1Kings 13 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Jeroboam Warned, Stricken

1 And, behold, there came a man of God out of Judah by the word of IAUA to Beth-el; and Jeroboam was standing by the altar to offer.   E UANA EISh ELAIM BE MIAUDA BDBR IAUA EL-BITh-EL UIRBOM OMD OL-AMZBCh LAQTIR   א והנה איש אלהים בא מיהודה בדבר יהוה אל-בית-אל וירבעם עמד על-המזבח להקטיר
2 He cried against the altar by the word of IAUA, and said: 'O altar, altar, thus says IAUA: Behold, a son shall be born to the house of David, Josiah by name; and on you shall he sacrifice the priests of the high places that offer on you, and men's bones shall they burn on you.'   B UIQRE OL-AMZBCh BDBR IAUA UIEMR MZBCh MZBCh KA EMR IAUA ANA-BN NULD LBITh-DUD IEShIAU ShMU UZBCh OLIK ETh-KANI ABMUTh AMQTRIM OLIK UOTsMUTh EDM IShRFU OLIK   ב ויקרא על-המזבח בדבר יהוה ויאמר מזבח מזבח כה אמר יהוה הנה-בן נולד לבית-דוד יאשיהו שמו וזבח עליך את-כהני הבמות המקטרים עליך ועצמות אדם ישרפו עליך
3 He gave a sign the same day saying: 'This is the sign which IAUA has spoken: Behold, the altar shall be rent, and the ashes that are on it shall be poured out.'   G UNThN BIUM AAUE MUFTh LEMR ZA AMUFTh EShR DBR IAUA ANA AMZBCh NQRO UNShFK ADShN EShR-OLIU   ג ונתן ביום ההוא מופת לאמר זה המופת אשר דבר יהוה הנה המזבח נקרע ונשפך הדשן אשר-עליו
4 It came to pass, when the king heard the saying of the man of God, which he cried against the altar in Beth-el, that Jeroboam put forth his hand from the altar, saying: 'Lay hold on him.' His hand, which he put forth against him, dried up, so that he could not draw it back to him.   D UIAI KShMO AMLK ETh-DBR EISh-AELAIM EShR QRE OL-AMZBCh BBITh-EL UIShLCh IRBOM ETh-IDU MOL AMZBCh LEMR ThFShAU UThIBSh IDU EShR ShLCh OLIU ULE IKL LAShIBA ELIU   ד ויהי כשמע המלך את-דבר איש-האלהים אשר קרא על-המזבח בבית-אל וישלח ירבעם את-ידו מעל המזבח לאמר תפשהו ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכל להשיבה אליו
5 The altar also was rent, and the ashes poured out from the altar, according to the sign which the man of God had given by the word of IAUA.   A UAMZBCh NQRO UIShFK ADShN MN-AMZBCh KMUFTh EShR NThN EISh AELAIM BDBR IAUA   ה והמזבח נקרע וישפך הדשן מן-המזבח כמופת אשר נתן איש האלהים בדבר יהוה
6 The king answered and said to the man of God: 'Entreat now the favour of IAUA your God, and pray for me, that my hand may be restored me.' The man of God entreated IAUA, and the king's hand was restored him, and became as it was before.   U UION AMLK UIEMR EL-EISh AELAIM ChL-NE ETh-FNI IAUA ELAIK UAThFLL BODI UThShB IDI ELI UIChL EISh-AELAIM ETh-FNI IAUA UThShB ID-AMLK ELIU UThAI KBREShNA   ו ויען המלך ויאמר אל-איש האלהים חל-נא את-פני יהוה אלהיך והתפלל בעדי ותשב ידי אלי ויחל איש-האלהים את-פני יהוה ותשב יד-המלך אליו ותהי כבראשנה
7 The king said to the man of God: 'Come home with me, and refresh yourself, and I will give you a reward.'   Z UIDBR AMLK EL-EISh AELAIM BEA-EThI ABIThA USODA UEThNA LK MThTh   ז וידבר המלך אל-איש האלהים באה-אתי הביתה וסעדה ואתנה לך מתת
