Exodus 7 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

"I Will Stretch Out My Hand"

1 IAUA said to Moses: 'See, I have set you in God's stead to Pharaoh; and Aaron your brother shall be your prophet.   E UIEMR IAUA EL-MShA REA NThThIK ELAIM LFROA UEARN EChIK IAIA NBIEK   א ויאמר יהוה אל-משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך
2 You shall speak all that I command you; and Aaron your brother shall speak to Pharaoh, that he let the children of Israel go out of his land.   B EThA ThDBR ETh KL-EShR ETsUK UEARN EChIK IDBR EL-FROA UShLCh ETh-BNI-IShREL MERTsU   ב אתה תדבר את כל-אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל-פרעה ושלח את-בני-ישראל מארצו
3 I will harden Pharaoh's heart, and increase My signs and My wonders in the land of Egypt.   G UENI EQShA ETh-LB FROA UARBIThI ETh-EThThI UETh-MUFThI BERTs MTsRIM   ג ואני אקשה את-לב פרעה והרביתי את-אתתי ואת-מופתי בארץ מצרים
4 But Pharaoh will not hearken to you, and I will lay My hand on Egypt, and bring forth My hosts, My people the children of Israel, out of the land of Egypt, by great judgments.   D ULE-IShMO ELKM FROA UNThThI ETh-IDI BMTsRIM UAUTsEThI ETh-TsBEThI ETh-OMI BNI-IShREL MERTs MTsRIM BShFTIM GDLIM   ד ולא-ישמע אלכם פרעה ונתתי את-ידי במצרים והוצאתי את-צבאתי את-עמי בני-ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים
5 The Egyptians shall know that I am IAUA, when I stretch forth My hand on Egypt, and bring out the children of Israel from among them.'   A UIDOU MTsRIM KI-ENI IAUA BNTThI ETh-IDI OL-MTsRIM UAUTsEThI ETh-BNI-IShREL MThUKM   ה וידעו מצרים כי-אני יהוה בנטתי את-ידי על-מצרים והוצאתי את-בני-ישראל מתוכם
6 Moses and Aaron did so; as IAUA commanded them, so did they.   U UIOSh MShA UEARN KEShR TsUA IAUA EThM KN OShU   ו ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו
7 Moses was fourscore years old, and Aaron fourscore and three years old, when they spoke to Pharaoh.   Z UMShA BN-ShMNIM ShNA UEARN BN-ShLSh UShMNIM ShNA BDBRM EL-FROA   ז ומשה בן-שמנים שנה ואהרן בן-שלש ושמנים שנה בדברם אל-פרעה
8 IAUA spoke to Moses and to Aaron, saying:   Ch UIEMR IAUA EL-MShA UEL-EARN LEMR   ח ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר
9 'When Pharaoh shall speak to you, saying: Show a wonder for you; then you shall say to Aaron: Take your rod, and cast it down before Pharaoh, that it become a serpent.'   T KI IDBR ELKM FROA LEMR ThNU LKM MUFTh UEMRTh EL-EARN QCh ETh-MTK UAShLK LFNI-FROA IAI LThNIN   ט כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל-אהרן קח את-מטך והשלך לפני-פרעה יהי לתנין
10 Moses and Aaron went in to Pharaoh, and they did so, as IAUA had commanded; and Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants, and it became a serpent.   I UIBE MShA UEARN EL-FROA UIOShU KN KEShR TsUA IAUA UIShLK EARN ETh-MTAU LFNI FROA ULFNI OBDIU UIAI LThNIN   י ויבא משה ואהרן אל-פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את-מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין
11 Then Pharaoh also called for the wise men and the sorcerers; and they also, the magicians of Egypt, did in like manner with their secret arts.   IE UIQRE GM-FROA LChKMIM ULMKShFIM UIOShU GM-AM ChRTMI MTsRIM BLATIAM KN   יא ויקרא גם-פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם-הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן
12 For they cast down every man his rod, and they became serpents; but Aaron's rod swallowed up their rods.   IB UIShLIKU EISh MTAU UIAIU LThNINM UIBLO MTA-EARN ETh-MTThM   יב וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה-אהרן את-מטתם
13 Pharaoh's heart was hardened, and he hearkened not to them; as IAUA had spoken.   IG UIChZQ LB FROA ULE ShMO ELAM KEShR DBR IAUA   יג ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה
14 IAUA said to Moses: 'Pharaoh's heart is stubborn, he refuses to let the people go.   ID UIEMR IAUA EL-MShA KBD LB FROA MEN LShLCh AOM   יד ויאמר יהוה אל-משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם
15 Get you to Pharaoh in the morning; lo, he goes out to the water; and you shall stand by the river's brink to meet him; and the rod which was turned to a serpent shall you take in your hand.   TU LK EL-FROA BBQR ANA ITsE AMIMA UNTsBTh LQREThU OL-ShFTh AIER UAMTA EShR-NAFK LNChSh ThQCh BIDK   טו לך אל-פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על-שפת היאר והמטה אשר-נהפך לנחש תקח בידך
16 You shall say to him: IAUA, the God of the Hebrews, has sent me to you, saying: Let My people go, that they may serve Me in the wilderness; and, behold, hitherto you have not hearkened;   TZ UEMRTh ELIU IAUA ELAI AOBRIM ShLChNI ELIK LEMR ShLCh ETh-OMI UIOBDNI BMDBR UANA LE-ShMOTh OD-KA   טז ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את-עמי ויעבדני במדבר והנה לא-שמעת עד-כה
