2Kings 18 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Hezekiah Reigns over Judah

1 Now it came to pass in the third year of Hoshea son of Elah king of Israel, that Hezekiah the son of Ahaz king of Judah began to reign.   E UIAI BShNTh ShLSh LAUShO BN-ELA MLK IShREL MLK ChZQIA BN-EChZ MLK IAUDA   א ויהי בשנת שלש להושע בן-אלה מלך ישראל מלך חזקיה בן-אחז מלך יהודה
2 Twenty and five years old was he when he began to reign; and he reigned twenty and nine years in Jerusalem; and his mother's name was Abi the daughter of Zechariah.   B BN-OShRIM UChMSh ShNA AIA BMLKU UOShRIM UThShO ShNA MLK BIRUShLM UShM EMU EBI BTh-ZKRIA   ב בן-עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אבי בת-זכריה
3 He did that which was right in the eyes of IAUA, according to all that David his father had done.   G UIOSh AIShR BOINI IAUA KKL EShR-OShA DUD EBIU   ג ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה דוד אביו
4 He removed the high places, and broke the pillars, and cut down the Asherah; and he broke in pieces the brazen serpent that Moses had made; for to those days the children of Israel did offer to it; and it was called Nehushtan.   D AUE ASIR ETh-ABMUTh UShBR ETh-AMTsBTh UKRTh ETh-AEShRA UKThTh NChSh ANChShTh EShR-OShA MShA KI OD-AIMIM AAMA AIU BNI-IShREL MQTRIM LU UIQRE-LU NChShThN   ד הוא הסיר את-הבמות ושבר את-המצבת וכרת את-האשרה וכתת נחש הנחשת אשר-עשה משה כי עד-הימים ההמה היו בני-ישראל מקטרים לו ויקרא-לו נחשתן
5 He trusted in IAUA, the God of Israel; so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor among them that were before him.   A BIAUA ELAI-IShREL BTCh UEChRIU LE-AIA KMAU BKL MLKI IAUDA UEShR AIU LFNIU   ה ביהוה אלהי-ישראל בטח ואחריו לא-היה כמהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו
6 For he cleaved to IAUA, he departed not from following Him, but kept His commandments, which IAUA commanded Moses.   U UIDBQ BIAUA LE-SR MEChRIU UIShMR MTsUThIU EShR-TsUA IAUA ETh-MShA   ו וידבק ביהוה לא-סר מאחריו וישמר מצותיו אשר-צוה יהוה את-משה
7 IAUA was with him: whithersoever he went forth he prospered; and he rebelled against the king of Assyria, and served him not.   Z UAIA IAUA OMU BKL EShR-ITsE IShKIL UIMRD BMLK-EShUR ULE OBDU   ז והיה יהוה עמו בכל אשר-יצא ישכיל וימרד במלך-אשור ולא עבדו
8 He smote the Philistines to Gaza and the borders thereof, from the tower of the watchmen to the fortified city.   Ch AUE-AKA ETh-FLShThIM OD-OZA UETh-GBULIA MMGDL NUTsRIM OD-OIR MBTsR   ח הוא-הכה את-פלשתים עד-עזה ואת-גבוליה ממגדל נוצרים עד-עיר מבצר
9 It came to pass in the fourth year of king Hezekiah, which was the seventh year of Hoshea son of Elah king of Israel, that Shalmaneser king of Assyria came up against Samaria, and besieged it.   T UIAI BShNA ARBIOITh LMLK ChZQIAU AIE AShNA AShBIOITh LAUShO BN-ELA MLK IShREL OLA ShLMNESR MLK-EShUR OL-ShMRUN UITsR OLIA   ט ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו היא השנה השביעית להושע בן-אלה מלך ישראל עלה שלמנאסר מלך-אשור על-שמרון ויצר עליה
10 At the end of three years they took it; even in the sixth year of Hezekiah, which was the ninth year of Hoshea king of Israel, Samaria was taken.   I UILKDA MQTsA ShLSh ShNIM BShNTh-ShSh LChZQIA AIE ShNTh-ThShO LAUShO MLK IShREL NLKDA ShMRUN   י וילכדה מקצה שלש שנים בשנת-שש לחזקיה היא שנת-תשע להושע מלך ישראל נלכדה שמרון
11 The king of Assyria carried Israel away to Assyria, and put them in Halah, and in Habor, on the river of Gozan, and in the cities of the Medes;   IE UIGL MLK-EShUR ETh-IShREL EShURA UINChM BChLCh UBChBUR NAR GUZN UORI MDI   יא ויגל מלך-אשור את-ישראל אשורה וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי
12 because they hearkened not to the voice of IAUA their God, but transgressed His covenant, even all that Moses the servant of IAUA commanded, and would not hear it, nor do it.   IB OL EShR LE-ShMOU BQUL IAUA ELAIAM UIOBRU ETh-BRIThU ETh KL-EShR TsUA MShA OBD IAUA ULE ShMOU ULE OShU   יב על אשר לא-שמעו בקול יהוה אלהיהם ויעברו את-בריתו את כל-אשר צוה משה עבד יהוה ולא שמעו ולא עשו
13 Now in the fourteenth year of king Hezekiah did Sennacherib king of Assyria come up against all the fortified cities of Judah, and took them.   IG UBERBO OShRA ShNA LMLK ChZQIA OLA SNChRIB MLK-EShUR OL KL-ORI IAUDA ABTsRUTh UIThFShM   יג ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך-אשור על כל-ערי יהודה הבצרות ויתפשם
14 Hezekiah king of Judah sent to the king of Assyria to Lachish, saying: 'I have offended; return from me; that which you put on me will I bear.' The king of Assyria appointed to Hezekiah king of Judah three hundred talents of silver and thirty talents of gold.   ID UIShLCh ChZQIA MLK-IAUDA EL-MLK-EShUR LKIShA LEMR ChTEThI ShUB MOLI ETh EShR-ThThN OLI EShE UIShM MLK-EShUR OL-ChZQIA MLK-IAUDA ShLSh MEUTh KKR-KSF UShLShIM KKR ZAB   יד וישלח חזקיה מלך-יהודה אל-מלך-אשור לכישה לאמר חטאתי שוב מעלי את אשר-תתן עלי אשא וישם מלך-אשור על-חזקיה מלך-יהודה שלש מאות ככר-כסף ושלשים ככר זהב
15 Hezekiah gave him all the silver that was found in the house of IAUA, and in the treasures of the king's house.   TU UIThN ChZQIA ETh-KL-AKSF ANMTsE BITh-IAUA UBETsRUTh BITh AMLK   טו ויתן חזקיה את-כל-הכסף הנמצא בית-יהוה ובאצרות בית המלך
16 At that time did Hezekiah cut off the gold from the doors of the temple of IAUA, and from the door-posts which Hezekiah king of Judah had overlaid, and gave it to the king of Assyria.   TZ BOTh AAIE QTsTs ChZQIA ETh-DLThUTh AIKL IAUA UETh-AEMNUTh EShR TsFA ChZQIA MLK IAUDA UIThNM LMLK EShUR   טז בעת ההיא קצץ חזקיה את-דלתות היכל יהוה ואת-האמנות אשר צפה חזקיה מלך יהודה ויתנם למלך אשור
17 The king of Assyria sent Tartan and Rab-saris and Rab-shakeh from Lachish to king Hezekiah with a great army to Jerusalem. They went up and came to Jerusalem. When they were come up, they came and stood by the conduit of the upper pool, which is in the highway of the fullers' field.   IZ UIShLCh MLK-EShUR ETh-ThRThN UETh-RB-SRIS UETh-RBShQA MN-LKISh EL-AMLK ChZQIAU BChIL KBD IRUShLM UIOLU UIBEU IRUShLM UIOLU UIBEU UIOMDU BThOLTh ABRKA AOLIUNA EShR BMSLTh ShDA KBS   יז וישלח מלך-אשור את-תרתן ואת-רב-סריס ואת-רבשקה מן-לכיש אל-המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלם ויעלו ויבאו ירושלם ויעלו ויבאו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במסלת שדה כבס
18 When they had called to the king, there came out to them Eliakim the son of Hilkiah, who was over the household, and Shebnah the scribe, and Joah the son of Asaph the recorder.   ICh UIQREU EL-AMLK UITsE ELAM ELIQIM BN-ChLQIAU EShR OL-ABITh UShBNA ASFR UIUECh BN-ESF AMZKIR   יח ויקראו אל-המלך ויצא אלהם אליקים בן-חלקיהו אשר על-הבית ושבנה הספר ויואח בן-אסף המזכיר
19 Rab-shakeh said to them: 'Say you now to Hezekiah: Thus says the great king, the king of Assyria: What confidence is this wherein you trust?   IT UIEMR ELIAM RBShQA EMRU-NE EL-ChZQIAU KA-EMR AMLK AGDUL MLK EShUR MA ABTChUN AZA EShR BTChTh   יט ויאמר אליהם רבשקה אמרו-נא אל-חזקיהו כה-אמר המלך הגדול מלך אשור מה הבטחון הזה אשר בטחת