8 The man of God said to the king: 'If you will give me half your house, I will not go in with you, neither will I eat bread nor drink water in this place.   Ch UIEMR EISh-AELAIM EL-AMLK EM-ThThN-LI ETh-ChTsI BIThK LE EBE OMK ULE-EKL LChM ULE EShThA-MIM BMQUM AZA   ח ויאמר איש-האלהים אל-המלך אם-תתן-לי את-חצי ביתך לא אבא עמך ולא-אכל לחם ולא אשתה-מים במקום הזה
9 For it so was charged me by the word of IAUA, saying: You shall eat no bread, nor drink water, neither return by the way that you came.'   T KI-KN TsUA EThI BDBR IAUA LEMR LE-ThEKL LChM ULE ThShThA-MIM ULE ThShUB BDRK EShR ALKTh   ט כי-כן צוה אתי בדבר יהוה לאמר לא-תאכל לחם ולא תשתה-מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת
10 So he went another way, and returned not by the way that he came to Beth-el.   I UILK BDRK EChR ULE-ShB BDRK EShR BE BA EL-BITh-EL   י וילך בדרך אחר ולא-שב בדרך אשר בא בה אל-בית-אל
11 Now there dwelt an old prophet in Beth-el; and one of his sons came and told him all the works that the man of God had done that day in Beth-el, and the words which he had spoken to the king, and they told them to their father.   IE UNBIE EChD ZQN IShB BBITh-EL UIBUE BNU UISFR-LU ETh-KL-AMOShA EShR-OShA EISh-AELAIM AIUM BBITh-EL ETh-ADBRIM EShR DBR EL-AMLK UISFRUM LEBIAM   יא ונביא אחד זקן ישב בבית-אל ויבוא בנו ויספר-לו את-כל-המעשה אשר-עשה איש-האלהים היום בבית-אל את-הדברים אשר דבר אל-המלך ויספרום לאביהם
12 Their father said to them: 'What way went he?' For his sons had seen what way the man of God went, that came from Judah.   IB UIDBR ELAM EBIAM EI-ZA ADRK ALK UIREU BNIU ETh-ADRK EShR ALK EISh AELAIM EShR-BE MIAUDA   יב וידבר אלהם אביהם אי-זה הדרך הלך ויראו בניו את-הדרך אשר הלך איש האלהים אשר-בא מיהודה
13 He said to his sons: 'Saddle me the ass.' So they saddled him the ass; and he rode thereon.   IG UIEMR EL-BNIU ChBShU-LI AChMUR UIChBShU-LU AChMUR UIRKB OLIU   יג ויאמר אל-בניו חבשו-לי החמור ויחבשו-לו החמור וירכב עליו
14 He went after the man of God, and found him sitting under a terebinth; and he said to him: 'Are you the man of God that came from Judah?' He said: 'I am.'   ID UILK EChRI EISh AELAIM UIMTsEAU IShB ThChTh AELA UIEMR ELIU AEThA EISh-AELAIM EShR-BETh MIAUDA UIEMR ENI   יד וילך אחרי איש האלהים וימצאהו ישב תחת האלה ויאמר אליו האתה איש-האלהים אשר-באת מיהודה ויאמר אני
15 Then he said to him: 'Come home with me, and eat bread.'   TU UIEMR ELIU LK EThI ABIThA UEKL LChM   טו ויאמר אליו לך אתי הביתה ואכל לחם
16 He said: 'I may not return with you, nor go in with you; neither will I eat bread nor drink water with you in this place.   TZ UIEMR LE EUKL LShUB EThK ULBUE EThK ULE-EKL LChM ULE-EShThA EThK MIM BMQUM AZA   טז ויאמר לא אוכל לשוב אתך ולבוא אתך ולא-אכל לחם ולא-אשתה אתך מים במקום הזה
17 For it was said to me by the word of IAUA: You shall eat no bread nor drink water there, nor turn back to go by the way that you came.'   IZ KI-DBR ELI BDBR IAUA LE-ThEKL LChM ULE-ThShThA ShM MIM LE-ThShUB LLKTh BDRK EShR-ALKTh BA   יז כי-דבר אלי בדבר יהוה לא-תאכל לחם ולא-תשתה שם מים לא-תשוב ללכת בדרך אשר-הלכת בה
