2Samuel 19 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Joab Reproves David's Lament

1 The king was much moved, and went up to the chamber over the gate, and wept; and as he went, thus he said: 'O my son Absalom, my son, my son Absalom! would I had died for you, O Absalom, my son, my son!'   E UIRGZ AMLK UIOL OL-OLITh AShOR UIBK UKA EMR BLKThU BNI EBShLUM BNI BNI EBShLUM MI-IThN MUThI ENI ThChThIK EBShLUM BNI BNI   א וירגז המלך ויעל על-עלית השער ויבך וכה אמר בלכתו בני אבשלום בני בני אבשלום מי-יתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני
2 It was told Joab: 'Behold, the king weeps and mourns for Absalom.'   B UIGD LIUEB ANA AMLK BKA UIThEBL OL-EBShLUM   ב ויגד ליואב הנה המלך בכה ויתאבל על-אבשלום
3 The victory that day was turned into mourning to all the people; for the people heard say that day: 'The king grieves for his son.'   G UThAI AThShOA BIUM AAUE LEBL LKL-AOM KI-ShMO AOM BIUM AAUE LEMR NOTsB AMLK OL-BNU   ג ותהי התשעה ביום ההוא לאבל לכל-העם כי-שמע העם ביום ההוא לאמר נעצב המלך על-בנו
4 The people got them by stealth that day into the city, as people that are ashamed steal away when they flee in battle.   D UIThGNB AOM BIUM AAUE LBUE AOIR KEShR IThGNB AOM ANKLMIM BNUSM BMLChMA   ד ויתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר כאשר יתגנב העם הנכלמים בנוסם במלחמה
5 The king covered his face, and the king cried with a loud voice: 'O my son Absalom, O Absalom, my son, my son!'   A UAMLK LET ETh-FNIU UIZOQ AMLK QUL GDUL BNI EBShLUM EBShLUM BNI BNI   ה והמלך לאט את-פניו ויזעק המלך קול גדול בני אבשלום אבשלום בני בני
6 Joab came into the house to the king, and said: 'You have shamed this day the faces of all your servants, who this day have saved your life, and the lives of your sons and of your daughters, and the lives of your wives, and the lives of your concubines;   U UIBE IUEB EL-AMLK ABITh UIEMR ABShTh AIUM ETh-FNI KL-OBDIK AMMLTIM ETh-NFShK AIUM UETh NFSh BNIK UBNThIK UNFSh NShIK UNFSh FLGShIK   ו ויבא יואב אל-המלך הבית ויאמר הבשת היום את-פני כל-עבדיך הממלטים את-נפשך היום ואת נפש בניך ובנתיך ונפש נשיך ונפש פלגשיך
7 in that you love them that hate you, and hate them that love you. For you have declared this day, that princes and servants are nought to you; for this day I perceive, that if Absalom had lived, and all we had died this day, then it had pleased you well.   Z LEABA ETh-ShNEIK ULShNE ETh-EABIK KI AGDTh AIUM KI EIN LK ShRIM UOBDIM KI IDOThI AIUM KI LE (LUE) EBShLUM ChI UKLNU AIUM MThIM KI-EZ IShR BOINIK   ז לאהבה את-שנאיך ולשנא את-אהביך כי הגדת היום כי אין לך שרים ועבדים כי ידעתי היום כי לא (לוא) אבשלום חי וכלנו היום מתים כי-אז ישר בעיניך
8 Now therefore arise, go forth, and speak to the heart of your servants; for I swear by IAUA, if you go not forth, there will not tarry a man with you this night; and that will be worse to you than all the evil that has befallen you from your youth until now.'   Ch UOThA QUM TsE UDBR OL-LB OBDIK KI BIAUA NShBOThI KI-EINK IUTsE EM-ILIN EISh EThK ALILA UROA LK ZETh MKL-AROA EShR-BEA OLIK MNORIK OD-OThA   ח ועתה קום צא ודבר על-לב עבדיך כי ביהוה נשבעתי כי-אינך יוצא אם-ילין איש אתך הלילה ורעה לך זאת מכל-הרעה אשר-באה עליך מנעריך עד-עתה