20 Say you that a mere word of the lips is counsel and strength for the war? Now on whom dost you trust, that you have rebelled against me?   K EMRTh EK-DBR-ShFThIM OTsA UGBURA LMLChMA OThA OL-MI BTChTh KI MRDTh BI   כ אמרת אך-דבר-שפתים עצה וגבורה למלחמה עתה על-מי בטחת כי מרדת בי
21 Now, behold, you trust on the staff of this bruised reed, even on Egypt; whereon if a man lean, it will go into his hand, and pierce it; so is Pharaoh king of Egypt to all that trust on him.   KE OThA ANA BTChTh LK OL-MShONTh AQNA ARTsUTs AZA OL-MTsRIM EShR ISMK EISh OLIU UBE BKFU UNQBA KN FROA MLK-MTsRIM LKL-ABTChIM OLIU   כא עתה הנה בטחת לך על-משענת הקנה הרצוץ הזה על-מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך-מצרים לכל-הבטחים עליו
22 But if you say to me: We trust in IAUA our God; is not that He, whose high places and whose altars Hezekiah has taken away, and has said to Judah and to Jerusalem: You shall worship before this altar in Jerusalem?   KB UKI-ThEMRUN ELI EL-IAUA ELAINU BTChNU ALUE-AUE EShR ASIR ChZQIAU ETh-BMThIU UETh-MZBChThIU UIEMR LIAUDA ULIRUShLM LFNI AMZBCh AZA ThShThChUU BIRUShLM   כב וכי-תאמרון אלי אל-יהוה אלהינו בטחנו הלוא-הוא אשר הסיר חזקיהו את-במתיו ואת-מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלם
23 Now therefore, I pray you, make a wager with my master the king of Assyria, and I will give you two thousand horses, if you be able on your part to set riders on them.   KG UOThA AThORB NE ETh-EDNI ETh-MLK EShUR UEThNA LK ELFIM SUSIM EM-ThUKL LThTh LK RKBIM OLIAM   כג ועתה התערב נא את-אדני את-מלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם-תוכל לתת לך רכבים עליהם
24 How then can you turn away the face of one captain, even of the least of my masters servants? and yet you put your trust on Egypt for chariots and for horsemen!   KD UEIK ThShIB ETh FNI FChTh EChD OBDI EDNI AQTNIM UThBTCh LK OL-MTsRIM LRKB ULFRShIM   כד ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים ותבטח לך על-מצרים לרכב ולפרשים
25 Am I now come up without IAUA against this place to destroy it? IAUA said to me: Go up against this land, destroy it.'   KA OThA AMBLODI IAUA OLIThI OL-AMQUM AZA LAShChThU IAUA EMR ELI OLA OL-AERTs AZETh UAShChIThA   כה עתה המבלעדי יהוה עליתי על-המקום הזה להשחתו יהוה אמר אלי עלה על-הארץ הזאת והשחיתה
26 Then said Eliakim the son of Hilkiah, and Shebnah, and Joah, to Rab-shakeh: 'Speak, I pray you, to your servants in the Aramean language; for we understand it; and speak not with us in the Jews' language, in the ears of the people that are on the wall.'   KU UIEMR ELIQIM BN-ChLQIAU UShBNA UIUECh EL-RBShQA DBR-NE EL-OBDIK ERMITh KI ShMOIM ENChNU UEL-ThDBR OMNU IAUDITh BEZNI AOM EShR OL-AChMA   כו ויאמר אליקים בן-חלקיהו ושבנה ויואח אל-רבשקה דבר-נא אל-עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל-תדבר עמנו יהודית באזני העם אשר על-החמה
27 But Rab-shakeh said to them: 'Has my master sent me to your master, and to you, to speak these words? has he not sent me to the men that sit on the wall, to eat their own dung, and to drink their own water with you?'   KZ UIEMR ELIAM RBShQA AOL EDNIK UELIK ShLChNI EDNI LDBR ETh-ADBRIM AELA ALE OL-AENShIM AIShBIM OL-AChMA LEKL ETh-ChRIAM (TsUEThM) ULShThUTh ETh-ShNIAM (MIMI RGLIAM) OMKM   כז ויאמר אליהם רבשקה העל אדניך ואליך שלחני אדני לדבר את-הדברים האלה הלא על-האנשים הישבים על-החמה לאכל את-חריהם (צואתם) ולשתות את-שניהם (מימי רגליהם) עמכם
