Exodus 40 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

The Tabernacle Erected

1 IAUA spoke to Moses, saying:   E UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   א וידבר יהוה אל-משה לאמר
2 'On the first day of the first month shall you rear up the tabernacle of the tent of Holy Days.   B BIUM-AChDSh AREShUN BEChD LChDSh ThQIM ETh-MShKN EAL MUOD   ב ביום-החדש הראשון באחד לחדש תקים את-משכן אהל מועד
3 You shall put therein the ark of the testimony, and you shall screen the ark with the veil.   G UShMTh ShM ETh ERUN AODUTh USKTh OL-AERN ETh-AFRKTh   ג ושמת שם את ארון העדות וסכת על-הארן את-הפרכת
4 You shall bring in the table, and set in order the bread that is on it; and you shall bring in the candlestick, and light the lamps thereof.   D UABETh ETh-AShLChN UORKTh ETh-ORKU UABETh ETh-AMNRA UAOLITh ETh-NRThIA   ד והבאת את-השלחן וערכת את-ערכו והבאת את-המנרה והעלית את-נרתיה
5 You shall set the golden altar for incense before the ark of the testimony, and put the screen of the door to the tabernacle.   A UNThThA ETh-MZBCh AZAB LQTRTh LFNI ERUN AODTh UShMTh ETh-MSK AFThCh LMShKN   ה ונתתה את-מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את-מסך הפתח למשכן
6 You shall set the altar of burnt-offering before the door of the tabernacle of the tent of Holy Days.   U UNThThA ETh MZBCh AOLA LFNI FThCh MShKN EAL-MUOD   ו ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל-מועד
7 You shall set the laver between the tent of Holy Days and the altar, and shall put water therein.   Z UNThTh ETh-AKIR BIN-EAL MUOD UBIN AMZBCh UNThTh ShM MIM   ז ונתת את-הכיר בין-אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים
8 You shall set up the court round about, and hang up the screen of the gate of the court.   Ch UShMTh ETh-AChTsR SBIB UNThTh ETh-MSK ShOR AChTsR   ח ושמת את-החצר סביב ונתת את-מסך שער החצר
9 You shall take the anointing oil, and anoint the tabernacle, and all that is therein, and shall hallow it, and all the furniture thereof; and it shall be holy.   T ULQChTh ETh-ShMN AMShChA UMShChTh ETh-AMShKN UETh-KL-EShR-BU UQDShTh EThU UETh-KL-KLIU UAIA QDSh   ט ולקחת את-שמן המשחה ומשחת את-המשכן ואת-כל-אשר-בו וקדשת אתו ואת-כל-כליו והיה קדש
10 You shall anoint the altar of burnt-offering, and all its vessels, and sanctify the altar; and the altar shall be most holy.   I UMShChTh ETh-MZBCh AOLA UETh-KL-KLIU UQDShTh ETh-AMZBCh UAIA AMZBCh QDSh QDShIM   י ומשחת את-מזבח העלה ואת-כל-כליו וקדשת את-המזבח והיה המזבח קדש קדשים
11 You shall anoint the laver and its base, and sanctify it.   IE UMShChTh ETh-AKIR UETh-KNU UQDShTh EThU   יא ומשחת את-הכיר ואת-כנו וקדשת אתו
12 You shall bring Aaron and his sons to the door of the tent of Holy Days, and shall wash them with water.   IB UAQRBTh ETh-EARN UETh-BNIU EL-FThCh EAL MUOD URChTsTh EThM BMIM   יב והקרבת את-אהרן ואת-בניו אל-פתח אהל מועד ורחצת אתם במים
13 You shall put on Aaron the holy garments; and you shall anoint him, and sanctify him, that he may minister to Me in the priest's office.   IG UALBShTh ETh-EARN ETh BGDI AQDSh UMShChTh EThU UQDShTh EThU UKAN LI   יג והלבשת את-אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי
14 You shall bring his sons, and put tunics on them.   ID UETh-BNIU ThQRIB UALBShTh EThM KThNTh   יד ואת-בניו תקריב והלבשת אתם כתנת
15 You shall anoint them, as you didst anoint their father, that they may minister to Me in the priest's office; and their anointing shall be to them for an everlasting priesthood throughout their generations.'   TU UMShChTh EThM KEShR MShChTh ETh-EBIAM UKANU LI UAIThA LAITh LAM MShChThM LKANTh OULM LDRThM   טו ומשחת אתם כאשר משחת את-אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם לדרתם
16 Thus did Moses; according to all that IAUA commanded him, so did he.   TZ UIOSh MShA KKL EShR TsUA IAUA EThU KN OShA   טז ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה
17 It came to pass in the first month in the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was reared up.   IZ UIAI BChDSh AREShUN BShNA AShNITh BEChD LChDSh AUQM AMShKN   יז ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן
18 Moses reared up the tabernacle, and laid its sockets, and set up the boards thereof, and put in the bars thereof, and reared up its pillars.   ICh UIQM MShA ETh-AMShKN UIThN ETh-EDNIU UIShM ETh-QRShIU UIThN ETh-BRIChIU UIQM ETh-OMUDIU   יח ויקם משה את-המשכן ויתן את-אדניו וישם את-קרשיו ויתן את-בריחיו ויקם את-עמודיו
19 He spread the tent over the tabernacle, and put the covering of the tent on it; as IAUA commanded Moses.   IT UIFRSh ETh-AEAL OL-AMShKN UIShM ETh-MKSA AEAL OLIU MLMOLA KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   יט ויפרש את-האהל על-המשכן וישם את-מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את-משה