9 Then the king arose, and sat in the gate. They told to all the people, saying: 'Behold, the king does sit in the gate'; and all the people came before the king. Now Israel had fled every man to his tent.   T UIQM AMLK UIShB BShOR ULKL-AOM AGIDU LEMR ANA AMLK IUShB BShOR UIBE KL-AOM LFNI AMLK UIShREL NS EISh LEALIU   ט ויקם המלך וישב בשער ולכל-העם הגידו לאמר הנה המלך יושב בשער ויבא כל-העם לפני המלך וישראל נס איש לאהליו
10 All the people were at strife throughout all the tribes of Israel, saying: 'The king delivered us out of the hand of our enemies, and he saved us out of the hand of the Philistines; and now he is fled out of the land from Absalom.   I UIAI KL-AOM NDUN BKL-ShBTI IShREL LEMR AMLK ATsILNU MKF EIBINU UAUE MLTNU MKF FLShThIM UOThA BRCh MN-AERTs MOL EBShLUM   י ויהי כל-העם נדון בכל-שבטי ישראל לאמר המלך הצילנו מכף איבינו והוא מלטנו מכף פלשתים ועתה ברח מן-הארץ מעל אבשלום
11 Absalom, whom we anointed over us, is dead in battle. Now, therefore, why speak you not a word of bringing the king back?'   IE UEBShLUM EShR MShChNU OLINU MTh BMLChMA UOThA LMA EThM MChRShIM LAShIB ETh-AMLK   יא ואבשלום אשר משחנו עלינו מת במלחמה ועתה למה אתם מחרשים להשיב את-המלך
12 King David sent to Zadok and to Abiathar the priests, saying: 'Speak to the elders of Judah, saying: Why are you the last to bring the king back to his house?--For the speech of all Israel was come to the king, to bring him to his house.--   IB UAMLK DUD ShLCh EL-TsDUQ UEL-EBIThR AKANIM LEMR DBRU EL-ZQNI IAUDA LEMR LMA ThAIU EChRNIM LAShIB ETh-AMLK EL-BIThU UDBR KL-IShREL BE EL-AMLK EL-BIThU   יב והמלך דוד שלח אל-צדוק ואל-אביתר הכהנים לאמר דברו אל-זקני יהודה לאמר למה תהיו אחרנים להשיב את-המלך אל-ביתו ודבר כל-ישראל בא אל-המלך אל-ביתו
13 You are my brethren, you are my bone and my flesh; wherefore then should you be the last to bring back the king?   IG EChI EThM OTsMI UBShRI EThM ULMA ThAIU EChRNIM LAShIB ETh-AMLK   יג אחי אתם עצמי ובשרי אתם ולמה תהיו אחרנים להשיב את-המלך
14 Say you to Amasa: Are you not my bone and my flesh? God do so to me, and more also, if you be not captain of the host before me continually in the room of Joab.'   ID ULOMShE ThMRU ALUE OTsMI UBShRI EThA KA IOShA-LI ELAIM UKA IUSIF EM-LE ShR-TsBE ThAIA LFNI KL-AIMIM ThChTh IUEB   יד ולעמשא תמרו הלוא עצמי ובשרי אתה כה יעשה-לי אלהים וכה יוסיף אם-לא שר-צבא תהיה לפני כל-הימים תחת יואב
15 He bowed the heart of all the men of Judah, even as the heart of one man; so that they sent to the king: 'Return you, and all your servants.'   TU UIT ETh-LBB KL-EISh-IAUDA KEISh EChD UIShLChU EL-AMLK ShUB EThA UKL-OBDIK   טו ויט את-לבב כל-איש-יהודה כאיש אחד וישלחו אל-המלך שוב אתה וכל-עבדיך
16 So the king returned, and came to the Jordan. Judah came to Gilgal, to go to meet the king, to bring the king over the Jordan.   TZ UIShB AMLK UIBE OD-AIRDN UIAUDA BE AGLGLA LLKTh LQRETh AMLK LAOBIR ETh-AMLK ETh-AIRDN   טז וישב המלך ויבא עד-הירדן ויהודה בא הגלגלה ללכת לקראת המלך להעביר את-המלך את-הירדן
17 Shimei the son of Gera, the Benjamite, who was of Bahurim, made haste and came down with the men of Judah to meet king David.   IZ UIMAR ShMOI BN-GRE BN-AIMINI EShR MBChURIM UIRD OM-EISh IAUDA LQRETh AMLK DUD   יז וימהר שמעי בן-גרא בן-הימיני אשר מבחורים וירד עם-איש יהודה לקראת המלך דוד
