Exodus 6 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

God Promises Action

1 IAUA said to Moses: 'Now shall you see what I will do to Pharaoh; for by a strong hand shall he let them go, and by a strong hand shall he drive them out of his land.'   E UIEMR IAUA EL-MShA OThA ThREA EShR EOShA LFROA KI BID ChZQA IShLChM UBID ChZQA IGRShM MERTsU   א ויאמר יהוה אל-משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו
2 God spoke to Moses, and said to him: 'I am IAUA;   B UIDBR ELAIM EL-MShA UIEMR ELIU ENI IAUA   ב וידבר אלהים אל-משה ויאמר אליו אני יהוה
3 I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob, as God Almighty, but by My name IAUA was I not made known to them.   G UERE EL-EBRAM EL-ITsChQ UEL-IOQB BEL ShDI UShMI IAUA LE NUDOThI LAM   ג וארא אל-אברהם אל-יצחק ואל-יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם
4 I have also established My covenant with them, to give them the land of Canaan, the land of their wanderings, wherein they sojourned.   D UGM AQMThI ETh-BRIThI EThM LThTh LAM ETh-ERTs KNON ETh ERTs MGRIAM EShR-GRU BA   ד וגם הקמתי את-בריתי אתם לתת להם את-ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר-גרו בה
5 Moreover I have heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage; and I have remembered My covenant.   A UGM ENI ShMOThI ETh-NEQTh BNI IShREL EShR MTsRIM MOBDIM EThM UEZKR ETh-BRIThI   ה וגם אני שמעתי את-נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את-בריתי
6 Wherefore say to the children of Israel: I am IAUA, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm, and with great judgments;   U LKN EMR LBNI-IShREL ENI IAUA UAUTsEThI EThKM MThChTh SBLTh MTsRIM UATsLThI EThKM MOBDThM UGELThI EThKM BZRUO NTUIA UBShFTIM GDLIM   ו לכן אמר לבני-ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים
7 and I will take you to Me for a people, and I will be to you a God; and you shall know that I am IAUA your God, who brought you out from under the burdens of the Egyptians.   Z ULQChThI EThKM LI LOM UAIIThI LKM LELAIM UIDOThM KI ENI IAUA ELAIKM AMUTsIE EThKM MThChTh SBLUTh MTsRIM   ז ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים
8 I will bring you in to the land, concerning which I lifted up My hand to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob; and I will give it you for a heritage: I am IAUA.'   Ch UABEThI EThKM EL-AERTs EShR NShEThI ETh-IDI LThTh EThA LEBRAM LITsChQ ULIOQB UNThThI EThA LKM MURShA ENI IAUA   ח והבאתי אתכם אל-הארץ אשר נשאתי את-ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני יהוה
9 Moses spoke so to the children of Israel; but they hearkened not to Moses for impatience of spirit, and for cruel bondage.   T UIDBR MShA KN EL-BNI IShREL ULE ShMOU EL-MShA MQTsR RUCh UMOBDA QShA   ט וידבר משה כן אל-בני ישראל ולא שמעו אל-משה מקצר רוח ומעבדה קשה
10 IAUA spoke to Moses, saying:   I UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   י וידבר יהוה אל-משה לאמר
11 'Go in, speak to Pharaoh king of Egypt, that he let the children of Israel go out of his land.'   IE BE DBR EL-FROA MLK MTsRIM UIShLCh ETh-BNI-IShREL MERTsU   יא בא דבר אל-פרעה מלך מצרים וישלח את-בני-ישראל מארצו
12 Moses spoke before IAUA, saying: 'Behold, the children of Israel have not hearkened to me; how then shall Pharaoh hear me, who am of uncircumcised lips?'   IB UIDBR MShA LFNI IAUA LEMR AN BNI-IShREL LE-ShMOU ELI UEIK IShMONI FROA UENI ORL ShFThIM   יב וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני-ישראל לא-שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים
13 IAUA spoke to Moses and to Aaron, and gave them a charge to the children of Israel, and to Pharaoh king of Egypt, to bring the children of Israel out of the land of Egypt.   IG UIDBR IAUA EL-MShA UEL-EARN UITsUM EL-BNI IShREL UEL-FROA MLK MTsRIM LAUTsIE ETh-BNI-IShREL MERTs MTsRIM   יג וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן ויצום אל-בני ישראל ואל-פרעה מלך מצרים להוציא את-בני-ישראל מארץ מצרים
14 These are the heads of their fathers' houses: the sons of Reuben the first-born of Israel: Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi. These are the families of Reuben.   ID ELA REShI BITh-EBThM BNI REUBN BKR IShREL ChNUK UFLUE ChTsRN UKRMI ELA MShFChTh REUBN   יד אלה ראשי בית-אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרן וכרמי אלה משפחת ראובן
