1Kings 8 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

The Ark Brought into the Temple

1 Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the princes of the fathers' houses of the children of Israel, to king Solomon in Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of IAUA out of the city of David, which is Zion.   E EZ IQAL ShLMA ETh-ZQNI IShREL ETh-KL-REShI AMTUTh NShIEI AEBUTh LBNI IShREL EL-AMLK ShLMA IRUShLM LAOLUTh ETh-ERUN BRITh-IAUA MOIR DUD AIE TsIUN   א אז יקהל שלמה את-זקני ישראל את-כל-ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל-המלך שלמה ירושלם להעלות את-ארון ברית-יהוה מעיר דוד היא ציון
2 All the men of Israel assembled themselves to king Solomon at the feast, in the month Ethanim, which is the seventh month.   B UIQALU EL-AMLK ShLMA KL-EISh IShREL BIRCh AEThNIM BChG AUE AChDSh AShBIOI   ב ויקהלו אל-המלך שלמה כל-איש ישראל בירח האתנים בחג הוא החדש השביעי
3 All the elders of Israel came, and the priests took up the ark.   G UIBEU KL ZQNI IShREL UIShEU AKANIM ETh-AERUN   ג ויבאו כל זקני ישראל וישאו הכהנים את-הארון
4 They brought up the ark of IAUA, and the tent of Holy Days, and all the holy vessels that were in the Tent; even these did the priests and the Levites bring up.   D UIOLU ETh-ERUN IAUA UETh-EAL MUOD UETh-KL-KLI AQDSh EShR BEAL UIOLU EThM AKANIM UALUIM   ד ויעלו את-ארון יהוה ואת-אהל מועד ואת-כל-כלי הקדש אשר באהל ויעלו אתם הכהנים והלוים
5 King Solomon and all the congregation of Israel, that were assembled to him, were with him before the ark, sacrificing sheep and oxen, that could not be told nor numbered for multitude.   A UAMLK ShLMA UKL-ODTh IShREL ANUODIM OLIU EThU LFNI AERUN MZBChIM TsEN UBQR EShR LE-ISFRU ULE IMNU MRB   ה והמלך שלמה וכל-עדת ישראל הנועדים עליו אתו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא-יספרו ולא ימנו מרב
6 The priests brought in the ark of the covenant of IAUA to its place, into the Sanctuary of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubim.   U UIBEU AKANIM ETh-ERUN BRITh-IAUA EL-MQUMU EL-DBIR ABITh EL-QDSh AQDShIM EL-ThChTh KNFI AKRUBIM   ו ויבאו הכהנים את-ארון ברית-יהוה אל-מקומו אל-דביר הבית אל-קדש הקדשים אל-תחת כנפי הכרובים
7 For the cherubim spread forth their wings over the place of the ark, and the cherubim covered the ark and the staves thereof above.   Z KI AKRUBIM FRShIM KNFIM EL-MQUM AERUN UISKU AKRBIM OL-AERUN UOL-BDIU MLMOLA   ז כי הכרובים פרשים כנפים אל-מקום הארון ויסכו הכרבים על-הארון ועל-בדיו מלמעלה
8 The staves were so long that the ends of the staves were seen from the holy place, even before the Sanctuary; but they could not be seen without; and there they are to this day.   Ch UIERKU ABDIM UIREU REShI ABDIM MN-AQDSh OL-FNI ADBIR ULE IREU AChUTsA UIAIU ShM OD AIUM AZA   ח ויארכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן-הקדש על-פני הדביר ולא יראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה
9 There was nothing in the ark save the two tables of stone which Moses put there at Horeb, when IAUA made a covenant with the children of Israel when they came out of the land of Egypt.   T EIN BERUN RQ ShNI LChUTh AEBNIM EShR ANCh ShM MShA BChRB EShR KRTh IAUA OM-BNI IShREL BTsEThM MERTs MTsRIM   ט אין בארון רק שני לחות האבנים אשר הנח שם משה בחרב אשר כרת יהוה עם-בני ישראל בצאתם מארץ מצרים
10 It came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of IAUA,   I UIAI BTsETh AKANIM MN-AQDSh UAONN MLE ETh-BITh IAUA   י ויהי בצאת הכהנים מן-הקדש והענן מלא את-בית יהוה