18 There were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant of the house of Saul, and his fifteen sons and his twenty servants with him. They rushed into the Jordan before the king.   ICh UELF EISh OMU MBNIMN UTsIBE NOR BITh ShEUL UChMShTh OShR BNIU UOShRIM OBDIU EThU UTsLChU AIRDN LFNI AMLK   יח ואלף איש עמו מבנימן וציבא נער בית שאול וחמשת עשר בניו ועשרים עבדיו אתו וצלחו הירדן לפני המלך
19 The ferryboat passed to and fro to bring over the king's household, and to do what he thought good. Shimei the son of Gera fell down before the king, when he would go over the Jordan.   IT UOBRA AOBRA LOBIR ETh-BITh AMLK ULOShUTh ATUB BOINU UShMOI BN-GRE NFL LFNI AMLK BOBRU BIRDN   יט ועברה העברה לעביר את-בית המלך ולעשות הטוב בעינו ושמעי בן-גרא נפל לפני המלך בעברו בירדן
20 He said to the king: 'Let not my lord impute iniquity to me, neither do you remember that which your servant did iniquitously the day that my lord the king went out of Jerusalem, that the king should take it to his heart.   K UIEMR EL-AMLK EL-IChShB-LI EDNI OUN UEL-ThZKR ETh EShR AOUA OBDK BIUM EShR-ITsE EDNI-AMLK MIRUShLM LShUM AMLK EL-LBU   כ ויאמר אל-המלך אל-יחשב-לי אדני עון ואל-תזכר את אשר העוה עבדך ביום אשר-יצא אדני-המלך מירושלם לשום המלך אל-לבו
21 For your servant does know that I have sinned; therefore, behold, I am come this day the first of all the house of Joseph to go down to meet my lord the king.'   KE KI IDO OBDK KI ENI ChTEThI UANA-BEThI AIUM REShUN LKL-BITh IUSF LRDTh LQRETh EDNI AMLK   כא כי ידע עבדך כי אני חטאתי והנה-באתי היום ראשון לכל-בית יוסף לרדת לקראת אדני המלך
22 But Abishai the son of Zeruiah answered and said: 'Shall not Shimei be put to death for this, because he cursed IAUA's anointed?'   KB UION EBIShI BN-TsRUIA UIEMR AThChTh ZETh LE IUMTh ShMOI KI QLL ETh-MShICh IAUA   כב ויען אבישי בן-צרויה ויאמר התחת זאת לא יומת שמעי כי קלל את-משיח יהוה
23 David said: 'What have I to do with you, you sons of Zeruiah, that you should this day be adversaries to me? shall there any man be put to death this day in Israel? for do not I know that I am this day king over Israel?'   KG UIEMR DUD MA-LI ULKM BNI TsRUIA KI-ThAIU-LI AIUM LShTN AIUM IUMTh EISh BIShREL KI ALUE IDOThI KI AIUM ENI-MLK OL-IShREL   כג ויאמר דוד מה-לי ולכם בני צרויה כי-תהיו-לי היום לשטן היום יומת איש בישראל כי הלוא ידעתי כי היום אני-מלך על-ישראל
24 The king said to Shimei: 'You shall not die.' The king swore to him.   KD UIEMR AMLK EL-ShMOI LE ThMUTh UIShBO LU AMLK   כד ויאמר המלך אל-שמעי לא תמות וישבע לו המלך
25 Mephibosheth the son of Saul came down to meet the king; and he had neither dressed his feet, nor trimmed his beard, nor washed his clothes, from the day the king departed until the day he came home in peace.   KA UMFBShTh BN-ShEUL IRD LQRETh AMLK ULE-OShA RGLIU ULE-OShA ShFMU UETh-BGDIU LE KBS LMN-AIUM LKTh AMLK OD-AIUM EShR-BE BShLUM   כה ומפבשת בן-שאול ירד לקראת המלך ולא-עשה רגליו ולא-עשה שפמו ואת-בגדיו לא כבס למן-היום לכת המלך עד-היום אשר-בא בשלום
26 It came to pass, when he was come to Jerusalem to meet the king, that the king said to him: 'Wherefore went not you with me, Mephibosheth?'   KU UIAI KI-BE IRUShLM LQRETh AMLK UIEMR LU AMLK LMA LE-ALKTh OMI MFIBShTh   כו ויהי כי-בא ירושלם לקראת המלך ויאמר לו המלך למה לא-הלכת עמי מפיבשת
