Exodus 34 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

The Two Tablets Replaced

1 IAUA said to Moses: 'Cut you two tables of stone like to the first; and I will write on the tables the words that were on the first tables, which you didst break.   E UIEMR IAUA EL-MShA FSL-LK ShNI-LChTh EBNIM KREShNIM UKThBThI OL-ALChTh ETh-ADBRIM EShR AIU OL-ALChTh AREShNIM EShR ShBRTh   א ויאמר יהוה אל-משה פסל-לך שני-לחת אבנים כראשנים וכתבתי על-הלחת את-הדברים אשר היו על-הלחת הראשנים אשר שברת
2 Be ready by the morning, and come up in the morning to mount Sinai, and present yourself there to Me on the top of the mount.   B UAIA NKUN LBQR UOLITh BBQR EL-AR SINI UNTsBTh LI ShM OL-RESh AAR   ב והיה נכון לבקר ועלית בבקר אל-הר סיני ונצבת לי שם על-ראש ההר
3 No man shall come up with you, neither let any man be seen throughout all the mount; neither let the flocks nor herds feed before that mount.'   G UEISh LE-IOLA OMK UGM-EISh EL-IRE BKL-AAR GM-ATsEN UABQR EL-IROU EL-MUL AAR AAUE   ג ואיש לא-יעלה עמך וגם-איש אל-ירא בכל-ההר גם-הצאן והבקר אל-ירעו אל-מול ההר ההוא
4 He hewed two tables of stone like to the first; and Moses rose up early in the morning, and went up to mount Sinai, as IAUA had commanded him, and took in his hand two tables of stone.   D UIFSL ShNI-LChTh EBNIM KREShNIM UIShKM MShA BBQR UIOL EL-AR SINI KEShR TsUA IAUA EThU UIQCh BIDU ShNI LChTh EBNIM   ד ויפסל שני-לחת אבנים כראשנים וישכם משה בבקר ויעל אל-הר סיני כאשר צוה יהוה אתו ויקח בידו שני לחת אבנים
5 IAUA descended in the cloud, and stood with him there, and proclaimed the name of IAUA.   A UIRD IAUA BONN UIThITsB OMU ShM UIQRE BShM IAUA   ה וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם יהוה
6 IAUA passed by before him, and proclaimed: 'IAUA, IAUA, God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth;   U UIOBR IAUA OL-FNIU UIQRE IAUA IAUA EL RChUM UChNUN ERK EFIM URB-ChSD UEMTh   ו ויעבר יהוה על-פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב-חסד ואמת
7 keeping mercy to the thousandth generation, forgiving iniquity and transgression and sin; and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers on the children, and on the children's children, to the third and to the fourth generation.'   Z NTsR ChSD LELFIM NShE OUN UFShO UChTEA UNQA LE INQA FQD OUN EBUTh OL-BNIM UOL-BNI BNIM OL-ShLShIM UOL-RBOIM   ז נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על-בנים ועל-בני בנים על-שלשים ועל-רבעים
8 Moses made haste, and bowed his head toward the earth, and worshipped.   Ch UIMAR MShA UIQD ERTsA UIShThChU   ח וימהר משה ויקד ארצה וישתחו
9 He said: 'If now I have found grace in Your sight, O Lord, let the Lord, I pray You, go in the middle of us; for it is a stiffnecked people; and pardon our iniquity and our sin, and take us for Your inheritance.'   T UIEMR EM-NE MTsEThI ChN BOINIK EDNI ILK-NE EDNI BQRBNU KI OM-QShA-ORF AUE USLChTh LOUNNU ULChTEThNU UNChLThNU   ט ויאמר אם-נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך-נא אדני בקרבנו כי עם-קשה-ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו
10 He said: 'Behold, I make a covenant; before all your people I will do marvels, such as have not been wrought in all the earth, nor in any nation; and all the people among which you are shall see the work of IAUA that I am about to do with you, that it is tremendous.   I UIEMR ANA ENKI KRTh BRITh NGD KL-OMK EOShA NFLETh EShR LE-NBREU BKL-AERTs UBKL-AGUIM UREA KL-AOM EShR-EThA BQRBU ETh-MOShA IAUA KI-NURE AUE EShR ENI OShA OMK   י ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל-עמך אעשה נפלאת אשר לא-נבראו בכל-הארץ ובכל-הגוים וראה כל-העם אשר-אתה בקרבו את-מעשה יהוה כי-נורא הוא אשר אני עשה עמך
