1Kings 18 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Obadiah Meets Elijah

1 It came to pass after many days, that the word of IAUA came to Elijah, in the third year, saying: 'Go, show yourself to Ahab, and I will send rain on the land.'   E UIAI IMIM RBIM UDBR-IAUA AIA EL-ELIAU BShNA AShLIShITh LEMR LK AREA EL-EChEB UEThNA MTR OL-FNI AEDMA   א ויהי ימים רבים ודבר-יהוה היה אל-אליהו בשנה השלישית לאמר לך הראה אל-אחאב ואתנה מטר על-פני האדמה
2 Elijah went to show himself to Ahab. The famine was sore in Samaria.   B UILK ELIAU LAREUTh EL-EChEB UAROB ChZQ BShMRUN   ב וילך אליהו להראות אל-אחאב והרעב חזק בשמרון
3 Ahab called Obadiah, who was over the household.--Now Obadiah feared IAUA greatly;   G UIQRE EChEB EL-OBDIAU EShR OL-ABITh UOBDIAU AIA IRE ETh-IAUA MED   ג ויקרא אחאב אל-עבדיהו אשר על-הבית ועבדיהו היה ירא את-יהוה מאד
4 for it was so, when Jezebel cut off the prophets of IAUA, that Obadiah took a hundred prophets, and hid them fifty in a cave, and fed them with bread and water.--   D UIAI BAKRITh EIZBL ETh NBIEI IAUA UIQCh OBDIAU MEA NBIEIM UIChBIEM ChMShIM EISh BMORA UKLKLM LChM UMIM   ד ויהי בהכרית איזבל את נביאי יהוה ויקח עבדיהו מאה נביאים ויחביאם חמשים איש במערה וכלכלם לחם ומים
5 Ahab said to Obadiah: 'Go through the land, to all the springs of water, and to all the brooks; peradventure we may find grass and save the horses and mules alive, that we lose not all the beasts.'   A UIEMR EChEB EL-OBDIAU LK BERTs EL-KL-MOINI AMIM UEL KL-ANChLIM EULI NMTsE ChTsIR UNChIA SUS UFRD ULUE NKRITh MABAMA   ה ויאמר אחאב אל-עבדיהו לך בארץ אל-כל-מעיני המים ואל כל-הנחלים אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולוא נכרית מהבהמה
6 So they divided the land between them to pass throughout it: Ahab went one way by himself, and Obadiah went another way by himself.   U UIChLQU LAM ETh-AERTs LOBR-BA EChEB ALK BDRK EChD LBDU UOBDIAU ALK BDRK-EChD LBDU   ו ויחלקו להם את-הארץ לעבר-בה אחאב הלך בדרך אחד לבדו ועבדיהו הלך בדרך-אחד לבדו
7 As Obadiah was in the way, behold, Elijah met him; and he knew him, and fell on his face, and said: 'Is it you, my lord Elijah?'   Z UIAI OBDIAU BDRK UANA ELIAU LQREThU UIKRAU UIFL OL-FNIU UIEMR AEThA ZA EDNI ELIAU   ז ויהי עבדיהו בדרך והנה אליהו לקראתו ויכרהו ויפל על-פניו ויאמר האתה זה אדני אליהו
8 He answered him: 'It is I; go, tell your lord: Behold, Elijah is here.'   Ch UIEMR LU ENI LK EMR LEDNIK ANA ELIAU   ח ויאמר לו אני לך אמר לאדניך הנה אליהו
9 He said: 'Wherein have I sinned, that you would deliver your servant into the hand of Ahab, to slay me?   T UIEMR MA ChTEThI KI-EThA NThN ETh-OBDK BID-EChEB LAMIThNI   ט ויאמר מה חטאתי כי-אתה נתן את-עבדך ביד-אחאב להמיתני
10 As IAUA your God lives, there is no nation or kingdom, whither my lord has not sent to seek you; and when they said: He is not here, he took an oath of the kingdom and nation, that they found you not.   I ChI IAUA ELAIK EM-ISh-GUI UMMLKA EShR LE-ShLCh EDNI ShM LBQShK UEMRU EIN UAShBIO ETh-AMMLKA UETh-AGUI KI LE IMTsEKA   י חי יהוה אלהיך אם-יש-גוי וממלכה אשר לא-שלח אדני שם לבקשך ואמרו אין והשביע את-הממלכה ואת-הגוי כי לא ימצאכה
