1Kings 7 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Solomon's Palace

1 Solomon was building his own house thirteen years, and he finished all his house.   E UETh-BIThU BNA ShLMA ShLSh OShRA ShNA UIKL ETh-KL-BIThU   א ואת-ביתו בנה שלמה שלש עשרה שנה ויכל את-כל-ביתו
2 For he built the house of the forest of Lebanon: the length thereof was a hundred cubits, and the breadth thereof fifty cubits, and the height thereof thirty cubits, on four rows of cedar pillars, with cedar beams on the pillars.   B UIBN ETh-BITh IOR ALBNUN MEA EMA ERKU UChMShIM EMA RChBU UShLShIM EMA QUMThU OL ERBOA TURI OMUDI ERZIM UKRThUTh ERZIM OL-AOMUDIM   ב ויבן את-בית יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על-העמודים
3 It was covered with cedar above on the side-chambers, that lay on forty and five pillars, fifteen in a row.   G USFN BERZ MMOL OL-ATsLOUTh EShR OL-AOMUDIM ERBOIM UChMShA ChMShA OShR ATUR   ג וספן בארז ממעל על-הצלעות אשר על-העמודים ארבעים וחמשה חמשה עשר הטור
4 There were beams in three rows; and light was over against light in three ranks.   D UShQFIM ShLShA TURIM UMChZA EL-MChZA ShLSh FOMIM   ד ושקפים שלשה טורים ומחזה אל-מחזה שלש פעמים
5 All the doors with their posts were square in the frame; and light was over against light in three ranks.   A UKL-AFThChIM UAMZUZUTh RBOIM ShQF UMUL MChZA EL-MChZA ShLSh FOMIM   ה וכל-הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל-מחזה שלש פעמים
6 He made the porch of pillars: the length thereof was fifty cubits, and the breadth thereof thirty cubits; and a porch before them; and pillars and thick beams before them.   U UETh EULM AOMUDIM OShA ChMShIM EMA ERKU UShLShIM EMA RChBU UEULM OL-FNIAM UOMDIM UOB OL-FNIAM   ו ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על-פניהם ועמדים ועב על-פניהם
7 He made the porch of the throne where he might judge, even the porch of judgment; and it was covered with cedar from floor to floor.   Z UEULM AKSE EShR IShFT-ShM ELM AMShFT OShA USFUN BERZ MAQRQO OD-AQRQO   ז ואולם הכסא אשר ישפט-שם אלם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עד-הקרקע
8 His house where he might dwell, in the other court, within the porch, was of the like work. He made also a house for Pharaoh's daughter, whom Solomon had taken to wife, like to this porch.   Ch UBIThU EShR-IShB ShM ChTsR AEChRTh MBITh LEULM KMOShA AZA AIA UBITh IOShA LBTh-FROA EShR LQCh ShLMA KEULM AZA   ח וביתו אשר-ישב שם חצר האחרת מבית לאולם כמעשה הזה היה ובית יעשה לבת-פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה
9 All these were of costly stones, according to the measures of hewn stones, sawed with saws, within and without, even from the foundation to the coping, and so on the outside to the great court.   T KL-ELA EBNIM IQRTh KMDUTh GZITh MGRRUTh BMGRA MBITh UMChUTs UMMSD OD-ATFChUTh UMChUTs OD-AChTsR AGDULA   ט כל-אלה אבנים יקרת כמדות גזית מגררות במגרה מבית ומחוץ וממסד עד-הטפחות ומחוץ עד-החצר הגדולה
10 The foundation was of costly stones, even great stones, stones of ten cubits, and stones of eight cubits.   I UMISD EBNIM IQRUTh EBNIM GDLUTh EBNI OShR EMUTh UEBNI ShMNA EMUTh   י ומיסד אבנים יקרות אבנים גדלות אבני עשר אמות ואבני שמנה אמות
11 Above were costly stones, after the measure of hewn stones, and cedar-wood.   IE UMLMOLA EBNIM IQRUTh KMDUTh GZITh UERZ   יא ומלמעלה אבנים יקרות כמדות גזית וארז