20 He took and put the testimony into the ark, and set the staves on the ark, and put the ark-cover on the ark.   K UIQCh UIThN ETh-AODTh EL-AERN UIShM ETh-ABDIM OL-AERN UIThN ETh-AKFRTh OL-AERN MLMOLA   כ ויקח ויתן את-העדת אל-הארן וישם את-הבדים על-הארן ויתן את-הכפרת על-הארן מלמעלה
21 He brought the ark into the tabernacle, and set up the veil of the screen, and screened the ark of the testimony; as IAUA commanded Moses.   KE UIBE ETh-AERN EL-AMShKN UIShM ETh FRKTh AMSK UISK OL ERUN AODUTh KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   כא ויבא את-הארן אל-המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את-משה
22 He put the table in the tent of Holy Days, on the side of the tabernacle northward, without the veil.   KB UIThN ETh-AShLChN BEAL MUOD OL IRK AMShKN TsFNA MChUTs LFRKTh   כב ויתן את-השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת
23 He set a row of bread in order on it before IAUA; as IAUA commanded Moses.   KG UIORK OLIU ORK LChM LFNI IAUA KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   כג ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את-משה
24 He put the candlestick in the tent of Holy Days, over against the table, on the side of the tabernacle southward.   KD UIShM ETh-AMNRA BEAL MUOD NKCh AShLChN OL IRK AMShKN NGBA   כד וישם את-המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה
25 He lighted the lamps before IAUA; as IAUA commanded Moses.   KA UIOL ANRTh LFNI IAUA KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   כה ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את-משה
26 He put the golden altar in the tent of Holy Days before the veil;   KU UIShM ETh-MZBCh AZAB BEAL MUOD LFNI AFRKTh   כו וישם את-מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת
27 and he burnt thereon incense of sweet spices; as IAUA commanded Moses.   KZ UIQTR OLIU QTRTh SMIM KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   כז ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה את-משה
28 He put the screen of the door to the tabernacle.   KCh UIShM ETh-MSK AFThCh LMShKN   כח וישם את-מסך הפתח למשכן
29 The altar of burnt-offering he set at the door of the tabernacle of the tent of Holy Days, and offered on it the burnt-offering and the meal-offering; as IAUA commanded Moses.   KT UETh MZBCh AOLA ShM FThCh MShKN EAL-MUOD UIOL OLIU ETh-AOLA UETh-AMNChA KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   כט ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל-מועד ויעל עליו את-העלה ואת-המנחה כאשר צוה יהוה את-משה
30 He set the laver between the tent of Holy Days and the altar, and put water therein, wherewith to wash;   L UIShM ETh-AKIR BIN-EAL MUOD UBIN AMZBCh UIThN ShMA MIM LRChTsA   ל וישם את-הכיר בין-אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה
31 that Moses and Aaron and his sons might wash their hands and their feet thereat;   LE URChTsU MMNU MShA UEARN UBNIU ETh-IDIAM UETh-RGLIAM   לא ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את-ידיהם ואת-רגליהם
32 when they went into the tent of Holy Days, and when they came near to the altar, they should wash; as IAUA commanded Moses.   LB BBEM EL-EAL MUOD UBQRBThM EL-AMZBCh IRChTsU KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   לב בבאם אל-אהל מועד ובקרבתם אל-המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את-משה
33 He reared up the court round about the tabernacle and the altar, and set up the screen of the gate of the court. So Moses finished the work.   LG UIQM ETh-AChTsR SBIB LMShKN ULMZBCh UIThN ETh-MSK ShOR AChTsR UIKL MShA ETh-AMLEKA   לג ויקם את-החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את-מסך שער החצר ויכל משה את-המלאכה
34 Then the cloud covered the tent of Holy Days, and the glory of IAUA filled the tabernacle.   LD UIKS AONN ETh-EAL MUOD UKBUD IAUA MLE ETh-AMShKN   לד ויכס הענן את-אהל מועד וכבוד יהוה מלא את-המשכן
35 Moses was not able to enter into the tent of Holy Days, because the cloud abode thereon, and the glory of IAUA filled the tabernacle.--   LA ULE-IKL MShA LBUE EL-EAL MUOD KI-ShKN OLIU AONN UKBUD IAUA MLE ETh-AMShKN   לה ולא-יכל משה לבוא אל-אהל מועד כי-שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את-המשכן
36 Whenever the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward, throughout all their journeys.   LU UBAOLUTh AONN MOL AMShKN ISOU BNI IShREL BKL MSOIAM   לו ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם
37 But if the cloud was not taken up, then they journeyed not till the day that it was taken up.   LZ UEM-LE IOLA AONN ULE ISOU OD-IUM AOLThU   לז ואם-לא יעלה הענן ולא יסעו עד-יום העלתו
38 For the cloud of IAUA was on the tabernacle by day, and there was fire therein by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys.--   LCh KI ONN IAUA OL-AMShKN IUMM UESh ThAIA LILA BU LOINI KL-BITh-IShREL BKL-MSOIAM   לח כי ענן יהוה על-המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל-בית-ישראל בכל-מסעיהם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18