Esther 3 - ESThR - אסתר


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Haman's Plot against the Jews

1 After these things did king Ahasuerus promote Haman the son of Hammedatha the Agagite, and advanced him, and set his seat above all the princes that were with him.   E EChR ADBRIM AELA GDL AMLK EChShURUSh ETh-AMN BN-AMDThE AEGGI UINShEAU UIShM ETh-KSEU MOL KL-AShRIM EShR EThU   א אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את-המן בן-המדתא האגגי וינשאהו וישם את-כסאו מעל כל-השרים אשר אתו
2 All the king's servants, that were in the king's gate, bowed down, and prostrated themselves before Haman; for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not down, nor prostrated himself before him.   B UKL-OBDI AMLK EShR-BShOR AMLK KROIM UMShThChUIM LAMN KI-KN TsUA-LU AMLK UMRDKI LE IKRO ULE IShThChUA   ב וכל-עבדי המלך אשר-בשער המלך כרעים ומשתחוים להמן כי-כן צוה-לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה
3 Then the king's servants, that were in the king's gate, said to Mordecai: 'Why transgress you the king's commandment?'   G UIEMRU OBDI AMLK EShR-BShOR AMLK LMRDKI MDUO EThA OUBR ETh MTsUTh AMLK   ג ויאמרו עבדי המלך אשר-בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצות המלך
4 Now it came to pass, when they spoke daily to him, and he hearkened not to them, that they told Haman, to see whether Mordecai's words would stand; for he had told them that he was a Jew.   D UIAI BEMRM (KEMRM) ELIU IUM UIUM ULE ShMO ELIAM UIGIDU LAMN LREUTh AIOMDU DBRI MRDKI KI-AGID LAM EShR-AUE IAUDI   ד ויהי באמרם (כאמרם) אליו יום ויום ולא שמע אליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי-הגיד להם אשר-הוא יהודי
5 When Haman saw that Mordecai bowed not down, nor prostrated himself before him, then was Haman full of wrath.   A UIRE AMN KI-EIN MRDKI KRO UMShThChUA LU UIMLE AMN ChMA   ה וירא המן כי-אין מרדכי כרע ומשתחוה לו וימלא המן חמה
6 But it seemed contemptible in his eyes to lay hands on Mordecai alone; for they had made known to him the people of Mordecai; wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai.   U UIBZ BOINIU LShLCh ID BMRDKI LBDU KI-AGIDU LU ETh-OM MRDKI UIBQSh AMN LAShMID ETh-KL-AIAUDIM EShR BKL-MLKUTh EChShURUSh OM MRDKI   ו ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי-הגידו לו את-עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את-כל-היהודים אשר בכל-מלכות אחשורוש עם מרדכי
7 In the first month, which is the month Nisan, in the twelfth year of king Ahasuerus, they cast pur, that is, the lot, before Haman from day to day, and from month to month, to the twelfth month, which is the month Adar.   Z BChDSh AREShUN AUE-ChDSh NISN BShNTh ShThIM OShRA LMLK EChShURUSh AFIL FUR AUE AGURL LFNI AMN MIUM LIUM UMChDSh LChDSh ShNIM-OShR AUE-ChDSh EDR   ז בחדש הראשון הוא-חדש ניסן בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחדש שנים-עשר הוא-חדש אדר
8 Haman said to king Ahasuerus: 'There is a certain people scattered abroad and dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom; and their laws are diverse from those of every people; neither keep they the king's laws; therefore it profits not the king to suffer them.   Ch UIEMR AMN LMLK EChShURUSh IShNU OM-EChD MFZR UMFRD BIN AOMIM BKL MDINUTh MLKUThK UDThIAM ShNUTh MKL-OM UETh-DThI AMLK EINM OShIM ULMLK EIN-ShUA LANIChM   ח ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם-אחד מפזר ומפרד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שנות מכל-עם ואת-דתי המלך אינם עשים ולמלך אין-שוה להניחם
9 If it please the king, let it be written that they be destroyed; and I will pay ten thousand talents of silver into the hands of those that have the charge of the king's business, to bring it into the king's treasuries.'   T EM-OL-AMLK TUB IKThB LEBDM UOShRTh ELFIM KKR-KSF EShQUL OL-IDI OShI AMLEKA LABIE EL-GNZI AMLK   ט אם-על-המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר-כסף אשקול על-ידי עשי המלאכה להביא אל-גנזי המלך
10 The king took his ring from his hand, and gave it to Haman the son of Hammedatha the Agagite, the Jews' enemy.   I UISR AMLK ETh-TBOThU MOL IDU UIThNA LAMN BN-AMDThE AEGGI TsRR AIAUDIM   י ויסר המלך את-טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן-המדתא האגגי צרר היהודים
11 The king said to Haman: 'The silver is given to you, the people also, to do with them as it seems good to you.'   IE UIEMR AMLK LAMN AKSF NThUN LK UAOM LOShUTh BU KTUB BOINIK   יא ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך
12 Then were the king's scribes called in the first month, on the thirteenth day thereof, and there was written, according to all that Haman commanded, to the king's satraps, and to the governors that were over every province, and to the princes of every people; to every province according to the writing thereof, and to every people after their language; in the name of king Ahasuerus was it written, and it was sealed with the king's ring.   IB UIQREU SFRI AMLK BChDSh AREShUN BShLUShA OShR IUM BU UIKThB KKL-EShR-TsUA AMN EL EChShDRFNI-AMLK UEL-AFChUTh EShR OL-MDINA UMDINA UEL-ShRI OM UOM MDINA UMDINA KKThBA UOM UOM KLShUNU BShM AMLK EChShURSh NKThB UNChThM BTBOTh AMLK   יב ויקראו ספרי המלך בחדש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב ככל-אשר-צוה המן אל אחשדרפני-המלך ואל-הפחות אשר על-מדינה ומדינה ואל-שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשורש נכתב ונחתם בטבעת המלך
13 Letters were sent by posts into all the king's provinces, to destroy, to slay, and to cause to perish, all Jews, both young and old, little children and women, in one day, even on the thirteenth day of the twelfth month, which is the month Adar, and to take the spoil of them for a prey.   IG UNShLUCh SFRIM BID ARTsIM EL-KL-MDINUTh AMLK LAShMID LARG ULEBD ETh-KL-AIAUDIM MNOR UOD-ZQN TF UNShIM BIUM EChD BShLUShA OShR LChDSh ShNIM-OShR AUE-ChDSh EDR UShLLM LBUZ   יג ונשלוח ספרים ביד הרצים אל-כל-מדינות המלך להשמיד להרג ולאבד את-כל-היהודים מנער ועד-זקן טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחדש שנים-עשר הוא-חדש אדר ושללם לבוז
14 The copy of the writing, to be given out for a decree in every province, was to be published to all peoples, that they should be ready against that day.   ID FThShGN AKThB LANThN DTh BKL-MDINA UMDINA GLUI LKL-AOMIM LAIUTh OThDIM LIUM AZA   יד פתשגן הכתב להנתן דת בכל-מדינה ומדינה גלוי לכל-העמים להיות עתדים ליום הזה
15 The posts went forth in haste by the king's commandment, and the decree was given out in Shushan the castle; and the king and Haman sat down to drink; but the city of Shushan was perplexed.   TU ARTsIM ITsEU DChUFIM BDBR AMLK UADTh NThNA BShUShN ABIRA UAMLK UAMN IShBU LShThUTh UAOIR ShUShN NBUKA   טו הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת נתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18