11 Observe you that which I am commanding you this day; behold, I am driving out before you the Amorite, and the Canaanite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite.   IE ShMR-LK ETh EShR ENKI MTsUK AIUM ANNI GRSh MFNIK ETh-AEMRI UAKNONI UAChThI UAFRZI UAChUI UAIBUSI   יא שמר-לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גרש מפניך את-האמרי והכנעני והחתי והפרזי והחוי והיבוסי
12 Take heed to yourself, unless you make a covenant with the inhabitants of the land whither you go, unless they be for a snare in the middle of you.   IB AShMR LK FN-ThKRTh BRITh LIUShB AERTs EShR EThA BE OLIA FN-IAIA LMUQSh BQRBK   יב השמר לך פן-תכרת ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן-יהיה למוקש בקרבך
13 But you shall break down their altars, and dash in pieces their pillars, and you shall cut down their Asherim.   IG KI ETh-MZBChThM ThThTsUN UETh-MTsBThM ThShBRUN UETh-EShRIU ThKRThUN   יג כי את-מזבחתם תתצון ואת-מצבתם תשברון ואת-אשריו תכרתון
14 For you shall bow down to no other god; for IAUA, whose name is Jealous, is a jealous God;   ID KI LE ThShThChUA LEL EChR KI IAUA QNE ShMU EL QNE AUE   יד כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא
15 unless you make a covenant with the inhabitants of the land, and they go astray after their gods, and do sacrifice to their gods, and they call you, and you eat of their sacrifice;   TU FN-ThKRTh BRITh LIUShB AERTs UZNU EChRI ELAIAM UZBChU LELAIAM UQRE LK UEKLTh MZBChU   טו פן-תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו
16 and you take of their daughters to your sons, and their daughters go astray after their gods, and make your sons go astray after their gods.   TZ ULQChTh MBNThIU LBNIK UZNU BNThIU EChRI ELAIAN UAZNU ETh-BNIK EChRI ELAIAN   טז ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את-בניך אחרי אלהיהן
17 You shall make you no molten gods.   IZ ELAI MSKA LE ThOShA-LK   יז אלהי מסכה לא תעשה-לך
18 The feast of unleavened bread shall you keep. Seven days you shall eat unleavened bread, as I commanded you, at the time appointed in the month Abib, for in the month Abib you came out from Egypt.   ICh ETh-ChG AMTsUTh ThShMR ShBOTh IMIM ThEKL MTsUTh EShR TsUIThK LMUOD ChDSh AEBIB KI BChDSh AEBIB ITsETh MMTsRIM   יח את-חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך למועד חדש האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים
19 All that opens the womb is Mine; and of all your cattle you shall sanctify the males, the firstlings of ox and sheep.   IT KL-FTR RChM LI UKL-MQNK ThZKR FTR ShUR UShA   יט כל-פטר רחם לי וכל-מקנך תזכר פטר שור ושה
20 The firstling of an ass you shall redeem with a lamb; and if you will not redeem it, then you shall break its neck. All the first-born of your sons you shall redeem. None shall appear before Me empty.   K UFTR ChMUR ThFDA BShA UEM-LE ThFDA UORFThU KL BKUR BNIK ThFDA ULE-IREU FNI RIQM   כ ופטר חמור תפדה בשה ואם-לא תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה ולא-יראו פני ריקם
21 Six days you shall work, but on the seventh day you shall rest; in plowing time and in harvest you shall rest.   KE ShShTh IMIM ThOBD UBIUM AShBIOI ThShBTh BChRISh UBQTsIR ThShBTh   כא ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת
22 You shall observe the feast of weeks, even of the first-fruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at the turn of the year.   KB UChG ShBOTh ThOShA LK BKURI QTsIR ChTIM UChG AESIF ThQUFTh AShNA   כב וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסיף תקופת השנה
23 Three times in the year shall all your males appear before the Lord IAUA, the God of Israel.   KG ShLSh FOMIM BShNA IREA KL-ZKURK ETh-FNI AEDN IAUA ELAI IShREL   כג שלש פעמים בשנה יראה כל-זכורך את-פני האדן יהוה אלהי ישראל
