2Kings 16 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ahaz Reigns over Judah

1 In the seventeenth year of Pekah the son of Remaliah Ahaz the son of Jotham king of Judah began to reign.   E BShNTh ShBO-OShRA ShNA LFQCh BN-RMLIAU MLK EChZ BN-IUThM MLK IAUDA   א בשנת שבע-עשרה שנה לפקח בן-רמליהו מלך אחז בן-יותם מלך יהודה
2 Twenty years old was Ahaz when he began to reign; and he reigned sixteen years in Jerusalem; and he did not that which was right in the eyes of IAUA his God, like David his father.   B BN-OShRIM ShNA EChZ BMLKU UShSh-OShRA ShNA MLK BIRUShLM ULE-OShA AIShR BOINI IAUA ELAIU KDUD EBIU   ב בן-עשרים שנה אחז במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם ולא-עשה הישר בעיני יהוה אלהיו כדוד אביו
3 But he walked in the way of the kings of Israel, yes, and made his son to pass through the fire, according to the abominations of the heathen, whom IAUA cast out from before the children of Israel.   G UILK BDRK MLKI IShREL UGM ETh-BNU AOBIR BESh KThOBUTh AGUIM EShR AURISh IAUA EThM MFNI BNI IShREL   ג וילך בדרך מלכי ישראל וגם את-בנו העביר באש כתעבות הגוים אשר הוריש יהוה אתם מפני בני ישראל
4 He sacrificed and offered in the high places, and on the hills, and under every leafy tree.   D UIZBCh UIQTR BBMUTh UOL-AGBOUTh UThChTh KL-OTs RONN   ד ויזבח ויקטר בבמות ועל-הגבעות ותחת כל-עץ רענן
5 Then Rezin king of Aram and Pekah son of Remaliah king of Israel came up to Jerusalem to war; and they besieged Ahaz, but could not overcome him.   A EZ IOLA RTsIN MLK-ERM UFQCh BN-RMLIAU MLK-IShREL IRUShLM LMLChMA UITsRU OL-EChZ ULE IKLU LALChM   ה אז יעלה רצין מלך-ארם ופקח בן-רמליהו מלך-ישראל ירושלם למלחמה ויצרו על-אחז ולא יכלו להלחם
6 At that time Rezin king of Aram recovered Elath to Aram, and drove the Jews from Elath; and the Edomites came to Elath, and dwelt there, to this day.   U BOTh AAIE AShIB RTsIN MLK-ERM ETh-EILTh LERM UINShL ETh-AIAUDIM MEILUTh UERMIM (UEDMIM) BEU EILTh UIShBU ShM OD AIUM AZA   ו בעת ההיא השיב רצין מלך-ארם את-אילת לארם וינשל את-היהודים מאילות וארמים (ואדמים) באו אילת וישבו שם עד היום הזה
7 So Ahaz sent messengers to Tiglath-pileser king of Assyria, saying: 'I am your servant and your son; come up, and save me out of the hand of the king of Aram, and out of the hand of the king of Israel, who rise up against me.'   Z UIShLCh EChZ MLEKIM EL-ThGLTh FLSR MLK-EShUR LEMR OBDK UBNK ENI OLA UAUShONI MKF MLK-ERM UMKF MLK IShREL AQUMIM OLI   ז וישלח אחז מלאכים אל-תגלת פלסר מלך-אשור לאמר עבדך ובנך אני עלה והושעני מכף מלך-ארם ומכף מלך ישראל הקומים עלי
8 Ahaz took the silver and gold that was found in the house of IAUA, and in the treasures of the king's house, and sent it for a present to the king of Assyria.   Ch UIQCh EChZ ETh-AKSF UETh-AZAB ANMTsE BITh IAUA UBETsRUTh BITh AMLK UIShLCh LMLK-EShUR ShChD   ח ויקח אחז את-הכסף ואת-הזהב הנמצא בית יהוה ובאצרות בית המלך וישלח למלך-אשור שחד
9 The king of Assyria hearkened to him; and the king of Assyria went up against Damascus, and took it, and carried the people of it captive to Kir, and slew Rezin.   T UIShMO ELIU MLK EShUR UIOL MLK EShUR EL-DMShQ UIThFShA UIGLA QIRA UETh-RTsIN AMITh   ט וישמע אליו מלך אשור ויעל מלך אשור אל-דמשק ויתפשה ויגלה קירה ואת-רצין המית
10 King Ahaz went to Damascus to meet Tiglath-pileser king of Assyria, and saw the altar that was at Damascus; and king Ahaz sent to Urijah the priest the fashion of the altar, and the pattern of it, according to all the workmanship thereof.   I UILK AMLK EChZ LQRETh ThGLTh FLESR MLK-EShUR DUMShQ UIRE ETh-AMZBCh EShR BDMShQ UIShLCh AMLK EChZ EL-EURIA AKAN ETh-DMUTh AMZBCh UETh-ThBNIThU LKL-MOShAU   י וילך המלך אחז לקראת תגלת פלאסר מלך-אשור דומשק וירא את-המזבח אשר בדמשק וישלח המלך אחז אל-אוריה הכהן את-דמות המזבח ואת-תבניתו לכל-מעשהו