15 The sons of Simeon: Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman. These are the families of Simeon.   TU UBNI ShMOUN IMUEL UIMIN UEAD UIKIN UTsChR UShEUL BN-AKNONITh ELA MShFChTh ShMOUN   טו ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן-הכנענית אלה משפחת שמעון
16 These are the names of the sons of Levi according to their generations: Gershon and Kohath, and Merari. The years of the life of Levi were a hundred thirty and seven years.   TZ UELA ShMUTh BNI-LUI LThLDThM GRShUN UQATh UMRRI UShNI ChII LUI ShBO UShLShIM UMETh ShNA   טז ואלה שמות בני-לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה
17 The sons of Gershon: Libni and Shimei, according to their families.   IZ BNI GRShUN LBNI UShMOI LMShFChThM   יז בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם
18 The sons of Kohath: Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel. The years of the life of Kohath were a hundred thirty and three years.   ICh UBNI QATh OMRM UITsAR UChBRUN UOZIEL UShNI ChII QATh ShLSh UShLShIM UMETh ShNA   יח ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה
19 The sons of Merari: Mahli and Mushi. These are the families of the Levites according to their generations.   IT UBNI MRRI MChLI UMUShI ELA MShFChTh ALUI LThLDThM   יט ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם
20 Amram took him Jochebed his father's sister to wife; and she bore him Aaron and Moses. The years of the life of Amram were a hundred and thirty and seven years.   K UIQCh OMRM ETh-IUKBD DDThU LU LEShA UThLD LU ETh-EARN UETh-MShA UShNI ChII OMRM ShBO UShLShIM UMETh ShNA   כ ויקח עמרם את-יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את-אהרן ואת-משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה
21 The sons of Izhar: Korah, and Nepheg, and Zichri.   KE UBNI ITsAR QRCh UNFG UZKRI   כא ובני יצהר קרח ונפג וזכרי
22 The sons of Uzziel: Mishael, and Elzaphan, and Sithri.   KB UBNI OZIEL MIShEL UELTsFN USThRI   כב ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי
23 Aaron took him Elisheba, the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, to wife; and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.   KG UIQCh EARN ETh-ELIShBO BTh-OMINDB EChUTh NChShUN LU LEShA UThLD LU ETh-NDB UETh-EBIAUE ETh-ELOZR UETh-EIThMR   כג ויקח אהרן את-אלישבע בת-עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את-נדב ואת-אביהוא את-אלעזר ואת-איתמר
24 The sons of Korah: Assir, and Elkanah, and Abiasaph; these are the families of the Korahites.   KD UBNI QRCh ESIR UELQNA UEBIESF ELA MShFChTh AQRChI   כד ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי
25 Eleazar Aaron's son took him one of the daughters of Putiel to wife; and she bore him Phinehas. These are the heads of the fathers' houses of the Levites according to their families.   KA UELOZR BN-EARN LQCh-LU MBNUTh FUTIEL LU LEShA UThLD LU ETh-FINChS ELA REShI EBUTh ALUIM LMShFChThM   כה ואלעזר בן-אהרן לקח-לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את-פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם
26 These are that Aaron and Moses, to whom IAUA said: 'Bring out the children of Israel from the land of Egypt according to their hosts.'   KU AUE EARN UMShA EShR EMR IAUA LAM AUTsIEU ETh-BNI IShREL MERTs MTsRIM OL-TsBEThM   כו הוא אהרן ומשה אשר אמר יהוה להם הוציאו את-בני ישראל מארץ מצרים על-צבאתם
27 These are they that spoke to Pharaoh king of Egypt, to bring out the children of Israel from Egypt. These are that Moses and Aaron.   KZ AM AMDBRIM EL-FROA MLK-MTsRIM LAUTsIE ETh-BNI-IShREL MMTsRIM AUE MShA UEARN   כז הם המדברים אל-פרעה מלך-מצרים להוציא את-בני-ישראל ממצרים הוא משה ואהרן
28 It came to pass on the day when IAUA spoke to Moses in the land of Egypt,   KCh UIAI BIUM DBR IAUA EL-MShA BERTs MTsRIM   כח ויהי ביום דבר יהוה אל-משה בארץ מצרים
29 that IAUA spoke to Moses, saying: 'I am IAUA; speak you to Pharaoh king of Egypt all that I speak to you.'   KT UIDBR IAUA EL-MShA LEMR ENI IAUA DBR EL-FROA MLK MTsRIM ETh KL-EShR ENI DBR ELIK   כט וידבר יהוה אל-משה לאמר אני יהוה דבר אל-פרעה מלך מצרים את כל-אשר אני דבר אליך
30 Moses said before IAUA: 'Behold, I am of uncircumcised lips, and how shall Pharaoh hearken to me?'   L UIEMR MShA LFNI IAUA AN ENI ORL ShFThIM UEIK IShMO ELI FROA   ל ויאמר משה לפני יהוה הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18