Deuteronomy 7 - DBRIM - דברים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Warnings

1 When IAUA your God shall bring you into the land whither you go to possess it, and shall cast out many nations before you, the Hittite, and the Girgashite, and the Amorite, and the Canaanite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite, seven nations greater and mightier than you;   E KI IBIEK IAUA ELAIK EL-AERTs EShR-EThA BE-ShMA LRShThA UNShL GUIM-RBIM MFNIK AChThI UAGRGShI UAEMRI UAKNONI UAFRZI UAChUI UAIBUSI ShBOA GUIM RBIM UOTsUMIM MMK   א כי יביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה ונשל גוים-רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצומים ממך
2 and when IAUA your God shall deliver them up before you, and you shall smite them; then you shall utterly destroy them; you shall make no covenant with them, nor show mercy to them;   B UNThNM IAUA ELAIK LFNIK UAKIThM AChRM ThChRIM EThM LE-ThKRTh LAM BRITh ULE ThChNM   ב ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא-תכרת להם ברית ולא תחנם
3 neither shall you make marriages with them: your daughter you shall not give to his son, nor his daughter shall you take to your son.   G ULE ThThChThN BM BThK LE-ThThN LBNU UBThU LE-ThQCh LBNK   ג ולא תתחתן בם בתך לא-תתן לבנו ובתו לא-תקח לבנך
4 For he will turn away your son from following Me, that they may serve other gods; so will the anger of IAUA be kindled against you, and He will destroy you quickly.   D KI-ISIR ETh-BNK MEChRI UOBDU ELAIM EChRIM UChRA EF-IAUA BKM UAShMIDK MAR   ד כי-יסיר את-בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף-יהוה בכם והשמידך מהר
5 But thus shall you deal with them: you shall break down their altars, and dash in pieces their pillars, and cut down their Asherim, and burn their graven images with fire.   A KI-EM-KA ThOShU LAM MZBChThIAM ThThTsU UMTsBThM ThShBRU UEShIRAM ThGDOUN UFSILIAM ThShRFUN BESh   ה כי-אם-כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש
6 For you are a holy people to IAUA your God: IAUA your God has chosen you to be His own treasure, out of all peoples that are on the face of the earth.   U KI OM QDUSh EThA LIAUA ELAIK BK BChR IAUA ELAIK LAIUTh LU LOM SGLA MKL AOMIM EShR OL-FNI AEDMA   ו כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך בך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על-פני האדמה
7 IAUA did not set His love on you, nor choose you, because you were more in number than any people--for you were the fewest of all peoples--   Z LE MRBKM MKL-AOMIM ChShQ IAUA BKM UIBChR BKM KI-EThM AMOT MKL-AOMIM   ז לא מרבכם מכל-העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי-אתם המעט מכל-העמים
8 but because IAUA loved you, and because He would keep the oath which He swore to your fathers, has IAUA brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondage, from the hand of Pharaoh king of Egypt.   Ch KI MEABTh IAUA EThKM UMShMRU ETh-AShBOA EShR NShBO LEBThIKM AUTsIE IAUA EThKM BID ChZQA UIFDK MBITh OBDIM MID FROA MLK-MTsRIM   ח כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את-השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך-מצרים
9 Know therefore that IAUA your God, He is God; the faithful God, who keeps covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to a thousand generations;   T UIDOTh KI-IAUA ELAIK AUE AELAIM AEL ANEMN ShMR ABRITh UAChSD LEABIU ULShMRI MTsUThU LELF DUR   ט וידעת כי-יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף דור
10 and repays them that hate Him to their face, to destroy them; He will not be slack to him that hates Him, He will repay him to his face.   I UMShLM LShNEIU EL-FNIU LAEBIDU LE IEChR LShNEU EL-FNIU IShLM-LU   י ומשלם לשנאיו אל-פניו להאבידו לא יאחר לשנאו אל-פניו ישלם-לו
11 You shall therefore keep the commandment, and the statutes, and the ordinances, which I command you this day, to do them.   IE UShMRTh ETh-AMTsUA UETh-AChQIM UETh-AMShFTIM EShR ENKI MTsUK AIUM LOShUThM   יא ושמרת את-המצוה ואת-החקים ואת-המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם
12 It shall come to pass, because you hearken to these ordinances, and keep, and do them, that IAUA your God shall keep with you the covenant and the mercy which He swore to your fathers,   IB UAIA OQB ThShMOUN ETh AMShFTIM AELA UShMRThM UOShIThM EThM UShMR IAUA ELAIK LK ETh-ABRITh UETh-AChSD EShR NShBO LEBThIK   יב והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר יהוה אלהיך לך את-הברית ואת-החסד אשר נשבע לאבתיך
