Psalms 37 - ThALIM - תהלים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Security of Those Who Trust in the LORD, and Insecurity of the Wicked.

1 [A Psalm] of David. Fret not yourself because of evil-doers, neither be you envious against them that work unrighteousness.   E LDUD EL-ThThChR BMROIM EL-ThQNE BOShI OULA   א לדוד אל-תתחר במרעים אל-תקנא בעשי עולה
2 For they shall soon wither like the grass, and fade as the green herb.   B KI KChTsIR MARA IMLU UKIRQ DShE IBULUN   ב כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון
3 Trust in IAUA, and do good; dwell in the land, and cherish faithfulness.   G BTCh BIAUA UOShA-TUB ShKN-ERTs UROA EMUNA   ג בטח ביהוה ועשה-טוב שכן-ארץ ורעה אמונה
4 So shall you delight yourself in IAUA; and He shall give you the petitions of your heart.   D UAThONG OL-IAUA UIThN-LK MShELTh LBK   ד והתענג על-יהוה ויתן-לך משאלת לבך
5 Commit your way to IAUA; trust also in Him, and He will bring it to pass.   A GUL OL-IAUA DRKK UBTCh OLIU UAUE IOShA   ה גול על-יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה
6 He will make your righteousness to go forth as the light, and your right as the noonday.   U UAUTsIE KEUR TsDQK UMShFTK KTsARIM   ו והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים
7 Resign yourself to IAUA, and wait patiently for Him; fret not yourself because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked devices to pass.   Z DUM LIAUA UAThChULL-LU EL-ThThChR BMTsLICh DRKU BEISh OShA MZMUTh   ז דום ליהוה והתחולל-לו אל-תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות
8 Cease from anger, and forsake wrath; fret not yourself, it tends only to evil-doing.   Ch ARF MEF UOZB ChMA EL-ThThChR EK-LARO   ח הרף מאף ועזב חמה אל-תתחר אך-להרע
9 For evil-doers shall be cut off; but those that wait for IAUA, they shall inherit the land.   T KI-MROIM IKRThUN UQUI IAUA AMA IIRShU-ERTs   ט כי-מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו-ארץ
10 Yet a little while, and the wicked is no more; yes, you shall look well at his place, and he is not.   I UOUD MOT UEIN RShO UAThBUNNTh OL-MQUMU UEINNU   י ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על-מקומו ואיננו
11 But the humble shall inherit the land, and delight themselves in the abundance of peace.   IE UONUIM IIRShU-ERTs UAThONGU OL-RB ShLUM   יא וענוים יירשו-ארץ והתענגו על-רב שלום
12 The wicked plots against the righteous, and gnashes at him with his teeth.   IB ZMM RShO LTsDIQ UChRQ OLIU ShNIU   יב זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו
13 The Lord does laugh at him; for He sees that his day is coming.   IG EDNI IShChQ-LU KI-REA KI-IBE IUMU   יג אדני ישחק-לו כי-ראה כי-יבא יומו
14 The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow; to cast down the poor and needy, to slay such as are upright in the way;   ID ChRB FThChU RShOIM UDRKU QShThM LAFIL ONI UEBIUN LTBUCh IShRI-DRK   יד חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי-דרך
15 Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken.   TU ChRBM ThBUE BLBM UQShThUThM ThShBRNA   טו חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה
16 Better is a little that the righteous has than the abundance of many wicked.   TZ TUB-MOT LTsDIQ MAMUN RShOIM RBIM   טז טוב-מעט לצדיק מהמון רשעים רבים
17 For the arms of the wicked shall be broken; but IAUA upholds the righteous.   IZ KI ZRUOUTh RShOIM ThShBRNA USUMK TsDIQIM IAUA   יז כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים יהוה
18 IAUA knows the days of them that are wholehearted; and their inheritance shall be for ever.   ICh IUDO IAUA IMI ThMIMM UNChLThM LOULM ThAIA   יח יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה
19 They shall not be ashamed in the time of evil; and in the days of famine they shall be satisfied.   IT LE-IBShU BOTh ROA UBIMI ROBUN IShBOU   יט לא-יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו
20 For the wicked shall perish, and the enemies of IAUA shall be as the fat of lambs--they shall pass away in smoke, they shall pass away.   K KI RShOIM IEBDU UEIBI IAUA KIQR KRIM KLU BOShN KLU   כ כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו
21 The wicked borrows, and pays not; but the righteous deals graciously, and gives.   KE LUA RShO ULE IShLM UTsDIQ ChUNN UNUThN   כא לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן
22 For such as are blessed of Him shall inherit the land; and they that are cursed of Him shall be cut off.   KB KI MBRKIU IIRShU ERTs UMQLLIU IKRThU   כב כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו
23 It is of IAUA that a man's goings are established; and He delighted in his way.   KG MIAUA MTsODI-GBR KUNNU UDRKU IChFTs   כג מיהוה מצעדי-גבר כוננו ודרכו יחפץ
24 Though he fall, he shall not be utterly cast down; for IAUA upholds his hand.   KD KI-IFL LE-IUTL KI-IAUA SUMK IDU   כד כי-יפל לא-יוטל כי-יהוה סומך ידו
25 I have been young, and now am old; yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread.   KA NOR AIIThI GM-ZQNThI ULE-REIThI TsDIQ NOZB UZROU MBQSh-LChM   כה נער הייתי גם-זקנתי ולא-ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש-לחם
26 All the day long he deals graciously, and lends; and his seed is blessed.   KU KL-AIUM ChUNN UMLUA UZROU LBRKA   כו כל-היום חונן ומלוה וזרעו לברכה
27 Depart from evil, and do good; and dwell for evermore.   KZ SUR MRO UOShA-TUB UShKN LOULM   כז סור מרע ועשה-טוב ושכן לעולם
28 For IAUA loves justice, and forsakes not His saints; they are preserved for ever; but the seed of the wicked shall be cut off.   KCh KI IAUA EAB MShFT ULE-IOZB ETh-ChSIDIU LOULM NShMRU UZRO RShOIM NKRTh   כח כי יהוה אהב משפט ולא-יעזב את-חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת
29 The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.   KT TsDIQIM IIRShU-ERTs UIShKNU LOD OLIA   כט צדיקים יירשו-ארץ וישכנו לעד עליה
30 The mouth of the righteous utters wisdom, and his tongue speaks justice.   L FI-TsDIQ IAGA ChKMA ULShUNU ThDBR MShFT   ל פי-צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט
31 The law of his God is in his heart; none of his steps slide.   LE ThURTh ELAIU BLBU LE ThMOD EShRIU   לא תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו
32 The wicked watches the righteous, and seeks to slay him.   LB TsUFA RShO LTsDIQ UMBQSh LAMIThU   לב צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו
33 IAUA will not leave him in his hand, nor suffer him to be condemned when he is judged.   LG IAUA LE-IOZBNU BIDU ULE IRShIONU BAShFTU   לג יהוה לא-יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו
34 Wait for IAUA, and keep His way, and He will exalt you to inherit the land; when the wicked are cut off, you shall see it.   LD QUA EL-IAUA UShMR DRKU UIRUMMK LRShTh ERTs BAKRTh RShOIM ThREA   לד קוה אל-יהוה ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה
35 I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a leafy tree in its native soil.   LA REIThI RShO ORITs UMThORA KEZRCh RONN   לה ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן
36 But one passed by, and, lo, he was not; yes, I sought him, but he could not be found.   LU UIOBR UANA EINNU UEBQShAU ULE NMTsE   לו ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא
37 Mark the man of integrity, and behold the upright; for there is a future for the man of peace.   LZ ShMR-ThM UREA IShR KI-EChRITh LEISh ShLUM   לז שמר-תם וראה ישר כי-אחרית לאיש שלום
38 But transgressors shall be destroyed together; the future of the wicked shall be cut off.   LCh UFShOIM NShMDU IChDU EChRITh RShOIM NKRThA   לח ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה
39 But the salvation of the righteous is of IAUA; He is their stronghold in the time of trouble.   LT UThShUOTh TsDIQIM MIAUA MOUZM BOTh TsRA   לט ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה
40 IAUA helps them, and delivers them; He delivers them from the wicked, and saves them, because they have taken refuge in Him.   M UIOZRM IAUA UIFLTM IFLTM MRShOIM UIUShIOM KI-ChSU BU   מ ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי-חסו בו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18