Exodus 10 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

The Plague of Locusts

1 IAUA said to Moses: 'Go in to Pharaoh; for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might show these My signs in the middle of them;   E UIEMR IAUA EL-MShA BE EL-FROA KI-ENI AKBDThI ETh-LBU UETh-LB OBDIU LMON ShThI EThThI ELA BQRBU   א ויאמר יהוה אל-משה בא אל-פרעה כי-אני הכבדתי את-לבו ואת-לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו
2 and that you may tell in the ears of your son, and of your son's son, what I have wrought on Egypt, and My signs which I have done among them; that you may know that I am IAUA.'   B ULMON ThSFR BEZNI BNK UBN-BNK ETh EShR AThOLLThI BMTsRIM UETh-EThThI EShR-ShMThI BM UIDOThM KI-ENI IAUA   ב ולמען תספר באזני בנך ובן-בנך את אשר התעללתי במצרים ואת-אתתי אשר-שמתי בם וידעתם כי-אני יהוה
3 Moses and Aaron went in to Pharaoh, and said to him: 'Thus says IAUA, the God of the Hebrews: How long will you refuse to humble yourself before Me? let My people go, that they may serve Me.   G UIBE MShA UEARN EL-FROA UIEMRU ELIU KA-EMR IAUA ELAI AOBRIM OD-MThI MENTh LONTh MFNI ShLCh OMI UIOBDNI   ג ויבא משה ואהרן אל-פרעה ויאמרו אליו כה-אמר יהוה אלהי העברים עד-מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני
4 Else, if you refuse to let My people go, behold, to-morrow will I bring locusts into your border;   D KI EM-MEN EThA LShLCh ETh-OMI ANNI MBIE MChR ERBA BGBLK   ד כי אם-מאן אתה לשלח את-עמי הנני מביא מחר ארבה בגבלך
5 and they shall cover the face of the earth, that one shall not be able to see the earth; and they shall eat the residue of that which is escaped, which remains to you from the hail, and shall eat every tree which grows for you out of the field;   A UKSA ETh-OIN AERTs ULE IUKL LRETh ETh-AERTs UEKL ETh-IThR AFLTA ANShERTh LKM MN-ABRD UEKL ETh-KL-AOTs ATsMCh LKM MN-AShDA   ה וכסה את-עין הארץ ולא יוכל לראת את-הארץ ואכל את-יתר הפלטה הנשארת לכם מן-הברד ואכל את-כל-העץ הצמח לכם מן-השדה
6 and your houses shall be filled, and the houses of all your servants, and the houses of all the Egyptians; as neither your fathers nor your fathers' fathers have seen, since the day that they were on the earth to this day.' He turned, and went out from Pharaoh.   U UMLEU BThIK UBThI KL-OBDIK UBThI KL-MTsRIM EShR LE-REU EBThIK UEBUTh EBThIK MIUM AIUThM OL-AEDMA OD AIUM AZA UIFN UITsE MOM FROA   ו ומלאו בתיך ובתי כל-עבדיך ובתי כל-מצרים אשר לא-ראו אבתיך ואבות אבתיך מיום היותם על-האדמה עד היום הזה ויפן ויצא מעם פרעה
7 Pharaoh's servants said to him: 'How long shall this man be a snare to us? let the men go, that they may serve IAUA their God, know you not yet that Egypt is destroyed?'   Z UIEMRU OBDI FROA ELIU OD-MThI IAIA ZA LNU LMUQSh ShLCh ETh-AENShIM UIOBDU ETh-IAUA ELAIAM ATRM ThDO KI EBDA MTsRIM   ז ויאמרו עבדי פרעה אליו עד-מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את-האנשים ויעבדו את-יהוה אלהיהם הטרם תדע כי אבדה מצרים
8 Moses and Aaron were brought again to Pharaoh; and he said to them: 'Go, serve IAUA your God; but who are they that shall go?'   Ch UIUShB ETh-MShA UETh-EARN EL-FROA UIEMR ELAM LKU OBDU ETh-IAUA ELAIKM MI UMI AALKIM   ח ויושב את-משה ואת-אהרן אל-פרעה ויאמר אלהם לכו עבדו את-יהוה אלהיכם מי ומי ההלכים