18 He said to him: 'I also am a prophet as you are; and an angel spoke to me by the word of IAUA, saying: Bring him back with you into your house, that he may eat bread and drink water.'--He lied to him.--   ICh UIEMR LU GM-ENI NBIE KMUK UMLEK DBR ELI BDBR IAUA LEMR AShBAU EThK EL-BIThK UIEKL LChM UIShTh MIM KChSh LU   יח ויאמר לו גם-אני נביא כמוך ומלאך דבר אלי בדבר יהוה לאמר השבהו אתך אל-ביתך ויאכל לחם וישת מים כחש לו
19 So he went back with him, and did eat bread in his house, and drank water.   IT UIShB EThU UIEKL LChM BBIThU UIShTh MIM   יט וישב אתו ויאכל לחם בביתו וישת מים
20 It came to pass, as they sat at the table, that the word of IAUA came to the prophet that brought him back.   K UIAI AM IShBIM EL-AShLChN UIAI DBR-IAUA EL-ANBIE EShR AShIBU   כ ויהי הם ישבים אל-השלחן ויהי דבר-יהוה אל-הנביא אשר השיבו
21 He cried to the man of God that came from Judah, saying: 'Thus says IAUA: Forasmuch as you have rebelled against the word of IAUA, and have not kept the commandment which IAUA your God commanded you,   KE UIQRE EL-EISh AELAIM EShR-BE MIAUDA LEMR KA EMR IAUA ION KI MRITh FI IAUA ULE ShMRTh ETh-AMTsUA EShR TsUK IAUA ELAIK   כא ויקרא אל-איש האלהים אשר-בא מיהודה לאמר כה אמר יהוה יען כי מרית פי יהוה ולא שמרת את-המצוה אשר צוך יהוה אלהיך
22 but came back, and have eaten bread and drunk water in the place of which He said to you: Eat no bread, and drink no water; your carcass shall not come to the sepulchre of your fathers.'   KB UThShB UThEKL LChM UThShTh MIM BMQUM EShR DBR ELIK EL-ThEKL LChM UEL-ThShTh MIM LE-ThBUE NBLThK EL-QBR EBThIK   כב ותשב ותאכל לחם ותשת מים במקום אשר דבר אליך אל-תאכל לחם ואל-תשת מים לא-תבוא נבלתך אל-קבר אבתיך
23 It came to pass, after he had eaten bread, and after he had drunk, that he saddled for him the ass, namely, for the prophet whom he had brought back.   KG UIAI EChRI EKLU LChM UEChRI ShThUThU UIChBSh-LU AChMUR LNBIE EShR AShIBU   כג ויהי אחרי אכלו לחם ואחרי שתותו ויחבש-לו החמור לנביא אשר השיבו
24 When he was gone, a lion met him by the way, and slew him; and his carcass was cast in the way, and the ass stood by it; the lion also stood by the carcass.   KD UILK UIMTsEAU ERIA BDRK UIMIThAU UThAI NBLThU MShLKTh BDRK UAChMUR OMD ETsLA UAERIA OMD ETsL ANBLA   כד וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו ותהי נבלתו משלכת בדרך והחמור עמד אצלה והאריה עמד אצל הנבלה
25 And, behold, men passed by, and saw the carcass cast in the way, and the lion standing by the carcass; and they came and told it in the city where the old prophet dwelt.   KA UANA ENShIM OBRIM UIREU ETh-ANBLA MShLKTh BDRK UETh-AERIA OMD ETsL ANBLA UIBEU UIDBRU BOIR EShR ANBIE AZQN IShB BA   כה והנה אנשים עברים ויראו את-הנבלה משלכת בדרך ואת-האריה עמד אצל הנבלה ויבאו וידברו בעיר אשר הנביא הזקן ישב בה