11 so that the priests could not stand to minister by reason of the cloud; for the glory of IAUA filled the house of IAUA.   IE ULE-IKLU AKANIM LOMD LShRTh MFNI AONN KI-MLE KBUD-IAUA ETh-BITh IAUA   יא ולא-יכלו הכהנים לעמד לשרת מפני הענן כי-מלא כבוד-יהוה את-בית יהוה
12 Then spoke Solomon: IAUA has said that He would dwell in the thick darkness.   IB EZ EMR ShLMA IAUA EMR LShKN BORFL   יב אז אמר שלמה יהוה אמר לשכן בערפל
13 I have surely built You a house of habitation, a place for You to dwell in for ever.   IG BNA BNIThI BITh ZBL LK MKUN LShBThK OULMIM   יג בנה בניתי בית זבל לך מכון לשבתך עולמים
14 The king turned his face about, and blessed all the congregation of Israel; and all the congregation of Israel stood.   ID UISB AMLK ETh-FNIU UIBRK ETh KL-QAL IShREL UKL-QAL IShREL OMD   יד ויסב המלך את-פניו ויברך את כל-קהל ישראל וכל-קהל ישראל עמד
15 He said: 'Blessed be IAUA, the God of Israel, who spoke with His mouth to David my father, and has with His hand fulfilled it, saying:   TU UIEMR BRUK IAUA ELAI IShREL EShR DBR BFIU ETh DUD EBI UBIDU MLE LEMR   טו ויאמר ברוך יהוה אלהי ישראל אשר דבר בפיו את דוד אבי ובידו מלא לאמר
16 Since the day that I brought forth My people Israel out of Egypt, I chose no city out of all the tribes of Israel to build a house, that My name might be there; but I chose David to be over My people Israel.   TZ MN-AIUM EShR AUTsEThI ETh-OMI ETh-IShREL MMTsRIM LE-BChRThI BOIR MKL ShBTI IShREL LBNUTh BITh LAIUTh ShMI ShM UEBChR BDUD LAIUTh OL-OMI IShREL   טז מן-היום אשר הוצאתי את-עמי את-ישראל ממצרים לא-בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ואבחר בדוד להיות על-עמי ישראל
17 Now it was in the heart of David my father to build a house for the name of IAUA, the God of Israel.   IZ UIAI OM-LBB DUD EBI LBNUTh BITh LShM IAUA ELAI IShREL   יז ויהי עם-לבב דוד אבי לבנות בית לשם יהוה אלהי ישראל
18 But IAUA said to David my father: Whereas it was in your heart to build a house for My name, you didst well that it was in your heart;   ICh UIEMR IAUA EL-DUD EBI ION EShR AIA OM-LBBK LBNUTh BITh LShMI ATIBTh KI AIA OM-LBBK   יח ויאמר יהוה אל-דוד אבי יען אשר היה עם-לבבך לבנות בית לשמי הטיבת כי היה עם-לבבך
19 nevertheless you shall not build the house; but your son that shall come forth out of your loins, he shall build the house for My name.   IT RQ EThA LE ThBNA ABITh KI EM-BNK AITsE MChLTsIK AUE-IBNA ABITh LShMI   יט רק אתה לא תבנה הבית כי אם-בנך היצא מחלציך הוא-יבנה הבית לשמי
20 IAUA has established His word that He spoke; for I am risen up in the room of David my father, and sit on the throne of Israel, as IAUA promised, and have built the house for the name of IAUA, the God of Israel.   K UIQM IAUA ETh-DBRU EShR DBR UEQM ThChTh DUD EBI UEShB OL-KSE IShREL KEShR DBR IAUA UEBNA ABITh LShM IAUA ELAI IShREL   כ ויקם יהוה את-דברו אשר דבר ואקם תחת דוד אבי ואשב על-כסא ישראל כאשר דבר יהוה ואבנה הבית לשם יהוה אלהי ישראל
21 There have I set a place for the ark, wherein is the covenant of IAUA, which He made with our fathers, when He brought them out of the land of Egypt.'   KE UEShM ShM MQUM LERUN EShR-ShM BRITh IAUA EShR KRTh OM-EBThINU BAUTsIEU EThM MERTs MTsRIM   כא ואשם שם מקום לארון אשר-שם ברית יהוה אשר כרת עם-אבתינו בהוציאו אתם מארץ מצרים
22 Solomon stood before the altar of IAUA in the presence of all the congregation of Israel, and spread forth his hands toward heaven;   KB UIOMD ShLMA LFNI MZBCh IAUA NGD KL-QAL IShREL UIFRSh KFIU AShMIM   כב ויעמד שלמה לפני מזבח יהוה נגד כל-קהל ישראל ויפרש כפיו השמים