11 Now you say: Go, tell your lord: Behold, Elijah is here.   IE UOThA EThA EMR LK EMR LEDNIK ANA ELIAU   יא ועתה אתה אמר לך אמר לאדניך הנה אליהו
12 It will come to pass, as soon as I am gone from you, that the spirit of IAUA will carry you whither I know not; and so when I come and tell Ahab, and he cannot find you, he will slay me; but I your servant fear IAUA from my youth.   IB UAIA ENI ELK METhK URUCh IAUA IShEK OL EShR LE-EDO UBEThI LAGID LEChEB ULE IMTsEK UARGNI UOBDK IRE ETh-IAUA MNORI   יב והיה אני אלך מאתך ורוח יהוה ישאך על אשר לא-אדע ובאתי להגיד לאחאב ולא ימצאך והרגני ועבדך ירא את-יהוה מנערי
13 Was it not told my lord what I did when Jezebel slew the prophets of IAUA, how I hid a hundred men of IAUA's prophets by fifty in a cave, and fed them with bread and water?   IG ALE-AGD LEDNI ETh EShR-OShIThI BARG EIZBL ETh NBIEI IAUA UEChBE MNBIEI IAUA MEA EISh ChMShIM ChMShIM EISh BMORA UEKLKLM LChM UMIM   יג הלא-הגד לאדני את אשר-עשיתי בהרג איזבל את נביאי יהוה ואחבא מנביאי יהוה מאה איש חמשים חמשים איש במערה ואכלכלם לחם ומים
14 Now you say: Go, tell your lord: Behold, Elijah is here; and he will slay me.'   ID UOThA EThA EMR LK EMR LEDNIK ANA ELIAU UARGNI   יד ועתה אתה אמר לך אמר לאדניך הנה אליהו והרגני
15 Elijah said: 'As IAUA of hosts lives, before whom I stand, I will surely show myself to him to-day.'   TU UIEMR ELIAU ChI IAUA TsBEUTh EShR OMDThI LFNIU KI AIUM EREA ELIU   טו ויאמר אליהו חי יהוה צבאות אשר עמדתי לפניו כי היום אראה אליו
16 So Obadiah went to meet Ahab, and told him; and Ahab went to meet Elijah.   TZ UILK OBDIAU LQRETh EChEB UIGD-LU UILK EChEB LQRETh ELIAU   טז וילך עבדיהו לקראת אחאב ויגד-לו וילך אחאב לקראת אליהו
17 It came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said to him: 'Is it you, you troubler of Israel?'   IZ UIAI KREUTh EChEB ETh-ELIAU UIEMR EChEB ELIU AEThA ZA OKR IShREL   יז ויהי כראות אחאב את-אליהו ויאמר אחאב אליו האתה זה עכר ישראל
18 He answered: 'I have not troubled Israel; but you, and your father's house, in that you have forsaken the commandments of IAUA, and you have followed the Baalim.   ICh UIEMR LE OKRThI ETh-IShREL KI EM-EThA UBITh EBIK BOZBKM ETh-MTsUTh IAUA UThLK EChRI ABOLIM   יח ויאמר לא עכרתי את-ישראל כי אם-אתה ובית אביך בעזבכם את-מצות יהוה ותלך אחרי הבעלים
19 Now therefore send, and gather to me all Israel to mount Carmel, and the prophets of Baal four hundred and fifty, and the prophets of the Asherah four hundred, that eat at Jezebel's table.'   IT UOThA ShLCh QBTs ELI ETh-KL-IShREL EL-AR AKRML UETh-NBIEI ABOL ERBO MEUTh UChMShIM UNBIEI AEShRA ERBO MEUTh EKLI ShLChN EIZBL   יט ועתה שלח קבץ אלי את-כל-ישראל אל-הר הכרמל ואת-נביאי הבעל ארבע מאות וחמשים ונביאי האשרה ארבע מאות אכלי שלחן איזבל
20 Ahab sent to all the children of Israel, and gathered the prophets together to mount Carmel.   K UIShLCh EChEB BKL-BNI IShREL UIQBTs ETh-ANBIEIM EL-AR AKRML   כ וישלח אחאב בכל-בני ישראל ויקבץ את-הנביאים אל-הר הכרמל
