Esther 9 - ESThR - אסתר


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

The Jews Destroy Their Enemies

1 Now in the twelfth month, which is the month Adar, on the thirteenth day of the same, when the king's commandment and his decree drew near to be put in execution, in the day that the enemies of the Jews hoped to have rule over them; whereas it was turned to the contrary, that the Jews had rule over them that hated them;   E UBShNIM OShR ChDSh AUE-ChDSh EDR BShLUShA OShR IUM BU EShR AGIO DBR-AMLK UDThU LAOShUTh BIUM EShR ShBRU EIBI AIAUDIM LShLUT BAM UNAFUK AUE EShR IShLTU AIAUDIM AMA BShNEIAM   א ובשנים עשר חדש הוא-חדש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר-המלך ודתו להעשות ביום אשר שברו איבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם
2 the Jews gathered themselves together in their cities throughout all the provinces of the king Ahasuerus, to lay hand on such as sought their hurt; and no man could withstand them; for the fear of them was fallen on all the peoples.   B NQALU AIAUDIM BORIAM BKL-MDINUTh AMLK EChShURUSh LShLCh ID BMBQShI ROThM UEISh LE-OMD LFNIAM KI-NFL FChDM OL-KL-AOMIM   ב נקהלו היהודים בעריהם בכל-מדינות המלך אחשורוש לשלח יד במבקשי רעתם ואיש לא-עמד לפניהם כי-נפל פחדם על-כל-העמים
3 All the princes of the provinces, and the satraps, and the governors, and they that did the king's business, helped the Jews; because the fear of Mordecai was fallen on them.   G UKL-ShRI AMDINUTh UAEChShDRFNIM UAFChUTh UOShI AMLEKA EShR LMLK MNShEIM ETh-AIAUDIM KI-NFL FChD-MRDKI OLIAM   ג וכל-שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות ועשי המלאכה אשר למלך מנשאים את-היהודים כי-נפל פחד-מרדכי עליהם
4 For Mordecai was great in the king's house, and his fame went forth throughout all the provinces; for the man Mordecai waxed greater and greater.   D KI-GDUL MRDKI BBITh AMLK UShMOU AULK BKL-AMDINUTh KI-AEISh MRDKI AULK UGDUL   ד כי-גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל-המדינות כי-האיש מרדכי הולך וגדול
5 The Jews smote all their enemies with the stroke of the sword, and with slaughter and destruction, and did what they would to them that hated them.   A UIKU AIAUDIM BKL-EIBIAM MKTh-ChRB UARG UEBDN UIOShU BShNEIAM KRTsUNM   ה ויכו היהודים בכל-איביהם מכת-חרב והרג ואבדן ויעשו בשנאיהם כרצונם
6 In Shushan the castle the Jews slew and destroyed five hundred men.   U UBShUShN ABIRA ARGU AIAUDIM UEBD ChMSh MEUTh EISh   ו ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש
7 Parshandatha, and Dalphon, and Aspatha,   Z UETh FRShNDThE UETh DLFUN UETh ESFThE   ז ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא
8 and Poratha, and Adalia, and Aridatha,   Ch UETh FURThE UETh EDLIE UETh ERIDThE   ח ואת פורתא ואת אדליא ואת ארידתא
9 and Parmashta, and Arisai, and Aridai, and Vaizatha,   T UETh FRMShThE UETh ERISI UETh ERIDI UETh UIZThE   ט ואת פרמשתא ואת אריסי ואת ארידי ואת ויזתא
10 the ten sons of Haman the son of Hammedatha, the Jews' enemy, slew they; but on the spoil they laid not their hand.   I OShRTh BNI AMN BN-AMDThE TsRR AIAUDIM ARGU UBBZA LE ShLChU ETh-IDM   י עשרת בני המן בן-המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה לא שלחו את-ידם
11 On that day the number of those that were slain in Shushan the castle was brought before the king.   IE BIUM AAUE BE MSFR AARUGIM BShUShN ABIRA LFNI AMLK   יא ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך
12 The king said to Esther the queen: 'The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the castle, and the ten sons of Haman; what then have they done in the rest of the king's provinces! Now whatever your petition, it shall be granted you; and whatever your request further, it shall be done.'   IB UIEMR AMLK LESThR AMLKA BShUShN ABIRA ARGU AIAUDIM UEBD ChMSh MEUTh EISh UETh OShRTh BNI-AMN BShER MDINUTh AMLK MA OShU UMA-ShELThK UINThN LK UMA-BQShThK OUD UThOSh   יב ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני-המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה-שאלתך וינתן לך ומה-בקשתך עוד ותעש