12 The great court round about had three rows of hewn stone, and a row of cedar beams, like as the inner court of the house of IAUA, and the court of the porch of the house.   IB UChTsR AGDULA SBIB ShLShA TURIM GZITh UTUR KRThTh ERZIM ULChTsR BITh-IAUA AFNIMITh ULELM ABITh   יב וחצר הגדולה סביב שלשה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית-יהוה הפנימית ולאלם הבית
13 King Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre.   IG UIShLCh AMLK ShLMA UIQCh ETh-ChIRM MTsR   יג וישלח המלך שלמה ויקח את-חירם מצר
14 He was the son of a widow of the tribe of Naphtali, and his father was a man of Tyre, a worker in brass; and he was filled with wisdom and understanding and skill, to work all works in brass. He came to king Solomon, and wrought all his work.   ID BN-EShA ELMNA AUE MMTA NFThLI UEBIU EISh-TsRI ChRSh NChShTh UIMLE ETh-AChKMA UETh-AThBUNA UETh-ADOTh LOShUTh KL-MLEKA BNChShTh UIBUE EL-AMLK ShLMA UIOSh ETh-KL-MLEKThU   יד בן-אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש-צרי חרש נחשת וימלא את-החכמה ואת-התבונה ואת-הדעת לעשות כל-מלאכה בנחשת ויבוא אל-המלך שלמה ויעש את-כל-מלאכתו
15 Thus he fashioned the two pillars of brass, of eighteen cubits high each; and a line of twelve cubits did compass it about; [and so] the other pillar.   TU UITsR ETh-ShNI AOMUDIM NChShTh ShMNA OShRA EMA QUMTh AOMUD AEChD UChUT ShThIM-OShRA EMA ISB ETh-AOMUD AShNI   טו ויצר את-שני העמודים נחשת שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים-עשרה אמה יסב את-העמוד השני
16 He made two capitals of molten brass, to set on the tops of the pillars; the height of the one capital was five cubits, and the height of the other capital was five cubits.   TZ UShThI KThRTh OShA LThTh OL-REShI AOMUDIM MTsQ NChShTh ChMSh EMUTh QUMTh AKThRTh AEChTh UChMSh EMUTh QUMTh AKThRTh AShNITh   טז ושתי כתרת עשה לתת על-ראשי העמודים מצק נחשת חמש אמות קומת הכתרת האחת וחמש אמות קומת הכתרת השנית
17 He also made nets of checker-work, and wreaths of chain-work, for the capitals which were on the top of the pillars: seven for the one capital, and seven for the other capital.   IZ ShBKIM MOShA ShBKA GDLIM MOShA ShRShRUTh LKThRTh EShR OL-RESh AOMUDIM ShBOA LKThRTh AEChTh UShBOA LKThRTh AShNITh   יז שבכים מעשה שבכה גדלים מעשה שרשרות לכתרת אשר על-ראש העמודים שבעה לכתרת האחת ושבעה לכתרת השנית
18 He made the pillars; and there were two rows round about on the one network, to cover the capitals that were on the top of the pomegranates; and so did he for the other capital.   ICh UIOSh ETh-AOMUDIM UShNI TURIM SBIB OL-AShBKA AEChTh LKSUTh ETh-AKThRTh EShR OL-RESh ARMNIM UKN OShA LKThRTh AShNITh   יח ויעש את-העמודים ושני טורים סביב על-השבכה האחת לכסות את-הכתרת אשר על-ראש הרמנים וכן עשה לכתרת השנית
19 The capitals that were on the top of the pillars in the porch were of lily-work, four cubits.   IT UKThRTh EShR OL-RESh AOMUDIM MOShA ShUShN BEULM ERBO EMUTh   יט וכתרת אשר על-ראש העמודים מעשה שושן באולם ארבע אמות
20 There were capitals above also on the two pillars, close by the belly which was beside the network; and the pomegranates were two hundred, in rows round about on each capital.   K UKThRTh OL-ShNI AOMUDIM GM-MMOL MLOMTh ABTN EShR LOBR ShBKA (AShBKA) UARMUNIM METhIM TRIM SBIB OL AKThRTh AShNITh   כ וכתרת על-שני העמודים גם-ממעל מלעמת הבטן אשר לעבר שבכה (השבכה) והרמונים מאתים טרים סביב על הכתרת השנית
21 He set up the pillars at the porch of the temple; and he set up the right pillar, and called the name thereof Jachin; and he set up the left pillar, and called the name thereof Boaz.   KE UIQM ETh-AOMDIM LELM AAIKL UIQM ETh-AOMUD AIMNI UIQRE ETh-ShMU IKIN UIQM ETh-AOMUD AShMELI UIQRE ETh-ShMU BOZ   כא ויקם את-העמדים לאלם ההיכל ויקם את-העמוד הימני ויקרא את-שמו יכין ויקם את-העמוד השמאלי ויקרא את-שמו בעז
