Joel 2 - IUEL - יואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4

The Terrible Visitation

1 Blow you the horn in Zion, and sound an alarm in My holy mountain; let all the inhabitants of the land tremble; for the day of IAUA comes, for it is at hand;   E ThQOU ShUFR BTsIUN UARIOU BAR QDShI IRGZU KL IShBI AERTs KI-BE IUM-IAUA KI QRUB   א תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי-בא יום-יהוה כי קרוב
2 A day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, as blackness spread on the mountains; a great people and a mighty, there has not been ever the like, neither shall be any more after them, even to the years of many generations.   B IUM ChShK UEFLA IUM ONN UORFL KShChR FRSh OL-AARIM OM RB UOTsUM KMAU LE NAIA MN-AOULM UEChRIU LE IUSF OD-ShNI DUR UDUR   ב יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על-ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן-העולם ואחריו לא יוסף עד-שני דור ודור
3 A fire devours before them, and behind them a flame blazes; the land is as the garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness; yes, and nothing escapes them.   G LFNIU EKLA ESh UEChRIU ThLAT LABA KGN-ODN AERTs LFNIU UEChRIU MDBR ShMMA UGM-FLITA LE-AIThA LU   ג לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה כגן-עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה וגם-פליטה לא-היתה לו
4 The appearance of them is as the appearance of horses; and as horsemen, so do they run.   D KMREA SUSIM MREAU UKFRShIM KN IRUTsUN   ד כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון
5 Like the noise of chariots, on the tops of the mountains do they leap, like the noise of a flame of fire that devours the stubble, as a mighty people set in battle array.   A KQUL MRKBUTh OL-REShI AARIM IRQDUN KQUL LAB ESh EKLA QSh KOM OTsUM ORUK MLChMA   ה כקול מרכבות על-ראשי ההרים ירקדון כקול להב אש אכלה קש כעם עצום ערוך מלחמה
6 At their presence the peoples are in anguish; all faces have gathered blackness.   U MFNIU IChILU OMIM KL-FNIM QBTsU FERUR   ו מפניו יחילו עמים כל-פנים קבצו פארור
7 They run like mighty men, they climb the wall like men of war; and they move on every one in his ways, and they entangle not their paths.   Z KGBURIM IRTsUN KENShI MLChMA IOLU ChUMA UEISh BDRKIU ILKUN ULE IOBTUN ERChUThM   ז כגבורים ירצון כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו ילכון ולא יעבטון ארחותם
8 Neither does one thrust another, they march every one in his highway; and they break through the weapons, and suffer no harm.   Ch UEISh EChIU LE IDChQUN GBR BMSLThU ILKUN UBOD AShLCh IFLU LE IBTsOU   ח ואיש אחיו לא ידחקון גבר במסלתו ילכון ובעד השלח יפלו לא יבצעו
9 They leap on the city, they run on the wall, they climb up into the houses; they enter in at the windows like a thief.   T BOIR IShQU BChUMA IRTsUN BBThIM IOLU BOD AChLUNIM IBEU KGNB   ט בעיר ישקו בחומה ירצון בבתים יעלו בעד החלונים יבאו כגנב
10 Before them the earth quakes, the heavens tremble; the sun and the moon are become black, and the stars withdraw their shining.   I LFNIU RGZA ERTs ROShU ShMIM ShMSh UIRCh QDRU UKUKBIM ESFU NGAM   י לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם
11 IAUA utters His voice before His army; for His camp is very great, for he is mighty that executes His word; for great is the day of IAUA and very terrible; and who can abide it?   IE UIAUA NThN QULU LFNI ChILU KI RB MED MChNAU KI OTsUM OShA DBRU KI-GDUL IUM-IAUA UNURE MED UMI IKILNU   יא ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי-גדול יום-יהוה ונורא מאד ומי יכילנו
12 Yet even now, says IAUA, turn you to Me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with lamentation;   IB UGM-OThA NEM-IAUA ShBU ODI BKL-LBBKM UBTsUM UBBKI UBMSFD   יב וגם-עתה נאם-יהוה שבו עדי בכל-לבבכם ובצום ובבכי ובמספד
13 Rend your heart, and not your garments, and turn to IAUA your God; for He is gracious and compassionate, long-suffering, and abundant in mercy, and repents Him of the evil.   IG UQROU LBBKM UEL-BGDIKM UShUBU EL-IAUA ELAIKM KI-ChNUN URChUM AUE ERK EFIM URB-ChSD UNChM OL-AROA   יג וקרעו לבבכם ואל-בגדיכם ושובו אל-יהוה אלהיכם כי-חנון ורחום הוא ארך אפים ורב-חסד ונחם על-הרעה
14 Who knows whether He will not turn and repent, and leave a blessing behind Him, even a meal-offering and a drink-offering to IAUA your God?   ID MI IUDO IShUB UNChM UAShEIR EChRIU BRKA MNChA UNSK LIAUA ELAIKM   יד מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך ליהוה אלהיכם
