2Kings 8 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Jehoram Restores the Shunammite's Land

1 Now Elisha had spoken to the woman, whose son he had restored to life, saying: 'Arise, and go you and your household, and sojourn wheresoever you can sojourn; for IAUA has called for a famine; and it shall also come on the land seven years.'   E UELIShO DBR EL-AEShA EShR-AChIA ETh-BNA LEMR QUMI ULKI EThI (ETh) UBIThK UGURI BEShR ThGURI KI-QRE IAUA LROB UGM-BE EL-AERTs ShBO ShNIM   א ואלישע דבר אל-האשה אשר-החיה את-בנה לאמר קומי ולכי אתי (את) וביתך וגורי באשר תגורי כי-קרא יהוה לרעב וגם-בא אל-הארץ שבע שנים
2 The woman arose, and did according to the word of the man of God; and she went with her household, and sojourned in the land of the Philistines seven years.   B UThQM AEShA UThOSh KDBR EISh AELAIM UThLK AIE UBIThA UThGR BERTs-FLShThIM ShBO ShNIM   ב ותקם האשה ותעש כדבר איש האלהים ותלך היא וביתה ותגר בארץ-פלשתים שבע שנים
3 It came to pass at the seven years' end, that the woman returned out of the land of the Philistines; and she went forth to cry to the king for her house and for her land.   G UIAI MQTsA ShBO ShNIM UThShB AEShA MERTs FLShThIM UThTsE LTsOQ EL-AMLK EL-BIThA UEL-ShDA   ג ויהי מקצה שבע שנים ותשב האשה מארץ פלשתים ותצא לצעק אל-המלך אל-ביתה ואל-שדה
4 Now the king was talking with Gehazi the servant of the man of God, saying: 'Tell me, I pray you, all the great things that Elisha has done.'   D UAMLK MDBR EL-GChZI NOR EISh-AELAIM LEMR SFRA-NE LI ETh KL-AGDLUTh EShR-OShA ELIShO   ד והמלך מדבר אל-גחזי נער איש-האלהים לאמר ספרה-נא לי את כל-הגדלות אשר-עשה אלישע
5 It came to pass, as he was telling the king how he had restored to life him that was dead, that, behold, the woman, whose son he had restored to life, cried to the king for her house and for her land. Gehazi said: 'My lord, O king, this is the woman, and this is her son, whom Elisha restored to life.'   A UIAI AUE MSFR LMLK ETh EShR-AChIA ETh-AMTh UANA AEShA EShR-AChIA ETh-BNA TsOQTh EL-AMLK OL-BIThA UOL-ShDA UIEMR GChZI EDNI AMLK ZETh AEShA UZA-BNA EShR-AChIA ELIShO   ה ויהי הוא מספר למלך את אשר-החיה את-המת והנה האשה אשר-החיה את-בנה צעקת אל-המלך על-ביתה ועל-שדה ויאמר גחזי אדני המלך זאת האשה וזה-בנה אשר-החיה אלישע
6 When the king asked the woman, she told him. So the king appointed to her a certain officer, saying: 'Restore all that was hers, and all the fruits of the field since the day that she left the land, even until now.'   U UIShEL AMLK LEShA UThSFR-LU UIThN-LA AMLK SRIS EChD LEMR AShIB ETh-KL-EShR-LA UETh KL-ThBUETh AShDA MIUM OZBA ETh-AERTs UOD-OThA   ו וישאל המלך לאשה ותספר-לו ויתן-לה המלך סריס אחד לאמר השיב את-כל-אשר-לה ואת כל-תבואת השדה מיום עזבה את-הארץ ועד-עתה
7 Elisha came to Damascus; and Ben-hadad the king of Aram was sick; and it was told him, saying. 'The man of God is come hither.'   Z UIBE ELIShO DMShQ UBN-ADD MLK-ERM ChLA UIGD-LU LEMR BE EISh AELAIM OD-ANA   ז ויבא אלישע דמשק ובן-הדד מלך-ארם חלה ויגד-לו לאמר בא איש האלהים עד-הנה
8 The king said to Hazael: 'Take a present in your hand, and go meet the man of God, and inquire of IAUA by him, saying: Shall I recover of this sickness?'   Ch UIEMR AMLK EL-ChZAEL QCh BIDK MNChA ULK LQRETh EISh AELAIM UDRShTh ETh-IAUA MEUThU LEMR AEChIA MChLI ZA   ח ויאמר המלך אל-חזהאל קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלהים ודרשת את-יהוה מאותו לאמר האחיה מחלי זה
