Ecclesiastes 9 - QALTh - קהלת


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Men Are in the Hand of God

1 For all this I laid to my heart, even to make clear all this: that the righteous, and the wise, and their works, are in the hand of God; whether it be love or hatred, man knows it not; all is before them.   E KI ETh-KL-ZA NThThI EL-LBI ULBUR ETh-KL-ZA EShR ATsDIQIM UAChKMIM UOBDIAM BID AELAIM GM-EABA GM-ShNEA EIN IUDO AEDM AKL LFNIAM   א כי את-כל-זה נתתי אל-לבי ולבור את-כל-זה אשר הצדיקים והחכמים ועבדיהם ביד האלהים גם-אהבה גם-שנאה אין יודע האדם הכל לפניהם
2 All things come alike to all; there is one event to the righteous and to the wicked; to the good and to the clean and to the unclean; to him that sacrifices and to him that sacrifices not; as is the good, so is the sinner, and he that swears, as he that fears an oath.   B AKL KEShR LKL MQRA EChD LTsDIQ ULRShO LTUB ULTAUR ULTME ULZBCh ULEShR EINNU ZBCh KTUB KChTE ANShBO KEShR ShBUOA IRE   ב הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשר איננו זבח כטוב כחטא הנשבע כאשר שבועה ירא
3 This is an evil in all that is done under the sun, that there is one event to all; yes also, the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead.   G ZA RO BKL EShR-NOShA ThChTh AShMSh KI-MQRA EChD LKL UGM LB BNI-AEDM MLE-RO UAULLUTh BLBBM BChIIAM UEChRIU EL-AMThIM   ג זה רע בכל אשר-נעשה תחת השמש כי-מקרה אחד לכל וגם לב בני-האדם מלא-רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל-המתים
4 For to him that is joined to all the living there is hope; for a living dog is better than a dead lion.   D KI-MI EShR IBChR (IChBR) EL KL-AChIIM ISh BTChUN KI-LKLB ChI AUE TUB MN-AERIA AMTh   ד כי-מי אשר יבחר (יחבר) אל כל-החיים יש בטחון כי-לכלב חי הוא טוב מן-האריה המת
5 For the living know that they shall die; but the dead know not any thing, neither have they any more a reward; for the memory of them is forgotten.   A KI AChIIM IUDOIM ShIMThU UAMThIM EINM IUDOIM MEUMA UEIN-OUD LAM ShKR KI NShKCh ZKRM   ה כי החיים יודעים שימתו והמתים אינם יודעים מאומה ואין-עוד להם שכר כי נשכח זכרם
6 As well their love, as their hatred and their envy, is long ago perished; neither have they any more a portion for ever in any thing that is done under the sun.   U GM EABThM GM-ShNEThM GM-QNEThM KBR EBDA UChLQ EIN-LAM OUD LOULM BKL EShR-NOShA ThChTh AShMSh   ו גם אהבתם גם-שנאתם גם-קנאתם כבר אבדה וחלק אין-להם עוד לעולם בכל אשר-נעשה תחת השמש
7 Go your way, eat your bread with joy, and drink your wine with a merry heart; for God has already accepted your works.   Z LK EKL BShMChA LChMK UShThA BLB-TUB IINK KI KBR RTsA AELAIM ETh-MOShIK   ז לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב-טוב יינך כי כבר רצה האלהים את-מעשיך
8 Let your garments be always white; and let your head lack no oil.   Ch BKL-OTh IAIU BGDIK LBNIM UShMN OL-REShK EL-IChSR   ח בכל-עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על-ראשך אל-יחסר
9 Enjoy life with the wife whom you love all the days of the life of your vanity, which He has given you under the sun, all the days of your vanity; for that is your portion in life, and in your labour wherein you labor under the sun.   T REA ChIIM OM-EShA EShR-EABTh KL-IMI ChII ABLK EShR NThN-LK ThChTh AShMSh KL IMI ABLK KI AUE ChLQK BChIIM UBOMLK EShR-EThA OML ThChTh AShMSh   ט ראה חיים עם-אשה אשר-אהבת כל-ימי חיי הבלך אשר נתן-לך תחת השמש כל ימי הבלך כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר-אתה עמל תחת השמש
10 Whatsoever your hand attains to do by your strength, that do; for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, in the grave, whither you go.   I KL EShR ThMTsE IDK LOShUTh BKChK OShA KI EIN MOShA UChShBUN UDOTh UChKMA BShEUL EShR EThA ALK ShMA   י כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה
11 I returned, and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favour to men of skill; but time and chance happens to them all.   IE ShBThI UREA ThChTh-AShMSh KI LE LQLIM AMRUTs ULE LGBURIM AMLChMA UGM LE LChKMIM LChM UGM LE LNBNIM OShR UGM LE LIDOIM ChN KI-OTh UFGO IQRA ETh-KLM   יא שבתי וראה תחת-השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבנים עשר וגם לא לידעים חן כי-עת ופגע יקרה את-כלם
12 For man also knows not his time; as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare, even so are the sons of men snared in an evil time, when it falls suddenly on them.   IB KI GM LE-IDO AEDM ETh-OThU KDGIM ShNEChZIM BMTsUDA ROA UKTsFRIM AEChZUTh BFCh KAM IUQShIM BNI AEDM LOTh ROA KShThFUL OLIAM FThEM   יב כי גם לא-ידע האדם את-עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה וכצפרים האחזות בפח כהם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול עליהם פתאם
13 This also have I seen as wisdom under the sun, and it seemed great to me:   IG GM-ZA REIThI ChKMA ThChTh AShMSh UGDULA AIE ELI   יג גם-זה ראיתי חכמה תחת השמש וגדולה היא אלי
14 there was a little city, and few men within it; and there came a great king against it, and besieged it, and built great bulwarks against it;   ID OIR QTNA UENShIM BA MOT UBE-ELIA MLK GDUL USBB EThA UBNA OLIA MTsUDIM GDLIM   יד עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא-אליה מלך גדול וסבב אתה ובנה עליה מצודים גדלים
15 now there was found in it a man poor and wise, and he by his wisdom delivered the city; yet no man remembered that same poor man.   TU UMTsE BA EISh MSKN ChKM UMLT-AUE ETh-AOIR BChKMThU UEDM LE ZKR ETh-AEISh AMSKN AAUE   טו ומצא בה איש מסכן חכם ומלט-הוא את-העיר בחכמתו ואדם לא זכר את-האיש המסכן ההוא
16 Then said I: 'Wisdom is better than strength; nevertheless the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard.'   TZ UEMRThI ENI TUBA ChKMA MGBURA UChKMTh AMSKN BZUIA UDBRIU EINM NShMOIM   טז ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים
17 The words of the wise spoken in quiet are more acceptable than the cry of a ruler among fools.   IZ DBRI ChKMIM BNChTh NShMOIM MZOQTh MUShL BKSILIM   יז דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים
18 Wisdom is better than weapons of war; but one sinner destroys much good.   ICh TUBA ChKMA MKLI QRB UChUTE EChD IEBD TUBA ARBA   יח טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18