2Kings 11 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Athaliah Queen of Judah

1 Now when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal.   E UOThLIA EM EChZIAU UREThA (REThA) KI MTh BNA UThQM UThEBD ETh KL-ZRO AMMLKA   א ועתליה אם אחזיהו וראתה (ראתה) כי מת בנה ותקם ותאבד את כל-זרע הממלכה
2 But Jehosheba, the daughter of king Joram, sister of Ahaziah, took Joash the son of Ahaziah, and stole him away from among the king's sons that were slain, even him and his nurse, and put them in the bed-chamber; and they hid him from Athaliah, so that he was not slain.   B UThQCh IAUShBO BTh-AMLK-IURM EChUTh EChZIAU ETh-IUESh BN-EChZIA UThGNB EThU MThUK BNI-AMLK AMMUThThIM (AMUMThIM) EThU UETh-MINQThU BChDR AMTUTh UISThRU EThU MFNI OThLIAU ULE AUMTh   ב ותקח יהושבע בת-המלך-יורם אחות אחזיהו את-יואש בן-אחזיה ותגנב אתו מתוך בני-המלך הממותתים (המומתים) אתו ואת-מינקתו בחדר המטות ויסתרו אתו מפני עתליהו ולא הומת
3 He was with her hid in the house of IAUA six years; and Athaliah reigned over the land.   G UIAI EThA BITh IAUA MThChBE ShSh ShNIM UOThLIA MLKTh OL-AERTs   ג ויהי אתה בית יהוה מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על-הארץ
4 In the seventh year Jehoiada sent and fetched the captains over hundreds, of the Carites and of the guard, and brought them to him into the house of IAUA; and he made a covenant with them, and took an oath of them in the house of IAUA, and showed them the king's son.   D UBShNA AShBIOITh ShLCh IAUIDO UIQCh ETh-ShRI AMEIUTh (AMEUTh) LKRI ULRTsIM UIBE EThM ELIU BITh IAUA UIKRTh LAM BRITh UIShBO EThM BBITh IAUA UIRE EThM ETh-BN-AMLK   ד ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את-שרי המאיות (המאות) לכרי ולרצים ויבא אתם אליו בית יהוה ויכרת להם ברית וישבע אתם בבית יהוה וירא אתם את-בן-המלך
5 He commanded them, saying: 'This is the thing that you shall do: a third part of you, that come in on the sabbath, and that keep the watch of the king's house--   A UITsUM LEMR ZA ADBR EShR ThOShUN AShLShITh MKM BEI AShBTh UShMRI MShMRTh BITh AMLK   ה ויצום לאמר זה הדבר אשר תעשון השלשית מכם באי השבת ושמרי משמרת בית המלך
6 now another third part was at the gate Sur, and another third part at the gate behind the guard--shall keep the watch of the house, and be a barrier.   U UAShLShITh BShOR SUR UAShLShITh BShOR EChR ARTsIM UShMRThM ETh-MShMRTh ABITh MSCh   ו והשלשית בשער סור והשלשית בשער אחר הרצים ושמרתם את-משמרת הבית מסח
7 The other two parts of you, even all that go forth on the sabbath, shall keep the watch of the house of IAUA about the king.   Z UShThI AIDUTh BKM KL ITsEI AShBTh UShMRU ETh-MShMRTh BITh-IAUA EL-AMLK   ז ושתי הידות בכם כל יצאי השבת ושמרו את-משמרת בית-יהוה אל-המלך
8 You shall compass the king round about, every man with his weapons in his hand; and he that comes within the ranks, let him be slain; and be you with the king when he goes out, and when he comes in.'   Ch UAQFThM OL-AMLK SBIB EISh UKLIU BIDU UABE EL-AShDRUTh IUMTh UAIU ETh-AMLK BTsEThU UBBEU   ח והקפתם על-המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל-השדרות יומת והיו את-המלך בצאתו ובבאו
9 The captains over hundreds did according to all that Jehoiada the priest commanded; and they took every man his men, those that were to come in on the sabbath, with those that were to go out on the sabbath, and came to Jehoiada the priest.   T UIOShU ShRI AMEIUTh (AMEUTh) KKL EShR-TsUA IAUIDO AKAN UIQChU EISh ETh-ENShIU BEI AShBTh OM ITsEI AShBTh UIBEU EL-IAUIDO AKAN   ט ויעשו שרי המאיות (המאות) ככל אשר-צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את-אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל-יהוידע הכהן
10 The priest delivered to the captains over hundreds the spear and shields that had been king David's, which were in the house of IAUA.   I UIThN AKAN LShRI AMEIUTh (AMEUTh) ETh-AChNITh UETh-AShLTIM EShR LMLK DUD EShR BBITh IAUA   י ויתן הכהן לשרי המאיות (המאות) את-החנית ואת-השלטים אשר למלך דוד אשר בבית יהוה
