2Chronicles 16 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Asa Wars against Baasha

1 In the six and thirtieth year of the reign of Asa, Baasa king of Israel went up against Judah, and built Ramah, that he might not suffer any to go out or come in to Asa king of Judah.   E BShNTh ShLShIM UShSh LMLKUTh ESE OLA BOShE MLK-IShREL OL-IAUDA UIBN ETh-ARMA LBLThI ThTh IUTsE UBE LESE MLK IAUDA   א בשנת שלשים ושש למלכות אסא עלה בעשא מלך-ישראל על-יהודה ויבן את-הרמה לבלתי תת יוצא ובא לאסא מלך יהודה
2 Then Asa brought out silver and gold out of the treasures of the house of IAUA and of the king's house, and sent to Ben-hadad king of Aram, that dwelt at Damascus, saying:   B UITsE ESE KSF UZAB METsRUTh BITh IAUA UBITh AMLK UIShLCh EL-BN-ADD MLK ERM AIUShB BDRMShQ LEMR   ב ויצא אסא כסף וזהב מאצרות בית יהוה ובית המלך וישלח אל-בן-הדד מלך ארם היושב בדרמשק לאמר
3 'There is a league between me and you, as there was between my father and your father; behold, I have sent you silver and gold; go, break your league with Baasa king of Israel, that he may depart from me.'   G BRITh BINI UBINK UBIN EBI UBIN EBIK ANA ShLChThI LK KSF UZAB LK AFR BRIThK ETh-BOShE MLK IShREL UIOLA MOLI   ג ברית ביני ובינך ובין אבי ובין אביך הנה שלחתי לך כסף וזהב לך הפר בריתך את-בעשא מלך ישראל ויעלה מעלי
4 Ben-hadad hearkened to king Asa, and sent the captains of his armies against the cities of Israel; and they smote Ijon, and Dan, and Abelmaim, and all the store-cities of Naphtali.   D UIShMO BN-ADD EL-AMLK ESE UIShLCh ETh-ShRI AChILIM EShR-LU EL-ORI IShREL UIKU ETh-OIUN UETh-DN UETh EBL MIM UETh KL-MSKNUTh ORI NFThLI   ד וישמע בן-הדד אל-המלך אסא וישלח את-שרי החילים אשר-לו אל-ערי ישראל ויכו את-עיון ואת-דן ואת אבל מים ואת כל-מסכנות ערי נפתלי
5 It came to pass, when Baasa heard thereof, that he left off building Ramah, and let his work cease.   A UIAI KShMO BOShE UIChDL MBNUTh ETh-ARMA UIShBTh ETh-MLEKThU   ה ויהי כשמע בעשא ויחדל מבנות את-הרמה וישבת את-מלאכתו
6 Then Asa the king took all Judah; and they carried away the stones of Ramah, and the timber thereof, wherewith Baasa had builded; and he built therewith Geba and Mizpah.   U UESE AMLK LQCh ETh-KL-IAUDA UIShEU ETh-EBNI ARMA UETh-OTsIA EShR BNA BOShE UIBN BAM ETh-GBO UETh-AMTsFA   ו ואסא המלך לקח את-כל-יהודה וישאו את-אבני הרמה ואת-עציה אשר בנה בעשא ויבן בהם את-גבע ואת-המצפה
7 At that time Hanani the seer came to Asa king of Judah, and said to him: 'Because you have relied on the king of Aram, and have not relied on IAUA your God, therefore is the host of the king of Aram escaped out of your hand.   Z UBOTh AAIE BE ChNNI AREA EL-ESE MLK IAUDA UIEMR ELIU BAShONK OL-MLK ERM ULE NShONTh OL-IAUA ELAIK OL-KN NMLT ChIL MLK-ERM MIDK   ז ובעת ההיא בא חנני הראה אל-אסא מלך יהודה ויאמר אליו בהשענך על-מלך ארם ולא נשענת על-יהוה אלהיך על-כן נמלט חיל מלך-ארם מידך
8 Were not the Ethiopians and the Lubim a huge host, with chariots and horsemen exceeding many? yet, because you didst rely on IAUA, He delivered them into your hand.   Ch ALE AKUShIM UALUBIM AIU LChIL LRB LRKB ULFRShIM LARBA MED UBAShONK OL-IAUA NThNM BIDK   ח הלא הכושים והלובים היו לחיל לרב לרכב ולפרשים להרבה מאד ובהשענך על-יהוה נתנם בידך
9 For the eyes of IAUA run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong in the behalf of them whose heart is whole toward Him. Herein you have done foolishly; for from henceforth you shall have wars.'   T KI IAUA OINIU MShTTUTh BKL-AERTs LAThChZQ OM-LBBM ShLM ELIU NSKLTh OL-ZETh KI MOThA ISh OMK MLChMUTh   ט כי יהוה עיניו משטטות בכל-הארץ להתחזק עם-לבבם שלם אליו נסכלת על-זאת כי מעתה יש עמך מלחמות
10 Then Asa was wroth with the seer, and put him in the prison-house; for he was in a rage with him because of this thing. Asa oppressed some of the people the same time.   I UIKOS ESE EL-AREA UIThNAU BITh AMAFKTh KI-BZOF OMU OL-ZETh UIRTsTs ESE MN-AOM BOTh AAIE   י ויכעס אסא אל-הראה ויתנהו בית המהפכת כי-בזעף עמו על-זאת וירצץ אסא מן-העם בעת ההיא
11 And, behold, the acts of Asa, first and last, lo, they are written in the book of the kings of Judah and Israel.   IE UANA DBRI ESE AREShUNIM UAEChRUNIM ANM KThUBIM OL-SFR AMLKIM LIAUDA UIShREL   יא והנה דברי אסא הראשונים והאחרונים הנם כתובים על-ספר המלכים ליהודה וישראל
12 In the thirty and ninth year of his reign Asa was diseased in his feet; his disease was exceeding great; yet in his disease he sought not to IAUA, but to the physicians.   IB UIChLE ESE BShNTh ShLUShIM UThShO LMLKUThU BRGLIU OD-LMOLA ChLIU UGM-BChLIU LE-DRSh ETh-IAUA KI BRFEIM   יב ויחלא אסא בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו עד-למעלה חליו וגם-בחליו לא-דרש את-יהוה כי ברפאים
13 Asa slept with his fathers, and died in the one and fortieth year of his reign.   IG UIShKB ESE OM-EBThIU UIMTh BShNTh ERBOIM UEChTh LMLKU   יג וישכב אסא עם-אבתיו וימת בשנת ארבעים ואחת למלכו
14 They buried him in his own sepulchres, which he had hewn out for himself in the city of David, and laid him in the bed which was filled with sweet odours and divers kinds [of spices] prepared by the perfumers' are; and they made a very great burning for him.   ID UIQBRAU BQBRThIU EShR KRA-LU BOIR DUID UIShKIBAU BMShKB EShR MLE BShMIM UZNIM MRQChIM BMRQChTh MOShA UIShRFU-LU ShRFA GDULA OD-LMED   יד ויקברהו בקברתיו אשר כרה-לו בעיר דויד וישכיבהו במשכב אשר מלא בשמים וזנים מרקחים במרקחת מעשה וישרפו-לו שרפה גדולה עד-למאד

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18