Deuteronomy 28 - DBRIM - דברים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Blessings at Gerizim

1 It shall come to pass, if you shall hearken diligently to the voice of IAUA your God, to observe to do all His commandments which I command you this day, that IAUA your God will set you on high above all the nations of the earth.   E UAIA EM-ShMUO ThShMO BQUL IAUA ELAIK LShMR LOShUTh ETh-KL-MTsUThIU EShR ENKI MTsUK AIUM UNThNK IAUA ELAIK OLIUN OL KL-GUII AERTs   א והיה אם-שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל-גויי הארץ
2 All these blessings shall come on you, and overtake you, if you shall hearken to the voice of IAUA your God.   B UBEU OLIK KL-ABRKUTh AELA UAShIGK KI ThShMO BQUL IAUA ELAIK   ב ובאו עליך כל-הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך
3 Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field.   G BRUK EThA BOIR UBRUK EThA BShDA   ג ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה
4 Blessed shall be the fruit of your body, and the fruit of your land, and the fruit of your cattle, the increase of your cows, and the young of your flock.   D BRUK FRI-BTNK UFRI EDMThK UFRI BAMThK ShGR ELFIK UOShThRUTh TsENK   ד ברוך פרי-בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך
5 Blessed shall be your basket and your kneading-trough.   A BRUK TNEK UMShERThK   ה ברוך טנאך ומשארתך
6 Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out.   U BRUK EThA BBEK UBRUK EThA BTsEThK   ו ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך
7 IAUA will cause your enemies that rise up against you to be smitten before you; they shall come out against you one way, and shall flee before you seven ways.   Z IThN IAUA ETh-EIBIK AQMIM OLIK NGFIM LFNIK BDRK EChD ITsEU ELIK UBShBOA DRKIM INUSU LFNIK   ז יתן יהוה את-איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך
8 IAUA will command the blessing with you in your barns, and in all that you put your hand to; and He will bless you in the land which IAUA your God gives you.   Ch ITsU IAUA EThK ETh-ABRKA BESMIK UBKL MShLCh IDK UBRKK BERTs EShR-IAUA ELAIK NThN LK   ח יצו יהוה אתך את-הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך
9 IAUA will establish you for a holy people to Himself, as He has sworn to you; if you shall keep the commandments of IAUA your God, and walk in His ways.   T IQIMK IAUA LU LOM QDUSh KEShR NShBO-LK KI ThShMR ETh-MTsUTh IAUA ELAIK UALKTh BDRKIU   ט יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע-לך כי תשמר את-מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו
10 All the peoples of the earth shall see that the name of IAUA is called on you; and they shall be afraid of you.   I UREU KL-OMI AERTs KI ShM IAUA NQRE OLIK UIREU MMK   י וראו כל-עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך
11 IAUA will make you over-abundant for good, in the fruit of your body, and in the fruit of your cattle, and in the fruit of your land, in the land which IAUA swore to your fathers to give you.   IE UAUThRK IAUA LTUBA BFRI BTNK UBFRI BAMThK UBFRI EDMThK OL AEDMA EShR NShBO IAUA LEBThIK LThTh LK   יא והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך
12 IAUA will open to you His good treasure the heaven to give the rain of your land in its season, and to bless all the work of your hand; and you shall lend to many nations, but you shall not borrow.   IB IFThCh IAUA LK ETh-EUTsRU ATUB ETh-AShMIM LThTh MTR-ERTsK BOThU ULBRK ETh KL-MOShA IDK UALUITh GUIM RBIM UEThA LE ThLUA   יב יפתח יהוה לך את-אוצרו הטוב את-השמים לתת מטר-ארצך בעתו ולברך את כל-מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה
13 IAUA will make you the head, and not the tail; and you shall be above only, and you shall not be beneath; if you shall hearken to the commandments of IAUA your God, which I command you this day, to observe and to do them;   IG UNThNK IAUA LRESh ULE LZNB UAIITh RQ LMOLA ULE ThAIA LMTA KI-ThShMO EL-MTsUTh IAUA ELAIK EShR ENKI MTsUK AIUM LShMR ULOShUTh   יג ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי-תשמע אל-מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות
14 and shall not turn aside from any of the words which I command you this day, to the right hand, or to the left, to go after other gods to serve them.   ID ULE ThSUR MKL-ADBRIM EShR ENKI MTsUA EThKM AIUM IMIN UShMEUL LLKTh EChRI ELAIM EChRIM LOBDM   יד ולא תסור מכל-הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם
15 But it shall come to pass, if you will not hearken to the voice of IAUA your God, to observe to do all His commandments and His statutes which I command you this day; that all these curses shall come on you, and overtake you.   TU UAIA EM-LE ThShMO BQUL IAUA ELAIK LShMR LOShUTh ETh-KL-MTsUThIU UChQThIU EShR ENKI MTsUK AIUM UBEU OLIK KL-AQLLUTh AELA UAShIGUK   טו והיה אם-לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל-הקללות האלה והשיגוך
16 Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the field.   TZ ERUR EThA BOIR UERUR EThA BShDA   טז ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה
17 Cursed shall be your basket and your kneading-trough.   IZ ERUR TNEK UMShERThK   יז ארור טנאך ומשארתך
18 Cursed shall be the fruit of your body, and the fruit of your land, the increase of your cows, and the young of your flock.   ICh ERUR FRI-BTNK UFRI EDMThK ShGR ELFIK UOShThRTh TsENK   יח ארור פרי-בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרת צאנך
19 Cursed shall you be when you come in, and cursed shall you be when you go out.   IT ERUR EThA BBEK UERUR EThA BTsEThK   יט ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך
20 IAUA will send on you cursing, discomfiture, and rebuke, in all that you put your hand to to do, until you be destroyed, and until you perish quickly; because of the evil of your doings, whereby you have forsaken Me.   K IShLCh IAUA BK ETh-AMERA ETh-AMAUMA UETh-AMGORTh BKL-MShLCh IDK EShR ThOShA OD AShMDK UOD-EBDK MAR MFNI RO MOLLIK EShR OZBThNI   כ ישלח יהוה בך את-המארה את-המהומה ואת-המגערת בכל-משלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד-אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני
21 IAUA will make the pestilence cleave to you, until He have consumed you from off the land, whither you go in to possess it.   KE IDBQ IAUA BK ETh-ADBR OD KLThU EThK MOL AEDMA EShR-EThA BE-ShMA LRShThA   כא ידבק יהוה בך את-הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר-אתה בא-שמה לרשתה
22 IAUA will smite you with consumption, and with fever, and with inflammation, and with fiery heat, and with drought, and with blasting, and with mildew; and they shall pursue you until you perish.   KB IKKA IAUA BShChFTh UBQDChTh UBDLQTh UBChRChR UBChRB UBShDFUN UBIRQUN URDFUK OD EBDK   כב יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך
23 Your heaven that is over your head shall be brass, and the earth that is under you shall be iron.   KG UAIU ShMIK EShR OL-REShK NChShTh UAERTs EShR-ThChThIK BRZL   כג והיו שמיך אשר על-ראשך נחשת והארץ אשר-תחתיך ברזל
24 IAUA will make the rain of your land powder and dust; from heaven shall it come down on you, until you be destroyed.   KD IThN IAUA ETh-MTR ERTsK EBQ UOFR MN-AShMIM IRD OLIK OD AShMDK   כד יתן יהוה את-מטר ארצך אבק ועפר מן-השמים ירד עליך עד השמדך
25 IAUA will cause you to be smitten before your enemies; you shall go out one way against them, and shall flee seven ways before them; and you shall be a horror to all the kingdoms of the earth.   KA IThNK IAUA NGF LFNI EIBIK BDRK EChD ThTsE ELIU UBShBOA DRKIM ThNUS LFNIU UAIITh LZOUA LKL MMLKUTh AERTs   כה יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ
26 Your carcasses shall be food to all flying creatures of the heavens, and to the beasts of the earth, and there shall be none to frighten them away.   KU UAIThA NBLThK LMEKL LKL-OUF AShMIM ULBAMTh AERTs UEIN MChRID   כו והיתה נבלתך למאכל לכל-עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד
27 IAUA will smite you with the boil of Egypt, and with the emerods, and with the scab, and with the itch, whereof you can not be healed.   KZ IKKA IAUA BShChIN MTsRIM UBOFLIM (UBTChRIM) UBGRB UBChRS EShR LE-ThUKL LARFE   כז יככה יהוה בשחין מצרים ובעפלים (ובטחרים) ובגרב ובחרס אשר לא-תוכל להרפא
28 IAUA will smite you with madness, and with blindness, and with astonishment of heart.   KCh IKKA IAUA BShGOUN UBOURUN UBThMAUN LBB   כח יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב
29 You shall grope at noonday, as the blind gropes in darkness, and you shall not make your ways prosperous; and you shall be only oppressed and robbed always, and there shall be none to save you.   KT UAIITh MMShSh BTsARIM KEShR IMShSh AOUR BEFLA ULE ThTsLICh ETh-DRKIK UAIITh EK OShUQ UGZUL KL-AIMIM UEIN MUShIO   כט והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את-דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל-הימים ואין מושיע
30 You shall betroth a wife, and another man shall lie with her; you shall build a house, and you shall not dwell therein; you shall plant a vineyard, and shall not use the fruit thereof.   L EShA ThERSh UEISh EChR IShGLNA (IShKBNA) BITh ThBNA ULE-ThShB BU KRM ThTO ULE ThChLLNU   ל אשה תארש ואיש אחר ישגלנה (ישכבנה) בית תבנה ולא-תשב בו כרם תטע ולא תחללנו
31 Your ox shall be slain before your eyes, and you shall not eat thereof; your ass shall be violently taken away from before your face, and shall not be restored to you; your sheep shall be given to your enemies; and you shall have none to save you.   LE ShURK TBUCh LOINIK ULE ThEKL MMNU ChMRK GZUL MLFNIK ULE IShUB LK TsENK NThNUTh LEIBIK UEIN LK MUShIO   לא שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע
32 Your sons and your daughters shall be given to another people, and your eyes shall look, and fail with longing for them all the day; and there shall be nothing in the power of your hand.   LB BNIK UBNThIK NThNIM LOM EChR UOINIK REUTh UKLUTh ELIAM KL-AIUM UEIN LEL IDK   לב בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל-היום ואין לאל ידך
33 The fruit of your land, and all your labors, shall a nation which you know not eat up; and you shall be only oppressed and crushed away:   LG FRI EDMThK UKL-IGIOK IEKL OM EShR LE-IDOTh UAIITh RQ OShUQ URTsUTs KL-AIMIM   לג פרי אדמתך וכל-יגיעך יאכל עם אשר לא-ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל-הימים
34 so that you shall be mad for the sight of your eyes which you shall see.   LD UAIITh MShGO MMREA OINIK EShR ThREA   לד והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה
35 IAUA will smite you in the knees, and in the legs, with a sore boil, whereof you can not be healed, from the sole of your foot to the crown of your head.   LA IKKA IAUA BShChIN RO OL-ABRKIM UOL-AShQIM EShR LE-ThUKL LARFE MKF RGLK UOD QDQDK   לה יככה יהוה בשחין רע על-הברכים ועל-השקים אשר לא-תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך
36 IAUA will bring you, and your king whom you shall set over you, to a nation that you have not known, you nor your fathers; and there shall you serve other gods, wood and stone.   LU IULK IAUA EThK UETh-MLKK EShR ThQIM OLIK EL-GUI EShR LE-IDOTh EThA UEBThIK UOBDTh ShM ELAIM EChRIM OTs UEBN   לו יולך יהוה אתך ואת-מלכך אשר תקים עליך אל-גוי אשר לא-ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן
37 You shall become an astonishment, a proverb, and a byword, among all the peoples whither IAUA shall lead you away.   LZ UAIITh LShMA LMShL ULShNINA BKL AOMIM EShR-INAGK IAUA ShMA   לז והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר-ינהגך יהוה שמה