26 When the prophet that brought him back from the way heard thereof, he said: 'It is the man of God, who rebelled against the word of IAUA; therefore IAUA has delivered him to the lion, which has torn him, and slain him, according to the word of IAUA, which He spoke to him.'   KU UIShMO ANBIE EShR AShIBU MN-ADRK UIEMR EISh AELAIM AUE EShR MRA ETh-FI IAUA UIThNAU IAUA LERIA UIShBRAU UIMThAU KDBR IAUA EShR DBR-LU   כו וישמע הנביא אשר השיבו מן-הדרך ויאמר איש האלהים הוא אשר מרה את-פי יהוה ויתנהו יהוה לאריה וישברהו וימתהו כדבר יהוה אשר דבר-לו
27 He spoke to his sons, saying: 'Saddle me the ass.' They saddled it.   KZ UIDBR EL-BNIU LEMR ChBShU-LI ETh-AChMUR UIChBShU   כז וידבר אל-בניו לאמר חבשו-לי את-החמור ויחבשו
28 He went and found his carcass cast in the way, and the ass and the lion standing by the carcass; the lion had not eaten the carcass, nor torn the ass.   KCh UILK UIMTsE ETh-NBLThU MShLKTh BDRK UChMUR UAERIA OMDIM ETsL ANBLA LE-EKL AERIA ETh-ANBLA ULE ShBR ETh-AChMUR   כח וילך וימצא את-נבלתו משלכת בדרך וחמור והאריה עמדים אצל הנבלה לא-אכל האריה את-הנבלה ולא שבר את-החמור
29 The prophet took up the carcass of the man of God, and laid it on the ass, and brought it back; and he came to the city of the old prophet, to lament, and to bury him.   KT UIShE ANBIE ETh-NBLTh EISh-AELAIM UINChAU EL-AChMUR UIShIBAU UIBE EL-OIR ANBIE AZQN LSFD ULQBRU   כט וישא הנביא את-נבלת איש-האלהים וינחהו אל-החמור וישיבהו ויבא אל-עיר הנביא הזקן לספד ולקברו
30 He laid his carcass in his own grave; and they made lamentation for him: 'Alas, my brother!'   L UINCh ETh-NBLThU BQBRU UISFDU OLIU AUI EChI   ל וינח את-נבלתו בקברו ויספדו עליו הוי אחי
31 It came to pass, after he had buried him, that he spoke to his sons, saying: 'When I am dead, then bury me in the sepulchre wherein the man of God is buried; lay my bones beside his bones.   LE UIAI EChRI QBRU EThU UIEMR EL-BNIU LEMR BMUThI UQBRThM EThI BQBR EShR EISh AELAIM QBUR BU ETsL OTsMThIU ANIChU ETh-OTsMThI   לא ויהי אחרי קברו אתו ויאמר אל-בניו לאמר במותי וקברתם אתי בקבר אשר איש האלהים קבור בו אצל עצמתיו הניחו את-עצמתי
32 For the saying which he cried by the word of IAUA against the altar in Beth-el, and against all the houses of the high places which are in the cities of Samaria, shall surely come to pass.'   LB KI AIA IAIA ADBR EShR QRE BDBR IAUA OL-AMZBCh EShR BBITh-EL UOL KL-BThI ABMUTh EShR BORI ShMRUN   לב כי היה יהיה הדבר אשר קרא בדבר יהוה על-המזבח אשר בבית-אל ועל כל-בתי הבמות אשר בערי שמרון
33 After this thing Jeroboam returned not from his evil way, but made again from among all the people priests of the high places; whosoever would, he consecrated him, that he might be one of the priests of the high places.   LG EChR ADBR AZA LE-ShB IRBOM MDRKU AROA UIShB UIOSh MQTsUTh AOM KANI BMUTh AChFTs IMLE ETh-IDU UIAI KANI BMUTh   לג אחר הדבר הזה לא-שב ירבעם מדרכו הרעה וישב ויעש מקצות העם כהני במות החפץ ימלא את-ידו ויהי כהני במות
34 By this thing there was sin to the house of Jeroboam, even to cut it off, and to destroy it from off the face of the earth.   LD UIAI BDBR AZA LChTETh BITh IRBOM ULAKChID ULAShMID MOL FNI AEDMA   לד ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18