Exodus 18 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Jethro, Moses' Father-in-law

1 Now Jethro, the priest of Midian, Moses' father-in-law, heard of all that God had done for Moses, and for Israel His people, how that IAUA had brought Israel out of Egypt.   E UIShMO IThRU KAN MDIN ChThN MShA ETh KL-EShR OShA ELAIM LMShA ULIShREL OMU KI-AUTsIE IAUA ETh-IShREL MMTsRIM   א וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל-אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי-הוציא יהוה את-ישראל ממצרים
2 Jethro, Moses' father-in-law, took Zipporah, Moses' wife, after he had sent her away,   B UIQCh IThRU ChThN MShA ETh-TsFRA EShTh MShA EChR ShLUChIA   ב ויקח יתרו חתן משה את-צפרה אשת משה אחר שלוחיה
3 and her two sons; of whom the name of the one was Gershom; for he said: 'I have been a stranger in a strange land';   G UETh ShNI BNIA EShR ShM AEChD GRShM KI EMR GR AIIThI BERTs NKRIA   ג ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה
4 and the name of the other was Eliezer: 'for the God of my father was my help, and delivered me from the sword of Pharaoh.'   D UShM AEChD ELIOZR KI-ELAI EBI BOZRI UITsLNI MChRB FROA   ד ושם האחד אליעזר כי-אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה
5 Jethro, Moses' father-in-law, came with his sons and his wife to Moses into the wilderness where he was encamped, at the mount of God;   A UIBE IThRU ChThN MShA UBNIU UEShThU EL-MShA EL-AMDBR EShR-AUE ChNA ShM AR AELAIM   ה ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל-משה אל-המדבר אשר-הוא חנה שם הר האלהים
6 and he said to Moses: 'I your father-in-law Jethro am coming to you, and your wife, and her two sons with her.'   U UIEMR EL-MShA ENI ChThNK IThRU BE ELIK UEShThK UShNI BNIA OMA   ו ויאמר אל-משה אני חתנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה
7 Moses went out to meet his father-in-law, and bowed down and kissed him; and they asked each other of their welfare; and they came into the tent.   Z UITsE MShA LQRETh ChThNU UIShThChU UIShQ-LU UIShELU EISh-LROAU LShLUM UIBEU AEALA   ז ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק-לו וישאלו איש-לרעהו לשלום ויבאו האהלה
8 Moses told his father-in-law all that IAUA had done to Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, all the travail that had come on them by the way, and how IAUA delivered them.   Ch UISFR MShA LChThNU ETh KL-EShR OShA IAUA LFROA ULMTsRIM OL EUDTh IShREL ETh KL-AThLEA EShR MTsEThM BDRK UITsLM IAUA   ח ויספר משה לחתנו את כל-אשר עשה יהוה לפרעה ולמצרים על אודת ישראל את כל-התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם יהוה
9 Jethro rejoiced for all the goodness which IAUA had done to Israel, in that He had delivered them out of the hand of the Egyptians.   T UIChD IThRU OL KL-ATUBA EShR-OShA IAUA LIShREL EShR ATsILU MID MTsRIM   ט ויחד יתרו על כל-הטובה אשר-עשה יהוה לישראל אשר הצילו מיד מצרים
10 Jethro said: 'Blessed be IAUA, who has delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh; who has delivered the people from under the hand of the Egyptians.   I UIEMR IThRU BRUK IAUA EShR ATsIL EThKM MID MTsRIM UMID FROA EShR ATsIL ETh-AOM MThChTh ID-MTsRIM   י ויאמר יתרו ברוך יהוה אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את-העם מתחת יד-מצרים
11 Now I know that IAUA is greater than all gods; yes, for that they dealt proudly against them.'   IE OThA IDOThI KI-GDUL IAUA MKL-AELAIM KI BDBR EShR ZDU OLIAM   יא עתה ידעתי כי-גדול יהוה מכל-האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם
12 Jethro, Moses' father-in-law, took a burnt-offering and sacrifices for God; and Aaron came, and all the elders of Israel, to eat bread with Moses' father-in-law before God.   IB UIQCh IThRU ChThN MShA OLA UZBChIM LELAIM UIBE EARN UKL ZQNI IShREL LEKL-LChM OM-ChThN MShA LFNI AELAIM   יב ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים לאלהים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל-לחם עם-חתן משה לפני האלהים
13 It came to pass on the morrow, that Moses sat to judge the people; and the people stood about Moses from the morning to the evening.   IG UIAI MMChRTh UIShB MShA LShFT ETh-AOM UIOMD AOM OL-MShA MN-ABQR OD-AORB   יג ויהי ממחרת וישב משה לשפט את-העם ויעמד העם על-משה מן-הבקר עד-הערב