21 Elijah came near to all the people, and said: 'How long halt you between two opinions? if IAUA be God, follow Him; but if Baal, follow him.' The people answered him not a word.   KE UIGSh ELIAU EL-KL-AOM UIEMR OD-MThI EThM FSChIM OL-ShThI ASOFIM EM-IAUA AELAIM LKU EChRIU UEM-ABOL LKU EChRIU ULE-ONU AOM EThU DBR   כא ויגש אליהו אל-כל-העם ויאמר עד-מתי אתם פסחים על-שתי הסעפים אם-יהוה האלהים לכו אחריו ואם-הבעל לכו אחריו ולא-ענו העם אתו דבר
22 Then said Elijah to the people: 'I, even I only, am left a prophet of IAUA; but Baal's prophets are four hundred and fifty men.   KB UIEMR ELIAU EL-AOM ENI NUThRThI NBIE LIAUA LBDI UNBIEI ABOL ERBO-MEUTh UChMShIM EISh   כב ויאמר אליהו אל-העם אני נותרתי נביא ליהוה לבדי ונביאי הבעל ארבע-מאות וחמשים איש
23 Let them therefore give us two bullocks; and let them choose one bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on the wood, and put no fire under; and I will dress the other bullock, and lay it on the wood, and put no fire under.   KG UIThNU-LNU ShNIM FRIM UIBChRU LAM AFR AEChD UINThChAU UIShIMU OL-AOTsIM UESh LE IShIMU UENI EOShA ETh-AFR AEChD UNThThI OL-AOTsIM UESh LE EShIM   כג ויתנו-לנו שנים פרים ויבחרו להם הפר האחד וינתחהו וישימו על-העצים ואש לא ישימו ואני אעשה את-הפר האחד ונתתי על-העצים ואש לא אשים
24 Call you on the name of your god, and I will call on the name of IAUA; and the God that answers by fire, let him be God.' All the people answered and said: 'It is well spoken.'   KD UQREThM BShM ELAIKM UENI EQRE BShM-IAUA UAIA AELAIM EShR-IONA BESh AUE AELAIM UION KL-AOM UIEMRU TUB ADBR   כד וקראתם בשם אלהיכם ואני אקרא בשם-יהוה והיה האלהים אשר-יענה באש הוא האלהים ויען כל-העם ויאמרו טוב הדבר
25 Elijah said to the prophets of Baal: 'Choose you one bullock for yourselves, and dress it first; for you are many; and call on the name of your god, but put no fire under.'   KA UIEMR ELIAU LNBIEI ABOL BChRU LKM AFR AEChD UOShU REShNA KI EThM ARBIM UQREU BShM ELAIKM UESh LE ThShIMU   כה ויאמר אליהו לנביאי הבעל בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשנה כי אתם הרבים וקראו בשם אלהיכם ואש לא תשימו
26 They took the bullock which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying: 'O Baal, answer us.' But there was no voice, nor any that answered. They danced in halting wise about the altar which was made.   KU UIQChU ETh-AFR EShR-NThN LAM UIOShU UIQREU BShM-ABOL MABQR UOD-ATsARIM LEMR ABOL ONNU UEIN QUL UEIN ONA UIFSChU OL-AMZBCh EShR OShA   כו ויקחו את-הפר אשר-נתן להם ויעשו ויקראו בשם-הבעל מהבקר ועד-הצהרים לאמר הבעל עננו ואין קול ואין ענה ויפסחו על-המזבח אשר עשה
27 It came to pass at noon, that Elijah mocked them, and said: 'Cry aloud; for he is a god; either he is musing, or he is gone aside, or he is in a journey, or peradventure he sleeps, and must be awaked.'   KZ UIAI BTsARIM UIAThL BAM ELIAU UIEMR QREU BQUL-GDUL KI-ELAIM AUE KI ShICh UKI-ShIG LU UKI-DRK LU EULI IShN AUE UIQTs   כז ויהי בצהרים ויהתל בהם אליהו ויאמר קראו בקול-גדול כי-אלהים הוא כי שיח וכי-שיג לו וכי-דרך לו אולי ישן הוא ויקץ