22 On the top of the pillars was lily-work; so was the work of the pillars finished.   KB UOL RESh AOMUDIM MOShA ShUShN UThThM MLEKTh AOMUDIM   כב ועל ראש העמודים מעשה שושן ותתם מלאכת העמודים
23 He made the molten sea of ten cubits from brim to brim, round in compass, and the height thereof was five cubits; and a line of thirty cubits did compass it round about.   KG UIOSh ETh-AIM MUTsQ OShR BEMA MShFThU OD-ShFThU OGL SBIB UChMSh BEMA QUMThU UQUA (UQU) ShLShIM BEMA ISB EThU SBIB   כג ויעש את-הים מוצק עשר באמה משפתו עד-שפתו עגל סביב וחמש באמה קומתו וקוה (וקו) שלשים באמה יסב אתו סביב
24 Under the brim of it round about there were knops which did compass it, for ten cubits, compassing the sea round about; the knops were in two rows, cast when it was cast.   KD UFQOIM MThChTh LShFThU SBIB SBBIM EThU OShR BEMA MQFIM ETh-AIM SBIB ShNI TURIM AFQOIM ITsQIM BITsQThU   כד ופקעים מתחת לשפתו סביב סבבים אתו עשר באמה מקפים את-הים סביב שני טורים הפקעים יצקים ביצקתו
25 It stood on twelve oxen, three looking toward the north, and three looking toward the west, and three looking toward the south, and three looking toward the east; and the sea was set on them above, and all their hinder parts were inward.   KA OMD OL-ShNI OShR BQR ShLShA FNIM TsFUNA UShLShA FNIM IMA UShLShA FNIM NGBA UShLShA FNIM MZRChA UAIM OLIAM MLMOLA UKL-EChRIAM BIThA   כה עמד על-שני עשר בקר שלשה פנים צפונה ושלשה פנים ימה ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל-אחריהם ביתה
26 It was a hand-breadth thick; and the brim thereof was wrought like the brim of a cup, like the flower of a lily; it held two thousand baths.   KU UOBIU TFCh UShFThU KMOShA ShFTh-KUS FRCh ShUShN ELFIM BTh IKIL   כו ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת-כוס פרח שושן אלפים בת יכיל
27 He made the ten bases of brass; four cubits was the length of one base, and four cubits the breadth thereof, and three cubits the height of it.   KZ UIOSh ETh-AMKNUTh OShR NChShTh ERBO BEMA ERK AMKUNA AEChTh UERBO BEMA RChBA UShLSh BEMA QUMThA   כז ויעש את-המכנות עשר נחשת ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ושלש באמה קומתה
28 The work of the bases was on this manner: they had borders; and there were borders between the stays;   KCh UZA MOShA AMKUNA MSGRTh LAM UMSGRTh BIN AShLBIM   כח וזה מעשה המכונה מסגרת להם ומסגרת בין השלבים
29 and on the borders that were between the stays were lions, oxen, and cherubim; and on the stays it was in like manner above; and beneath the lions and oxen were wreaths of hanging work.   KT UOL-AMSGRUTh EShR BIN AShLBIM ERIUTh BQR UKRUBIM UOL-AShLBIM KN MMOL UMThChTh LERIUTh ULBQR LIUTh MOShA MURD   כט ועל-המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר וכרובים ועל-השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד
30 Every base had four brazen wheels, and axles of brass; and the four feet thereof had undersetters; beneath the laver were the undersetters molten, with wreaths at the side of each.   L UERBOA EUFNI NChShTh LMKUNA AEChTh USRNI NChShTh UERBOA FOMThIU KThFTh LAM MThChTh LKIR AKThFUTh ITsQUTh MOBR EISh LIUTh   ל וארבעה אופני נחשת למכונה האחת וסרני נחשת וארבעה פעמתיו כתפת להם מתחת לכיר הכתפות יצקות מעבר איש ליות