11 The guard stood, every man with his weapons in his hand, from the right side of the house to the left side of the house, along by the altar and the house, by the king round about.   IE UIOMDU ARTsIM EISh UKLIU BIDU MKThF ABITh AIMNITh OD-KThF ABITh AShMELITh LMZBCh ULBITh OL-AMLK SBIB   יא ויעמדו הרצים איש וכליו בידו מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על-המלך סביב
12 Then he brought out the king's son, and put on him the crown and the insignia; and they made him king, and anointed him; and they clapped their hands, and said: 'Long live the king.'   IB UIUTsE ETh-BN-AMLK UIThN OLIU ETh-ANZR UETh-AODUTh UIMLKU EThU UIMShChAU UIKU-KF UIEMRU IChI AMLK   יב ויוצא את-בן-המלך ויתן עליו את-הנזר ואת-העדות וימלכו אתו וימשחהו ויכו-כף ויאמרו יחי המלך
13 When Athaliah heard the noise of the guard and of the people, she came to the people into the house of IAUA.   IG UThShMO OThLIA ETh-QUL ARTsIN AOM UThBE EL-AOM BITh IAUA   יג ותשמע עתליה את-קול הרצין העם ותבא אל-העם בית יהוה
14 She looked, and, behold, the king stood on the platform, as the manner was, and the captains and the trumpets by the king; and all the people of the land rejoiced, and blew with trumpets. Then Athaliah rent her clothes, and cried: 'Treason, treason.'   ID UThRE UANA AMLK OMD OL-AOMUD KMShFT UAShRIM UAChTsTsRUTh EL-AMLK UKL-OM AERTs ShMCh UThQO BChTsTsRUTh UThQRO OThLIA ETh-BGDIA UThQRE QShR QShR   יד ותרא והנה המלך עמד על-העמוד כמשפט והשרים והחצצרות אל-המלך וכל-עם הארץ שמח ותקע בחצצרות ותקרע עתליה את-בגדיה ותקרא קשר קשר
15 Jehoiada the priest commanded the captains of hundreds, the officers of the host, and said to them: 'Have her forth between the ranks; and him that follows her slay with the sword'; for the priest said: 'Let her not be slain in the house of IAUA.'   TU UITsU IAUIDO AKAN ETh-ShRI AMEIUTh (AMEUTh) FQDI AChIL UIEMR ELIAM AUTsIEU EThA EL-MBITh LShDRTh UABE EChRIA AMTh BChRB KI EMR AKAN EL-ThUMTh BITh IAUA   טו ויצו יהוידע הכהן את-שרי המאיות (המאות) פקדי החיל ויאמר אליהם הוציאו אתה אל-מבית לשדרת והבא אחריה המת בחרב כי אמר הכהן אל-תומת בית יהוה
16 So they made way for her; and she went by the way of the horses' entry to the king's house; and there was she slain.   TZ UIShMU LA IDIM UThBUE DRK-MBUE ASUSIM BITh AMLK UThUMTh ShM   טז וישמו לה ידים ותבוא דרך-מבוא הסוסים בית המלך ותומת שם
17 Jehoiada made a covenant between IAUA and the king and the people, that they should be IAUA's people; between the king also and the people.   IZ UIKRTh IAUIDO ETh-ABRITh BIN IAUA UBIN AMLK UBIN AOM LAIUTh LOM LIAUA UBIN AMLK UBIN AOM   יז ויכרת יהוידע את-הברית בין יהוה ובין המלך ובין העם להיות לעם ליהוה ובין המלך ובין העם
18 All the people of the land went to the house of Baal, and broke it down; his altars and his images broke they in pieces thoroughly, and slew Mattan the priest of Baal before the altars. The priest appointed officers over the house of IAUA.   ICh UIBEU KL-OM AERTs BITh-ABOL UIThTsAU ETh-MZBChThU UETh-TsLMIU ShBRU AITB UETh MThN KAN ABOL ARGU LFNI AMZBChUTh UIShM AKAN FQDTh OL-BITh IAUA   יח ויבאו כל-עם הארץ בית-הבעל ויתצהו את-מזבחתו ואת-צלמיו שברו היטב ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות וישם הכהן פקדת על-בית יהוה
19 He took the captains over hundreds, and the Carites, and the guard, and all the people of the land; and they brought down the king from the house of IAUA, and came by the way of the gate of the guard to the king's house. He sat on the throne of the kings.   IT UIQCh ETh-ShRI AMEUTh UETh-AKRI UETh-ARTsIM UETh KL-OM AERTs UIRIDU ETh-AMLK MBITh IAUA UIBUEU DRK-ShOR ARTsIM BITh AMLK UIShB OL-KSE AMLKIM   יט ויקח את-שרי המאות ואת-הכרי ואת-הרצים ואת כל-עם הארץ וירידו את-המלך מבית יהוה ויבואו דרך-שער הרצים בית המלך וישב על-כסא המלכים
20 So all the people of the land rejoiced, and the city was quiet; and they slew Athaliah with the sword at the king's house.   K UIShMCh KL-OM-AERTs UAOIR ShQTA UETh-OThLIAU AMIThU BChRB BITh MLK (AMLK)   כ וישמח כל-עם-הארץ והעיר שקטה ואת-עתליהו המיתו בחרב בית מלך (המלך)

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18