28 They cried aloud, and cut themselves after their manner with swords and lances, till the blood gushed out on them.   KCh UIQREU BQUL GDUL UIThGDDU KMShFTM BChRBUTh UBRMChIM OD-ShFK-DM OLIAM   כח ויקראו בקול גדול ויתגדדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד-שפך-דם עליהם
29 It was so, when midday was past, that they prophesied until the time of the offering of the evening offering; but their was neither voice, nor any to answer, nor any that regarded.   KT UIAI KOBR ATsARIM UIThNBEU OD LOLUTh AMNChA UEIN-QUL UEIN-ONA UEIN QShB   כט ויהי כעבר הצהרים ויתנבאו עד לעלות המנחה ואין-קול ואין-ענה ואין קשב
30 Elijah said to all the people: 'Come near to me'; and all the people came near to him. He repaired the altar of IAUA that was thrown down.   L UIEMR ELIAU LKL-AOM GShU ELI UIGShU KL-AOM ELIU UIRFE ETh-MZBCh IAUA AARUS   ל ויאמר אליהו לכל-העם גשו אלי ויגשו כל-העם אליו וירפא את-מזבח יהוה ההרוס
31 Elijah took twelve stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of IAUA came, saying: 'Israel shall be your name.'   LE UIQCh ELIAU ShThIM OShRA EBNIM KMSFR ShBTI BNI-IOQB EShR AIA DBR-IAUA ELIU LEMR IShREL IAIA ShMK   לא ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני-יעקב אשר היה דבר-יהוה אליו לאמר ישראל יהיה שמך
32 With the stones he built an altar in the name of IAUA; and he made a trench about the altar, as great as would contain two measures of seed.   LB UIBNA ETh-AEBNIM MZBCh BShM IAUA UIOSh ThOLA KBITh SEThIM ZRO SBIB LMZBCh   לב ויבנה את-האבנים מזבח בשם יהוה ויעש תעלה כבית סאתים זרע סביב למזבח
33 He put the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid it on the wood.   LG UIORK ETh-AOTsIM UINThCh ETh-AFR UIShM OL-AOTsIM   לג ויערך את-העצים וינתח את-הפר וישם על-העצים
34 He said: 'Fill four jars with water, and pour it on the burnt-offering, and on the wood.' He said: 'Do it the second time'; and they did it the second time. He said: 'Do it the third time'; and they did it the third time.   LD UIEMR MLEU ERBOA KDIM MIM UITsQU OL-AOLA UOL-AOTsIM UIEMR ShNU UIShNU UIEMR ShLShU UIShLShU   לד ויאמר מלאו ארבעה כדים מים ויצקו על-העלה ועל-העצים ויאמר שנו וישנו ויאמר שלשו וישלשו
35 The water ran round about the altar; and he filled the trench also with water.   LA UILKU AMIM SBIB LMZBCh UGM ETh-AThOLA MLE-MIM   לה וילכו המים סביב למזבח וגם את-התעלה מלא-מים
36 It came to pass at the time of the offering of the evening offering, that Elijah the prophet came near, and said: 'O IAUA, the God of Abraham, of Isaac, and of Israel, let it be known this day that You are God in Israel, and that I am Your servant, and that I have done all these things at Your word.   LU UIAI BOLUTh AMNChA UIGSh ELIAU ANBIE UIEMR IAUA ELAI EBRAM ITsChQ UIShREL AIUM IUDO KI-EThA ELAIM BIShREL UENI OBDK UBDBRIK (UBDBRK) OShIThI ETh KL-ADBRIM AELA   לו ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי-אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדבריך (ובדברך) עשיתי את כל-הדברים האלה
