Exodus 32 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

The Golden Calf

1 When the people saw that Moses delayed to come down from the mount, the people gathered themselves together to Aaron, and said to him: 'Up, make us a god who shall go before us; for as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we know not what is become of him.'   E UIRE AOM KI-BShSh MShA LRDTh MN-AAR UIQAL AOM OL-EARN UIEMRU ELIU QUM OShA-LNU ELAIM EShR ILKU LFNINU KI-ZA MShA AEISh EShR AOLNU MERTs MTsRIM LE IDONU MA-AIA LU   א וירא העם כי-בשש משה לרדת מן-ההר ויקהל העם על-אהרן ויאמרו אליו קום עשה-לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי-זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה-היה לו
2 Aaron said to them: 'Break off the golden rings, which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them to me.'   B UIEMR ELAM EARN FRQU NZMI AZAB EShR BEZNI NShIKM BNIKM UBNThIKM UABIEU ELI   ב ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי
3 All the people broke off the golden rings which were in their ears, and brought them to Aaron.   G UIThFRQU KL-AOM ETh-NZMI AZAB EShR BEZNIAM UIBIEU EL-EARN   ג ויתפרקו כל-העם את-נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל-אהרן
4 He received it at their hand, and fashioned it with a graving tool, and made it a molten calf; and they said: 'This is your god, O Israel, which brought you up out of the land of Egypt.'   D UIQCh MIDM UITsR EThU BChRT UIOShAU OGL MSKA UIEMRU ELA ELAIK IShREL EShR AOLUK MERTs MTsRIM   ד ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
5 When Aaron saw this, he built an altar before it; and Aaron made proclamation, and said: 'To-morrow shall be a feast to IAUA.'   A UIRE EARN UIBN MZBCh LFNIU UIQRE EARN UIEMR ChG LIAUA MChR   ה וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליהוה מחר
6 They rose up early on the morrow, and offered burnt-offerings, and brought peace-offerings; and the people sat down to eat and to drink, and rose up to make merry.   U UIShKIMU MMChRTh UIOLU OLTh UIGShU ShLMIM UIShB AOM LEKL UShThU UIQMU LTsChQ   ו וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק
7 IAUA spoke to Moses: 'Go, get you down; for your people, that you brought up out of the land of Egypt, have dealt corruptly;   Z UIDBR IAUA EL-MShA LK-RD KI ShChTh OMK EShR AOLITh MERTs MTsRIM   ז וידבר יהוה אל-משה לך-רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים
8 they have turned aside quickly out of the way which I commanded them; they have made them a molten calf, and have worshipped it, and have sacrificed to it, and said: This is your god, O Israel, which brought you up out of the land of Egypt.'   Ch SRU MAR MN-ADRK EShR TsUIThM OShU LAM OGL MSKA UIShThChUU-LU UIZBChU-LU UIEMRU ELA ELAIK IShREL EShR AOLUK MERTs MTsRIM   ח סרו מהר מן-הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו-לו ויזבחו-לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
9 IAUA said to Moses: 'I have seen this people, and, behold, it is a stiffnecked people.   T UIEMR IAUA EL-MShA REIThI ETh-AOM AZA UANA OM-QShA-ORF AUE   ט ויאמר יהוה אל-משה ראיתי את-העם הזה והנה עם-קשה-ערף הוא
10 Now therefore let Me alone, that My wrath may wax hot against them, and that I may consume them; and I will make of you a great nation.'   I UOThA ANIChA LI UIChR-EFI BAM UEKLM UEOShA EUThK LGUI GDUL   י ועתה הניחה לי ויחר-אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול
11 Moses besought IAUA his God, and said: 'IAUA, why does Your wrath wax hot against Your people, that You have brought forth out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand?   IE UIChL MShA ETh-FNI IAUA ELAIU UIEMR LMA IAUA IChRA EFK BOMK EShR AUTsETh MERTs MTsRIM BKCh GDUL UBID ChZQA   יא ויחל משה את-פני יהוה אלהיו ויאמר למה יהוה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה
12 Wherefore should the Egyptians speak, saying: For evil did He bring them forth, to slay them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from Your fierce wrath, and repent of this evil against Your people.   IB LMA IEMRU MTsRIM LEMR BROA AUTsIEM LARG EThM BARIM ULKLThM MOL FNI AEDMA ShUB MChRUN EFK UANChM OL-AROA LOMK   יב למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על-הרעה לעמך
13 Remember Abraham, Isaac, and Israel, Your servants, to whom You didst swear by Your own self, and said to them: I will increase your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give to your seed, and they shall inherit it for ever.'   IG ZKR LEBRAM LITsChQ ULIShREL OBDIK EShR NShBOTh LAM BK UThDBR ELAM ERBA ETh-ZROKM KKUKBI AShMIM UKL-AERTs AZETh EShR EMRThI EThN LZROKM UNChLU LOLM   יג זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את-זרעכם ככוכבי השמים וכל-הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם
14 IAUA repented of the evil which He said He would do to His people.   ID UINChM IAUA OL-AROA EShR DBR LOShUTh LOMU   יד וינחם יהוה על-הרעה אשר דבר לעשות לעמו
15 Moses turned, and went down from the mount, with the two tables of the testimony in his hand; tables that were written on both their sides; on the one side and on the other were they written.   TU UIFN UIRD MShA MN-AAR UShNI LChTh AODTh BIDU LChTh KThBIM MShNI OBRIAM MZA UMZA AM KThBIM   טו ויפן וירד משה מן-ההר ושני לחת העדת בידו לחת כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים
16 The tables were the work of God, and the writing was the writing of God, graven on the tables.   TZ UALChTh MOShA ELAIM AMA UAMKThB MKThB ELAIM AUE ChRUTh OL-ALChTh   טז והלחת מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על-הלחת
17 When Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said to Moses: 'There is a noise of war in the camp.'   IZ UIShMO IAUShO ETh-QUL AOM BROA UIEMR EL-MShA QUL MLChMA BMChNA   יז וישמע יהושע את-קול העם ברעה ויאמר אל-משה קול מלחמה במחנה
18 He said: 'It is not the voice of them that shout for mastery, neither is it the voice of them that cry for being overcome, but the noise of them that sing do I hear.'   ICh UIEMR EIN QUL ONUTh GBURA UEIN QUL ONUTh ChLUShA QUL ONUTh ENKI ShMO   יח ויאמר אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע
19 It came to pass, as soon as he came nigh to the camp, that he saw the calf and the dancing; and Moses' anger waxed hot, and he cast the tables out of his hands, and broke them beneath the mount.   IT UIAI KEShR QRB EL-AMChNA UIRE ETh-AOGL UMChLTh UIChR-EF MShA UIShLK MIDU ETh-ALChTh UIShBR EThM ThChTh AAR   יט ויהי כאשר קרב אל-המחנה וירא את-העגל ומחלת ויחר-אף משה וישלך מידו את-הלחת וישבר אתם תחת ההר
20 He took the calf which they had made, and burnt it with fire, and ground it to powder, and strewed it on the water, and made the children of Israel drink of it.   K UIQCh ETh-AOGL EShR OShU UIShRF BESh UITChN OD EShR-DQ UIZR OL-FNI AMIM UIShQ ETh-BNI IShREL   כ ויקח את-העגל אשר עשו וישרף באש ויטחן עד אשר-דק ויזר על-פני המים וישק את-בני ישראל
21 Moses said to Aaron: 'What did this people to you, that you have brought a great sin on them?'   KE UIEMR MShA EL-EARN MA-OShA LK AOM AZA KI-ABETh OLIU ChTEA GDLA   כא ויאמר משה אל-אהרן מה-עשה לך העם הזה כי-הבאת עליו חטאה גדלה
22 Aaron said: 'Let not the anger of my lord wax hot; you know the people, that they are set on evil.   KB UIEMR EARN EL-IChR EF EDNI EThA IDOTh ETh-AOM KI BRO AUE   כב ויאמר אהרן אל-יחר אף אדני אתה ידעת את-העם כי ברע הוא
23 So they said to me: Make us a god, which shall go before us; for as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we know not what is become of him.   KG UIEMRU LI OShA-LNU ELAIM EShR ILKU LFNINU KI-ZA MShA AEISh EShR AOLNU MERTs MTsRIM LE IDONU MA-AIA LU   כג ויאמרו לי עשה-לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי-זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה-היה לו