24 For I will cast out nations before you, and enlarge your borders; neither shall any man covet your land, when you go up to appear before IAUA your God three times in the year.   KD KI-EURISh GUIM MFNIK UARChBThI ETh-GBLK ULE-IChMD EISh ETh-ERTsK BOLThK LREUTh ETh-FNI IAUA ELAIK ShLSh FOMIM BShNA   כד כי-אוריש גוים מפניך והרחבתי את-גבלך ולא-יחמד איש את-ארצך בעלתך לראות את-פני יהוה אלהיך שלש פעמים בשנה
25 You shall not offer the blood of My sacrifice with leavened bread; neither shall the sacrifice of the feast of the passover be left to the morning.   KA LE-ThShChT OL-ChMTs DM-ZBChI ULE-ILIN LBQR ZBCh ChG AFSCh   כה לא-תשחט על-חמץ דם-זבחי ולא-ילין לבקר זבח חג הפסח
26 The choicest first-fruits of your land you shall bring to the house of IAUA your God. You shall not seethe a kid in its mother's milk.'   KU REShITh BKURI EDMThK ThBIE BITh IAUA ELAIK LE-ThBShL GDI BChLB EMU   כו ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא-תבשל גדי בחלב אמו
27 IAUA said to Moses: 'Write you these words, for after the tenor of these words I have made a covenant with you and with Israel.'   KZ UIEMR IAUA EL-MShA KThB-LK ETh-ADBRIM AELA KI OL-FI ADBRIM AELA KRThI EThK BRITh UETh-IShREL   כז ויאמר יהוה אל-משה כתב-לך את-הדברים האלה כי על-פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת-ישראל
28 He was there with IAUA forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. He wrote on the tables the words of the covenant, the ten words.   KCh UIAI-ShM OM-IAUA ERBOIM IUM UERBOIM LILA LChM LE EKL UMIM LE ShThA UIKThB OL-ALChTh ETh DBRI ABRITh OShRTh ADBRIM   כח ויהי-שם עם-יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על-הלחת את דברי הברית עשרת הדברים
29 It came to pass, when Moses came down from mount Sinai with the two tables of the testimony in Moses' hand, when he came down from the mount, that Moses knew not that the skin of his face sent forth beams while He talked with him.   KT UIAI BRDTh MShA MAR SINI UShNI LChTh AODTh BID-MShA BRDThU MN-AAR UMShA LE-IDO KI QRN OUR FNIU BDBRU EThU   כט ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד-משה ברדתו מן-ההר ומשה לא-ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו
30 When Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face sent forth beams; and they were afraid to come nigh him.   L UIRE EARN UKL-BNI IShREL ETh-MShA UANA QRN OUR FNIU UIIREU MGShTh ELIU   ל וירא אהרן וכל-בני ישראל את-משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו
31 Moses called to them; and Aaron and all the rulers of the congregation returned to him; and Moses spoke to them.   LE UIQRE ELAM MShA UIShBU ELIU EARN UKL-ANShEIM BODA UIDBR MShA ELAM   לא ויקרא אלהם משה וישבו אליו אהרן וכל-הנשאים בעדה וידבר משה אלהם
32 Afterward all the children of Israel came nigh, and he gave them in commandment all that IAUA had spoken with him in mount Sinai.   LB UEChRI-KN NGShU KL-BNI IShREL UITsUM ETh KL-EShR DBR IAUA EThU BAR SINI   לב ואחרי-כן נגשו כל-בני ישראל ויצום את כל-אשר דבר יהוה אתו בהר סיני
33 When Moses had done speaking with them, he put a veil on his face.   LG UIKL MShA MDBR EThM UIThN OL-FNIU MSUA   לג ויכל משה מדבר אתם ויתן על-פניו מסוה
34 But when Moses went in before IAUA that He might speak with him, he took the veil off, until he came out; and he came out; and spoke to the children of Israel that which he was commanded.   LD UBBE MShA LFNI IAUA LDBR EThU ISIR ETh-AMSUA OD-TsEThU UITsE UDBR EL-BNI IShREL ETh EShR ITsUA   לד ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו יסיר את-המסוה עד-צאתו ויצא ודבר אל-בני ישראל את אשר יצוה
35 The children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses' face sent forth beams; and Moses put the veil back on his face, until he went in to speak with Him.   LA UREU BNI-IShREL ETh-FNI MShA KI QRN OUR FNI MShA UAShIB MShA ETh-AMSUA OL-FNIU OD-BEU LDBR EThU   לה וראו בני-ישראל את-פני משה כי קרן עור פני משה והשיב משה את-המסוה על-פניו עד-באו לדבר אתו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18