23 and he said: 'O IAUA, the God of Israel, there is no God like You, in heaven above, or on earth beneath; who keep covenant and mercy with Your servants, that walk before You with all their heart;   KG UIEMR IAUA ELAI IShREL EIN-KMUK ELAIM BShMIM MMOL UOL-AERTs MThChTh ShMR ABRITh UAChSD LOBDIK AALKIM LFNIK BKL-LBM   כג ויאמר יהוה אלהי ישראל אין-כמוך אלהים בשמים ממעל ועל-הארץ מתחת שמר הברית והחסד לעבדיך ההלכים לפניך בכל-לבם
24 who have kept with Your servant David my father that which You didst promise him; yes, You spoke with Your mouth, and have fulfilled it with Your hand, as it is this day.   KD EShR ShMRTh LOBDK DUD EBI ETh EShR-DBRTh LU UThDBR BFIK UBIDK MLETh KIUM AZA   כד אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר-דברת לו ותדבר בפיך ובידך מלאת כיום הזה
25 Now therefore, O IAUA, the God of Israel, keep with Your servant David my father that which You have promised him saying: There shall not fail you a man in My sight to sit on the throne of Israel, if only your children take heed to their way, to walk before Me as you have walked before Me.   KA UOThA IAUA ELAI IShREL ShMR LOBDK DUD EBI ETh EShR DBRTh LU LEMR LE-IKRTh LK EISh MLFNI IShB OL-KSE IShREL RQ EM-IShMRU BNIK ETh-DRKM LLKTh LFNI KEShR ALKTh LFNI   כה ועתה יהוה אלהי ישראל שמר לעבדך דוד אבי את אשר דברת לו לאמר לא-יכרת לך איש מלפני ישב על-כסא ישראל רק אם-ישמרו בניך את-דרכם ללכת לפני כאשר הלכת לפני
26 Now therefore, O God of Israel, let Your word, I pray You, be verified, which You didst speak to Your servant David my father.   KU UOThA ELAI IShREL IEMN NE DBRIK (DBRK) EShR DBRTh LOBDK DUD EBI   כו ועתה אלהי ישראל יאמן נא דבריך (דברך) אשר דברת לעבדך דוד אבי
27 But will God in very truth dwell on the earth? behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain You; how much less this house that I have builded!   KZ KI AEMNM IShB ELAIM OL-AERTs ANA AShMIM UShMI AShMIM LE IKLKLUK EF KI-ABITh AZA EShR BNIThI   כז כי האמנם ישב אלהים על-הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי-הבית הזה אשר בניתי
28 Yet have You respect to the prayer of Your servant, and to his supplication, O IAUA my God, to hearken to the cry and to the prayer which Your servant prays before You this day;   KCh UFNITh EL-ThFLTh OBDK UEL-ThChNThU IAUA ELAI LShMO EL-ARNA UEL-AThFLA EShR OBDK MThFLL LFNIK AIUM   כח ופנית אל-תפלת עבדך ואל-תחנתו יהוה אלהי לשמע אל-הרנה ואל-התפלה אשר עבדך מתפלל לפניך היום
29 that Your eyes may be open toward this house night and day, even toward the place whereof You have said: My name shall be there; to hearken to the prayer which Your servant shall pray toward this place.   KT LAIUTh OINK FThChTh EL-ABITh AZA LILA UIUM EL-AMQUM EShR EMRTh IAIA ShMI ShM LShMO EL-AThFLA EShR IThFLL OBDK EL-AMQUM AZA   כט להיות עינך פתחת אל-הבית הזה לילה ויום אל-המקום אשר אמרת יהיה שמי שם לשמע אל-התפלה אשר יתפלל עבדך אל-המקום הזה
30 Hearken You to the supplication of Your servant, and of Your people Israel, when they shall pray toward this place; yes, hear You in heaven Your dwelling-place; and when You hear, forgive.   L UShMOTh EL-ThChNTh OBDK UOMK IShREL EShR IThFLLU EL-AMQUM AZA UEThA ThShMO EL-MQUM ShBThK EL-AShMIM UShMOTh USLChTh   ל ושמעת אל-תחנת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל-המקום הזה ואתה תשמע אל-מקום שבתך אל-השמים ושמעת וסלחת
