Deuteronomy 5 - DBRIM - דברים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

The Ten Commandments Repeated

1 Moses called to all Israel, and said to them: Hear, O Israel, the statutes and the ordinances which I speak in your ears this day, that you may learn them, and observe to do them.   E UIQRE MShA EL-KL-IShREL UIEMR ELAM ShMO IShREL ETh-AChQIM UETh-AMShFTIM EShR ENKI DBR BEZNIKM AIUM ULMDThM EThM UShMRThM LOShThM   א ויקרא משה אל-כל-ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את-החקים ואת-המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעשתם
2 IAUA our God made a covenant with us in Horeb.   B IAUA ELAINU KRTh OMNU BRITh BChRB   ב יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב
3 IAUA made not this covenant with our fathers, but with us, even us, who are all of us here alive this day.   G LE ETh-EBThINU KRTh IAUA ETh-ABRITh AZETh KI EThNU ENChNU ELA FA AIUM KLNU ChIIM   ג לא את-אבתינו כרת יהוה את-הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים
4 IAUA spoke with you face to face in the mount out of the middle of the fire--   D FNIM BFNIM DBR IAUA OMKM BAR MThUK AESh   ד פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש
5 I stood between IAUA and you at that time, to declare to you the word of IAUA; for you were afraid because of the fire, and went not up into the mount--saying:   A ENKI OMD BIN-IAUA UBINIKM BOTh AAUE LAGID LKM ETh-DBR IAUA KI IREThM MFNI AESh ULE-OLIThM BAR LEMR   ה אנכי עמד בין-יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את-דבר יהוה כי יראתם מפני האש ולא-עליתם בהר לאמר
6 I am IAUA your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before Me.   U ENKI IAUA ELAIK EShR AUTsEThIK MERTs MTsRIM MBITh OBDIM LE-IAIA LK ELAIM EChRIM OL-FNI   ו אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא-יהיה לך אלהים אחרים על-פני
7 You shall not make to you a graven image, even any manner of likeness, of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.   Z LE-ThOShA LK FSL KL-ThMUNA EShR BShMIM MMOL UEShR BERTs MThChTh UEShR BMIM MThChTh LERTs   ז לא-תעשה לך פסל כל-תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ
8 You shall not bow down to them, nor serve them; for I IAUA your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, and on the third and on the fourth generation of them that hate Me,   Ch LE-ThShThChUA LAM ULE ThOBDM KI ENKI IAUA ELAIK EL QNE FQD OUN EBUTh OL-BNIM UOL-ShLShIM UOL-RBOIM LShNEI   ח לא-תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על-בנים ועל-שלשים ועל-רבעים לשנאי
9 and showing mercy to the thousandth generation of them that love Me and keep My commandments.   T UOShA ChSD LELFIM LEABI ULShMRI MTsUThU (MTsUThI)   ט ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותו (מצותי)
10 You shall not take the name of IAUA your God in vain; for IAUA will not hold him guiltless that takes His name in vain.   I LE ThShE ETh-ShM-IAUA ELAIK LShUE KI LE INQA IAUA ETh EShR-IShE ETh-ShMU LShUE   י לא תשא את-שם-יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר-ישא את-שמו לשוא
11 Observe the Sabbath day, to keep it holy, as IAUA your God commanded you.   IE ShMUR ETh-IUM AShBTh LQDShU KEShR TsUK IAUA ELAIK   יא שמור את-יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך
12 Six days shall you labor, and do all your work;   IB ShShTh IMIM ThOBD UOShITh KL-MLEKThK   יב ששת ימים תעבד ועשית כל-מלאכתך
13 but the seventh day is a Sabbath to IAUA your God, in it you shall not do any manner of work, you, nor your son, nor your daughter, nor your man-servant, nor your maid-servant, nor your ox, nor your ass, nor any of your cattle, nor your stranger that is within your gates; that your man-servant and your maid-servant may rest as well as you.   IG UIUM AShBIOI ShBTh LIAUA ELAIK LE ThOShA KL-MLEKA EThA UBNK-UBThK UOBDK-UEMThK UShURK UChMRK UKL-BAMThK UGRK EShR BShORIK LMON INUCh OBDK UEMThK KMUK   יג ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך ועבדך-ואמתך ושורך וחמרך וכל-בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך
14 You shall remember that you was a servant in the land of Egypt, and IAUA your God brought you out there by a mighty hand and by an outstretched arm; therefore IAUA your God commanded you to keep the Sabbath day.   ID UZKRTh KI OBD AIITh BERTs MTsRIM UITsEK IAUA ELAIK MShM BID ChZQA UBZRO NTUIA OL-KN TsUK IAUA ELAIK LOShUTh ETh-IUM AShBTh   יד וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על-כן צוך יהוה אלהיך לעשות את-יום השבת
15 Honor your father and your mother, as IAUA your God commanded you; that your days may be long, and that it may go well with you, on the land which IAUA your God gives you.   TU KBD ETh-EBIK UETh-EMK KEShR TsUK IAUA ELAIK LMON IERIKN IMIK ULMON IITB LK OL AEDMA EShR-IAUA ELAIK NThN LK   טו כבד את-אביך ואת-אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר-יהוה אלהיך נתן לך
