Esther 4 - ESThR - אסתר


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Esther Learns of Haman's Plot

1 Now when Mordecai knew all that was done, Mordecai rent his clothes, and put on sackcloth with ashes, and went out into the middle of the city, and cried with a loud and a bitter cry;   E UMRDKI IDO ETh-KL-EShR NOShA UIQRO MRDKI ETh-BGDIU UILBSh ShQ UEFR UITsE BThUK AOIR UIZOQ ZOQA GDULA UMRA   א ומרדכי ידע את-כל-אשר נעשה ויקרע מרדכי את-בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה
2 and he came even before the king's gate; for none might enter within the king's gate clothed with sackcloth.   B UIBUE OD LFNI ShOR-AMLK KI EIN LBUE EL-ShOR AMLK BLBUSh ShQ   ב ויבוא עד לפני שער-המלך כי אין לבוא אל-שער המלך בלבוש שק
3 In every province, whithersoever the king's commandment and his decree came, there was great mourning among the Jews, and fasting, and weeping, and wailing; and many lay in sackcloth and ashes.   G UBKL-MDINA UMDINA MQUM EShR DBR-AMLK UDThU MGIO EBL GDUL LIAUDIM UTsUM UBKI UMSFD ShQ UEFR ITsO LRBIM   ג ובכל-מדינה ומדינה מקום אשר דבר-המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע לרבים
4 Esther's maidens and her chamberlains came and told it her; and the queen was exceedingly pained; and she sent raiment to clothe Mordecai; and to take his sackcloth from off him; but he accepted it not.   D UThBUEINA (UThBUENA) NORUTh ESThR USRISIA UIGIDU LA UThThChLChL AMLKA MED UThShLCh BGDIM LALBISh ETh-MRDKI ULASIR ShQU MOLIU ULE QBL   ד ותבואינה (ותבואנה) נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאד ותשלח בגדים להלביש את-מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קבל
5 Then called Esther for Hathach, one of the king's chamberlains, whom he had appointed to attend on her, and charged him to go to Mordecai, to know what this was, and why it was.   A UThQRE ESThR LAThK MSRISI AMLK EShR AOMID LFNIA UThTsUAU OL-MRDKI LDOTh MA-ZA UOL-MA-ZA   ה ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצוהו על-מרדכי לדעת מה-זה ועל-מה-זה
6 So Hathach went forth to Mordecai to the broad place of the city, which was before the king's gate.   U UITsE AThK EL-MRDKI EL-RChUB AOIR EShR LFNI ShOR-AMLK   ו ויצא התך אל-מרדכי אל-רחוב העיר אשר לפני שער-המלך
7 Mordecai told him of all that had happened to him, and the exact sum of the money that Haman had promised to pay to the king's treasuries for the Jews, to destroy them.   Z UIGD-LU MRDKI ETh KL-EShR QRAU UETh FRShTh AKSF EShR EMR AMN LShQUL OL-GNZI AMLK BIAUDIIM (BIAUDIM) LEBDM   ז ויגד-לו מרדכי את כל-אשר קרהו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על-גנזי המלך ביהודיים (ביהודים) לאבדם
8 Also he gave him the copy of the writing of the decree that was given out in Shushan to destroy them, to show it to Esther, and to declare it to her; and to charge her that she should go in to the king, to make supplication to him, and to make request before him, for her people.   Ch UETh-FThShGN KThB-ADTh EShR-NThN BShUShN LAShMIDM NThN LU LAREUTh ETh-ESThR ULAGID LA ULTsUUTh OLIA LBUE EL-AMLK LAThChNN-LU ULBQSh MLFNIU OL-OMA   ח ואת-פתשגן כתב-הדת אשר-נתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את-אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל-המלך להתחנן-לו ולבקש מלפניו על-עמה
9 Hathach came and told Esther the words of Mordecai.   T UIBUE AThK UIGD LESThR ETh DBRI MRDKI   ט ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי
10 Then Esther spoke to Hathach, and gave him a message to Mordecai:   I UThEMR ESThR LAThK UThTsUAU EL-MRDKI   י ותאמר אסתר להתך ותצוהו אל-מרדכי
11 'All the king's servants, and the people of the king's provinces, do know, that whosoever, whether man or woman, shall come to the king into the inner court, who is not called, there is one law for him, that he be put to death, except such to whom the king shall hold out the golden sceptre, that he may live; but I have not been called to come in to the king these thirty days.'   IE KL-OBDI AMLK UOM-MDINUTh AMLK IDOIM EShR KL-EISh UEShA EShR IBUE-EL-AMLK EL-AChTsR AFNIMITh EShR LE-IQRE EChTh DThU LAMITh LBD MEShR IUShIT-LU AMLK ETh-ShRBIT AZAB UChIA UENI LE NQREThI LBUE EL-AMLK ZA ShLUShIM IUM   יא כל-עבדי המלך ועם-מדינות המלך ידעים אשר כל-איש ואשה אשר יבוא-אל-המלך אל-החצר הפנימית אשר לא-יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט-לו המלך את-שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל-המלך זה שלושים יום
12 They told to Mordecai Esther's words.   IB UIGIDU LMRDKI ETh DBRI ESThR   יב ויגידו למרדכי את דברי אסתר
13 Then Mordecai bade them to return answer to Esther: 'Think not with yourself that you shall escape in the king's house, more than all the Jews.   IG UIEMR MRDKI LAShIB EL-ESThR EL-ThDMI BNFShK LAMLT BITh-AMLK MKL-AIAUDIM   יג ויאמר מרדכי להשיב אל-אסתר אל-תדמי בנפשך להמלט בית-המלך מכל-היהודים
14 For if you altogether hold your peace at this time, then will relief and deliverance arise to the Jews from another place, but you and your father's house will perish; and who knows whether you are not come to royal estate for such a time as this?'   ID KI EM-AChRSh ThChRIShI BOTh AZETh RUCh UATsLA IOMUD LIAUDIM MMQUM EChR UETh UBITh-EBIK ThEBDU UMI IUDO EM-LOTh KZETh AGOTh LMLKUTh   יד כי אם-החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית-אביך תאבדו ומי יודע אם-לעת כזאת הגעת למלכות
15 Then Esther bade them return answer to Mordecai:   TU UThEMR ESThR LAShIB EL-MRDKI   טו ותאמר אסתר להשיב אל-מרדכי
16 'Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast you for me, and neither eat nor drink three days, night or day; I also and my maidens will fast in like manner; and so will I go in to the king, which is not according to the law; and if I perish, I perish.'   TZ LK KNUS ETh-KL-AIAUDIM ANMTsEIM BShUShN UTsUMU OLI UEL-ThEKLU UEL-ThShThU ShLShTh IMIM LILA UIUM GM-ENI UNORThI ETsUM KN UBKN EBUE EL-AMLK EShR LE-KDTh UKEShR EBDThI EBDThI   טז לך כנוס את-כל-היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל-תאכלו ואל-תשתו שלשת ימים לילה ויום גם-אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל-המלך אשר לא-כדת וכאשר אבדתי אבדתי
17 So Mordecai went his way, and did according to all that Esther had commanded him.   IZ UIOBR MRDKI UIOSh KKL EShR-TsUThA OLIU ESThR   יז ויעבר מרדכי ויעש ככל אשר-צותה עליו אסתר

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18