14 When Moses' father-in-law saw all that he did to the people, he said: 'What is this thing that you do to the people? why sit you yourself alone, and all the people stand about you from morning to even?'   ID UIRE ChThN MShA ETh KL-EShR-AUE OShA LOM UIEMR MA-ADBR AZA EShR EThA OShA LOM MDUO EThA IUShB LBDK UKL-AOM NTsB OLIK MN-BQR OD-ORB   יד וירא חתן משה את כל-אשר-הוא עשה לעם ויאמר מה-הדבר הזה אשר אתה עשה לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל-העם נצב עליך מן-בקר עד-ערב
15 Moses said to his father-in-law: 'Because the people come to me to inquire of God;   TU UIEMR MShA LChThNU KI-IBE ELI AOM LDRSh ELAIM   טו ויאמר משה לחתנו כי-יבא אלי העם לדרש אלהים
16 when they have a matter, it comes to me; and I judge between a man and his neighbor, and I make them know the statutes of God, and His laws.'   TZ KI-IAIA LAM DBR BE ELI UShFTThI BIN EISh UBIN ROAU UAUDOThI ETh-ChQI AELAIM UETh-ThURThIU   טז כי-יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את-חקי האלהים ואת-תורתיו
17 Moses' father-in-law said to him: 'The thing that you do is not good.   IZ UIEMR ChThN MShA ELIU LE-TUB ADBR EShR EThA OShA   יז ויאמר חתן משה אליו לא-טוב הדבר אשר אתה עשה
18 You will surely wear away, both you, and this people that is with you; for the thing is too heavy for you; you are not able to perform it yourself alone.   ICh NBL ThBL GM-EThA GM-AOM AZA EShR OMK KI-KBD MMK ADBR LE-ThUKL OShAU LBDK   יח נבל תבל גם-אתה גם-העם הזה אשר עמך כי-כבד ממך הדבר לא-תוכל עשהו לבדך
19 Hearken now to my voice, I will give you counsel, and God be with you: be you for the people before God, and bring you the causes to God.   IT OThA ShMO BQLI EIOTsK UIAI ELAIM OMK AIA EThA LOM MUL AELAIM UABETh EThA ETh-ADBRIM EL-AELAIM   יט עתה שמע בקלי איעצך ויהי אלהים עמך היה אתה לעם מול האלהים והבאת אתה את-הדברים אל-האלהים
20 You shall teach them the statutes and the laws, and shall show them the way wherein they must walk, and the work that they must do.   K UAZARThA EThAM ETh-AChQIM UETh-AThURTh UAUDOTh LAM ETh-ADRK ILKU BA UETh-AMOShA EShR IOShUN   כ והזהרתה אתהם את-החקים ואת-התורת והודעת להם את-הדרך ילכו בה ואת-המעשה אשר יעשון
21 Moreover you shall provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating unjust gain; and place such over them, to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens.   KE UEThA ThChZA MKL-AOM ENShI-ChIL IREI ELAIM ENShI EMTh ShNEI BTsO UShMTh OLAM ShRI ELFIM ShRI MEUTh ShRI ChMShIM UShRI OShRTh   כא ואתה תחזה מכל-העם אנשי-חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת
22 Let them judge the people at all seasons; and it shall be, that every great matter they shall bring to you, but every small matter they shall judge themselves; so shall they make it easier for you and bear the burden with you.   KB UShFTU ETh-AOM BKL-OTh UAIA KL-ADBR AGDL IBIEU ELIK UKL-ADBR AQTN IShFTU-AM UAQL MOLIK UNShEU EThK   כב ושפטו את-העם בכל-עת והיה כל-הדבר הגדל יביאו אליך וכל-הדבר הקטן ישפטו-הם והקל מעליך ונשאו אתך
23 If you shall do this thing, and God command you so, then you shall be able to endure, and all this people also shall go to their place in peace.'   KG EM ETh-ADBR AZA ThOShA UTsUK ELAIM UIKLTh OMD UGM KL-AOM AZA OL-MQMU IBE BShLUM   כג אם את-הדבר הזה תעשה וצוך אלהים ויכלת עמד וגם כל-העם הזה על-מקמו יבא בשלום
24 So Moses hearkened to the voice of his father-in-law, and did all that he had said.   KD UIShMO MShA LQUL ChThNU UIOSh KL EShR EMR   כד וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר
25 Moses chose able men out of all Israel, and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens.   KA UIBChR MShA ENShI-ChIL MKL-IShREL UIThN EThM REShIM OL-AOM ShRI ELFIM ShRI MEUTh ShRI ChMShIM UShRI OShRTh   כה ויבחר משה אנשי-חיל מכל-ישראל ויתן אתם ראשים על-העם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת
26 They judged the people at all seasons: the hard causes they brought to Moses, but every small matter they judged themselves.   KU UShFTU ETh-AOM BKL-OTh ETh-ADBR AQShA IBIEUN EL-MShA UKL-ADBR AQTN IShFUTU AM   כו ושפטו את-העם בכל-עת את-הדבר הקשה יביאון אל-משה וכל-הדבר הקטן ישפוטו הם
27 Moses let his father-in-law depart; and he went his way into his own land.   KZ UIShLCh MShA ETh-ChThNU UILK LU EL-ERTsU   כז וישלח משה את-חתנו וילך לו אל-ארצו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18