2Chronicles 14 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Asa Succeeds Abijah in Judah

1 Asa did that which was good and right in the eyes of IAUA his God;   E UIOSh ESE ATUB UAIShR BOINI IAUA ELAIU   א ויעש אסא הטוב והישר בעיני יהוה אלהיו
2 for he took away the strange altars, and the high places, and broke down the pillars, and hewed down the Asherim;   B UISR ETh-MZBChUTh ANKR UABMUTh UIShBR ETh-AMTsBUTh UIGDO ETh-AEShRIM   ב ויסר את-מזבחות הנכר והבמות וישבר את-המצבות ויגדע את-האשרים
3 and commanded Judah to seek IAUA, the God of their fathers, and to do the law and the commandment.   G UIEMR LIAUDA LDRUSh ETh-IAUA ELAI EBUThIAM ULOShUTh AThURA UAMTsUA   ג ויאמר ליהודה לדרוש את-יהוה אלהי אבותיהם ולעשות התורה והמצוה
4 Also he took away out of all the cities of Judah the high places and the sun-images; and the kingdom was quiet before him.   D UISR MKL-ORI IAUDA ETh-ABMUTh UETh-AChMNIM UThShQT AMMLKA LFNIU   ד ויסר מכל-ערי יהודה את-הבמות ואת-החמנים ותשקט הממלכה לפניו
5 He built fortified cities in Judah; for the land was quiet, and he had no war in those years; because IAUA had given him rest.   A UIBN ORI MTsURA BIAUDA KI-ShQTA AERTs UEIN-OMU MLChMA BShNIM AELA KI-ANICh IAUA LU   ה ויבן ערי מצורה ביהודה כי-שקטה הארץ ואין-עמו מלחמה בשנים האלה כי-הניח יהוה לו
6 For he said to Judah: 'Let us build these cities, and make about them walls, and towers, gates, and bars; the land is yet before us, because we have sought IAUA our God; we have sought Him, and He has given us rest on every side.' So they built and prospered.   U UIEMR LIAUDA NBNA ETh-AORIM AELA UNSB ChUMA UMGDLIM DLThIM UBRIChIM OUDNU AERTs LFNINU KI DRShNU ETh-IAUA ELAINU DRShNU UINCh LNU MSBIB UIBNU UITsLIChU   ו ויאמר ליהודה נבנה את-הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את-יהוה אלהינו דרשנו וינח לנו מסביב ויבנו ויצליחו
7 Asa had an army that bore bucklers and spears, out of Judah three hundred thousand; and out of Benjamin, that bore shields and drew bows, two hundred and fourscore thousand; all these were mighty men of valour.   Z UIAI LESE ChIL NShE TsNA URMCh MIAUDA ShLSh MEUTh ELF UMBNIMN NShEI MGN UDRKI QShTh METhIM UShMUNIM ELF KL-ELA GBURI ChIL   ז ויהי לאסא חיל נשא צנה ורמח מיהודה שלש מאות אלף ומבנימן נשאי מגן ודרכי קשת מאתים ושמונים אלף כל-אלה גבורי חיל
8 There came out against them Zerah the Ethiopian with an army of a thousand thousand, and three hundred chariots; and he came to Mareshah.   Ch UITsE ELIAM ZRCh AKUShI BChIL ELF ELFIM UMRKBUTh ShLSh MEUTh UIBE OD-MRShA   ח ויצא אליהם זרח הכושי בחיל אלף אלפים ומרכבות שלש מאות ויבא עד-מרשה
9 Then Asa went out to meet him, and they set the battle in array in the valley of Zephath at Mareshah.   T UITsE ESE LFNIU UIORKU MLChMA BGIE TsFThA LMRShA   ט ויצא אסא לפניו ויערכו מלחמה בגיא צפתה למרשה
10 Asa cried to IAUA his God, and said: 'IAUA, there is none beside You to help, between the mighty and him that has no strength; help us, O IAUA our God; for we rely on You, and in Your name are we come against this multitude. You are IAUA our God; let not man prevail against You.'   I UIQRE ESE EL-IAUA ELAIU UIEMR IAUA EIN-OMK LOZR BIN RB LEIN KCh OZRNU IAUA ELAINU KI-OLIK NShONU UBShMK BENU OL-AAMUN AZA IAUA ELAINU EThA EL-IOTsR OMK ENUSh   י ויקרא אסא אל-יהוה אלהיו ויאמר יהוה אין-עמך לעזר בין רב לאין כח עזרנו יהוה אלהינו כי-עליך נשענו ובשמך באנו על-ההמון הזה יהוה אלהינו אתה אל-יעצר עמך אנוש
11 So IAUA smote the Ethiopians before Asa, and before Judah; and the Ethiopians fled.   IE UIGF IAUA ETh-AKUShIM LFNI ESE ULFNI IAUDA UINSU AKUShIM   יא ויגף יהוה את-הכושים לפני אסא ולפני יהודה וינסו הכושים
12 Asa and the people that were with him pursued them to Gerar; and there fell of the Ethiopians so that none remained alive; for they were shattered before IAUA, and before His host; and they carried away very much booty.   IB UIRDFM ESE UAOM EShR-OMU OD-LGRR UIFL MKUShIM LEIN LAM MChIA KI-NShBRU LFNI-IAUA ULFNI MChNAU UIShEU ShLL ARBA MED   יב וירדפם אסא והעם אשר-עמו עד-לגרר ויפל מכושים לאין להם מחיה כי-נשברו לפני-יהוה ולפני מחנהו וישאו שלל הרבה מאד
13 They smote all the cities round about Gerar; for a terror from IAUA came on them; and they spoiled all the cities; for there was much spoil in them.   IG UIKU ETh KL-AORIM SBIBUTh GRR KI-AIA FChD-IAUA OLIAM UIBZU ETh-KL-AORIM KI-BZA RBA AIThA BAM   יג ויכו את כל-הערים סביבות גרר כי-היה פחד-יהוה עליהם ויבזו את-כל-הערים כי-בזה רבה היתה בהם
14 They smote also the tents of cattle, and carried away sheep in abundance and camels, and returned to Jerusalem.   ID UGM-EALI MQNA AKU UIShBU TsEN LRB UGMLIM UIShBU IRUShLM   יד וגם-אהלי מקנה הכו וישבו צאן לרב וגמלים וישבו ירושלם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18