9 So Hazael went to meet him, and took a present with him, even of every good thing of Damascus, forty camels' burden, and came and stood before him, and said: 'Your son Ben-hadad king of Aram has sent me to you, saying: Shall I recover of this sickness?'   T UILK ChZEL LQREThU UIQCh MNChA BIDU UKL-TUB DMShQ MShE ERBOIM GML UIBE UIOMD LFNIU UIEMR BNK BN-ADD MLK-ERM ShLChNI ELIK LEMR AEChIA MChLI ZA   ט וילך חזאל לקראתו ויקח מנחה בידו וכל-טוב דמשק משא ארבעים גמל ויבא ויעמד לפניו ויאמר בנך בן-הדד מלך-ארם שלחני אליך לאמר האחיה מחלי זה
10 Elisha said to him: 'Go, say to him: You shall surely recover; howbeit IAUA has shown me that he shall surely die.'   I UIEMR ELIU ELIShO LK EMR-LE (LU) ChIA ThChIA UARENI IAUA KI-MUTh IMUTh   י ויאמר אליו אלישע לך אמר-לא (לו) חיה תחיה והראני יהוה כי-מות ימות
11 He settled his countenance stedfastly on him, until he was ashamed; and the man of God wept.   IE UIOMD ETh-FNIU UIShM OD-BSh UIBK EISh AELAIM   יא ויעמד את-פניו וישם עד-בש ויבך איש האלהים
12 Hazael said: 'Why weeps my lord?' He answered: 'Because I know the evil that you will do to the children of Israel: their strongholds will you set on fire, and their young men will you slay with the sword, and will dash in pieces their little ones, and rip up their women with child.'   IB UIEMR ChZEL MDUO EDNI BKA UIEMR KI-IDOThI ETh EShR-ThOShA LBNI IShREL ROA MBTsRIAM ThShLCh BESh UBChRIAM BChRB ThARG UOLLIAM ThRTSh UARThIAM ThBQO   יב ויאמר חזאל מדוע אדני בכה ויאמר כי-ידעתי את אשר-תעשה לבני ישראל רעה מבצריהם תשלח באש ובחריהם בחרב תהרג ועלליהם תרטש והרתיהם תבקע
13 Hazael said: 'But what is your servant, who is but a dog, that he should do this great thing?' Elisha answered: 'IAUA has shown me that you shall be king over Aram.'   IG UIEMR ChZAEL KI MA OBDK AKLB KI IOShA ADBR AGDUL AZA UIEMR ELIShO ARENI IAUA EThK MLK OL-ERM   יג ויאמר חזהאל כי מה עבדך הכלב כי יעשה הדבר הגדול הזה ויאמר אלישע הראני יהוה אתך מלך על-ארם
14 Then he departed from Elisha, and came to his master, who said to him: 'What said Elisha to you?' He answered: 'He told me that you would surely recover.'   ID UILK METh ELIShO UIBE EL-EDNIU UIEMR LU MA-EMR LK ELIShO UIEMR EMR LI ChIA ThChIA   יד וילך מאת אלישע ויבא אל-אדניו ויאמר לו מה-אמר לך אלישע ויאמר אמר לי חיה תחיה
15 It came to pass on the morrow, that he took the coverlet, and dipped it in water, and spread it on his face, so that he died; and Hazael reigned in his stead.   TU UIAI MMChRTh UIQCh AMKBR UITBL BMIM UIFRSh OL-FNIU UIMTh UIMLK ChZAEL ThChThIU   טו ויהי ממחרת ויקח המכבר ויטבל במים ויפרש על-פניו וימת וימלך חזהאל תחתיו
16 In the fifth year of Joram the son of Ahab king of Israel, Jehoshaphat being the king of Judah, Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah began to reign.   TZ UBShNTh ChMSh LIURM BN-EChEB MLK IShREL UIAUShFT MLK IAUDA MLK IAURM BN-IAUShFT MLK IAUDA   טז ובשנת חמש ליורם בן-אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה מלך יהורם בן-יהושפט מלך יהודה
17 Thirty and two years old was he when he began to reign; and he reigned eight years in Jerusalem.   IZ BN-ShLShIM UShThIM ShNA AIA BMLKU UShMNA ShNA (ShNIM) MLK BIRUShLM   יז בן-שלשים ושתים שנה היה במלכו ושמנה שנה (שנים) מלך בירושלם
18 He walked in the way of the kings of Israel, as did the house of Ahab; for he had the daughter of Ahab to wife; and he did that which was evil in the sight of IAUA.   ICh UILK BDRK MLKI IShREL KEShR OShU BITh EChEB KI BTh-EChEB AIThA-LU LEShA UIOSh ARO BOINI IAUA   יח וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב כי בת-אחאב היתה-לו לאשה ויעש הרע בעיני יהוה
