2Samuel 3 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

The House of David Strengthened

1 Now there was long war between the house of Saul and the house of David; and David waxed stronger and stronger, but the house of Saul waxed weaker and weaker.   E UThAI AMLChMA ERKA BIN BITh ShEUL UBIN BITh DUD UDUD ALK UChZQ UBITh ShEUL ALKIM UDLIM   א ותהי המלחמה ארכה בין בית שאול ובין בית דוד ודוד הלך וחזק ובית שאול הלכים ודלים
2 To David were sons born in Hebron; and his first-born was Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess;   B UILDU (UIULDU) LDUD BNIM BChBRUN UIAI BKURU EMNUN LEChINOM AIZROELTh   ב וילדו (ויולדו) לדוד בנים בחברון ויהי בכורו אמנון לאחינעם היזרעאלת
3 and his second, Chileab, of Abigail the wife of Nabal the Carmelite; and the third, Absalom the son of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur;   G UMShNAU KLEB LEBIGL (LEBIGIL) EShTh NBL AKRMLI UAShLShI EBShLUM BN-MOKA BTh-ThLMI MLK GShUR   ג ומשנהו כלאב לאביגל (לאביגיל) אשת נבל הכרמלי והשלשי אבשלום בן-מעכה בת-תלמי מלך גשור
4 and the fourth, Adonijah the son of Haggith; and the fifth, Shephatiah the son of Abital;   D UARBIOI EDNIA BN-ChGITh UAChMIShI ShFTIA BN-EBITL   ד והרביעי אדניה בן-חגית והחמישי שפטיה בן-אביטל
5 and the sixth, Ithream, of Eglah David's wife. These were born to David in Hebron.   A UAShShI IThROM LOGLA EShTh DUD ELA ILDU LDUD BChBRUN   ה והששי יתרעם לעגלה אשת דוד אלה ילדו לדוד בחברון
6 It came to pass, while there was war between the house of Saul and the house of David, that Abner showed himself strong in the house of Saul.   U UIAI BAIUTh AMLChMA BIN BITh ShEUL UBIN BITh DUD UEBNR AIA MThChZQ BBITh ShEUL   ו ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד ואבנר היה מתחזק בבית שאול
7 Now Saul had a concubine, whose name was Rizpah, the daughter of Aiah; and [Ish-bosheth] said to Abner: 'Wherefore have you gone in to my father's concubine?'   Z ULShEUL FLGSh UShMA RTsFA BTh-EIA UIEMR EL-EBNR MDUO BEThA EL-FILGSh EBI   ז ולשאול פלגש ושמה רצפה בת-איה ויאמר אל-אבנר מדוע באתה אל-פילגש אבי
8 Then was Abner very wroth for the words of Ish-bosheth, and said: 'Am I a dog's head that belongs to Judah? This day do I show kindness to the house of Saul your father, to his brethren, and to his friends, and have not delivered you into the hand of David, and yet you charge me this day with a fault concerning this woman.   Ch UIChR LEBNR MED OL-DBRI EISh-BShTh UIEMR ARESh KLB ENKI EShR LIAUDA AIUM EOShA-ChSD OM-BITh ShEUL EBIK EL-EChIU UEL-MROAU ULE AMTsIThK BID-DUD UThFQD OLI OUN AEShA AIUM   ח ויחר לאבנר מאד על-דברי איש-בשת ויאמר הראש כלב אנכי אשר ליהודה היום אעשה-חסד עם-בית שאול אביך אל-אחיו ואל-מרעהו ולא המציתך ביד-דוד ותפקד עלי עון האשה היום
9 God do so to Abner, and more also, if, as IAUA has sworn to David, I do not even so to him;   T KA-IOShA ELAIM LEBNR UKA ISIF LU KI KEShR NShBO IAUA LDUD KI-KN EOShA-LU   ט כה-יעשה אלהים לאבנר וכה יסיף לו כי כאשר נשבע יהוה לדוד כי-כן אעשה-לו
10 to transfer the kingdom from the house of Saul, and to set up the throne of David over Israel and over Judah, from Dan even to Beer-sheba.'   I LAOBIR AMMLKA MBITh ShEUL ULAQIM ETh-KSE DUD OL-IShREL UOL-IAUDA MDN UOD-BER ShBO   י להעביר הממלכה מבית שאול ולהקים את-כסא דוד על-ישראל ועל-יהודה מדן ועד-באר שבע