38 You shall carry much seed out into the field, and shall gather little in; for the locust shall consume it.   LCh ZRO RB ThUTsIE AShDA UMOT ThESF KI IChSLNU AERBA   לח זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה
39 You shall plant vineyards and dress them, but you shall neither drink of the wine, nor gather the grapes; for the worm shall eat them.   LT KRMIM ThTO UOBDTh UIIN LE-ThShThA ULE ThEGR KI ThEKLNU AThLOTh   לט כרמים תטע ועבדת ויין לא-תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת
40 You shall have olive-trees throughout all your borders, but you shall not anoint yourself with the oil; for your olives shall drop off.   M ZIThIM IAIU LK BKL-GBULK UShMN LE ThSUK KI IShL ZIThK   מ זיתים יהיו לך בכל-גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך
41 You shall beget sons and daughters, but they shall not be your; for they shall go into captivity.   ME BNIM UBNUTh ThULID ULE-IAIU LK KI ILKU BShBI   מא בנים ובנות תוליד ולא-יהיו לך כי ילכו בשבי
42 All your trees and the fruit of your land shall the locust possess.   MB KL-OTsK UFRI EDMThK IIRSh ATsLTsL   מב כל-עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל
43 The stranger that is in the middle of you shall mount up above you higher and higher; and you shall come down lower and lower.   MG AGR EShR BQRBK IOLA OLIK MOLA MOLA UEThA ThRD MTA MTA   מג הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה
44 He shall lend to you, and you shall not lend to him; he shall be the head, and you shall be the tail.   MD AUE ILUK UEThA LE ThLUNU AUE IAIA LRESh UEThA ThAIA LZNB   מד הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב
45 All these curses shall come on you, and shall pursue you, and overtake you, till you be destroyed; because you didst not hearken to the voice of IAUA your God, to keep His commandments and His statutes which He commanded you.   MA UBEU OLIK KL-AQLLUTh AELA URDFUK UAShIGUK OD AShMDK KI-LE ShMOTh BQUL IAUA ELAIK LShMR MTsUThIU UChQThIU EShR TsUK   מה ובאו עליך כל-הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי-לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך
46 They shall be on you for a sign and for a wonder, and on your seed for ever;   MU UAIU BK LEUTh ULMUFTh UBZROK OD-OULM   מו והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד-עולם
47 because you didst not serve IAUA your God with joyfulness, and with gladness of heart, by reason of the abundance of all things;   MZ ThChTh EShR LE-OBDTh ETh-IAUA ELAIK BShMChA UBTUB LBB MRB KL   מז תחת אשר לא-עבדת את-יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל
48 therefore shall you serve your enemy whom IAUA shall send against you, in hunger, and in thirst, and in nakedness, and in want of all things; and he shall put a yoke of iron on your neck, until he have destroyed you.   MCh UOBDTh ETh-EIBIK EShR IShLChNU IAUA BK BROB UBTsME UBOIRM UBChSR KL UNThN OL BRZL OL-TsUERK OD AShMIDU EThK   מח ועבדת את-איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על-צוארך עד השמידו אתך
49 IAUA will bring a nation against you from far, from the end of the earth, as the vulture swoops down; a nation whose tongue you shall not understand;   MT IShE IAUA OLIK GUI MRChQ MQTsA AERTs KEShR IDEA ANShR GUI EShR LE-ThShMO LShNU   מט ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא-תשמע לשנו
50 a nation of fierce countenance, that shall not regard the person of the old, nor show favor to the young.   N GUI OZ FNIM EShR LE-IShE FNIM LZQN UNOR LE IChN   נ גוי עז פנים אשר לא-ישא פנים לזקן ונער לא יחן