16 You shall not murder. Neither shall you commit adultery. Neither shall you steal. Neither shall you bear false witness against your neighbor.   TZ LE ThRTsCh ULE ThNEF ULE ThGNB ULE-ThONA BROK OD ShUE   טז לא תרצח ולא תנאף ולא תגנב ולא-תענה ברעך עד שוא
17 Neither shall you covet your neighbors' wife; neither shall you desire your neighbors' house, his field, or his man-servant, or his maid-servant, his ox, or his ass, or any thing that is your neighbors'.   IZ ULE ThChMD EShTh ROK ULE ThThEUA BITh ROK ShDAU UOBDU UEMThU ShURU UChMRU UKL EShR LROK   יז ולא תחמד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך
18 These words IAUA spoke to all your assembly in the mount out of the middle of the fire, of the cloud, and of the thick darkness, with a great voice, and it went on no more. He wrote them on two tables of stone, and gave them to me.   ICh ETh-ADBRIM AELA DBR IAUA EL-KL-QALKM BAR MThUK AESh AONN UAORFL QUL GDUL ULE ISF UIKThBM OL-ShNI LChTh EBNIM UIThNM ELI   יח את-הדברים האלה דבר יהוה אל-כל-קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על-שני לחת אבנים ויתנם אלי
19 It came to pass, when you heard the voice out of the middle of the darkness, while the mountain did burn with fire, that you came near to me, even all the heads of your tribes, and your elders;   IT UIAI KShMOKM ETh-AQUL MThUK AChShK UAAR BOR BESh UThQRBUN ELI KL-REShI ShBTIKM UZQNIKM   יט ויהי כשמעכם את-הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל-ראשי שבטיכם וזקניכם
20 and you said: 'Behold, IAUA our God has shown us His glory and His greatness, and we have heard His voice out of the middle of the fire; we have seen this day that God does speak with man, and he lives.   K UThEMRU AN ARENU IAUA ELAINU ETh-KBDU UETh-GDLU UETh-QLU ShMONU MThUK AESh AIUM AZA REINU KI-IDBR ELAIM ETh-AEDM UChI   כ ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את-כבדו ואת-גדלו ואת-קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי-ידבר אלהים את-האדם וחי
21 Now therefore why should we die? for this great fire will consume us; if we hear the voice of IAUA our God any more, then we shall die.   KE UOThA LMA NMUTh KI ThEKLNU AESh AGDLA AZETh EM-ISFIM ENChNU LShMO ETh-QUL IAUA ELAINU OUD UMThNU   כא ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם-יספים אנחנו לשמע את-קול יהוה אלהינו עוד ומתנו
22 For who is there of all flesh, that has heard the voice of the living God speaking out of the middle of the fire, as we have, and lived?   KB KI MI KL-BShR EShR ShMO QUL ELAIM ChIIM MDBR MThUK-AESh KMNU UIChI   כב כי מי כל-בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך-האש כמנו ויחי
23 Go you near, and hear all that IAUA our God may say; and you shall speak to us all that IAUA our God may speak to you; and we will hear it and do it.'   KG QRB EThA UShMO ETh KL-EShR IEMR IAUA ELAINU UETh ThDBR ELINU ETh KL-EShR IDBR IAUA ELAINU ELIK UShMONU UOShINU   כג קרב אתה ושמע את כל-אשר יאמר יהוה אלהינו ואת תדבר אלינו את כל-אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו
24 IAUA heard the voice of your words, when you spoke to me; and IAUA said to me: 'I have heard the voice of the words of this people, which they have spoken to you; they have well said all that they have spoken.   KD UIShMO IAUA ETh-QUL DBRIKM BDBRKM ELI UIEMR IAUA ELI ShMOThI ETh-QUL DBRI AOM AZA EShR DBRU ELIK AITIBU KL-EShR DBRU   כד וישמע יהוה את-קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את-קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל-אשר דברו
25 O that they had such a heart as this always, to fear Me, and keep all My commandments, that it might be well with them, and with their children for ever!   KA MI-IThN UAIA LBBM ZA LAM LIREA EThI ULShMR ETh-KL-MTsUThI KL-AIMIM LMON IITB LAM ULBNIAM LOLM   כה מי-יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את-כל-מצותי כל-הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם
26 Go say to them: Return you to your tents.   KU LK EMR LAM ShUBU LKM LEALIKM   כו לך אמר להם שובו לכם לאהליכם
27 But as for you, stand you here by Me, and I will speak to you all the commandment, and the statutes, and the ordinances, which you shall teach them, that they may do them in the land which I give them to possess it.'   KZ UEThA FA OMD OMDI UEDBRA ELIK ETh KL-AMTsUA UAChQIM UAMShFTIM EShR ThLMDM UOShU BERTs EShR ENKI NThN LAM LRShThA   כז ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל-המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה
28 You shall observe to do therefore as IAUA your God has commanded you; you shall not turn aside to the right hand or to the left.   KCh UShMRThM LOShUTh KEShR TsUA IAUA ELAIKM EThKM LE ThSRU IMIN UShMEL   כח ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ושמאל
29 You shall walk in all the way which IAUA your God has commanded you, that you may live, and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess.   KT BKL-ADRK EShR TsUA IAUA ELAIKM EThKM ThLKU LMON ThChIUN UTUB LKM UAERKThM IMIM BERTs EShR ThIRShUN   כט בכל-הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18