Exodus 25 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Offerings for the Sanctuary

1 IAUA spoke to Moses, saying:   E UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   א וידבר יהוה אל-משה לאמר
2 'Speak to the children of Israel, that they take for Me an offering; of every man whose heart makes him willing you shall take My offering.   B DBR EL-BNI IShREL UIQChU-LI ThRUMA METh KL-EISh EShR IDBNU LBU ThQChU ETh-ThRUMThI   ב דבר אל-בני ישראל ויקחו-לי תרומה מאת כל-איש אשר ידבנו לבו תקחו את-תרומתי
3 This is the offering which you shall take of them: gold, and silver, and brass;   G UZETh AThRUMA EShR ThQChU METhM ZAB UKSF UNChShTh   ג וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת
4 and blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair;   D UThKLTh UERGMN UThULOTh ShNI UShSh UOZIM   ד ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
5 and rams' skins dyed red, and sealskins, and acacia-wood;   A UORTh EILM MEDMIM UORTh ThChShIM UOTsI ShTIM   ה וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים
6 oil for the light, spices for the anointing oil, and for the sweet incense;   U ShMN LMER BShMIM LShMN AMShChA ULQTRTh ASMIM   ו שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים
7 onyx stones, and stones to be set, for the ephod, and for the breastplate.   Z EBNI-ShAM UEBNI MLEIM LEFD ULChShN   ז אבני-שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן
8 Let them make Me a sanctuary, that I may dwell among them.   Ch UOShU LI MQDSh UShKNThI BThUKM   ח ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
9 According to all that I show you, the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the furniture thereof, even so shall you make it.   T KKL EShR ENI MREA EUThK ETh ThBNITh AMShKN UETh ThBNITh KL-KLIU UKN ThOShU   ט ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל-כליו וכן תעשו
10 They shall make an ark of acacia-wood: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.   I UOShU ERUN OTsI ShTIM EMThIM UChTsI ERKU UEMA UChTsI RChBU UEMA UChTsI QMThU   י ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו
11 You shall overlay it with pure gold, within and without shall you overlay it, and shall make on it a crown of gold round about.   IE UTsFITh EThU ZAB TAUR MBITh UMChUTs ThTsFNU UOShITh OLIU ZR ZAB SBIB   יא וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב
12 You shall cast four rings of gold for it, and put them in the four feet thereof; and two rings shall be on the one side of it, and two rings on the other side of it.   IB UITsQTh LU ERBO TBOTh ZAB UNThThA OL ERBO FOMThIU UShThI TBOTh OL-TsLOU AEChTh UShThI TBOTh OL-TsLOU AShNITh   יב ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על-צלעו האחת ושתי טבעת על-צלעו השנית
13 You shall make staves of acacia-wood, and overlay them with gold.   IG UOShITh BDI OTsI ShTIM UTsFITh EThM ZAB   יג ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב
14 You shall put the staves into the rings on the sides of the ark, wherewith to bear the ark.   ID UABETh ETh-ABDIM BTBOTh OL TsLOTh AERN LShETh ETh-AERN BAM   יד והבאת את-הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את-הארן בהם
15 The staves shall be in the rings of the ark; they shall not be taken from it.   TU BTBOTh AERN IAIU ABDIM LE ISRU MMNU   טו בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו
16 You shall put into the ark the testimony which I shall give you.   TZ UNThTh EL-AERN ETh AODTh EShR EThN ELIK   טז ונתת אל-הארן את העדת אשר אתן אליך
17 You shall make an ark-cover of pure gold: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof.   IZ UOShITh KFRTh ZAB TAUR EMThIM UChTsI ERKA UEMA UChTsI RChBA   יז ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה
18 You shall make two cherubim of gold; of beaten work shall you make them, at the two ends of the ark-cover.   ICh UOShITh ShNIM KRBIM ZAB MQShA ThOShA EThM MShNI QTsUTh AKFRTh   יח ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת
19 Make one cherub at the one end, and one cherub at the other end; of one piece with the ark-cover shall you make the cherubim of the two ends thereof.   IT UOShA KRUB EChD MQTsA MZA UKRUB-EChD MQTsA MZA MN-AKFRTh ThOShU ETh-AKRBIM OL-ShNI QTsUThIU   יט ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב-אחד מקצה מזה מן-הכפרת תעשו את-הכרבים על-שני קצותיו
20 The cherubim shall spread out their wings on high, screening the ark-cover with their wings, with their faces one to another; toward the ark-cover shall the faces of the cherubim be.   K UAIU AKRBIM FRShI KNFIM LMOLA SKKIM BKNFIAM OL-AKFRTh UFNIAM EISh EL-EChIU EL-AKFRTh IAIU FNI AKRBIM   כ והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על-הכפרת ופניהם איש אל-אחיו אל-הכפרת יהיו פני הכרבים
21 You shall put the ark-cover on the ark; and in the ark you shall put the testimony that I shall give you.   KE UNThTh ETh-AKFRTh OL-AERN MLMOLA UEL-AERN ThThN ETh-AODTh EShR EThN ELIK   כא ונתת את-הכפרת על-הארן מלמעלה ואל-הארן תתן את-העדת אשר אתן אליך
