Deuteronomy 15 - DBRIM - דברים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

The Sabbatic Year

1 At the end of every seven years you shall make a release.   E MQTs ShBO-ShNIM ThOShA ShMTA   א מקץ שבע-שנים תעשה שמטה
2 This is the manner of the release: every creditor shall release that which he has lent to his neighbor; he shall not exact it of his neighbor and his brother; because IAUA's release has been proclaimed.   B UZA DBR AShMTA ShMUT KL-BOL MShA IDU EShR IShA BROAU LE-IGSh ETh-ROAU UETh-EChIU KI-QRE ShMTA LIAUA   ב וזה דבר השמטה שמוט כל-בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא-יגש את-רעהו ואת-אחיו כי-קרא שמטה ליהוה
3 Of a foreigner you may exact it; but whatsoever of your is with your brother your hand shall release.   G ETh-ANKRI ThGSh UEShR IAIA LK ETh-EChIK ThShMT IDK   ג את-הנכרי תגש ואשר יהיה לך את-אחיך תשמט ידך
4 Howbeit there shall be no needy among you--for IAUA will surely bless you in the land which IAUA your God gives you for an inheritance to possess it--   D EFS KI LE IAIA-BK EBIUN KI-BRK IBRKK IAUA BERTs EShR IAUA ELAIK NThN-LK NChLA LRShThA   ד אפס כי לא יהיה-בך אביון כי-ברך יברכך יהוה בארץ אשר יהוה אלהיך נתן-לך נחלה לרשתה
5 if only you diligently hearken to the voice of IAUA your God, to observe to do all this commandment which I command you this day.   A RQ EM-ShMUO ThShMO BQUL IAUA ELAIK LShMR LOShUTh ETh-KL-AMTsUA AZETh EShR ENKI MTsUK AIUM   ה רק אם-שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום
6 For IAUA your God will bless you, as He promised you; and you shall lend to many nations, but you shall not borrow; and you shall rule over many nations, but they shall not rule over you.   U KI-IAUA ELAIK BRKK KEShR DBR-LK UAOBTTh GUIM RBIM UEThA LE ThOBT UMShLTh BGUIM RBIM UBK LE IMShLU   ו כי-יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר-לך והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו
7 If there be among you a needy man, one of your brethren, within any of your gates, in your land which IAUA your God gives you, you shall not harden your heart, nor shut your hand from your needy brother;   Z KI-IAIA BK EBIUN MEChD EChIK BEChD ShORIK BERTsK EShR-IAUA ELAIK NThN LK LE ThEMTs ETh-LBBK ULE ThQFTs ETh-IDK MEChIK AEBIUN   ז כי-יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר-יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את-לבבך ולא תקפץ את-ידך מאחיך האביון
8 but you shall surely open your hand to him, and shall surely lend him sufficient for his need in that which he wants.   Ch KI-FThCh ThFThCh ETh-IDK LU UAOBT ThOBITNU DI MChSRU EShR IChSR LU   ח כי-פתח תפתח את-ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו
9 Beware that there be not a base thought in your heart, saying: 'The seventh year, the year of release, is at hand'; and your eye be evil against your needy brother, and you give him nothing; and he cry to IAUA against you, and it be sin in you.   T AShMR LK FN-IAIA DBR OM-LBBK BLIOL LEMR QRBA ShNTh-AShBO ShNTh AShMTA UROA OINK BEChIK AEBIUN ULE ThThN LU UQRE OLIK EL-IAUA UAIA BK ChTE   ט השמר לך פן-יהיה דבר עם-לבבך בליעל לאמר קרבה שנת-השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל-יהוה והיה בך חטא
10 You shall surely give him, and your heart shall not be grieved when you give to him; because that for this thing IAUA your God will bless you in all your work, and in all that you put your hand to.   I NThUN ThThN LU ULE-IRO LBBK BThThK LU KI BGLL ADBR AZA IBRKK IAUA ELAIK BKL-MOShK UBKL MShLCh IDK   י נתון תתן לו ולא-ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל-מעשך ובכל משלח ידך
11 For the poor shall never cease out of the land; therefore I command you, saying: 'You shall surely open your hand to your poor and needy brother, in your land.'   IE KI LE-IChDL EBIUN MQRB AERTs OL-KN ENKI MTsUK LEMR FThCh ThFThCh ETh-IDK LEChIK LONIK ULEBINK BERTsK   יא כי לא-יחדל אביון מקרב הארץ על-כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את-ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך
12 If your brother, a Hebrew man, or a Hebrew woman, be sold to you, he shall serve you six years; and in the seventh year you shall let him go free from you.   IB KI-IMKR LK EChIK AOBRI EU AOBRIA UOBDK ShSh ShNIM UBShNA AShBIOTh ThShLChNU ChFShI MOMK   יב כי-ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעת תשלחנו חפשי מעמך
13 When you let him go free from you, you shall not let him go empty;   IG UKI-ThShLChNU ChFShI MOMK LE ThShLChNU RIQM   יג וכי-תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם
14 you shall furnish him liberally out of your flock, and out of your threshing-floor, and out of your winepress; of that wherewith IAUA your God has blessed you you shall give to him.   ID AONIQ ThONIQ LU MTsENK UMGRNK UMIQBK EShR BRKK IAUA ELAIK ThThN-LU   יד העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך יהוה אלהיך תתן-לו
15 You shall remember that you were a bondman in the land of Egypt, and IAUA your God redeemed you; therefore I command you this thing to-day.   TU UZKRTh KI OBD AIITh BERTs MTsRIM UIFDK IAUA ELAIK OL-KN ENKI MTsUK ETh-ADBR AZA AIUM   טו וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על-כן אנכי מצוך את-הדבר הזה היום
16 It shall be, if he say to you: 'I will not go out from you'; because he loves you and your house, because he fares well with you;   TZ UAIA KI-IEMR ELIK LE ETsE MOMK KI EABK UETh-BIThK KI-TUB LU OMK   טז והיה כי-יאמר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת-ביתך כי-טוב לו עמך
17 then you shall take an awl, and thrust it through his ear and into the door, and he shall be your bondman for ever. Also to your bondwoman you shall do likewise.   IZ ULQChTh ETh-AMRTsO UNThThA BEZNU UBDLTh UAIA LK OBD OULM UEF LEMThK ThOShA-KN   יז ולקחת את-המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה-כן
18 It shall not seem hard to you, when you let him go free from you; for to the double of the hire of a hireling has he served you six years; and IAUA your God will bless you in all that you do.   ICh LE-IQShA BOINK BShLChK EThU ChFShI MOMK KI MShNA ShKR ShKIR OBDK ShSh ShNIM UBRKK IAUA ELAIK BKL EShR ThOShA   יח לא-יקשה בעינך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך בכל אשר תעשה
19 All the firstling males that are born of your herd and of your flock you shall sanctify to IAUA your God; you shall do no work with the firstling of your ox, nor shear the firstling of your flock.   IT KL-ABKUR EShR IULD BBQRK UBTsENK AZKR ThQDISh LIAUA ELAIK LE ThOBD BBKR ShURK ULE ThGZ BKUR TsENK   יט כל-הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכר שורך ולא תגז בכור צאנך
20 You shall eat it before IAUA your God year by year in the place which IAUA shall choose, you and your household.   K LFNI IAUA ELAIK ThEKLNU ShNA BShNA BMQUM EShR-IBChR IAUA EThA UBIThK   כ לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר-יבחר יהוה אתה וביתך
21 If there be any blemish therein, lameness, or blindness, any ill blemish whatsoever, you shall not sacrifice it to IAUA your God.   KE UKI-IAIA BU MUM FSCh EU OUR KL MUM RO LE ThZBChNU LIAUA ELAIK   כא וכי-יהיה בו מום פסח או עור כל מום רע לא תזבחנו ליהוה אלהיך
22 You shall eat it within your gates; the unclean and the clean may eat it alike, as the gazelle, and as the hart.   KB BShORIK ThEKLNU ATME UATAUR IChDU KTsBI UKEIL   כב בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל
23 Only you shall not eat the blood thereof; you shall pour it out on the ground as water.   KG RQ ETh-DMU LE ThEKL OL-AERTs ThShFKNU KMIM   כג רק את-דמו לא תאכל על-הארץ תשפכנו כמים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18