9 Moses said: 'We will go with our young and with our old, with our sons and with our daughters, with our flocks and with our herds we will go; for we must hold a feast to IAUA.'   T UIEMR MShA BNORINU UBZQNINU NLK BBNINU UBBNUThNU BTsENNU UBBQRNU NLK KI ChG-IAUA LNU   ט ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג-יהוה לנו
10 He said to them: 'So be IAUA with you, as I will let you go, and your little ones; see you that evil is before your face.   I UIEMR ELAM IAI KN IAUA OMKM KEShR EShLCh EThKM UETh-TFKM REU KI ROA NGD FNIKM   י ויאמר אלהם יהי כן יהוה עמכם כאשר אשלח אתכם ואת-טפכם ראו כי רעה נגד פניכם
11 Not so; go now you that are men, and serve IAUA; for that is what you desire.' They were driven out from Pharaoh's presence.   IE LE KN LKU-NE AGBRIM UOBDU ETh-IAUA KI EThA EThM MBQShIM UIGRSh EThM METh FNI FROA   יא לא כן לכו-נא הגברים ועבדו את-יהוה כי אתה אתם מבקשים ויגרש אתם מאת פני פרעה
12 IAUA said to Moses: 'Stretch out your hand over the land of Egypt for the locusts, that they may come up on the land of Egypt, and eat every herb of the land, even all that the hail has left.'   IB UIEMR IAUA EL-MShA NTA IDK OL-ERTs MTsRIM BERBA UIOL OL-ERTs MTsRIM UIEKL ETh-KL-OShB AERTs ETh KL-EShR AShEIR ABRD   יב ויאמר יהוה אל-משה נטה ידך על-ארץ מצרים בארבה ויעל על-ארץ מצרים ויאכל את-כל-עשב הארץ את כל-אשר השאיר הברד
13 Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and IAUA brought an east wind on the land all that day, and all the night; and when it was morning, the east wind brought the locusts.   IG UIT MShA ETh-MTAU OL-ERTs MTsRIM UIAUA NAG RUCh-QDIM BERTs KL-AIUM AAUE UKL-ALILA ABQR AIA URUCh AQDIM NShE ETh-AERBA   יג ויט משה את-מטהו על-ארץ מצרים ויהוה נהג רוח-קדים בארץ כל-היום ההוא וכל-הלילה הבקר היה ורוח הקדים נשא את-הארבה
14 The locusts went up over all the land of Egypt, and rested in all the borders of Egypt; very grievous were they; before them there were no such locusts as they, neither after them shall be such.   ID UIOL AERBA OL KL-ERTs MTsRIM UINCh BKL GBUL MTsRIM KBD MED LFNIU LE-AIA KN ERBA KMAU UEChRIU LE IAIA-KN   יד ויעל הארבה על כל-ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים כבד מאד לפניו לא-היה כן ארבה כמהו ואחריו לא יהיה-כן
15 For they covered the face of the whole earth, so that the land was darkened; and they did eat every herb of the land, and all the fruit of the trees which the hail had left; and there remained not any green thing, either tree or herb of the field, through all the land of Egypt.   TU UIKS ETh-OIN KL-AERTs UThChShK AERTs UIEKL ETh-KL-OShB AERTs UETh KL-FRI AOTs EShR AUThIR ABRD ULE-NUThR KL-IRQ BOTs UBOShB AShDA BKL-ERTs MTsRIM   טו ויכס את-עין כל-הארץ ותחשך הארץ ויאכל את-כל-עשב הארץ ואת כל-פרי העץ אשר הותיר הברד ולא-נותר כל-ירק בעץ ובעשב השדה בכל-ארץ מצרים
16 Then Pharaoh called for Moses and Aaron in haste; and he said: 'I have sinned against IAUA your God, and against you.   TZ UIMAR FROA LQRE LMShA ULEARN UIEMR ChTEThI LIAUA ELAIKM ULKM   טז וימהר פרעה לקרא למשה ולאהרן ויאמר חטאתי ליהוה אלהיכם ולכם
17 Now therefore forgive, I pray you, my sin only this once, and entreat IAUA your God, that He may take away from me this death only.'   IZ UOThA ShE NE ChTEThI EK AFOM UAOThIRU LIAUA ELAIKM UISR MOLI RQ ETh-AMUTh AZA   יז ועתה שא נא חטאתי אך הפעם והעתירו ליהוה אלהיכם ויסר מעלי רק את-המות הזה