11 Urijah the priest built an altar; according to all that king Ahaz had sent from Damascus, so did Urijah the priest make it against the coming of king Ahaz from Damascus.   IE UIBN EURIA AKAN ETh-AMZBCh KKL EShR-ShLCh AMLK EChZ MDMShQ KN OShA EURIA AKAN OD-BUE AMLK-EChZ MDMShQ   יא ויבן אוריה הכהן את-המזבח ככל אשר-שלח המלך אחז מדמשק כן עשה אוריה הכהן עד-בוא המלך-אחז מדמשק
12 When the king was come from Damascus, the king saw the altar; and the king drew near to the altar, and offered thereon.   IB UIBE AMLK MDMShQ UIRE AMLK ETh-AMZBCh UIQRB AMLK OL-AMZBCh UIOL OLIU   יב ויבא המלך מדמשק וירא המלך את-המזבח ויקרב המלך על-המזבח ויעל עליו
13 He offered his burnt-offering and his meal-offering, and poured his drink-offering, and dashed the blood of his peace-offerings against the altar.   IG UIQTR ETh-OLThU UETh-MNChThU UISK ETh-NSKU UIZRQ ETh-DM-AShLMIM EShR-LU OL-AMZBCh   יג ויקטר את-עלתו ואת-מנחתו ויסך את-נסכו ויזרק את-דם-השלמים אשר-לו על-המזבח
14 The brazen altar, which was before IAUA, he brought from the forefront of the house, from between his altar and the house of IAUA, and put it on the north side of his altar.   ID UETh AMZBCh ANChShTh EShR LFNI IAUA UIQRB METh FNI ABITh MBIN AMZBCh UMBIN BITh IAUA UIThN EThU OL-IRK AMZBCh TsFUNA   יד ואת המזבח הנחשת אשר לפני יהוה ויקרב מאת פני הבית מבין המזבח ומבין בית יהוה ויתן אתו על-ירך המזבח צפונה
15 King Ahaz commanded Urijah the priest, saying: 'On the great altar offer the morning burnt-offering, and the evening meal-offering, and the king's burnt-offering, and his meal-offering, with the burnt-offering of all the people of the land, and their meal-offering, and their drink-offerings; and dash against it all the blood of the burnt-offering, and all the blood of the sacrifice; but the brazen altar shall be for me to look to.'   TU UITsUAU (UITsUA) AMLK-EChZ ETh-EURIA AKAN LEMR OL AMZBCh AGDUL AQTR ETh-OLTh-ABQR UETh-MNChTh AORB UETh-OLTh AMLK UETh-MNChThU UETh OLTh KL-OM AERTs UMNChThM UNSKIAM UKL-DM OLA UKL-DM-ZBCh OLIU ThZRQ UMZBCh ANChShTh IAIA-LI LBQR   טו ויצוהו (ויצוה) המלך-אחז את-אוריה הכהן לאמר על המזבח הגדול הקטר את-עלת-הבקר ואת-מנחת הערב ואת-עלת המלך ואת-מנחתו ואת עלת כל-עם הארץ ומנחתם ונסכיהם וכל-דם עלה וכל-דם-זבח עליו תזרק ומזבח הנחשת יהיה-לי לבקר
16 Thus did Urijah the priest, according to all that king Ahaz commanded.   TZ UIOSh EURIA AKAN KKL EShR-TsUA AMLK EChZ   טז ויעש אוריה הכהן ככל אשר-צוה המלך אחז
17 King Ahaz cut off the borders of the bases, and removed the laver from off them; and took down the sea from off the brazen oxen that were under it, and put it on a pavement of stone.   IZ UIQTsTs AMLK EChZ ETh-AMSGRUTh AMKUNTh UISR MOLIAM UETh- (ETh-) AKIR UETh-AIM AURD MOL ABQR ANChShTh EShR ThChThIA UIThN EThU OL MRTsFTh EBNIM   יז ויקצץ המלך אחז את-המסגרות המכונת ויסר מעליהם ואת- (את-) הכיר ואת-הים הורד מעל הבקר הנחשת אשר תחתיה ויתן אתו על מרצפת אבנים
18 The covered place for the sabbath that they had built in the house, and the king's entry without, turned he to the house of IAUA, because of the king of Assyria.   ICh UETh-MISK (MUSK) AShBTh EShR-BNU BBITh UETh-MBUE AMLK AChITsUNA ASB BITh IAUA MFNI MLK EShUR   יח ואת-מיסך (מוסך) השבת אשר-בנו בבית ואת-מבוא המלך החיצונה הסב בית יהוה מפני מלך אשור
19 Now the rest of the acts of Ahaz which he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?   IT UIThR DBRI EChZ EShR OShA ALE-AM KThUBIM OL-SFR DBRI AIMIM LMLKI IAUDA   יט ויתר דברי אחז אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה
20 Ahaz slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David; and Hezekiah his son reigned in his stead.   K UIShKB EChZ OM-EBThIU UIQBR OM-EBThIU BOIR DUD UIMLK ChZQIAU BNU ThChThIU   כ וישכב אחז עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד וימלך חזקיהו בנו תחתיו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18