37 Hear me, O IAUA, hear me, that this people may know that You, IAUA, are God, for You didst turn their heart backward.'   LZ ONNI IAUA ONNI UIDOU AOM AZA KI-EThA IAUA AELAIM UEThA ASBTh ETh-LBM EChRNITh   לז ענני יהוה ענני וידעו העם הזה כי-אתה יהוה האלהים ואתה הסבת את-לבם אחרנית
38 Then the fire of IAUA fell, and consumed the burnt-offering, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench.   LCh UThFL ESh-IAUA UThEKL ETh-AOLA UETh-AOTsIM UETh-AEBNIM UETh-AOFR UETh-AMIM EShR-BThOLA LChKA   לח ותפל אש-יהוה ותאכל את-העלה ואת-העצים ואת-האבנים ואת-העפר ואת-המים אשר-בתעלה לחכה
39 When all the people saw it, they fell on their faces; and they said: 'IAUA, He is God; IAUA, He is God.'   LT UIRE KL-AOM UIFLU OL-FNIAM UIEMRU IAUA AUE AELAIM IAUA AUE AELAIM   לט וירא כל-העם ויפלו על-פניהם ויאמרו יהוה הוא האלהים יהוה הוא האלהים
40 Elijah said to them: 'Take the prophets of Baal; let not one of them escape.' They took them; and Elijah brought them down to the brook Kishon, and slew them there.   M UIEMR ELIAU LAM ThFShU ETh-NBIEI ABOL EISh EL-IMLT MAM UIThFShUM UIURDM ELIAU EL-NChL QIShUN UIShChTM ShM   מ ויאמר אליהו להם תפשו את-נביאי הבעל איש אל-ימלט מהם ויתפשום ויורדם אליהו אל-נחל קישון וישחטם שם
41 Elijah said to Ahab: 'Get you up, eat and drink; for there is the sound of abundance of rain.'   ME UIEMR ELIAU LEChEB OLA EKL UShThA KI-QUL AMUN AGShM   מא ויאמר אליהו לאחאב עלה אכל ושתה כי-קול המון הגשם
42 So Ahab went up to eat and to drink. Elijah went up to the top of Carmel; and he bowed himself down on the earth, and put his face between his knees.   MB UIOLA EChEB LEKL ULShThUTh UELIAU OLA EL-RESh AKRML UIGAR ERTsA UIShM FNIU BIN BRKU   מב ויעלה אחאב לאכל ולשתות ואליהו עלה אל-ראש הכרמל ויגהר ארצה וישם פניו בין ברכו
43 He said to his servant: 'Go up now, look toward the sea.' He went up, and looked, and said: 'There is nothing.' He said: 'Go again seven times.'   MG UIEMR EL-NORU OLA-NE ABT DRK-IM UIOL UIBT UIEMR EIN MEUMA UIEMR ShB ShBO FOMIM   מג ויאמר אל-נערו עלה-נא הבט דרך-ים ויעל ויבט ויאמר אין מאומה ויאמר שב שבע פעמים
44 It came to pass at the seventh time, that he said: 'Behold, there arises a cloud out of the sea, as small as a man's hand.' He said: 'Go up, say to Ahab: Make ready your chariot, and get you down, that the rain stop you not.'   MD UIAI BShBOITh UIEMR ANA-OB QTNA KKF-EISh OLA MIM UIEMR OLA EMR EL-EChEB ESR URD ULE IOTsRKA AGShM   מד ויהי בשבעית ויאמר הנה-עב קטנה ככף-איש עלה מים ויאמר עלה אמר אל-אחאב אסר ורד ולא יעצרכה הגשם
45 It came to pass in a little while, that the heaven grew black with clouds and wind, and there was a great rain. Ahab rode, and went to Jezreel.   MA UIAI OD-KA UOD-KA UAShMIM AThQDRU OBIM URUCh UIAI GShM GDUL UIRKB EChEB UILK IZROELA   מה ויהי עד-כה ועד-כה והשמים התקדרו עבים ורוח ויהי גשם גדול וירכב אחאב וילך יזרעאלה
46 The hand of IAUA was on Elijah; and he girded up his loins, and ran before Ahab to the entrance of Jezreel.   MU UID-IAUA AIThA EL-ELIAU UIShNS MThNIU UIRTs LFNI EChEB OD-BEKA IZROELA   מו ויד-יהוה היתה אל-אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב עד-באכה יזרעאלה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18