18 He went out from Pharaoh, and entreated IAUA.   ICh UITsE MOM FROA UIOThR EL-IAUA   יח ויצא מעם פרעה ויעתר אל-יהוה
19 IAUA turned an exceeding strong west wind, which took up the locusts, and drove them into the Red Sea; there remained not one locust in all the border of Egypt.   IT UIAFK IAUA RUCh-IM ChZQ MED UIShE ETh-AERBA UIThQOAU IMA SUF LE NShER ERBA EChD BKL GBUL MTsRIM   יט ויהפך יהוה רוח-ים חזק מאד וישא את-הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים
20 But IAUA hardened Pharaoh's heart, and he did not let the children of Israel go.   K UIChZQ IAUA ETh-LB FROA ULE ShLCh ETh-BNI IShREL   כ ויחזק יהוה את-לב פרעה ולא שלח את-בני ישראל
21 IAUA said to Moses: 'Stretch out your hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be felt.'   KE UIEMR IAUA EL-MShA NTA IDK OL-AShMIM UIAI ChShK OL-ERTs MTsRIM UIMSh ChShK   כא ויאמר יהוה אל-משה נטה ידך על-השמים ויהי חשך על-ארץ מצרים וימש חשך
22 Moses stretched forth his hand toward heaven; and there was a thick darkness in all the land of Egypt three days;   KB UIT MShA ETh-IDU OL-AShMIM UIAI ChShK-EFLA BKL-ERTs MTsRIM ShLShTh IMIM   כב ויט משה את-ידו על-השמים ויהי חשך-אפלה בכל-ארץ מצרים שלשת ימים
23 they saw not one another, neither rose any from his place for three days; but all the children of Israel had light in their dwellings.   KG LE-REU EISh ETh-EChIU ULE-QMU EISh MThChThIU ShLShTh IMIM ULKL-BNI IShREL AIA EUR BMUShBThM   כג לא-ראו איש את-אחיו ולא-קמו איש מתחתיו שלשת ימים ולכל-בני ישראל היה אור במושבתם
24 Pharaoh called to Moses, and said: 'Go you, serve IAUA; only let your flocks and your herds be stayed; let your little ones also go with you.'   KD UIQRE FROA EL-MShA UIEMR LKU OBDU ETh-IAUA RQ TsENKM UBQRKM ITsG GM-TFKM ILK OMKM   כד ויקרא פרעה אל-משה ויאמר לכו עבדו את-יהוה רק צאנכם ובקרכם יצג גם-טפכם ילך עמכם
25 Moses said: 'You must also give into our hand sacrifices and burnt-offerings, that we may sacrifice to IAUA our God.   KA UIEMR MShA GM-EThA ThThN BIDNU ZBChIM UOLTh UOShINU LIAUA ELAINU   כה ויאמר משה גם-אתה תתן בידנו זבחים ועלת ועשינו ליהוה אלהינו
26 Our cattle also shall go with us; there shall not a hoof be left behind; for thereof must we take to serve IAUA our God; and we know not with what we must serve IAUA, until we come thither.'   KU UGM-MQNNU ILK OMNU LE ThShER FRSA KI MMNU NQCh LOBD ETh-IAUA ELAINU UENChNU LE-NDO MA-NOBD ETh-IAUA OD-BENU ShMA   כו וגם-מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את-יהוה אלהינו ואנחנו לא-נדע מה-נעבד את-יהוה עד-באנו שמה
27 But IAUA hardened Pharaoh's heart, and he would not let them go.   KZ UIChZQ IAUA ETh-LB FROA ULE EBA LShLChM   כז ויחזק יהוה את-לב פרעה ולא אבה לשלחם
28 Pharaoh said to him: 'Get you from me, take heed to yourself, see my face no more; for in the day you see my face you shall die.'   KCh UIEMR-LU FROA LK MOLI AShMR LK EL-ThSF REUTh FNI KI BIUM REThK FNI ThMUTh   כח ויאמר-לו פרעה לך מעלי השמר לך אל-תסף ראות פני כי ביום ראתך פני תמות
29 Moses said: 'You have spoken well; I will see your face again no more.'   KT UIEMR MShA KN DBRTh LE-ESF OUD REUTh FNIK   כט ויאמר משה כן דברת לא-אסף עוד ראות פניך

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18