17 thus says IAUA: In this you shall know that I am IAUA--behold, I will smite with the rod that is in my hand on the waters which are in the river, and they shall be turned to blood.   IZ KA EMR IAUA BZETh ThDO KI ENI IAUA ANA ENKI MKA BMTA EShR-BIDI OL-AMIM EShR BIER UNAFKU LDM   יז כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר-בידי על-המים אשר ביאר ונהפכו לדם
18 The fish that are in the river shall die, and the river shall become foul; and the Egyptians shall loathe to drink water from the river.'   ICh UADGA EShR-BIER ThMUTh UBESh AIER UNLEU MTsRIM LShThUTh MIM MN-AIER   יח והדגה אשר-ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן-היאר
19 IAUA said to Moses: 'Say to Aaron: Take your rod, and stretch out your hand over the waters of Egypt, over their rivers, over their streams, and over their pools, and over all their ponds of water, that they may become blood; and there shall be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood and in vessels of stone.'   IT UIEMR IAUA EL-MShA EMR EL-EARN QCh MTK UNTA-IDK OL-MIMI MTsRIM OL-NARThM OL-IERIAM UOL-EGMIAM UOL KL-MQUA MIMIAM UIAIU-DM UAIA DM BKL-ERTs MTsRIM UBOTsIM UBEBNIM   יט ויאמר יהוה אל-משה אמר אל-אהרן קח מטך ונטה-ידך על-מימי מצרים על-נהרתם על-יאריהם ועל-אגמיהם ועל כל-מקוה מימיהם ויהיו-דם והיה דם בכל-ארץ מצרים ובעצים ובאבנים
20 Moses and Aaron did so, as IAUA commanded; and he lifted up the rod, and smote the waters that were in the river, in the sight of Pharaoh, and in the sight of his servants; and all the waters that were in the river were turned to blood.   K UIOShU-KN MShA UEARN KEShR TsUA IAUA UIRM BMTA UIK ETh-AMIM EShR BIER LOINI FROA ULOINI OBDIU UIAFKU KL-AMIM EShR-BIER LDM   כ ויעשו-כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטה ויך את-המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל-המים אשר-ביאר לדם
21 The fish that were in the river died; and the river became foul, and the Egyptians could not drink water from the river; and the blood was throughout all the land of Egypt.   KE UADGA EShR-BIER MThA UIBESh AIER ULE-IKLU MTsRIM LShThUTh MIM MN-AIER UIAI ADM BKL-ERTs MTsRIM   כא והדגה אשר-ביאר מתה ויבאש היאר ולא-יכלו מצרים לשתות מים מן-היאר ויהי הדם בכל-ארץ מצרים
22 The magicians of Egypt did in like manner with their secret arts; and Pharaoh's heart was hardened, and he hearkened not to them; as IAUA had spoken.   KB UIOShU-KN ChRTMI MTsRIM BLTIAM UIChZQ LB-FROA ULE-ShMO ELAM KEShR DBR IAUA   כב ויעשו-כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב-פרעה ולא-שמע אלהם כאשר דבר יהוה
23 Pharaoh turned and went into his house, neither did he lay even this to heart.   KG UIFN FROA UIBE EL-BIThU ULE-ShTh LBU GM-LZETh   כג ויפן פרעה ויבא אל-ביתו ולא-שת לבו גם-לזאת
24 All the Egyptians dug round about the river for water to drink; for they could not drink of the water of the river.   KD UIChFRU KL-MTsRIM SBIBTh AIER MIM LShThUTh KI LE IKLU LShThTh MMIMI AIER   כד ויחפרו כל-מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתת ממימי היאר
25 Seven days were fulfilled, after that IAUA had smitten the river.   KA UIMLE ShBOTh IMIM EChRI AKUTh-IAUA ETh-AIER   כה וימלא שבעת ימים אחרי הכות-יהוה את-היאר
26 IAUA spoke to Moses: 'Go in to Pharaoh, and say to him: Thus says IAUA: Let My people go, that they may serve Me.   KU UIEMR IAUA EL-MShA BE EL-FROA UEMRTh ELIU KA EMR IAUA ShLCh ETh-OMI UIOBDNI   כו ויאמר יהוה אל-משה בא אל-פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את-עמי ויעבדני
27 If you refuse to let them go, behold, I will smite all your borders with frogs.   KZ UEM-MEN EThA LShLCh ANA ENKI NGF ETh-KL-GBULK BTsFRDOIM   כז ואם-מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את-כל-גבולך בצפרדעים
28 The river shall swarm with frogs, which shall go up and come into your house, and into your bed-chamber, and on your bed, and into the house of your servants, and on your people, and into your ovens, and into your kneading-troughs.   KCh UShRTs AIER TsFRDOIM UOLU UBEU BBIThK UBChDR MShKBK UOL-MTThK UBBITh OBDIK UBOMK UBThNURIK UBMShERUThIK   כח ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל-מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך
29 The frogs shall come up both on you, and on your people, and on all your servants.'   KT UBKA UBOMK UBKL-OBDIK IOLU ATsFRDOIM   כט ובכה ובעמך ובכל-עבדיך יעלו הצפרדעים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18