13 and He will love you, and bless you, and increase you; He will also bless the fruit of your body and the fruit of your land, your corn and your wine and your oil, the increase of your cows and the young of your flock, in the land which He swore to your fathers to give you.   IG UEABK UBRKK UARBK UBRK FRI-BTNK UFRI-EDMThK DGNK UThIRShK UITsARK ShGR-ELFIK UOShThRTh TsENK OL AEDMA EShR-NShBO LEBThIK LThTh LK   יג ואהבך וברכך והרבך וברך פרי-בטנך ופרי-אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר-אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר-נשבע לאבתיך לתת לך
14 You shall be blessed above all peoples; there shall not be male or female barren among you, or among your cattle.   ID BRUK ThAIA MKL-AOMIM LE-IAIA BK OQR UOQRA UBBAMThK   יד ברוך תהיה מכל-העמים לא-יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך
15 IAUA will take away from you all sickness; and He will put none of the evil diseases of Egypt, which you know, on you, but will lay them on all them that hate you.   TU UASIR IAUA MMK KL-ChLI UKL-MDUI MTsRIM AROIM EShR IDOTh LE IShIMM BK UNThNM BKL-ShNEIK   טו והסיר יהוה ממך כל-חלי וכל-מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל-שנאיך
16 You shall consume all the peoples that IAUA your God shall deliver to you; your eye shall not pity them; neither shall you serve their gods; for that will be a snare to you.   TZ UEKLTh ETh-KL-AOMIM EShR IAUA ELAIK NThN LK LE-ThChUS OINK OLIAM ULE ThOBD ETh-ELAIAM KI-MUQSh AUE LK   טז ואכלת את-כל-העמים אשר יהוה אלהיך נתן לך לא-תחוס עינך עליהם ולא תעבד את-אלהיהם כי-מוקש הוא לך
17 If you shall say in your heart: 'These nations are more than I; how can I dispossess them?'   IZ KI ThEMR BLBBK RBIM AGUIM AELA MMNI EIKA EUKL LAURIShM   יז כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם
18 you shall not be afraid of them; you shall well remember what IAUA your God did to Pharaoh, and to all Egypt:   ICh LE ThIRE MAM ZKR ThZKR ETh EShR-OShA IAUA ELAIK LFROA ULKL-MTsRIM   יח לא תירא מהם זכר תזכר את אשר-עשה יהוה אלהיך לפרעה ולכל-מצרים
19 the great trials which your eyes saw, and the signs, and the wonders, and the mighty hand, and the outstretched arm, whereby IAUA your God brought you out; so shall IAUA your God do to all the peoples of whom you are afraid.   IT AMSTh AGDLTh EShR-REU OINIK UAEThTh UAMFThIM UAID AChZQA UAZRO ANTUIA EShR AUTsEK IAUA ELAIK KN-IOShA IAUA ELAIK LKL-AOMIM EShR-EThA IRE MFNIAM   יט המסת הגדלת אשר-ראו עיניך והאתת והמפתים והיד החזקה והזרע הנטויה אשר הוצאך יהוה אלהיך כן-יעשה יהוה אלהיך לכל-העמים אשר-אתה ירא מפניהם
20 Moreover IAUA your God will send the hornet among them, until they that are left, and they that hide themselves, perish from before you.   K UGM ETh-ATsROA IShLCh IAUA ELAIK BM OD-EBD ANShERIM UANSThRIM MFNIK   כ וגם את-הצרעה ישלח יהוה אלהיך בם עד-אבד הנשארים והנסתרים מפניך
21 You shall not be affrighted at them; for IAUA your God is in the middle of you, a God great and awful.   KE LE ThORTs MFNIAM KI-IAUA ELAIK BQRBK EL GDUL UNURE   כא לא תערץ מפניהם כי-יהוה אלהיך בקרבך אל גדול ונורא
22 IAUA your God will cast out those nations before you by little and little; you may not consume them quickly, unless the beasts of the field increase on you.   KB UNShL IAUA ELAIK ETh-AGUIM AEL MFNIK MOT MOT LE ThUKL KLThM MAR FN-ThRBA OLIK ChITh AShDA   כב ונשל יהוה אלהיך את-הגוים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלתם מהר פן-תרבה עליך חית השדה
23 But IAUA your God shall deliver them up before you, and shall discomfit them with a great discomfiture, until they be destroyed.   KG UNThNM IAUA ELAIK LFNIK UAMM MAUMA GDLA OD AShMDM   כג ונתנם יהוה אלהיך לפניך והמם מהומה גדלה עד השמדם
24 He shall deliver their kings into your hand, and you shall make their name to perish from under heaven; there shall no man be able to stand against you, until you have destroyed them.   KD UNThN MLKIAM BIDK UAEBDTh ETh-ShMM MThChTh AShMIM LE-IThITsB EISh BFNIK OD AShMDK EThM   כד ונתן מלכיהם בידך והאבדת את-שמם מתחת השמים לא-יתיצב איש בפניך עד השמדך אתם
25 The graven images of their gods shall you burn with fire; you shall not covet the silver or the gold that is on them, nor take it to you, unless you be snared therein; for it is an abomination to IAUA your God.   KA FSILI ELAIAM ThShRFUN BESh LE-ThChMD KSF UZAB OLIAM ULQChTh LK FN ThUQSh BU KI ThUOBTh IAUA ELAIK AUE   כה פסילי אלהיהם תשרפון באש לא-תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו כי תועבת יהוה אלהיך הוא
26 You shall not bring an abomination into your house, and be accursed like to it; you shall utterly detest it, and you shall utterly abhor it; for it is a devoted thing.   KU ULE-ThBIE ThUOBA EL-BIThK UAIITh ChRM KMAU ShQTs ThShQTsNU UThOB ThThOBNU KI-ChRM AUE   כו ולא-תביא תועבה אל-ביתך והיית חרם כמהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי-חרם הוא

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18