11 He could not answer Abner another word, because he feared him.   IE ULE-IKL OUD LAShIB ETh-EBNR DBR MIREThU EThU   יא ולא-יכל עוד להשיב את-אבנר דבר מיראתו אתו
12 Abner sent messengers to David straightway, saying: 'Whose is the land?' saying also: 'Make your league with me, and, behold, my hand shall be with you, to bring over all Israel to you.'   IB UIShLCh EBNR MLEKIM EL-DUD ThChThU LEMR LMI-ERTs LEMR KRThA BRIThK EThI UANA IDI OMK LASB ELIK ETh-KL-IShREL   יב וישלח אבנר מלאכים אל-דוד תחתו לאמר למי-ארץ לאמר כרתה בריתך אתי והנה ידי עמך להסב אליך את-כל-ישראל
13 He said: 'Well; I will make a league with you; but one thing I require of you, that is, you shall not see my face, except you first bring Michal Saul's daughter, when you come to see my face.'   IG UIEMR TUB ENI EKRTh EThK BRITh EK DBR EChD ENKI ShEL METhK LEMR LE-ThREA ETh-FNI KI EM-LFNI ABIEK ETh MIKL BTh-ShEUL BBEK LREUTh ETh-FNI   יג ויאמר טוב אני אכרת אתך ברית אך דבר אחד אנכי שאל מאתך לאמר לא-תראה את-פני כי אם-לפני הביאך את מיכל בת-שאול בבאך לראות את-פני
14 David sent messengers to Ish-bosheth Saul's son, saying: 'Deliver me my wife Michal, whom I betrothed to me for a hundred foreskins of the Philistines.'   ID UIShLCh DUD MLEKIM EL-EISh-BShTh BN-ShEUL LEMR ThNA ETh-EShThI ETh-MIKL EShR ERShThI LI BMEA ORLUTh FLShThIM   יד וישלח דוד מלאכים אל-איש-בשת בן-שאול לאמר תנה את-אשתי את-מיכל אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתים
15 Ish-bosheth sent, and took her from her husband, even from Paltiel the son of Laish.   TU UIShLCh EISh BShTh UIQChA MOM EISh MOM FLTIEL BN-LUSh (LISh)   טו וישלח איש בשת ויקחה מעם איש מעם פלטיאל בן-לוש (ליש)
16 Her husband went with her, weeping as he went, and followed her to Bahurim. Then said Abner to him: 'Go, return'; and he returned.   TZ UILK EThA EIShA ALUK UBKA EChRIA OD-BChRIM UIEMR ELIU EBNR LK ShUB UIShB   טז וילך אתה אישה הלוך ובכה אחריה עד-בחרים ויאמר אליו אבנר לך שוב וישב
17 Abner had communication with the elders of Israel, saying: 'In times past you sought for David to be king over you;   IZ UDBR-EBNR AIA OM-ZQNI IShREL LEMR GM-ThMUL GM-ShLShM AIIThM MBQShIM ETh-DUD LMLK OLIKM   יז ודבר-אבנר היה עם-זקני ישראל לאמר גם-תמול גם-שלשם הייתם מבקשים את-דוד למלך עליכם
18 now then do it; for IAUA has spoken of David, saying: By the hand of My servant David I will save My people Israel out of the hand of the Philistines, and out of the hand of all their enemies.'   ICh UOThA OShU KI IAUA EMR EL-DUD LEMR BID DUD OBDI AUShIO ETh-OMI IShREL MID FLShThIM UMID KL-EIBIAM   יח ועתה עשו כי יהוה אמר אל-דוד לאמר ביד דוד עבדי הושיע את-עמי ישראל מיד פלשתים ומיד כל-איביהם
19 Abner also spoke in the ears of Benjamin; and Abner went also to speak in the ears of David in Hebron all that seemed good to Israel, and to the whole house of Benjamin.   IT UIDBR GM-EBNR BEZNI BNIMIN UILK GM-EBNR LDBR BEZNI DUD BChBRUN ETh KL-EShR-TUB BOINI IShREL UBOINI KL-BITh BNIMN   יט וידבר גם-אבנר באזני בנימין וילך גם-אבנר לדבר באזני דוד בחברון את כל-אשר-טוב בעיני ישראל ובעיני כל-בית בנימן
20 So Abner came to David to Hebron, and twenty men with him. David made Abner and the men that were with him a feast.   K UIBE EBNR EL-DUD ChBRUN UEThU OShRIM ENShIM UIOSh DUD LEBNR ULENShIM EShR-EThU MShThA   כ ויבא אבנר אל-דוד חברון ואתו עשרים אנשים ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר-אתו משתה
