Exodus 19 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Moses on Sinai

1 In the third month after the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai.   E BChDSh AShLIShI LTsETh BNI-IShREL MERTs MTsRIM BIUM AZA BEU MDBR SINI   א בחדש השלישי לצאת בני-ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני
2 When they were departed from Rephidim, and were come to the wilderness of Sinai, they encamped in the wilderness; and there Israel encamped before the mount.   B UISOU MRFIDIM UIBEU MDBR SINI UIChNU BMDBR UIChN-ShM IShREL NGD AAR   ב ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן-שם ישראל נגד ההר
3 Moses went up to God, and IAUA called to him out of the mountain, saying: 'Thus shall you say to the house of Jacob, and tell the children of Israel:   G UMShA OLA EL-AELAIM UIQRE ELIU IAUA MN-AAR LEMR KA ThEMR LBITh IOQB UThGID LBNI IShREL   ג ומשה עלה אל-האלהים ויקרא אליו יהוה מן-ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל
4 You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagles' wings, and brought you to Myself.   D EThM REIThM EShR OShIThI LMTsRIM UEShE EThKM OL-KNFI NShRIM UEBE EThKM ELI   ד אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על-כנפי נשרים ואבא אתכם אלי
5 Now therefore, if you will hearken to My voice indeed, and keep My covenant, then you shall be Mine own treasure from among all peoples; for all the earth is Mine;   A UOThA EM-ShMUO ThShMOU BQLI UShMRThM ETh-BRIThI UAIIThM LI SGLA MKL-AOMIM KI-LI KL-AERTs   ה ועתה אם-שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את-בריתי והייתם לי סגלה מכל-העמים כי-לי כל-הארץ
6 and you shall be to Me a kingdom of priests, and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel.'   U UEThM ThAIU-LI MMLKTh KANIM UGUI QDUSh ELA ADBRIM EShR ThDBR EL-BNI IShREL   ו ואתם תהיו-לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל-בני ישראל
7 Moses came and called for the elders of the people, and set before them all these words which IAUA commanded him.   Z UIBE MShA UIQRE LZQNI AOM UIShM LFNIAM ETh KL-ADBRIM AELA EShR TsUAU IAUA   ז ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל-הדברים האלה אשר צוהו יהוה
8 All the people answered together, and said: 'All that IAUA has spoken we will do.' Moses reported the words of the people to IAUA.   Ch UIONU KL-AOM IChDU UIEMRU KL EShR-DBR IAUA NOShA UIShB MShA ETh-DBRI AOM EL-IAUA   ח ויענו כל-העם יחדו ויאמרו כל אשר-דבר יהוה נעשה וישב משה את-דברי העם אל-יהוה
9 IAUA said to Moses: 'Lo, I come to you in a thick cloud, that the people may hear when I speak with you, and may also believe you for ever.' Moses told the words of the people to IAUA.   T UIEMR IAUA EL-MShA ANA ENKI BE ELIK BOB AONN BOBUR IShMO AOM BDBRI OMK UGM-BK IEMINU LOULM UIGD MShA ETh-DBRI AOM EL-IAUA   ט ויאמר יהוה אל-משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם-בך יאמינו לעולם ויגד משה את-דברי העם אל-יהוה
10 IAUA said to Moses: 'Go to the people, and sanctify them to-day and to-morrow, and let them wash their garments,   I UIEMR IAUA EL-MShA LK EL-AOM UQDShThM AIUM UMChR UKBSU ShMLThM   י ויאמר יהוה אל-משה לך אל-העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם
11 and be ready against the third day; for the third day IAUA will come down in the sight of all the people on mount Sinai.   IE UAIU NKNIM LIUM AShLIShI KI BIUM AShLShI IRD IAUA LOINI KL-AOM OL-AR SINI   יא והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלשי ירד יהוה לעיני כל-העם על-הר סיני
12 You shall set bounds to the people round about, saying: Take heed to yourselves, that you go not up into the mount, or touch the border of it; whosoever touches the mount shall be surely put to death;   IB UAGBLTh ETh-AOM SBIB LEMR AShMRU LKM OLUTh BAR UNGO BQTsAU KL-ANGO BAR MUTh IUMTh   יב והגבלת את-העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל-הנגע בהר מות יומת