19 Howbeit IAUA would not destroy Judah, for David His servant's sake, as He promised him to give to him a lamp and to his children alway.   IT ULE-EBA IAUA LAShChITh ETh-IAUDA LMON DUD OBDU KEShR EMR-LU LThTh LU NIR LBNIU KL-AIMIM   יט ולא-אבה יהוה להשחית את-יהודה למען דוד עבדו כאשר אמר-לו לתת לו ניר לבניו כל-הימים
20 In his days Edom revolted from under the hand of Judah, and made a king over themselves.   K BIMIU FShO EDUM MThChTh ID-IAUDA UIMLKU OLIAM MLK   כ בימיו פשע אדום מתחת יד-יהודה וימלכו עליהם מלך
21 Then Joram passed over to Zair, and all his chariots with him; and he rose up by night, and smote the Edomites that compassed him about, and the captains of the chariots; and the people fled to their tents.   KE UIOBR IURM TsOIRA UKL-ARKB OMU UIAI-AUE QM LILA UIKA ETh-EDUM ASBIB ELIU UETh ShRI ARKB UINS AOM LEALIU   כא ויעבר יורם צעירה וכל-הרכב עמו ויהי-הוא קם לילה ויכה את-אדום הסביב אליו ואת שרי הרכב וינס העם לאהליו
22 Yet Edom revolted from under the hand of Judah, to this day. Then did Libnah revolt at the same time.   KB UIFShO EDUM MThChTh ID-IAUDA OD AIUM AZA EZ ThFShO LBNA BOTh AAIE   כב ויפשע אדום מתחת יד-יהודה עד היום הזה אז תפשע לבנה בעת ההיא
23 The rest of the acts of Joram, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?   KG UIThR DBRI IURM UKL-EShR OShA ALE-AM KThUBIM OL-SFR DBRI AIMIM LMLKI IAUDA   כג ויתר דברי יורם וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה
24 Joram slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David; and Ahaziah his son reigned in his stead.   KD UIShKB IURM OM-EBThIU UIQBR OM-EBThIU BOIR DUD UIMLK EChZIAU BNU ThChThIU   כד וישכב יורם עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד וימלך אחזיהו בנו תחתיו
25 In the twelfth year of Joram the son of Ahab king of Israel did Ahaziah the son of Jehoram king of Judah begin to reign.   KA BShNTh ShThIM-OShRA ShNA LIURM BN-EChEB MLK IShREL MLK EChZIAU BN-IAURM MLK IAUDA   כה בשנת שתים-עשרה שנה ליורם בן-אחאב מלך ישראל מלך אחזיהו בן-יהורם מלך יהודה
26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. His mother's name was Athaliah the daughter of Omri king of Israel.   KU BN-OShRIM UShThIM ShNA EChZIAU BMLKU UShNA EChTh MLK BIRUShLM UShM EMU OThLIAU BTh-OMRI MLK IShREL   כו בן-עשרים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם ושם אמו עתליהו בת-עמרי מלך ישראל
27 He walked in the way of the house of Ahab, and did that which was evil in the sight of IAUA, as did the house of Ahab; for he was the son-in-law of the house of Ahab.   KZ UILK BDRK BITh EChEB UIOSh ARO BOINI IAUA KBITh EChEB KI ChThN BITh-EChEB AUE   כז וילך בדרך בית אחאב ויעש הרע בעיני יהוה כבית אחאב כי חתן בית-אחאב הוא
28 He went with Joram the son of Ahab to war against Hazael king of Aram at Ramoth-gilead; and the Arameans wounded Joram.   KCh UILK ETh-IURM BN-EChEB LMLChMA OM-ChZEL MLK-ERM BRMTh GLOD UIKU ERMIM ETh-IURM   כח וילך את-יורם בן-אחאב למלחמה עם-חזאל מלך-ארם ברמת גלעד ויכו ארמים את-יורם
29 King Joram returned to be healed in Jezreel of the wounds which the Arameans had given him at Ramah, when he fought against Hazael king of Aram. Ahaziah the son of Jehoram king of Judah went down to see Joram the son of Ahab in Jezreel, because he was sick.   KT UIShB IURM AMLK LAThRFE BIZROEL MN-AMKIM EShR IKAU ERMIM BRMA BALChMU ETh-ChZAEL MLK ERM UEChZIAU BN-IAURM MLK IAUDA IRD LREUTh ETh-IURM BN-EChEB BIZROEL KI-ChLA AUE   כט וישב יורם המלך להתרפא ביזרעאל מן-המכים אשר יכהו ארמים ברמה בהלחמו את-חזהאל מלך ארם ואחזיהו בן-יהורם מלך יהודה ירד לראות את-יורם בן-אחאב ביזרעאל כי-חלה הוא

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18