21 Abner said to David: 'I will arise and go, and will gather all Israel to my lord the king, that they may make a covenant with you, and that you may reign over all that your soul desires.' David sent Abner away; and he went in peace.   KE UIEMR EBNR EL-DUD EQUMA UELKA UEQBTsA EL-EDNI AMLK ETh-KL-IShREL UIKRThU EThK BRITh UMLKTh BKL EShR-ThEUA NFShK UIShLCh DUD ETh-EBNR UILK BShLUM   כא ויאמר אבנר אל-דוד אקומה ואלכה ואקבצה אל-אדני המלך את-כל-ישראל ויכרתו אתך ברית ומלכת בכל אשר-תאוה נפשך וישלח דוד את-אבנר וילך בשלום
22 And, behold, the servants of David and Joab came from a foray, and brought in a great spoil with them; but Abner was not with David in Hebron; for he had sent him away, and he was gone in peace.   KB UANA OBDI DUD UIUEB BE MAGDUD UShLL RB OMM ABIEU UEBNR EINNU OM-DUD BChBRUN KI ShLChU UILK BShLUM   כב והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב עמם הביאו ואבנר איננו עם-דוד בחברון כי שלחו וילך בשלום
23 When Joab and all the host that was with him were come, they told Joab, saying: 'Abner the son of Ner came to the king, and he has sent him away, and he is gone in peace.'   KG UIUEB UKL-ATsBE EShR-EThU BEU UIGDU LIUEB LEMR BE-EBNR BN-NR EL-AMLK UIShLChAU UILK BShLUM   כג ויואב וכל-הצבא אשר-אתו באו ויגדו ליואב לאמר בא-אבנר בן-נר אל-המלך וישלחהו וילך בשלום
24 Then Joab came to the king, and said: 'What have you done? behold, Abner came to you; why is it that you have sent him away, and he is quite gone?   KD UIBE IUEB EL-AMLK UIEMR MA OShIThA ANA-BE EBNR ELIK LMA-ZA ShLChThU UILK ALUK   כד ויבא יואב אל-המלך ויאמר מה עשיתה הנה-בא אבנר אליך למה-זה שלחתו וילך הלוך
25 You know Abner the son of Ner, that he came to deceive you, and to know your going out and your coming in, and to know all that you do.'   KA IDOTh ETh-EBNR BN-NR KI LFThThK BE ULDOTh ETh-MUTsEK UETh-MBUEK (MUBEK) ULDOTh ETh KL-EShR EThA OShA   כה ידעת את-אבנר בן-נר כי לפתתך בא ולדעת את-מוצאך ואת-מבואך (מובאך) ולדעת את כל-אשר אתה עשה
26 When Joab was come out from David, he sent messengers after Abner, and they brought him back from Bor-sirah; but David knew it not.   KU UITsE IUEB MOM DUD UIShLCh MLEKIM EChRI EBNR UIShBU EThU MBUR ASRA UDUD LE IDO   כו ויצא יואב מעם דוד וישלח מלאכים אחרי אבנר וישבו אתו מבור הסרה ודוד לא ידע
27 When Abner was returned to Hebron, Joab took him aside into the middle of the gate to speak with him quietly, and smote him there in the groin, that he died, for the blood of Asahel his brother.   KZ UIShB EBNR ChBRUN UITAU IUEB EL-ThUK AShOR LDBR EThU BShLI UIKAU ShM AChMSh UIMTh BDM OShAEL EChIU   כז וישב אבנר חברון ויטהו יואב אל-תוך השער לדבר אתו בשלי ויכהו שם החמש וימת בדם עשהאל אחיו
28 Afterward when David heard it, he said: 'I and my kingdom are guiltless before IAUA for ever from the blood of Abner the son of Ner;   KCh UIShMO DUD MEChRI KN UIEMR NQI ENKI UMMLKThI MOM IAUA OD-OULM MDMI EBNR BN-NR   כח וישמע דוד מאחרי כן ויאמר נקי אנכי וממלכתי מעם יהוה עד-עולם מדמי אבנר בן-נר
29 let it fall on the head of Joab, and on all his father's house; and let there not fail from the house of Joab one that has an issue, or that is a leper, or that leans on a staff, or that falls by the sword, or that lacks bread.'   KT IChLU OL-RESh IUEB UEL KL-BITh EBIU UEL-IKRTh MBITh IUEB ZB UMTsRO UMChZIQ BFLK UNFL BChRB UChSR-LChM   כט יחלו על-ראש יואב ואל כל-בית אביו ואל-יכרת מבית יואב זב ומצרע ומחזיק בפלך ונפל בחרב וחסר-לחם