27 He answered: 'My lord, O king, my servant deceived me; for your servant said: I will saddle me an ass, that I may ride thereon, and go with the king; because your servant is lame.   KZ UIEMR EDNI AMLK OBDI RMNI KI-EMR OBDK EChBShA-LI AChMUR UERKB OLIA UELK ETh-AMLK KI FSCh OBDK   כז ויאמר אדני המלך עבדי רמני כי-אמר עבדך אחבשה-לי החמור וארכב עליה ואלך את-המלך כי פסח עבדך
28 He has slandered your servant to my lord the king; but my lord the king is as an angel of God; do therefore what is good in your eyes.   KCh UIRGL BOBDK EL-EDNI AMLK UEDNI AMLK KMLEK AELAIM UOShA ATUB BOINIK   כח וירגל בעבדך אל-אדני המלך ואדני המלך כמלאך האלהים ועשה הטוב בעיניך
29 For all my father's house were deserving of death at the hand of my lord the king; yet didst you set your servant among them that did eat at your own table. What right therefore have I yet? or why should I cry any more to the king?'   KT KI LE AIA KL-BITh EBI KI EM-ENShI-MUTh LEDNI AMLK UThShTh ETh-OBDK BEKLI ShLChNK UMA-ISh-LI OUD TsDQA ULZOQ OUD EL-AMLK   כט כי לא היה כל-בית אבי כי אם-אנשי-מות לאדני המלך ותשת את-עבדך באכלי שלחנך ומה-יש-לי עוד צדקה ולזעק עוד אל-המלך
30 The king said to him: 'Why speak you any more of your matters? I say: You and Ziba divide the land.'   L UIEMR LU AMLK LMA ThDBR OUD DBRIK EMRThI EThA UTsIBE ThChLQU ETh-AShDA   ל ויאמר לו המלך למה תדבר עוד דבריך אמרתי אתה וציבא תחלקו את-השדה
31 Mephibosheth said to the king: 'Yes, let him take all, forasmuch as my lord the king is come in peace to his own house.'   LE UIEMR MFIBShTh EL-AMLK GM ETh-AKL IQCh EChRI EShR-BE EDNI AMLK BShLUM EL-BIThU   לא ויאמר מפיבשת אל-המלך גם את-הכל יקח אחרי אשר-בא אדני המלך בשלום אל-ביתו
32 Barzillai the Gileadite came down from Rogelim; and he passed on to Jordan with the king, to bring him on the way over the Jordan.   LB UBRZLI AGLODI IRD MRGLIM UIOBR ETh-AMLK AIRDN LShLChU ETh-BIRDN (AIRDN)   לב וברזלי הגלעדי ירד מרגלים ויעבר את-המלך הירדן לשלחו את-בירדן (הירדן)
33 Now Barzillai was a very aged man, even fourscore years old; and he had provided the king with sustenance while he lay at Mahanaim; for he was a very great man.   LG UBRZLI ZQN MED BN-ShMNIM ShNA UAUE-KLKL ETh-AMLK BShIBThU BMChNIM KI-EISh GDUL AUE MED   לג וברזלי זקן מאד בן-שמנים שנה והוא-כלכל את-המלך בשיבתו במחנים כי-איש גדול הוא מאד
34 The king said to Barzillai: 'Come you over with me, and I will sustain you with me in Jerusalem.'   LD UIEMR AMLK EL-BRZLI EThA OBR EThI UKLKLThI EThK OMDI BIRUShLM   לד ויאמר המלך אל-ברזלי אתה עבר אתי וכלכלתי אתך עמדי בירושלם
35 Barzillai said to the king: 'How many are the days of the years of my life, that I should go up with the king to Jerusalem?   LA UIEMR BRZLI EL-AMLK KMA IMI ShNI ChII KI-EOLA ETh-AMLK IRUShLM   לה ויאמר ברזלי אל-המלך כמה ימי שני חיי כי-אעלה את-המלך ירושלם
36 I am this day fourscore years old; can I discern between good and bad? can your servant taste what I eat or what I drink? can I hear any more the voice of singing men and singing women? wherefore then should your servant be yet a burden to my lord the king?   LU BN-ShMNIM ShNA ENKI AIUM AEDO BIN-TUB LRO EM-ITOM OBDK ETh-EShR EKL UETh-EShR EShThA EM-EShMO OUD BQUL ShRIM UShRUTh ULMA IAIA OBDK OUD LMShE EL-EDNI AMLK   לו בן-שמנים שנה אנכי היום האדע בין-טוב לרע אם-יטעם עבדך את-אשר אכל ואת-אשר אשתה אם-אשמע עוד בקול שרים ושרות ולמה יהיה עבדך עוד למשא אל-אדני המלך
