Deuteronomy 26 - DBRIM - דברים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Offering First Fruits

1 It shall be, when you are come in to the land which IAUA your God gives you for an inheritance, and dost possess it, and dwell therein;   E UAIA KI-ThBUE EL-AERTs EShR IAUA ELAIK NThN LK NChLA UIRShThA UIShBTh BA   א והיה כי-תבוא אל-הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה
2 that you shall take of the first of all the fruit of the ground, which you shall bring in from your land that IAUA your God gives you; and you shall put it in a basket and shall go to the place which IAUA your God shall choose to cause His name to dwell there.   B ULQChTh MREShITh KL-FRI AEDMA EShR ThBIE MERTsK EShR IAUA ELAIK NThN LK UShMTh BTNE UALKTh EL-AMQUM EShR IBChR IAUA ELAIK LShKN ShMU ShM   ב ולקחת מראשית כל-פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל-המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם
3 You shall come to the priest that shall be in those days, and say to him: 'I profess this day to IAUA your God, that I am come to the land which IAUA swore to our fathers to give us.'   G UBETh EL-AKAN EShR IAIA BIMIM AAM UEMRTh ELIU AGDThI AIUM LIAUA ELAIK KI-BEThI EL-AERTs EShR NShBO IAUA LEBThINU LThTh LNU   ג ובאת אל-הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה אלהיך כי-באתי אל-הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו
4 The priest shall take the basket out of your hand, and set it down before the altar of IAUA your God.   D ULQCh AKAN ATNE MIDK UANIChU LFNI MZBCh IAUA ELAIK   ד ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך
5 You shall speak and say before IAUA your God: 'A wandering Aramean was my father, and he went down into Egypt, and sojourned there, few in number; and he became there a nation, great, mighty, and populous.   A UONITh UEMRTh LFNI IAUA ELAIK ERMI EBD EBI UIRD MTsRIMA UIGR ShM BMThI MOT UIAI-ShM LGUI GDUL OTsUM URB   ה וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי-שם לגוי גדול עצום ורב
6 The Egyptians dealt ill with us, and afflicted us, and laid on us hard bondage.   U UIROU EThNU AMTsRIM UIONUNU UIThNU OLINU OBDA QShA   ו וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה
7 We cried to IAUA, the God of our fathers, and IAUA heard our voice, and saw our affliction, and our toil, and our oppression.   Z UNTsOQ EL-IAUA ELAI EBThINU UIShMO IAUA ETh-QLNU UIRE ETh-ONINU UETh-OMLNU UETh-LChTsNU   ז ונצעק אל-יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את-קלנו וירא את-ענינו ואת-עמלנו ואת-לחצנו
8 IAUA brought us forth out of Egypt with a mighty hand, and with an outstretched arm, and with great terribleness, and with signs, and with wonders.   Ch UIUTsENU IAUA MMTsRIM BID ChZQA UBZRO NTUIA UBMRE GDL UBEThUTh UBMFThIM   ח ויוצאנו יהוה ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים
9 He has brought us into this place, and has given us this land, a land flowing with milk and honey.   T UIBENU EL-AMQUM AZA UIThN-LNU ETh-AERTs AZETh ERTs ZBTh ChLB UDBSh   ט ויבאנו אל-המקום הזה ויתן-לנו את-הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש
10 Now, behold, I have brought the first of the fruit of the land, which You, O IAUA, have given me.' You shall set it down before IAUA your God, and worship before IAUA your God.   I UOThA ANA ABEThI ETh-REShITh FRI AEDMA EShR-NThThA LI IAUA UANChThU LFNI IAUA ELAIK UAShThChUITh LFNI IAUA ELAIK   י ועתה הנה הבאתי את-ראשית פרי האדמה אשר-נתתה לי יהוה והנחתו לפני יהוה אלהיך והשתחוית לפני יהוה אלהיך