31 The mouth of it within the crown and above was a cubit high; and the mouth thereof was round after the work of a pedestal, a cubit and a half; and also on the mouth of it were gravings; and their borders were foursquare, not round.   LE UFIAU MBITh LKThRTh UMOLA BEMA UFIA OGL MOShA-KN EMA UChTsI AEMA UGM-OL-FIA MQLOUTh UMSGRThIAM MRBOUTh LE OGLUTh   לא ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה-כן אמה וחצי האמה וגם-על-פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות
32 The four wheels were underneath the borders; and the axletrees of the wheels were in the base; and the height of a wheel was a cubit and half a cubit.   LB UERBOTh AEUFNIM LMThChTh LMSGRUTh UIDUTh AEUFNIM BMKUNA UQUMTh AEUFN AEChD EMA UChTsI AEMA   לב וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה
33 The work of the wheels was like the work of a chariot wheel; their axletrees, and their felloes, and their spokes, and their naves, were all molten.   LG UMOShA AEUFNIM KMOShA EUFN AMRKBA IDUThM UGBIAM UChShQIAM UChShRIAM AKL MUTsQ   לג ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם הכל מוצק
34 There were four undersetters at the four corners of each base; the undersetters thereof were of one piece with the base itself.   LD UERBO KThFUTh EL ERBO FNUTh AMKNA AEChTh MN-AMKNA KThFIA   לד וארבע כתפות אל ארבע פנות המכנה האחת מן-המכנה כתפיה
35 In the top of the base was there a round compass of half a cubit high; and on the top of the base the stays thereof and the borders thereof were of one piece therewith.   LA UBRESh AMKUNA ChTsI AEMA QUMA OGL SBIB UOL RESh AMKNA IDThIA UMSGRThIA MMNA   לה ובראש המכונה חצי האמה קומה עגל סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה
36 On the plates of the stays thereof, and on the borders thereof, he graved cherubim, lions, and palm-trees, according to the space of each, with wreaths round about.   LU UIFThCh OL-ALChTh IDThIA UOL UMSGRThIA (MSGRThIA) KRUBIM ERIUTh UThMRTh KMOR-EISh ULIUTh SBIB   לו ויפתח על-הלחת ידתיה ועל ומסגרתיה (מסגרתיה) כרובים אריות ותמרת כמער-איש וליות סביב
37 After this manner he made the ten bases; all of them had one casting, one measure, and one form.   LZ KZETh OShA ETh OShR AMKNUTh MUTsQ EChD MDA EChTh QTsB EChD LKLANA   לז כזאת עשה את עשר המכנות מוצק אחד מדה אחת קצב אחד לכלהנה
38 He made ten lavers of brass: one laver contained forty baths; and every laver was four cubits; and on every one of the ten bases one laver.   LCh UIOSh OShRA KIRUTh NChShTh ERBOIM BTh IKIL AKIUR AEChD ERBO BEMA AKIUR AEChD KIUR EChD OL-AMKUNA AEChTh LOShR AMKNUTh   לח ויעש עשרה כירות נחשת ארבעים בת יכיל הכיור האחד ארבע באמה הכיור האחד כיור אחד על-המכונה האחת לעשר המכנות
39 He set the bases, five on the right side of the house, and five on the left side of the house; and he set the sea on the right side of the house eastward, toward the south.   LT UIThN ETh-AMKNUTh ChMSh OL-KThF ABITh MIMIN UChMSh OL-KThF ABITh MShMELU UETh-AIM NThN MKThF ABITh AIMNITh QDMA MMUL NGB   לט ויתן את-המכנות חמש על-כתף הבית מימין וחמש על-כתף הבית משמאלו ואת-הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב
40 Hiram made the pots, and the shovels, and the basins. So Hiram made an end of doing all the work that he wrought for king Solomon in the house of IAUA:   M UIOSh ChIRUM ETh-AKIRUTh UETh-AIOIM UETh-AMZRQUTh UIKL ChIRM LOShUTh ETh-KL-AMLEKA EShR OShA LMLK ShLMA BITh IAUA   מ ויעש חירום את-הכירות ואת-היעים ואת-המזרקות ויכל חירם לעשות את-כל-המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית יהוה