31 If a man sin against his neighbor, and an oath be exacted of him to cause him to swear, and he come and swear before Your altar in this house;   LE ETh EShR IChTE EISh LROAU UNShE-BU ELA LAELThU UBE ELA LFNI MZBChK BBITh AZA   לא את אשר יחטא איש לרעהו ונשא-בו אלה להאלתו ובא אלה לפני מזבחך בבית הזה
32 then hear You in heaven, and do, and judge Your servants, condemning the wicked, to bring his way on his own head; and justifying the righteous, to give him according to his righteousness.   LB UEThA ThShMO AShMIM UOShITh UShFTTh ETh-OBDIK LARShIO RShO LThTh DRKU BREShU ULATsDIQ TsDIQ LThTh LU KTsDQThU   לב ואתה תשמע השמים ועשית ושפטת את-עבדיך להרשיע רשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו
33 When Your people Israel are smitten down before the enemy, when they do sin against You, if they turn again to You, and confess Your name, and pray and make supplication to You in this house;   LG BANGF OMK IShREL LFNI EUIB EShR IChTEU-LK UShBU ELIK UAUDU ETh-ShMK UAThFLLU UAThChNNU ELIK BBITh AZA   לג בהנגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו-לך ושבו אליך והודו את-שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה
34 then hear You in heaven, and forgive the sin of Your people Israel, and bring them back to the land which You gave to their fathers.   LD UEThA ThShMO AShMIM USLChTh LChTETh OMK IShREL UAShBThM EL-AEDMA EShR NThTh LEBUThM   לד ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשבתם אל-האדמה אשר נתת לאבותם
35 When heaven is shut up, and there is no rain, when they do sin against You; if they pray toward this place, and confess Your name, and turn from their sin, when You dost afflict them;   LA BAOTsR ShMIM ULE-IAIA MTR KI IChTEU-LK UAThFLLU EL-AMQUM AZA UAUDU ETh-ShMK UMChTEThM IShUBUN KI ThONM   לה בהעצר שמים ולא-יהיה מטר כי יחטאו-לך והתפללו אל-המקום הזה והודו את-שמך ומחטאתם ישובון כי תענם
36 then hear You in heaven, and forgive the sin of Your servants, and of Your people Israel, when You teach them the good way wherein they should walk; and send rain on Your land, which You have given to Your people for an inheritance.   LU UEThA ThShMO AShMIM USLChTh LChTETh OBDIK UOMK IShREL KI ThURM ETh-ADRK ATUBA EShR ILKU-BA UNThThA MTR OL-ERTsK EShR-NThThA LOMK LNChLA   לו ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם את-הדרך הטובה אשר ילכו-בה ונתתה מטר על-ארצך אשר-נתתה לעמך לנחלה
37 If there be in the land famine, if there be pestilence, if there be blasting or mildew, locust or caterpillar; if their enemy besiege them in the land of their cities; whatsoever plague, whatsoever sickness there be;   LZ ROB KI-IAIA BERTs DBR KI-IAIA ShDFUN IRQUN ERBA ChSIL KI IAIA KI ITsR-LU EIBU BERTs ShORIU KL-NGO KL-MChLA   לז רעב כי-יהיה בארץ דבר כי-יהיה שדפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה כי יצר-לו איבו בארץ שעריו כל-נגע כל-מחלה
38 what prayer and supplication soever be made by any man of all Your people Israel, who shall know every man the plague of his own heart, and spread forth his hands toward this house;   LCh KL-ThFLA KL-ThChNA EShR ThAIA LKL-AEDM LKL OMK IShREL EShR IDOUN EISh NGO LBBU UFRSh KFIU EL-ABITh AZA   לח כל-תפלה כל-תחנה אשר תהיה לכל-האדם לכל עמך ישראל אשר ידעון איש נגע לבבו ופרש כפיו אל-הבית הזה
39 then hear You in heaven Your dwelling-place, and forgive, and do, and render to every man according to all his ways, whose heart You know--for You, even You only, know the hearts of all the children of men--   LT UEThA ThShMO AShMIM MKUN ShBThK USLChTh UOShITh UNThTh LEISh KKL-DRKIU EShR ThDO ETh-LBBU KI-EThA IDOTh LBDK ETh-LBB KL-BNI AEDM   לט ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל-דרכיו אשר תדע את-לבבו כי-אתה ידעת לבדך את-לבב כל-בני האדם