37 Your servant would but just go over the Jordan with the king; and why should the king recompense it me with such a reward?   LZ KMOT IOBR OBDK ETh-AIRDN ETh-AMLK ULMA IGMLNI AMLK AGMULA AZETh   לז כמעט יעבר עבדך את-הירדן את-המלך ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת
38 Let your servant, I pray you, turn back, that I may die in mine own city, by the grave of my father and my mother. But behold your servant Chimham; let him go over with my lord the king; and do to him what shall seem good to you.'   LCh IShB-NE OBDK UEMTh BOIRI OM QBR EBI UEMI UANA OBDK KMAM IOBR OM-EDNI AMLK UOShA-LU ETh EShR-TUB BOINIK   לח ישב-נא עבדך ואמת בעירי עם קבר אבי ואמי והנה עבדך כמהם יעבר עם-אדני המלך ועשה-לו את אשר-טוב בעיניך
39 The king answered: 'Chimham shall go over with me, and I will do to him that which shall seem good to you; and whatsoever you shall require of me, that will I do for you.'   LT UIEMR AMLK EThI IOBR KMAM UENI EOShA-LU ETh-ATUB BOINIK UKL EShR-ThBChR OLI EOShA-LK   לט ויאמר המלך אתי יעבר כמהם ואני אעשה-לו את-הטוב בעיניך וכל אשר-תבחר עלי אעשה-לך
40 All the people went over the Jordan, and the king went over; and the king kissed Barzillai, and blessed him; and he returned to his own place.   M UIOBR KL-AOM ETh-AIRDN UAMLK OBR UIShQ AMLK LBRZLI UIBRKAU UIShB LMQMU   מ ויעבר כל-העם את-הירדן והמלך עבר וישק המלך לברזלי ויברכהו וישב למקמו
41 So the king went over to Gilgal, and Chimham went over with him; and all the people of Judah brought the king over, and also half the people of Israel.   ME UIOBR AMLK AGLGLA UKMAN OBR OMU UKL-OM IAUDA UIOBRU (AOBRU) ETh-AMLK UGM ChTsI OM IShREL   מא ויעבר המלך הגלגלה וכמהן עבר עמו וכל-עם יהודה ויעברו (העברו) את-המלך וגם חצי עם ישראל
42 And, behold, all the men of Israel came to the king, and said to the king: 'Why have our brethren the men of Judah stolen you away, and brought the king, and his household, over the Jordan, and all David's men with him?'   MB UANA KL-EISh IShREL BEIM EL-AMLK UIEMRU EL-AMLK MDUO GNBUK EChINU EISh IAUDA UIOBRU ETh-AMLK UETh-BIThU ETh-AIRDN UKL-ENShI DUD OMU   מב והנה כל-איש ישראל באים אל-המלך ויאמרו אל-המלך מדוע גנבוך אחינו איש יהודה ויעברו את-המלך ואת-ביתו את-הירדן וכל-אנשי דוד עמו
43 All the men of Judah answered the men of Israel: 'Because the king is near of kin to us; wherefore then are you angry for this matter? have we eaten at all of the king's cost? or has any gift been given us?'   MG UION KL-EISh IAUDA OL-EISh IShREL KI-QRUB AMLK ELI ULMA ZA ChRA LK OL-ADBR AZA AEKUL EKLNU MN-AMLK EM-NShETh NShE LNU   מג ויען כל-איש יהודה על-איש ישראל כי-קרוב המלך אלי ולמה זה חרה לך על-הדבר הזה האכול אכלנו מן-המלך אם-נשאת נשא לנו
44 The men of Israel answered the men of Judah, and said: 'We have ten parts in the king, and we have also more right in David than you; why then did you despise us, that our advice should not be first had in bringing back our king?' The words of the men of Judah were fiercer than the words of the men of Israel.   MD UION EISh-IShREL ETh-EISh IAUDA UIEMR OShR-IDUTh LI BMLK UGM-BDUD ENI MMK UMDUO AQLThNI ULE-AIA DBRI REShUN LI LAShIB ETh-MLKI UIQSh DBR-EISh IAUDA MDBR EISh IShREL   מד ויען איש-ישראל את-איש יהודה ויאמר עשר-ידות לי במלך וגם-בדוד אני ממך ומדוע הקלתני ולא-היה דברי ראשון לי להשיב את-מלכי ויקש דבר-איש יהודה מדבר איש ישראל

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18