30 So Joab and Abishai his brother slew Abner, because he had killed their brother Asahel at Gibeon in the battle.   L UIUEB UEBIShI EChIU ARGU LEBNR OL EShR AMITh ETh-OShAEL EChIAM BGBOUN BMLChMA   ל ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המית את-עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה
31 David said to Joab, and to all the people that were with him: 'Rend your clothes, and gird you with sackcloth, and wail before Abner.' King David followed the bier.   LE UIEMR DUD EL-IUEB UEL-KL-AOM EShR-EThU QROU BGDIKM UChGRU ShQIM USFDU LFNI EBNR UAMLK DUD ALK EChRI AMTA   לא ויאמר דוד אל-יואב ואל-כל-העם אשר-אתו קרעו בגדיכם וחגרו שקים וספדו לפני אבנר והמלך דוד הלך אחרי המטה
32 They buried Abner in Hebron; and the king lifted up his voice, and wept at the grave of Abner; and all the people wept.   LB UIQBRU ETh-EBNR BChBRUN UIShE AMLK ETh-QULU UIBK EL-QBR EBNR UIBKU KL-AOM   לב ויקברו את-אבנר בחברון וישא המלך את-קולו ויבך אל-קבר אבנר ויבכו כל-העם
33 The king lamented for Abner, and said: Should Abner die as a churl dies?   LG UIQNN AMLK EL-EBNR UIEMR AKMUTh NBL IMUTh EBNR   לג ויקנן המלך אל-אבנר ויאמר הכמות נבל ימות אבנר
34 Your hands were not bound, nor your feet put into fetters; as a man falls before the children of iniquity, so didst you fall. All the people wept again over him.   LD IDK LE-ESRUTh URGLIK LE-LNChShThIM AGShU KNFUL LFNI BNI-OULA NFLTh UISFU KL-AOM LBKUTh OLIU   לד ידך לא-אסרות ורגליך לא-לנחשתים הגשו כנפול לפני בני-עולה נפלת ויספו כל-העם לבכות עליו
35 All the people came to cause David to eat bread while it was yet day; but David swore, saying: 'God do so to me, and more also, if I taste bread, or aught else, till the sun be down.'   LA UIBE KL-AOM LABRUTh ETh-DUD LChM BOUD AIUM UIShBO DUD LEMR KA IOShA-LI ELAIM UKA ISIF KI EM-LFNI BUE-AShMSh ETOM-LChM EU KL-MEUMA   לה ויבא כל-העם להברות את-דוד לחם בעוד היום וישבע דוד לאמר כה יעשה-לי אלהים וכה יסיף כי אם-לפני בוא-השמש אטעם-לחם או כל-מאומה
36 All the people took notice of it, and it pleased them; whatsoever the king did, pleased all the people.   LU UKL-AOM AKIRU UIITB BOINIAM KKL EShR OShA AMLK BOINI KL-AOM TUB   לו וכל-העם הכירו וייטב בעיניהם ככל אשר עשה המלך בעיני כל-העם טוב
37 So all the people and all Israel understood that day that it was not of the king to slay Abner the son of Ner.   LZ UIDOU KL-AOM UKL-IShREL BIUM AAUE KI LE AIThA MAMLK LAMITh ETh-EBNR BN-NR   לז וידעו כל-העם וכל-ישראל ביום ההוא כי לא היתה מהמלך להמית את-אבנר בן-נר
38 The king said to his servants: 'Know you not that there is a prince and a great man fallen this day in Israel?   LCh UIEMR AMLK EL-OBDIU ALUE ThDOU KI-ShR UGDUL NFL AIUM AZA BIShREL   לח ויאמר המלך אל-עבדיו הלוא תדעו כי-שר וגדול נפל היום הזה בישראל
39 I am this day weak, and just anointed king; and these men the sons of Zeruiah are too hard for me; IAUA reward the evildoer according to his wickedness.'   LT UENKI AIUM RK UMShUCh MLK UAENShIM AELA BNI TsRUIA QShIM MMNI IShLM IAUA LOShA AROA KROThU   לט ואנכי היום רך ומשוח מלך והאנשים האלה בני צרויה קשים ממני ישלם יהוה לעשה הרעה כרעתו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18