40 that they may fear You all the days that they live in the land which You gave to our fathers.   M LMON IREUK KL-AIMIM EShR-AM ChIIM OL-FNI AEDMA EShR NThThA LEBThINU   מ למען יראוך כל-הימים אשר-הם חיים על-פני האדמה אשר נתתה לאבתינו
41 Moreover concerning the stranger that is not of Your people Israel, when he shall come out of a far country for Your name's sake--   ME UGM EL-ANKRI EShR LE-MOMK IShREL AUE UBE MERTs RChUQA LMON ShMK   מא וגם אל-הנכרי אשר לא-מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך
42 for they shall hear of Your great name, and of Your mighty hand, and of Your outstretched arm--when he shall come and pray toward this house;   MB KI IShMOUN ETh-ShMK AGDUL UETh-IDK AChZQA UZROK ANTUIA UBE UAThFLL EL-ABITh AZA   מב כי ישמעון את-שמך הגדול ואת-ידך החזקה וזרעך הנטויה ובא והתפלל אל-הבית הזה
43 hear You in heaven Your dwelling-place, and do according to all that the stranger calls to You for; that all the peoples of the earth may know Your name, to fear You, as does Your people Israel, and that they may know that Your name is called on this house which I have built.   MG EThA ThShMO AShMIM MKUN ShBThK UOShITh KKL EShR-IQRE ELIK ANKRI LMON IDOUN KL-OMI AERTs ETh-ShMK LIREA EThK KOMK IShREL ULDOTh KI-ShMK NQRE OL-ABITh AZA EShR BNIThI   מג אתה תשמע השמים מכון שבתך ועשית ככל אשר-יקרא אליך הנכרי למען ידעון כל-עמי הארץ את-שמך ליראה אתך כעמך ישראל ולדעת כי-שמך נקרא על-הבית הזה אשר בניתי
44 If Your people go out to battle against their enemy, by whatsoever way You shall send them, and they pray to IAUA toward the city which You have chosen, and toward the house which I have built for Your name;   MD KI-ITsE OMK LMLChMA OL-EIBU BDRK EShR ThShLChM UAThFLLU EL-IAUA DRK AOIR EShR BChRTh BA UABITh EShR-BNThI LShMK   מד כי-יצא עמך למלחמה על-איבו בדרך אשר תשלחם והתפללו אל-יהוה דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר-בנתי לשמך
45 then hear You in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.   MA UShMOTh AShMIM ETh-ThFLThM UETh-ThChNThM UOShITh MShFTM   מה ושמעת השמים את-תפלתם ואת-תחנתם ועשית משפטם
46 If they sin against You--for there is no man that sins not--and You be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captive to the land of the enemy, far off or near;   MU KI IChTEU-LK KI EIN EDM EShR LE-IChTE UENFTh BM UNThThM LFNI EUIB UShBUM ShBIAM EL-ERTs AEUIB RChUQA EU QRUBA   מו כי יחטאו-לך כי אין אדם אשר לא-יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שביהם אל-ארץ האויב רחוקה או קרובה
47 yet if they shall bethink themselves in the land whither they are carried captive, and turn back, and make supplication to You in the land of them that carried them captive, saying: We have sinned, and have done iniquitously, we have dealt wickedly;   MZ UAShIBU EL-LBM BERTs EShR NShBU-ShM UShBU UAThChNNU ELIK BERTs ShBIAM LEMR ChTENU UAOUINU RShONU   מז והשיבו אל-לבם בארץ אשר נשבו-שם ושבו והתחננו אליך בארץ שביהם לאמר חטאנו והעוינו רשענו
48 if they return to You with all their heart and with all their soul in the land of their enemies, who carried them captive, and pray to You toward their land, which You gave to their fathers, the city which You have chosen, and the house which I have built for Your name;   MCh UShBU ELIK BKL-LBBM UBKL-NFShM BERTs EIBIAM EShR-ShBU EThM UAThFLLU ELIK DRK ERTsM EShR NThThA LEBUThM AOIR EShR BChRTh UABITh EShR-BNITh (BNIThI) LShMK   מח ושבו אליך בכל-לבבם ובכל-נפשם בארץ איביהם אשר-שבו אתם והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר-בנית (בניתי) לשמך