13 Then said Esther: 'If it please the king, let it be granted to the Jews that are in Shushan to do to-morrow also according to this day's decree, and let Haman's ten sons be hanged on the gallows.'   IG UThEMR ESThR EM-OL-AMLK TUB INThN GM-MChR LIAUDIM EShR BShUShN LOShUTh KDTh AIUM UETh OShRTh BNI-AMN IThLU OL-AOTs   יג ותאמר אסתר אם-על-המלך טוב ינתן גם-מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני-המן יתלו על-העץ
14 The king commanded it so to be done; and a decree was given out in Shushan; and they hanged Haman's ten sons.   ID UIEMR AMLK LAOShUTh KN UThNThN DTh BShUShN UETh OShRTh BNI-AMN ThLU   יד ויאמר המלך להעשות כן ותנתן דת בשושן ואת עשרת בני-המן תלו
15 The Jews that were in Shushan gathered themselves together on the fourteenth day also of the month Adar, and slew three hundred men in Shushan; but on the spoil they laid not their hand.   TU UIQALU AIAUDIIM (AIAUDIM) EShR-BShUShN GM BIUM ERBOA OShR LChDSh EDR UIARGU BShUShN ShLSh MEUTh EISh UBBZA LE ShLChU ETh-IDM   טו ויקהלו היהודיים (היהודים) אשר-בשושן גם ביום ארבעה עשר לחדש אדר ויהרגו בשושן שלש מאות איש ובבזה לא שלחו את-ידם
16 The other Jews that were in the king's provinces gathered themselves together, and stood for their lives, and had rest from their enemies, and slew of them that hated them seventy and five thousand--but on the spoil they laid not their hand--   TZ UShER AIAUDIM EShR BMDINUTh AMLK NQALU UOMD OL-NFShM UNUCh MEIBIAM UARUG BShNEIAM ChMShA UShBOIM ELF UBBZA LE ShLChU ETh-IDM   טז ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על-נפשם ונוח מאיביהם והרוג בשנאיהם חמשה ושבעים אלף ובבזה לא שלחו את-ידם
17 on the thirteenth day of the month Adar, and on the fourteenth day of the same they rested, and made it a day of feasting and gladness.   IZ BIUM-ShLUShA OShR LChDSh EDR UNUCh BERBOA OShR BU UOShA EThU IUM MShThA UShMChA   יז ביום-שלושה עשר לחדש אדר ונוח בארבעה עשר בו ועשה אתו יום משתה ושמחה
18 But the Jews that were in Shushan assembled together on the thirteenth day thereof, and on the fourteenth thereof; and on the fifteenth day of the same they rested, and made it a day of feasting and gladness.   ICh UAIAUDIIM (UAIAUDIM) EShR-BShUShN NQALU BShLUShA OShR BU UBERBOA OShR BU UNUCh BChMShA OShR BU UOShA EThU IUM MShThA UShMChA   יח והיהודיים (והיהודים) אשר-בשושן נקהלו בשלושה עשר בו ובארבעה עשר בו ונוח בחמשה עשר בו ועשה אתו יום משתה ושמחה
19 Therefore do the Jews of the villages, that dwell in the unwalled towns, make the fourteenth day of the month Adar a day of gladness and feasting, and a good day, and of sending portions one to another.   IT OL-KN AIAUDIM AFRUZIM (AFRZIM) AIShBIM BORI AFRZUTh OShIM ETh IUM ERBOA OShR LChDSh EDR ShMChA UMShThA UIUM TUB UMShLCh MNUTh EISh LROAU   יט על-כן היהודים הפרוזים (הפרזים) הישבים בערי הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלח מנות איש לרעהו
20 Mordecai wrote these things, and sent letters to all the Jews that were in all the provinces of the king Ahasuerus, both nigh and far,   K UIKThB MRDKI ETh-ADBRIM AELA UIShLCh SFRIM EL-KL-AIAUDIM EShR BKL-MDINUTh AMLK EChShURUSh AQRUBIM UARChUQIM   כ ויכתב מרדכי את-הדברים האלה וישלח ספרים אל-כל-היהודים אשר בכל-מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים
21 to enjoin them that they should keep the fourteenth day of the month Adar, and the fifteenth day of the same, yearly,   KE LQIM OLIAM LAIUTh OShIM ETh IUM ERBOA OShR LChDSh EDR UETh IUM-ChMShA OShR BU BKL-ShNA UShNA   כא לקים עליהם להיות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום-חמשה עשר בו בכל-שנה ושנה
22 the days wherein the Jews had rest from their enemies, and the month which was turned to them from sorrow to gladness, and from mourning into a good day; that they should make them days of feasting and gladness, and of sending portions one to another, and gifts to the poor.   KB KIMIM EShR-NChU BAM AIAUDIM MEIBIAM UAChDSh EShR NAFK LAM MIGUN LShMChA UMEBL LIUM TUB LOShUTh EUThM IMI MShThA UShMChA UMShLCh MNUTh EISh LROAU UMThNUTh LEBINIM   כב כימים אשר-נחו בהם היהודים מאיביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלח מנות איש לרעהו ומתנות לאבינים