11 You shall rejoice in all the good which IAUA your God has given to you, and to your house, you, and the Levite, and the stranger that is in the middle of you.   IE UShMChTh BKL-ATUB EShR NThN-LK IAUA ELAIK ULBIThK EThA UALUI UAGR EShR BQRBK   יא ושמחת בכל-הטוב אשר נתן-לך יהוה אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך
12 When you have made an end of tithing all the tithe of your increase in the third year, which is the year of tithing, and have given it to the Levite, to the stranger, to the fatherless, and to the widow, that they may eat within your gates, and be satisfied,   IB KI ThKLA LOShR ETh-KL-MOShR ThBUEThK BShNA AShLIShTh ShNTh AMOShR UNThThA LLUI LGR LIThUM ULELMNA UEKLU BShORIK UShBOU   יב כי תכלה לעשר את-כל-מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו
13 then you shall say before IAUA your God: 'I have put away the hallowed things out of my house, and also have given them to the Levite, and to the stranger, to the fatherless, and to the widow, according to all Your commandment which You have commanded me; I have not transgressed any of Your commandments, neither have I forgotten them.   IG UEMRTh LFNI IAUA ELAIK BORThI AQDSh MN-ABITh UGM NThThIU LLUI ULGR LIThUM ULELMNA KKL-MTsUThK EShR TsUIThNI LE-OBRThI MMTsUThIK ULE ShKChThI   יג ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדש מן-הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל-מצותך אשר צויתני לא-עברתי ממצותיך ולא שכחתי
14 I have not eaten thereof in my mourning, neither have I put away thereof, being unclean, nor given thereof for the dead; I have hearkened to the voice of IAUA my God, I have done according to all that You have commanded me.   ID LE-EKLThI BENI MMNU ULE-BORThI MMNU BTME ULE-NThThI MMNU LMTh ShMOThI BQUL IAUA ELAI OShIThI KKL EShR TsUIThNI   יד לא-אכלתי באני ממנו ולא-בערתי ממנו בטמא ולא-נתתי ממנו למת שמעתי בקול יהוה אלהי עשיתי ככל אשר צויתני
15 Look forth from Your holy habitation, from heaven, and bless Your people Israel, and the land which You have given us, as You didst swear to our fathers, a land flowing with milk and honey.'   TU AShQIFA MMOUN QDShK MN-AShMIM UBRK ETh-OMK ETh-IShREL UETh AEDMA EShR NThThA LNU KEShR NShBOTh LEBThINU ERTs ZBTh ChLB UDBSh   טו השקיפה ממעון קדשך מן-השמים וברך את-עמך את-ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש
16 This day IAUA your God commands you to do these statutes and ordinances; you shall therefore observe and do them with all your heart, and with all your soul.   TZ AIUM AZA IAUA ELAIK MTsUK LOShUTh ETh-AChQIM AELA UETh-AMShFTIM UShMRTh UOShITh EUThM BKL-LBBK UBKL-NFShK   טז היום הזה יהוה אלהיך מצוך לעשות את-החקים האלה ואת-המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל-לבבך ובכל-נפשך
17 You have avouched IAUA this day to be your God, and that you would walk in His ways, and keep His statutes, and His commandments, and His ordinances, and hearken to His voice.   IZ ETh-IAUA AEMRTh AIUM LAIUTh LK LELAIM ULLKTh BDRKIU ULShMR ChQIU UMTsUThIU UMShFTIU ULShMO BQLU   יז את-יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו
18 IAUA has avouched you this day to be His own treasure, as He has promised you, and that you should keep all His commandments;   ICh UIAUA AEMIRK AIUM LAIUTh LU LOM SGLA KEShR DBR-LK ULShMR KL-MTsUThIU   יח ויהוה האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר-לך ולשמר כל-מצותיו
19 and to make you high above all nations that He has made, in praise, and in name, and in glory; and that you may be a holy people to IAUA your God, as He has spoken.   IT ULThThK OLIUN OL KL-AGUIM EShR OShA LThALA ULShM ULThFERTh ULAIThK OM-QDSh LIAUA ELAIK KEShR DBR   יט ולתתך עליון על כל-הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיתך עם-קדש ליהוה אלהיך כאשר דבר

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18