49 then hear You their prayer and their supplication in heaven Your dwelling-place, and maintain their cause;   MT UShMOTh AShMIM MKUN ShBThK ETh-ThFLThM UETh-ThChNThM UOShITh MShFTM   מט ושמעת השמים מכון שבתך את-תפלתם ואת-תחנתם ועשית משפטם
50 and forgive Your people who have sinned against You, and all their transgressions wherein they have transgressed against You; and give them compassion before those who carried them captive, that they may have compassion on them;   N USLChTh LOMK EShR ChTEU-LK ULKL-FShOIAM EShR FShOU-BK UNThThM LRChMIM LFNI ShBIAM URChMUM   נ וסלחת לעמך אשר חטאו-לך ולכל-פשעיהם אשר פשעו-בך ונתתם לרחמים לפני שביהם ורחמום
51 for they are Your people, and Your inheritance, which You brought forth out of Egypt, from the middle of the furnace of iron;   NE KI-OMK UNChLThK AM EShR AUTsETh MMTsRIM MThUK KUR ABRZL   נא כי-עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל
52 that Your eyes may be open to the supplication of Your servant, and to the supplication of Your people Israel, to hearken to them whensoever they cry to You.   NB LAIUTh OINIK FThChTh EL-ThChNTh OBDK UEL-ThChNTh OMK IShREL LShMO ELIAM BKL QREM ELIK   נב להיות עיניך פתחת אל-תחנת עבדך ואל-תחנת עמך ישראל לשמע אליהם בכל קראם אליך
53 For You didst set them apart from among all the peoples of the earth, to be Your inheritance, as You didst speak by the hand of Moses Your servant, when You brought our fathers out of Egypt, my Lord IAUA.'   NG KI-EThA ABDLThM LK LNChLA MKL OMI AERTs KEShR DBRTh BID MShA OBDK BAUTsIEK ETh-EBThINU MMTsRIM EDNI IAUA   נג כי-אתה הבדלתם לך לנחלה מכל עמי הארץ כאשר דברת ביד משה עבדך בהוציאך את-אבתינו ממצרים אדני יהוה
54 It was so, that when Solomon had made an end of praying all this prayer and supplication to IAUA, he arose from before the altar of IAUA, from kneeling on his knees with his hands spread forth toward heaven.   ND UIAI KKLUTh ShLMA LAThFLL EL-IAUA ETh KL-AThFLA UAThChNA AZETh QM MLFNI MZBCh IAUA MKRO OL-BRKIU UKFIU FRShUTh AShMIM   נד ויהי ככלות שלמה להתפלל אל-יהוה את כל-התפלה והתחנה הזאת קם מלפני מזבח יהוה מכרע על-ברכיו וכפיו פרשות השמים
55 He stood, and blessed all the congregation of Israel with a loud voice, saying:   NA UIOMD UIBRK ETh KL-QAL IShREL QUL GDUL LEMR   נה ויעמד ויברך את כל-קהל ישראל קול גדול לאמר
56 'Blessed be IAUA, that has given rest to His people Israel, according to all that He promised; there has not failed one word of all His good promise, which He promised by the hand of Moses His servant.   NU BRUK IAUA EShR NThN MNUChA LOMU IShREL KKL EShR DBR LE-NFL DBR EChD MKL DBRU ATUB EShR DBR BID MShA OBDU   נו ברוך יהוה אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דבר לא-נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דבר ביד משה עבדו
57 IAUA our God be with us, as He was with our fathers; let Him not leave us, nor forsake us;   NZ IAI IAUA ELAINU OMNU KEShR AIA OM-EBThINU EL-IOZBNU UEL-ITShNU   נז יהי יהוה אלהינו עמנו כאשר היה עם-אבתינו אל-יעזבנו ואל-יטשנו
58 that He may incline our hearts to Him, to walk in all His ways, and to keep His commandments, and His statutes, and His ordinances, which He commanded our fathers.   NCh LATUTh LBBNU ELIU LLKTh BKL-DRKIU ULShMR MTsUThIU UChQIU UMShFTIU EShR TsUA ETh-EBThINU   נח להטות לבבנו אליו ללכת בכל-דרכיו ולשמר מצותיו וחקיו ומשפטיו אשר צוה את-אבתינו