24 I said to them: Whosoever has any gold, let them break it off; so they gave it me; and I cast it into the fire, and there came out this calf.'   KD UEMR LAM LMI ZAB AThFRQU UIThNU-LI UEShLKAU BESh UITsE AOGL AZA   כד ואמר להם למי זהב התפרקו ויתנו-לי ואשלכהו באש ויצא העגל הזה
25 When Moses saw that the people were broken loose--for Aaron had let them loose for a derision among their enemies--   KA UIRE MShA ETh-AOM KI FRO AUE KI-FROA EARN LShMTsA BQMIAM   כה וירא משה את-העם כי פרע הוא כי-פרעה אהרן לשמצה בקמיהם
26 then Moses stood in the gate of the camp, and said: 'Whoso is on IAUA's side, let him come to me.' All the sons of Levi gathered themselves together to him.   KU UIOMD MShA BShOR AMChNA UIEMR MI LIAUA ELI UIESFU ELIU KL-BNI LUI   כו ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי ליהוה אלי ויאספו אליו כל-בני לוי
27 He said to them: 'Thus says IAUA, the God of Israel: Put you every man his sword on his thigh, and go to and fro from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor.'   KZ UIEMR LAM KA-EMR IAUA ELAI IShREL ShIMU EISh-ChRBU OL-IRKU OBRU UShUBU MShOR LShOR BMChNA UARGU EISh-ETh-EChIU UEISh ETh-ROAU UEISh ETh-QRBU   כז ויאמר להם כה-אמר יהוה אלהי ישראל שימו איש-חרבו על-ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש-את-אחיו ואיש את-רעהו ואיש את-קרבו
28 The sons of Levi did according to the word of Moses; and there fell of the people that day about three thousand men.   KCh UIOShU BNI-LUI KDBR MShA UIFL MN-AOM BIUM AAUE KShLShTh ELFI EISh   כח ויעשו בני-לוי כדבר משה ויפל מן-העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש
29 Moses said: 'Consecrate yourselves to-day to IAUA, for every man has been against his son and against his brother; that He may also bestow on you a blessing this day.'   KT UIEMR MShA MLEU IDKM AIUM LIAUA KI EISh BBNU UBEChIU ULThTh OLIKM AIUM BRKA   כט ויאמר משה מלאו ידכם היום ליהוה כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה
30 It came to pass on the morrow, that Moses said to the people: 'You have sinned a great sin; and now I will go up to IAUA, peradventure I shall make atonement for your sin.'   L UIAI MMChRTh UIEMR MShA EL-AOM EThM ChTEThM ChTEA GDLA UOThA EOLA EL-IAUA EULI EKFRA BOD ChTEThKM   ל ויהי ממחרת ויאמר משה אל-העם אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה אל-יהוה אולי אכפרה בעד חטאתכם
31 Moses returned to IAUA, and said: 'Oh, this people have sinned a great sin, and have made them a god of gold.   LE UIShB MShA EL-IAUA UIEMR ENE ChTE AOM AZA ChTEA GDLA UIOShU LAM ELAI ZAB   לא וישב משה אל-יהוה ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב
32 Yet now, if You will forgive their sin--; and if not, blot me, I pray You, out of Your book which You have written.'   LB UOThA EM-ThShE ChTEThM UEM-EIN MChNI NE MSFRK EShR KThBTh   לב ועתה אם-תשא חטאתם ואם-אין מחני נא מספרך אשר כתבת
33 IAUA said to Moses: 'Whosoever has sinned against Me, him will I blot out of My book.   LG UIEMR IAUA EL-MShA MI EShR ChTE-LI EMChNU MSFRI   לג ויאמר יהוה אל-משה מי אשר חטא-לי אמחנו מספרי
34 Now go, lead the people to the place of which I have spoken to you; behold, Mine angel shall go before you; nevertheless in the day when I visit, I will visit their sin on them.'   LD UOThA LK NChA ETh-AOM EL EShR-DBRThI LK ANA MLEKI ILK LFNIK UBIUM FQDI UFQDThI OLAM ChTEThM   לד ועתה לך נחה את-העם אל אשר-דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם
35 IAUA smote the people, because they made the calf, which Aaron made.   LA UIGF IAUA ETh-AOM OL EShR OShU ETh-AOGL EShR OShA EARN   לה ויגף יהוה את-העם על אשר עשו את-העגל אשר עשה אהרן

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18