51 He shall eat the fruit of your cattle, and the fruit of your ground, until you be destroyed; that also shall not leave you corn, wine, or oil, the increase of your cows, or the young of your flock, until he have caused you to perish.   NE UEKL FRI BAMThK UFRI-EDMThK OD AShMDK EShR LE-IShEIR LK DGN ThIRUSh UITsAR ShGR ELFIK UOShThRTh TsENK OD AEBIDU EThK   נא ואכל פרי בהמתך ופרי-אדמתך עד השמדך אשר לא-ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך
52 He shall besiege you in all your gates, until your high and fortified walls come down, wherein you didst trust, throughout all your land; and he shall besiege you in all your gates throughout all your land, which IAUA your God has given you.   NB UATsR LK BKL-ShORIK OD RDTh ChMThIK AGBATh UABTsRUTh EShR EThA BTCh BAN BKL-ERTsK UATsR LK BKL-ShORIK BKL-ERTsK EShR NThN IAUA ELAIK LK   נב והצר לך בכל-שעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל-ארצך והצר לך בכל-שעריך בכל-ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך
53 You shall eat the fruit of your own body, the flesh of your sons and of your daughters whom IAUA your God has given you; in the siege and in the straitness, wherewith your enemies shall straiten you.   NG UEKLTh FRI-BTNK BShR BNIK UBNThIK EShR NThN-LK IAUA ELAIK BMTsUR UBMTsUQ EShR-ITsIQ LK EIBK   נג ואכלת פרי-בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן-לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר-יציק לך איבך
54 The man that is tender among you, and very delicate, his eye shall be evil against his brother, and against the wife of his bosom, and against the remnant of his children whom he has remaining;   ND AEISh ARK BK UAONG MED ThRO OINU BEChIU UBEShTh ChIQU UBIThR BNIU EShR IUThIR   נד האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר
55 so that he will not give to any of them of the flesh of his children whom he shall eat, because he has nothing left him; in the siege and in the straitness, wherewith your enemy shall straiten you in all your gates.   NA MThTh LEChD MAM MBShR BNIU EShR IEKL MBLI AShEIR-LU KL BMTsUR UBMTsUQ EShR ITsIQ LK EIBK BKL-ShORIK   נה מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר-לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל-שעריך
56 The tender and delicate woman among you, who would not adventure to set the sole of her foot on the ground for delicateness and tenderness, her eye shall be evil against the husband of her bosom, and against her son, and against her daughter;   NU ARKA BK UAONGA EShR LE-NSThA KF-RGLA ATsG OL-AERTs MAThONG UMRK ThRO OINA BEISh ChIQA UBBNA UBBThA   נו הרכה בך והענגה אשר לא-נסתה כף-רגלה הצג על-הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה
57 and against her afterbirth that comes out from between her feet, and against her children whom she shall bear; for she shall eat them for want of all things secretly; in the siege and in the straitness, wherewith your enemy shall straiten you in your gates.   NZ UBShLIThA AIUTsTh MBIN RGLIA UBBNIA EShR ThLD KI-ThEKLM BChSR-KL BSThR BMTsUR UBMTsUQ EShR ITsIQ LK EIBK BShORIK   נז ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי-תאכלם בחסר-כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך
58 If you will not observe to do all the words of this law that are written in this book, that you may fear this glorious and awful Name, IAUA your God;   NCh EM-LE ThShMR LOShUTh ETh-KL-DBRI AThURA AZETh AKThBIM BSFR AZA LIREA ETh-AShM ANKBD UANURE AZA ETh IAUA ELAIK   נח אם-לא תשמר לעשות את-כל-דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את-השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך
59 then IAUA will make your plagues wonderful, and the plagues of your seed, even great plagues, and of long continuance, and sore sicknesses, and of long continuance.   NT UAFLE IAUA ETh-MKThK UETh MKUTh ZROK MKUTh GDLTh UNEMNUTh UChLIM ROIM UNEMNIM   נט והפלא יהוה את-מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים
60 He will bring back on you all the diseases of Egypt, which you were in dread of; and they shall cleave to you.   S UAShIB BK ETh KL-MDUA MTsRIM EShR IGRTh MFNIAM UDBQU BK   ס והשיב בך את כל-מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך
61 Also every sickness, and every plague, which is not written in the book of this law, them will IAUA bring on you, until you be destroyed.   SE GM KL-ChLI UKL-MKA EShR LE KThUB BSFR AThURA AZETh IOLM IAUA OLIK OD AShMDK   סא גם כל-חלי וכל-מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך
62 You shall be left few in number, whereas you were as the stars of heaven for multitude; because you didst not hearken to the voice of IAUA your God.   SB UNShERThM BMThI MOT ThChTh EShR AIIThM KKUKBI AShMIM LRB KI-LE ShMOTh BQUL IAUA ELAIK   סב ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי-לא שמעת בקול יהוה אלהיך
63 It shall come to pass, that as IAUA rejoiced over you to do you good, and to increase you; so IAUA will rejoice over you to cause you to perish, and to destroy you; and you shall be plucked from off the land whither you go in to possess it.   SG UAIA KEShR-ShSh IAUA OLIKM LAITIB EThKM ULARBUTh EThKM KN IShISh IAUA OLIKM LAEBID EThKM ULAShMID EThKM UNSChThM MOL AEDMA EShR-EThA BE-ShMA LRShThA   סג והיה כאשר-שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר-אתה בא-שמה לרשתה
64 IAUA shall scatter you among all peoples, from the one end of the earth even to the other end of the earth; and there you shall serve other gods, which you have not known, you nor your fathers, even wood and stone.   SD UAFITsK IAUA BKL-AOMIM MQTsA AERTs UOD-QTsA AERTs UOBDTh ShM ELAIM EChRIM EShR LE-IDOTh EThA UEBThIK OTs UEBN   סד והפיצך יהוה בכל-העמים מקצה הארץ ועד-קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא-ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן
65 Among these nations shall you have no repose, and there shall be no rest for the sole of your foot; but IAUA shall give you there a trembling heart, and failing of eyes, and languishing of soul.   SA UBGUIM AAM LE ThRGIO ULE-IAIA MNUCh LKF-RGLK UNThN IAUA LK ShM LB RGZ UKLIUN OINIM UDEBUN NFSh   סה ובגוים ההם לא תרגיע ולא-יהיה מנוח לכף-רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש
66 Your life shall hang in doubt before you; and you shall fear night and day, and shall have no assurance of your life.   SU UAIU ChIIK ThLEIM LK MNGD UFChDTh LILA UIUMM ULE ThEMIN BChIIK   סו והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך
67 In the morning you shall say: 'Would it were even!' and at even you shall say: 'Would it were morning!' for the fear of your heart which you shall fear, and for the sight of your eyes which you shall see.   SZ BBQR ThEMR MI-IThN ORB UBORB ThEMR MI-IThN BQR MFChD LBBK EShR ThFChD UMMREA OINIK EShR ThREA   סז בבקר תאמר מי-יתן ערב ובערב תאמר מי-יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה
68 IAUA shall bring you back into Egypt in ships, by the way whereof I said to you: 'You shall see it no more again'; and there you shall sell yourselves to your enemies for bondmen and for bondwoman, and no man shall buy you.   SCh UAShIBK IAUA MTsRIM BENIUTh BDRK EShR EMRThI LK LE-ThSIF OUD LREThA UAThMKRThM ShM LEIBIK LOBDIM ULShFChUTh UEIN QNA   סח והשיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא-תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה
69 These are the words of the covenant which IAUA commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab, beside the covenant which He made with them in Horeb.   ST ELA DBRI ABRITh EShR-TsUA IAUA ETh-MShA LKRTh ETh-BNI IShREL BERTs MUEB MLBD ABRITh EShR-KRTh EThM BChRB   סט אלה דברי הברית אשר-צוה יהוה את-משה לכרת את-בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר-כרת אתם בחרב

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18