59 Let these my words, wherewith I have made supplication before IAUA, be nigh to IAUA our God day and night, that He maintain the cause of His servant, and the cause of His people Israel, as every day shall require;   NT UIAIU DBRI ELA EShR AThChNNThI LFNI IAUA QRBIM EL-IAUA ELAINU IUMM ULILA LOShUTh MShFT OBDU UMShFT OMU IShREL DBR-IUM BIUMU   נט ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני יהוה קרבים אל-יהוה אלהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר-יום ביומו
60 that all the peoples of the earth may know that IAUA, He is God; there is none else.   S LMON DOTh KL-OMI AERTs KI IAUA AUE AELAIM EIN OUD   ס למען דעת כל-עמי הארץ כי יהוה הוא האלהים אין עוד
61 Let your heart therefore be whole with IAUA our God, to walk in His statutes, and to keep His commandments, as at this day.'   SE UAIA LBBKM ShLM OM IAUA ELAINU LLKTh BChQIU ULShMR MTsUThIU KIUM AZA   סא והיה לבבכם שלם עם יהוה אלהינו ללכת בחקיו ולשמר מצותיו כיום הזה
62 The king, and all Israel with him, offered sacrifice before IAUA.   SB UAMLK UKL-IShREL OMU ZBChIM ZBCh LFNI IAUA   סב והמלך וכל-ישראל עמו זבחים זבח לפני יהוה
63 Solomon offered for the sacrifice of peace-offerings, which he offered to IAUA, two and twenty thousand oxen, and a hundred and twenty thousand sheep. So the king and all the children of Israel dedicated the house of IAUA.   SG UIZBCh ShLMA ETh ZBCh AShLMIM EShR ZBCh LIAUA BQR OShRIM UShNIM ELF UTsEN MEA UOShRIM ELF UIChNKU ETh-BITh IAUA AMLK UKL-BNI IShREL   סג ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח ליהוה בקר עשרים ושנים אלף וצאן מאה ועשרים אלף ויחנכו את-בית יהוה המלך וכל-בני ישראל
64 The same day did the king hallow the middle of the court that was before the house of IAUA; for there he offered the burnt-offering, and the meal-offering, and the fat of the peace-offerings; because the brazen altar that was before IAUA was too little to receive the burnt-offering, and the meal-offering, and the fat of the peace-offerings.   SD BIUM AAUE QDSh AMLK ETh-ThUK AChTsR EShR LFNI BITh-IAUA KI-OShA ShM ETh-AOLA UETh-AMNChA UETh ChLBI AShLMIM KI-MZBCh ANChShTh EShR LFNI IAUA QTN MAKIL ETh-AOLA UETh-AMNChA UETh ChLBI AShLMIM   סד ביום ההוא קדש המלך את-תוך החצר אשר לפני בית-יהוה כי-עשה שם את-העלה ואת-המנחה ואת חלבי השלמים כי-מזבח הנחשת אשר לפני יהוה קטן מהכיל את-העלה ואת-המנחה ואת חלבי השלמים
65 So Solomon held the feast at that time, and all Israel with him, a great congregation, from the entrance Hamath to the Brook of Egypt, before IAUA our God, seven days and seven days, even fourteen days.   SA UIOSh ShLMA BOTh-AAIE ETh-AChG UKL-IShREL OMU QAL GDUL MLBUE ChMTh OD-NChL MTsRIM LFNI IAUA ELAINU ShBOTh IMIM UShBOTh IMIM ERBOA OShR IUM   סה ויעש שלמה בעת-ההיא את-החג וכל-ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד-נחל מצרים לפני יהוה אלהינו שבעת ימים ושבעת ימים ארבעה עשר יום
66 On the eighth day he sent the people away, and they blessed the king, and went to their tents joyful and glad of heart for all the goodness that IAUA had shown to David His servant, and to Israel His people.   SU BIUM AShMINI ShLCh ETh-AOM UIBRKU ETh-AMLK UILKU LEALIAM ShMChIM UTUBI LB OL KL-ATUBA EShR OShA IAUA LDUD OBDU ULIShREL OMU   סו ביום השמיני שלח את-העם ויברכו את-המלך וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל-הטובה אשר עשה יהוה לדוד עבדו ולישראל עמו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18