23 The Jews took on them to do as they had begun, and as Mordecai had written to them;   KG UQBL AIAUDIM ETh EShR-AChLU LOShUTh UETh EShR-KThB MRDKI ELIAM   כג וקבל היהודים את אשר-החלו לעשות ואת אשר-כתב מרדכי אליהם
24 because Haman the son of Hammedatha, the Agagite, the enemy of all the Jews, had devised against the Jews to destroy them, and had cast pur, that is, the lot, to discomfit them, and to destroy them;   KD KI AMN BN-AMDThE AEGGI TsRR KL-AIAUDIM ChShB OL-AIAUDIM LEBDM UAFL FUR AUE AGURL LAMM ULEBDM   כד כי המן בן-המדתא האגגי צרר כל-היהודים חשב על-היהודים לאבדם והפל פור הוא הגורל להמם ולאבדם
25 but when she came before the king, he commanded by letters that his wicked device, which he had devised against the Jews, should return on his own head; and that he and his sons should be hanged on the gallows.   KA UBBEA LFNI AMLK EMR OM-ASFR IShUB MChShBThU AROA EShR-ChShB OL-AIAUDIM OL-REShU UThLU EThU UETh-BNIU OL-AOTs   כה ובבאה לפני המלך אמר עם-הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר-חשב על-היהודים על-ראשו ותלו אתו ואת-בניו על-העץ
26 Wherefore they called these days Purim, after the name of pur. Therefore because of all the words of this letter, and of that which they had seen concerning this matter, and that which had come to them,   KU OL-KN QREU LIMIM AELA FURIM OL-ShM AFUR OL-KN OL-KL-DBRI AEGRTh AZETh UMA-REU OL-KKA UMA AGIO ELIAM   כו על-כן קראו לימים האלה פורים על-שם הפור על-כן על-כל-דברי האגרת הזאת ומה-ראו על-ככה ומה הגיע אליהם
27 the Jews ordained, and took on them, and on their seed, and on all such as joined themselves to them, so as it should not fail, that they would keep these two days according to the writing thereof, and according to the appointed time thereof, every year;   KZ QIMU UQBL (UQBLU) AIAUDIM OLIAM UOL-ZROM UOL KL-ANLUIM OLIAM ULE IOBUR LAIUTh OShIM ETh ShNI AIMIM AELA KKThBM UKZMNM BKL-ShNA UShNA   כז קימו וקבל (וקבלו) היהודים עליהם ועל-זרעם ועל כל-הנלוים עליהם ולא יעבור להיות עשים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל-שנה ושנה
28 and that these days should be remembered and kept throughout every generation, every family, every province, and every city; and that these days of Purim should not fail from among the Jews, nor the memorial of them perish from their seed.   KCh UAIMIM AELA NZKRIM UNOShIM BKL-DUR UDUR MShFChA UMShFChA MDINA UMDINA UOIR UOIR UIMI AFURIM AELA LE IOBRU MThUK AIAUDIM UZKRM LE-ISUF MZROM   כח והימים האלה נזכרים ונעשים בכל-דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא-יסוף מזרעם
29 Then Esther the queen, the daughter of Abihail, and Mordecai the Jew, wrote down all the acts of power, to confirm this second letter of Purim.   KT UThKThB ESThR AMLKA BTh-EBIChIL UMRDKI AIAUDI ETh-KL-ThQF LQIM ETh EGRTh AFRIM AZETh AShNITh   כט ותכתב אסתר המלכה בת-אביחיל ומרדכי היהודי את-כל-תקף לקים את אגרת הפרים הזאת השנית
30 He sent letters to all the Jews, to the hundred twenty and seven provinces of the kingdom of Ahasuerus, with words of peace and truth,   L UIShLCh SFRIM EL-KL-AIAUDIM EL-ShBO UOShRIM UMEA MDINA MLKUTh EChShURUSh DBRI ShLUM UEMTh   ל וישלח ספרים אל-כל-היהודים אל-שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשורוש דברי שלום ואמת
31 to confirm these days of Purim in their appointed times, according as Mordecai the Jew and Esther the queen had enjoined them, and as they had ordained for themselves and for their seed, the matters of the fastings and their cry.   LE LQIM ETh-IMI AFRIM AELA BZMNIAM KEShR QIM OLIAM MRDKI AIAUDI UESThR AMLKA UKEShR QIMU OL-NFShM UOL-ZROM DBRI ATsUMUTh UZOQThM   לא לקים את-ימי הפרים האלה בזמניהם כאשר קים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קימו על-נפשם ועל-זרעם דברי הצומות וזעקתם
32 The commandment of Esther confirmed these matters of Purim; and it was written in the book.   LB UMEMR ESThR QIM DBRI AFRIM AELA UNKThB BSFR   לב ומאמר אסתר קים דברי הפרים האלה ונכתב בספר

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18