15 Blow the horn in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly;   TU ThQOU ShUFR BTsIUN QDShU-TsUM QREU OTsRA   טו תקעו שופר בציון קדשו-צום קראו עצרה
16 Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children, and those that suck the breasts; let the bridegroom go forth from his chamber, and the bride out of her pavilion.   TZ ESFU-OM QDShU QAL QBTsU ZQNIM ESFU OULLIM UINQI ShDIM ITsE ChThN MChDRU UKLA MChFThA   טז אספו-עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים וינקי שדים יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה
17 Let the priests, the ministers of IAUA, weep between the porch and the altar, and let them say: 'Spare your people, O IAUA, and give not Your heritage to reproach, that the nations should make them a byword: wherefore should they say among the peoples: Where is their God?'   IZ BIN AEULM ULMZBCh IBKU AKANIM MShRThI IAUA UIEMRU ChUSA IAUA OL-OMK UEL-ThThN NChLThK LChRFA LMShL-BM GUIM LMA IEMRU BOMIM EIA ELAIAM   יז בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי יהוה ויאמרו חוסה יהוה על-עמך ואל-תתן נחלתך לחרפה למשל-בם גוים למה יאמרו בעמים איה אלהיהם
18 Then was IAUA jealous for His land, and had pity on His people.   ICh UIQNE IAUA LERTsU UIChML OL-OMU   יח ויקנא יהוה לארצו ויחמל על-עמו
19 IAUA answered and said to His people: 'Behold, I will send you corn, and wine, and oil, and you shall be satisfied therewith; and I will no more make you a reproach among the nations;   IT UION IAUA UIEMR LOMU ANNI ShLCh LKM ETh-ADGN UAThIRUSh UAITsAR UShBOThM EThU ULE-EThN EThKM OUD ChRFA BGUIM   יט ויען יהוה ויאמר לעמו הנני שלח לכם את-הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אתו ולא-אתן אתכם עוד חרפה בגוים
20 But I will remove far off from you the northern one, and will drive him into a land barren and desolate, with his face toward the eastern sea, and his hinder part toward the western sea; that his foulness may come up, and his ill savour may come up, because he has done great things.'   K UETh-ATsFUNI ERChIQ MOLIKM UADChThIU EL-ERTs TsIA UShMMA ETh-FNIU EL-AIM AQDMNI USFU EL-AIM AEChRUN UOLA BEShU UThOL TsChNThU KI AGDIL LOShUTh   כ ואת-הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל-ארץ ציה ושממה את-פניו אל-הים הקדמני וספו אל-הים האחרון ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות
21 Fear not, O land, be glad and rejoice; for IAUA has done great things.   KE EL-ThIREI EDMA GILI UShMChI KI-AGDIL IAUA LOShUTh   כא אל-תיראי אדמה גילי ושמחי כי-הגדיל יהוה לעשות
22 Be not afraid, you beasts of the field; for the pastures of the wilderness do spring, for the tree bears its fruit, the fig-tree and the vine do yield their strength.   KB EL-ThIREU BAMUTh ShDI KI DShEU NEUTh MDBR KI-OTs NShE FRIU ThENA UGFN NThNU ChILM   כב אל-תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר כי-עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם
23 Be glad then, you children of Zion, and rejoice in IAUA your God; for He gives you the former rain in just measure, and He causes to come down for you the rain, the former rain and the latter rain, at the first.   KG UBNI TsIUN GILU UShMChU BIAUA ELAIKM KI-NThN LKM ETh-AMURA LTsDQA UIURD LKM GShM MURA UMLQUSh BREShUN   כג ובני ציון גילו ושמחו ביהוה אלהיכם כי-נתן לכם את-המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון
24 The floors shall be full of corn, and the vats shall overflow with wine and oil.   KD UMLEU AGRNUTh BR UAShIQU AIQBIM ThIRUSh UITsAR   כד ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר
25 I will restore to you the years that the locust has eaten, the canker-worm, and the caterpiller, and the palmer-worm, My great army which I sent among you.   KA UShLMThI LKM ETh-AShNIM EShR EKL AERBA AILQ UAChSIL UAGZM ChILI AGDUL EShR ShLChThI BKM   כה ושלמתי לכם את-השנים אשר אכל הארבה הילק והחסיל והגזם חילי הגדול אשר שלחתי בכם
26 You shall eat in plenty and be satisfied, and shall praise the name of IAUA your God, that has dealt wondrously with you; and My people shall never be ashamed.   KU UEKLThM EKUL UShBUO UALLThM ETh-ShM IAUA ELAIKM EShR-OShA OMKM LAFLIE ULE-IBShU OMI LOULM   כו ואכלתם אכול ושבוע והללתם את-שם יהוה אלהיכם אשר-עשה עמכם להפליא ולא-יבשו עמי לעולם
27 You shall know that I am in the middle of Israel, and that I am IAUA your God, and there is none else; and My people shall never be ashamed.   KZ UIDOThM KI BQRB IShREL ENI UENI IAUA ELAIKM UEIN OUD ULE-IBShU OMI LOULM   כז וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה אלהיכם ואין עוד ולא-יבשו עמי לעולם

Chapters: 1 2 3 4

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18