22 There I will meet with you, and I will speak with you from above the ark-cover, from between the two cherubim which are on the ark of the testimony, of all things which I will give you in commandment to the children of Israel.   KB UNUODThI LK ShM UDBRThI EThK MOL AKFRTh MBIN ShNI AKRBIM EShR OL-ERUN AODTh ETh KL-EShR ETsUA EUThK EL-BNI IShREL   כב ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על-ארון העדת את כל-אשר אצוה אותך אל-בני ישראל
23 You shall make a table of acacia-wood: two cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.   KG UOShITh ShLChN OTsI ShTIM EMThIM ERKU UEMA RChBU UEMA UChTsI QMThU   כג ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו
24 You shall overlay it with pure gold, and make thereto a crown of gold round about.   KD UTsFITh EThU ZAB TAUR UOShITh LU ZR ZAB SBIB   כד וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב
25 You shall make to it a border of a handbreadth round about, and you shall make a golden crown to the border thereof round about.   KA UOShITh LU MSGRTh TFCh SBIB UOShITh ZR-ZAB LMSGRThU SBIB   כה ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר-זהב למסגרתו סביב
26 You shall make for it four rings of gold, and put the rings in the four corners that are on the four feet thereof.   KU UOShITh LU ERBO TBOTh ZAB UNThTh ETh-ATBOTh OL ERBO AFETh EShR LERBO RGLIU   כו ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את-הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו
27 Close by the border shall the rings be, for places for the staves to bear the table.   KZ LOMTh AMSGRTh ThAIIN ATBOTh LBThIM LBDIM LShETh ETh-AShLChN   כז לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את-השלחן
28 You shall make the staves of acacia-wood, and overlay them with gold, that the table may be borne with them.   KCh UOShITh ETh-ABDIM OTsI ShTIM UTsFITh EThM ZAB UNShE-BM ETh-AShLChN   כח ועשית את-הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא-בם את-השלחן
29 You shall make the dishes thereof, and the pans thereof, and the jars thereof, and the bowls thereof, wherewith to pour out; of pure gold shall you make them.   KT UOShITh QORThIU UKFThIU UQShUThIU UMNQIThIU EShR ISK BAN ZAB TAUR ThOShA EThM   כט ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם
30 You shall set on the table showbread before Me always.   L UNThTh OL-AShLChN LChM FNIM LFNI ThMID   ל ונתת על-השלחן לחם פנים לפני תמיד
31 You shall make a candlestick of pure gold: of beaten work shall the candlestick be made, even its base, and its shaft; its cups, its knops, and its flowers, shall be of one piece with it.   LE UOShITh MNRTh ZAB TAUR MQShA ThOShA AMNURA IRKA UQNA GBIOIA KFThRIA UFRChIA MMNA IAIU   לא ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו
32 There shall be six branches going out of the sides thereof: three branches of the candlestick out of the one side thereof, and three branches of the candle-stick out of the other side thereof;   LB UShShA QNIM ITsEIM MTsDIA ShLShA QNI MNRA MTsDA AEChD UShLShA QNI MNRA MTsDA AShNI   לב וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני
33 three cups made like almond-blossoms in one branch, a bud and a flower; and three cups made like almond-blossoms in the other branch, a bud and a flower; so for the six branches going out of the candlestick.   LG ShLShA GBOIM MShQDIM BQNA AEChD KFThR UFRCh UShLShA GBOIM MShQDIM BQNA AEChD KFThR UFRCh KN LShShTh AQNIM AITsEIM MN-AMNRA   לג שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן-המנרה
34 In the candlestick four cups made like almond-blossoms, the knops thereof, and the flowers thereof.   LD UBMNRA ERBOA GBOIM MShQDIM KFThRIA UFRChIA   לד ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה
35 A bud under two branches of one piece with it, and a bud under two branches of one piece with it, and a bud under two branches of one piece with it, for the six branches going out of the candlestick.   LA UKFThR ThChTh ShNI AQNIM MMNA UKFThR ThChTh ShNI AQNIM MMNA UKFThR ThChTh-ShNI AQNIM MMNA LShShTh AQNIM AITsEIM MN-AMNRA   לה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת-שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן-המנרה
36 Their knops and their branches shall be of one piece with it; the whole of it one beaten work of pure gold.   LU KFThRIAM UQNThM MMNA IAIU KLA MQShA EChTh ZAB TAUR   לו כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור
37 You shall make the lamps thereof, seven; and they shall light the lamps thereof, to give light over against it.   LZ UOShITh ETh-NRThIA ShBOA UAOLA ETh-NRThIA UAEIR OL-OBR FNIA   לז ועשית את-נרתיה שבעה והעלה את-נרתיה והאיר על-עבר פניה
38 The tongs thereof, and the trays thereof, shall be of pure gold.   LCh UMLQChIA UMChThThIA ZAB TAUR   לח ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור
39 Of a talent of pure gold shall it be made, with all these vessels.   LT KKR ZAB TAUR IOShA EThA ETh KL-AKLIM AELA   לט ככר זהב טהור יעשה אתה את כל-הכלים האלה
40 See that you make them after their pattern, which is being shown you in the mount.   M UREA UOShA BThBNIThM EShR-EThA MREA BAR   מ וראה ועשה בתבניתם אשר-אתה מראה בהר

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18