28 Then Rab-shakeh stood, and cried with a loud voice in the Jews' language, and spoke, saying: 'Hear you the word of the great king, the king of Assyria.   KCh UIOMD RBShQA UIQRE BQUL-GDUL IAUDITh UIDBR UIEMR ShMOU DBR-AMLK AGDUL MLK EShUR   כח ויעמד רבשקה ויקרא בקול-גדול יהודית וידבר ויאמר שמעו דבר-המלך הגדול מלך אשור
29 Thus says the king: Let not Hezekiah beguile you; for he will not be able to deliver you out of his hand;   KT KA EMR AMLK EL-IShE LKM ChZQIAU KI-LE IUKL LATsIL EThKM MIDU   כט כה אמר המלך אל-ישא לכם חזקיהו כי-לא יוכל להציל אתכם מידו
30 neither let Hezekiah make you trust in IAUA, saying: IAUA will surely deliver us, and this city shall not be given into the hand of the king of Assyria.   L UEL-IBTCh EThKM ChZQIAU EL-IAUA LEMR ATsL ITsILNU IAUA ULE ThNThN ETh-AOIR AZETh BID MLK EShUR   ל ואל-יבטח אתכם חזקיהו אל-יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה ולא תנתן את-העיר הזאת ביד מלך אשור
31 Hearken not to Hezekiah; for thus says the king of Assyria: Make your peace with me, and come out to me; and eat you every one of his vine, and every one of his fig-tree, and drink you every one the waters of his own cistern;   LE EL-ThShMOU EL-ChZQIAU KI KA EMR MLK EShUR OShU-EThI BRKA UTsEU ELI UEKLU EISh-GFNU UEISh ThENThU UShThU EISh MI-BRU   לא אל-תשמעו אל-חזקיהו כי כה אמר מלך אשור עשו-אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש-גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי-ברו
32 until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards, a land of olive-trees and of honey, that you may live, and not die; and hearken not to Hezekiah, when he persuades you, saying: IAUA will deliver us.   LB OD-BEI ULQChThI EThKM EL-ERTs KERTsKM ERTs DGN UThIRUSh ERTs LChM UKRMIM ERTs ZITh ITsAR UDBSh UChIU ULE ThMThU UEL-ThShMOU EL-ChZQIAU KI-ISITh EThKM LEMR IAUA ITsILNU   לב עד-באי ולקחתי אתכם אל-ארץ כארצכם ארץ דגן ותירוש ארץ לחם וכרמים ארץ זית יצהר ודבש וחיו ולא תמתו ואל-תשמעו אל-חזקיהו כי-יסית אתכם לאמר יהוה יצילנו
33 Has any of the gods of the nations ever delivered his land out of the hand of the king of Assyria?   LG AATsL ATsILU ELAI AGUIM EISh ETh-ERTsU MID MLK EShUR   לג ההצל הצילו אלהי הגוים איש את-ארצו מיד מלך אשור
34 Where are the gods of Hamath, and of Arpad? where are the gods of Sepharvaim, of Hena, and Ivvah? have they delivered Samaria out of my hand?   LD EIA ELAI ChMTh UERFD EIA ELAI SFRUIM ANO UOUA KI-ATsILU ETh-ShMRUN MIDI   לד איה אלהי חמת וארפד איה אלהי ספרוים הנע ועוה כי-הצילו את-שמרון מידי
35 Who are they among all the gods of the countries, that have delivered their country out of my hand, that IAUA should deliver Jerusalem out of my hand?'   LA MI BKL-ELAI AERTsUTh EShR-ATsILU ETh-ERTsM MIDI KI-ITsIL IAUA ETh-IRUShLM MIDI   לה מי בכל-אלהי הארצות אשר-הצילו את-ארצם מידי כי-יציל יהוה את-ירושלם מידי
36 But the people held their peace, and answered him not a word; for the king's commandment was, saying: 'Answer him not.'   LU UAChRIShU AOM ULE-ONU EThU DBR KI-MTsUTh AMLK AIE LEMR LE ThONAU   לו והחרישו העם ולא-ענו אתו דבר כי-מצות המלך היא לאמר לא תענהו
37 Then came Eliakim the son of Hilkiah, who was over the household, and Shebna the scribe, and Joah the son of Asaph the recorder, to Hezekiah with their clothes rent, and told him the words of Rab-shakeh.   LZ UIBE ELIQIM BN-ChLQIA EShR-OL-ABITh UShBNE ASFR UIUECh BN-ESF AMZKIR EL-ChZQIAU QRUOI BGDIM UIGDU LU DBRI RBShQA   לז ויבא אליקים בן-חלקיה אשר-על-הבית ושבנא הספר ויואח בן-אסף המזכיר אל-חזקיהו קרועי בגדים ויגדו לו דברי רבשקה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18