK UIMIThUA ShM   טו וישימו לה ידים ותבוא אל-מבוא שער-הסוסים בית המלך וימיתוה שם
16 Jehoiada made a covenant between himself, and all the people, and the king, that they should be IAUA's people.   TZ UIKRTh IAUIDO BRITh BINU UBIN KL-AOM UBIN AMLK LAIUTh LOM LIAUA   טז ויכרת יהוידע ברית בינו ובין כל-העם ובין המלך להיות לעם ליהוה
17 All the people went to the house of Baal, and broke it down, and broke his altars and his images in pieces, and slew Mattan the priest of Baal before the altars.   IZ UIBEU KL-AOM BITh-ABOL UIThTsAU UETh-MZBChThIU UETh-TsLMIU ShBRU UETh MThN KAN ABOL ARGU LFNI AMZBChUTh   יז ויבאו כל-העם בית-הבעל ויתצהו ואת-מזבחתיו ואת-צלמיו שברו ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות
18 Jehoiada appointed the offices of the house of IAUA under the hand of the priests the Levites, whom David had distributed in the house of IAUA, to offer the burnt-offerings of IAUA, as it is written in the Law of Moses, with rejoicing and with singing, according to the direction of David.   ICh UIShM IAUIDO FQDUTh BITh IAUA BID AKANIM ALUIM EShR ChLQ DUID OL-BITh IAUA LAOLUTh OLUTh IAUA KKThUB BThURTh MShA BShMChA UBShIR OL IDI DUID   יח וישם יהוידע פקדות בית יהוה ביד הכהנים הלוים אשר חלק דויד על-בית יהוה להעלות עלות יהוה ככתוב בתורת משה בשמחה ובשיר על ידי דויד
19 He set the porters at the gates of the house of IAUA, that none that was unclean in any thing should enter in.   IT UIOMD AShUORIM OL-ShORI BITh IAUA ULE-IBUE TME LKL-DBR   יט ויעמד השוערים על-שערי בית יהוה ולא-יבוא טמא לכל-דבר
20 He took the captains of hundreds, and the nobles, and the governors of the people, and all the people of the land, and brought down the king from the house of IAUA; and they came through the upper gate to the king's house, and set the king on the throne of the kingdom.   K UIQCh ETh-ShRI AMEUTh UETh-AEDIRIM UETh-AMUShLIM BOM UETh KL-OM AERTs UIURD ETh-AMLK MBITh IAUA UIBEU BThUK-ShOR AOLIUN BITh AMLK UIUShIBU ETh-AMLK OL KSE AMMLKA   כ ויקח את-שרי המאות ואת-האדירים ואת-המושלים בעם ואת כל-עם הארץ ויורד את-המלך מבית יהוה ויבאו בתוך-שער העליון בית המלך ויושיבו את-המלך על כסא הממלכה
21 So all the people of the land rejoiced, and the city was quiet; and they slew Athaliah with the sword.   KE UIShMChU KL-OM-AERTs UAOIR ShQTA UETh-OThLIAU AMIThU BChRB   כא וישמחו כל-עם-הארץ והעיר שקטה ואת-עתליהו המיתו בחרב

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18