41 the two pillars, and the two bowls of the capitals that were on the top of the pillars; and the two networks to cover the two bowls of the capitals that were on the top of the pillars;   ME OMDIM ShNIM UGLTh AKThRTh EShR-OL-RESh AOMUDIM ShThIM UAShBKUTh ShThIM LKSUTh ETh-ShThI GLUTh AKThRTh EShR OL-RESh AOMUDIM   מא עמדים שנים וגלת הכתרת אשר-על-ראש העמודים שתים והשבכות שתים לכסות את-שתי גלות הכתרת אשר על-ראש העמודים
42 and the four hundred pomegranates for the two networks, two rows of pomegranates for each network, to cover the two bowls of the capitals that were on the top of the pillars;   MB UETh-ARMNIM ERBO MEUTh LShThI AShBKUTh ShNI-TURIM RMNIM LShBKA AEChTh LKSUTh ETh-ShThI GLUTh AKThRTh EShR OL-FNI AOMUDIM   מב ואת-הרמנים ארבע מאות לשתי השבכות שני-טורים רמנים לשבכה האחת לכסות את-שתי גלות הכתרת אשר על-פני העמודים
43 and the ten bases, and the ten lavers on the bases;   MG UETh-AMKNUTh OShR UETh-AKIRTh OShRA OL-AMKNUTh   מג ואת-המכנות עשר ואת-הכירת עשרה על-המכנות
44 and the one sea, and the twelve oxen under the sea;   MD UETh-AIM AEChD UETh-ABQR ShNIM-OShR ThChTh AIM   מד ואת-הים האחד ואת-הבקר שנים-עשר תחת הים
45 and the pots, and the shovels, and the basins; even all these vessels, which Hiram made for king Solomon, in the house of IAUA, were of burnished brass.   MA UETh-ASIRUTh UETh-AIOIM UETh-AMZRQUTh UETh KL-AKLIM AEAL (AELA) EShR OShA ChIRM LMLK ShLMA BITh IAUA NChShTh MMRT   מה ואת-הסירות ואת-היעים ואת-המזרקות ואת כל-הכלים האהל (האלה) אשר עשה חירם למלך שלמה בית יהוה נחשת ממרט
46 In the plain of the Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zarethan.   MU BKKR AIRDN ITsQM AMLK BMOBA AEDMA BIN SKUTh UBIN TsRThN   מו בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סכות ובין צרתן
47 Solomon left all the vessels unweighed, because they were exceeding many; the weight of the brass could not be found out.   MZ UINCh ShLMA ETh-KL-AKLIM MRB MED MED LE NChQR MShQL ANChShTh   מז וינח שלמה את-כל-הכלים מרב מאד מאד לא נחקר משקל הנחשת
48 Solomon made all the vessels that were in the house of IAUA: the golden altar, and the table whereon the showbread was, of gold;   MCh UIOSh ShLMA ETh KL-AKLIM EShR BITh IAUA ETh MZBCh AZAB UETh-AShLChN EShR OLIU LChM AFNIM ZAB   מח ויעש שלמה את כל-הכלים אשר בית יהוה את מזבח הזהב ואת-השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב
49 and the candlesticks, five on the right side, and five on the left, before the Sanctuary, of pure gold; and the flowers, and the lamps, and the tongs, of gold;   MT UETh-AMNRUTh ChMSh MIMIN UChMSh MShMEUL LFNI ADBIR ZAB SGUR UAFRCh UANRTh UAMLQChIM ZAB   מט ואת-המנרות חמש מימין וחמש משמאול לפני הדביר זהב סגור והפרח והנרת והמלקחים זהב
50 and the cups, and the snuffers, and the basins, and the pans, and the fire-pans, of pure gold; and the hinges, both for the doors of the inner house, the most holy place, and for the doors of the house, that is, of the temple, of gold.   N UASFUTh UAMZMRUTh UAMZRQUTh UAKFUTh UAMChThUTh ZAB SGUR UAFThUTh LDLThUTh ABITh AFNIMI LQDSh AQDShIM LDLThI ABITh LAIKL ZAB   נ והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל זהב
51 Thus all the work that king Solomon wrought in the house of IAUA was finished. Solomon brought in the things which David his father had dedicated, the silver, and the gold, and the vessels, and put them in the treasuries of the house of IAUA.   NE UThShLM KL-AMLEKA EShR OShA AMLK ShLMA BITh IAUA UIBE ShLMA ETh-QDShI DUD EBIU ETh-AKSF UETh-AZAB UETh-AKLIM NThN BETsRUTh BITh IAUA   נא ותשלם כל-המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית יהוה ויבא שלמה את-קדשי דוד אביו את-הכסף ואת-הזהב ואת-הכלים נתן באצרות בית יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18