13 no hand shall touch him, but he shall surely be stoned, or shot through; whether it be beast or man, it shall not live; when the ram's horn sounds long, they shall come up to the mount.'   IG LE-ThGO BU ID KI-SQUL ISQL EU-IRA IIRA EM-BAMA EM-EISh LE IChIA BMShK AIBL AMA IOLU BAR   יג לא-תגע בו יד כי-סקול יסקל או-ירה יירה אם-בהמה אם-איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר
14 Moses went down from the mount to the people, and sanctified the people; and they washed their garments.   ID UIRD MShA MN-AAR EL-AOM UIQDSh ETh-AOM UIKBSU ShMLThM   יד וירד משה מן-ההר אל-העם ויקדש את-העם ויכבסו שמלתם
15 He said to the people: 'Be ready against the third day; come not near a woman.'   TU UIEMR EL-AOM AIU NKNIM LShLShTh IMIM EL-ThGShU EL-EShA   טו ויאמר אל-העם היו נכנים לשלשת ימים אל-תגשו אל-אשה
16 It came to pass on the third day, when it was morning, that there were thunders and lightning and a thick cloud on the mount, and the voice of a horn exceeding loud; and all the people that were in the camp trembled.   TZ UIAI BIUM AShLIShI BAITh ABQR UIAI QLTh UBRQIM UONN KBD OL-AAR UQL ShFR ChZQ MED UIChRD KL-AOM EShR BMChNA   טז ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על-ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל-העם אשר במחנה
17 Moses brought forth the people out of the camp to meet God; and they stood at the nether part of the mount.   IZ UIUTsE MShA ETh-AOM LQRETh AELAIM MN-AMChNA UIThITsBU BThChThITh AAR   יז ויוצא משה את-העם לקראת האלהים מן-המחנה ויתיצבו בתחתית ההר
18 Now mount Sinai was altogether on smoke, because IAUA descended on it in fire; and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly.   ICh UAR SINI OShN KLU MFNI EShR IRD OLIU IAUA BESh UIOL OShNU KOShN AKBShN UIChRD KL-AAR MED   יח והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל-ההר מאד
19 When the voice of the horn waxed louder and louder, Moses spoke, and God answered him by a voice.   IT UIAI QUL AShFR AULK UChZQ MED MShA IDBR UAELAIM IONNU BQUL   יט ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול
20 IAUA came down on mount Sinai, to the top of the mount; and IAUA called Moses to the top of the mount; and Moses went up.   K UIRD IAUA OL-AR SINI EL-RESh AAR UIQRE IAUA LMShA EL-RESh AAR UIOL MShA   כ וירד יהוה על-הר סיני אל-ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל-ראש ההר ויעל משה
21 IAUA said to Moses: 'Go down, charge the people, unless they break through to IAUA to gaze, and many of them perish.   KE UIEMR IAUA EL-MShA RD AOD BOM FN-IARSU EL-IAUA LREUTh UNFL MMNU RB   כא ויאמר יהוה אל-משה רד העד בעם פן-יהרסו אל-יהוה לראות ונפל ממנו רב
22 Let the priests also, that come near to IAUA, sanctify themselves, unless IAUA break forth on them.'   KB UGM AKANIM ANGShIM EL-IAUA IThQDShU FN-IFRTs BAM IAUA   כב וגם הכהנים הנגשים אל-יהוה יתקדשו פן-יפרץ בהם יהוה
23 Moses said to IAUA: 'The people cannot come up to mount Sinai; for you didst charge us, saying: Set bounds about the mount, and sanctify it.'   KG UIEMR MShA EL-IAUA LE-IUKL AOM LOLTh EL-AR SINI KI-EThA AODThA BNU LEMR AGBL ETh-AAR UQDShThU   כג ויאמר משה אל-יהוה לא-יוכל העם לעלת אל-הר סיני כי-אתה העדתה בנו לאמר הגבל את-ההר וקדשתו
24 IAUA said to him: 'Go, get you down, and you shall come up, you, and Aaron with you; but let not the priests and the people break through to come up to IAUA, unless He break forth on them.'   KD UIEMR ELIU IAUA LK-RD UOLITh EThA UEARN OMK UAKANIM UAOM EL-IARSU LOLTh EL-IAUA FN-IFRTs-BM   כד ויאמר אליו יהוה לך-רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל-יהרסו לעלת אל-יהוה פן-יפרץ-בם
25 So Moses went down to the people, and told them.   KA UIRD MShA EL-AOM UIEMR ELAM   כה וירד משה אל-העם ויאמר אלהם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18